Tanıtım_y

 pdf sürümü

Grubun ülkü, görev ve etkinlikleri

Ülkü  Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı.

Görev  Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.

Etkinlikler

  1. Ülkü ve görevin önemini açıklamak.
  2. İngilizce bilişim terimlerinin doğru, tutarlı ve kullanılabilir olanlarını yayımlayarak bunlara uygun Türkçe karşılıklar bulmak.
  3. Türkçe bilişim terimlerinin öğrenilmelerini kolaylaştıracak yöntemler önermek.
  4. Bilişim dilinde Türkçenin doğru kullanılması için gereken bilgileri yaymak ve konunun önemini açıklamak.
  5. Türkçe harflerin bilgisunarda (internette), cep telefonlarında, genel olarak yazışma ve iletişim olanağı sağlayan tüm araç ve ortamlarda doğru ve kolayca kullanılması için ilgili kurum ve kuruluşları, kamuoyunu bilgilendirmek; bu doğrultudaki yasal düzenlemeler için önerilerde ve katkılarda bulunmak.
  6. Türkçe bilişim terimlerinin doğru ve özenli kullanımı için kullanıcıları, yazılı-görsel-işitsel kitle iletişim araçlarını, yayınevlerini bilgilendirmek ve özendirmek.
  7. Bilişim eğitim ve öğretiminin yapıldığı yerlerde (okullar, seminerler, çalıştaylar vb.) Türkçe bilişim terimlerinin tanıtılması, kullanımının özendirilmesi için bilgilendirici ve özendirici çalışmalar yapmak
  8. Uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzlerinde doğru Türkçe kullanımı ve yabancı kaynaklı uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzleri ile sözlüklerinin Türkçe çevirilerinde özen gösterilmesi için yazılım üreticilerine çağrılar yapmak.
  9. Ülkü ve görevle örtüşen bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla bağlantıları topluca vermek.
  10. Özellikle bilişimle ilgili yaygın yapılan dil yanlışları konusunda aydınlatıcı çalışmalarda bulunmak.

İletişim

Tuncer Ören Yiğit Ergin Koray Özer
Kurucu Başkan Başkan Yardımcısı Yazman
 pdf sürümü