Tanıtım

Grubun ülkü, görev ve etkinlikleri

Ülkü Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı.
Görev Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.
Etkinlikler
  1. Ülkü ve görevin önemini açıklamak.
  2. İngilizce bilişim terimlerinin doğru, tutarlı ve kullanılabilir olanlarını yayımlayarak bunlara uygun Türkçe karşılıklar bulmak.
  3. Türkçe bilişim terimlerinin öğrenilmelerini kolaylaştıracak yöntemler önermek.
  4. Bilişim dilinde Türkçenin doğru kullanılması için gereken bilgileri yaymak ve konunun önemini açıklamak.
  5. Türkçe harflerin genelağda (internette), cep telefonlarında, genel olarak yazışma ve iletişim olanağı sağlayan tüm araç ve ortamlarda doğru ve kolayca kullanılması için ilgili kurum ve kuruluşları, kamuoyunu bilgilendirmek; bu doğrultudaki yasal düzenlemeler için önerilerde ve katkılarda bulunmak.
  6. Türkçe bilişim terimlerinin doğru ve özenli kullanımı için kullanıcıları, yazılı-görsel-işitsel kitle iletişim araçlarını, yayınevlerini bilgilendirmek ve özendirmek.
  7. Bilişim eğitim ve öğretiminin yapıldığı yerlerde (okullar, seminerler, çalıştaylar vb.) Türkçe bilişim terimlerinin tanıtılması, kullanımının özendirilmesi için bilgilendirici ve özendirici çalışmalar yapmak
  8. Uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzlerinde doğru Türkçe kullanımı ve yabancı kaynaklı uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzleri ile sözlüklerinin Türkçe çevirilerinde özen gösterilmesi için yazılım üreticilerine çağrılar yapmak.
  9. Ülkü ve görevle örtüşen bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla bağlantıları topluca vermek.
  10. Özellikle bilişimle ilgili yaygın yapılan dil yanlışları konusunda aydınlatıcı çalışmalarda bulunmak.

Not: Başlangıçta “Özenli Türkçe” Çalışma Grubu olarak yalnızca Bilişim alanında çalışma yapmak üzere kurulmuş olan grubumuzun Bilişim alanı dışındaki alanları da kapsayacak biçimde genişleyeceği de öngörülerek, birbirleri ile yakın ilişkileri olan iki grup olarak yapılandırılmasının daha yararlı olacağını düşünülmüştür.

20 Mart 2018’den başlayarak Bilişimde Özenli Türkçe çalışmaları http://Bilisimde.OzenliTurkce.org.tr  web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bilişim dışındaki alanlarda yapılacak çalışmalar da benzer biçimde ele alınacak ve Özenli Türkçe çalışmaları www.OzenliTurkce.org.tr  web sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

 

İletişim: Tuncer Ören Ahmet Pekel Koray Özer
  Kurucu Başkan Başkan Yardımcısı Yazman

Güncelleme 2020-12-21