Başka dillerde sözlükler

• İngilizce: OneLook
• İngilizce: Merriam-Webster
• İngilizce: Oxford English Dictionary
• İngilizce: 100 Best Online Dictionaries – by Jack Milgram
• İngilizce: (İngilizce yeni sözcük siteleri – 24 site) – Neologics
• İngilizce: (İngilizce yeni sözcükler) – Word Spy
• “OneLook” tarafından dizinlenmiş çevrimiçi sözlükler
Çevrimiçi sözlükler (Çeşitli diller için)
Çevrimiçi sözlükler (Çeşitli diller için) (Frank Dietz)
Kökenbilim (etimoloji) sözlükleri (Çeşitli diller için)

 

Güncelleme: 2018-06-15 (yyyy-aa-gg), Tuncer Ören