Ana sayfa

  • ÖZENLİ TÜRKÇENİN YAYGINLAŞMASINDA ÖRNEK ÇALIŞMA: TBD BİLİŞİMDE ÖZENLİ TÜRKÇE GRUBU TERİM SÖZLÜĞÜ" başlıklı bu yazı "Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi (HUSBAM) tarafından 17-18 Eylül 2018 günlerinde Bartın'da düzenlenen "IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu" kitabında yayımlanmak üzere çalışma grubumuzca hazırlanmıştır. Ancak, yeteri kadar bildirinin düzenleme komitesine ulaşmaması nedeniyle Türk sözlükçülüğünden tanımlama ve tanıklama konusunda kaynak kitap olarak tasarlanan çalışma kitabı basılamamıştır.
    Bilgilerinize sunarız.
    TBD Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Çağdaş Türk Dili Dergisi Yazı Dizisi – Ahmet Pekel