Tanıtım

Grubun ülkü, görev ve etkinlikleri

Kuruluş: 24 Temmuz 2013

 

 

Ülkü Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı.
Görev Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak.
Etkinlikler
1. Ülkü ve görevin önemini açıklamak.
2. İngilizce bilişim terimlerinin doğru, tutarlı ve kullanılabilir olanlarını yayımlayarak bunlara

uygun Türkçe karşılıklar bulmak.

3. Türkçe bilişim terimlerinin öğrenilmelerini kolaylaştıracak yöntemler önermek.
4. Bilişim dilinde Türkçenin doğru kullanılması için gereken bilgileri yaymak ve konunun

önemini açıklamak.

5. Türkçe harflerin bilgisunarda (internette), cep telefonlarında, genel olarak yazışma ve iletişim olanağı sağlayan tüm araç ve ortamlarda doğru ve kolayca kullanılması için ilgili kurum ve kuruluşları, kamuoyunu bilgilendirmek; bu doğrultudaki yasal düzenlemeler için

önerilerde ve katkılarda bulunmak.

6. Türkçe bilişim terimlerinin doğru ve özenli kullanımı için kullanıcıları, yazılı-görsel-işitsel kitle iletişim araçlarını, yayınevlerini bilgilendirmek ve özendirmek.
7. Bilişim eğitim ve öğretiminin yapıldığı yerlerde (okullar, seminerler, çalıştaylar vb.) Türkçe bilişim terimlerinin tanıtılması, kullanımının özendirilmesi için bilgilendirici ve

özendirici çalışmalar yapmak

8. Uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzlerinde doğru Türkçe kullanımı ve yabancı

kaynaklı uygulama yazılımlarının kullanıcı arayüzleri ile sözlüklerinin Türkçe çevirilerinde

özen gösterilmesi için yazılım üreticilerine çağrılar yapmak.

9. Ülkü ve görevle örtüşen bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla bağlantıları topluca

vermek.

10. Özellikle bilişimle ilgili yaygın yapılan dil yanlışları konusunda aydınlatıcı çalışmalarda

bulunmak.

Not: Başlangıçta “Özenli Türkçe” Çalışma Grubu olarak yalnızca Bilişim alanında çalışma yapmak

üzere kurulmuş olan grubumuzun Bilişim alanı dışındaki alanları da kapsayacak biçimde genişleyeceği

de öngörülerek, birbirleri ile yakın ilişkileri olan iki grup olarak yapılandırılmasının daha yararlı

olacağını düşünülmüştür.

 

20 Mart 2018’den başlayarak Bilişimde Özenli Türkçe çalışmaları  http://Bilisimde.OzenliTurkce.org.tr web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bilişim dışındaki alanlarda yapılacak çalışmalar da benzer biçimde ele alınacak ve Özenli Türkçe çalışmaları  www.OzenliTurkce.org.tr  web sitesi

üzerinden paylaşılacaktır.

 

 

Tuncer Ören Yiğit  Ergin Koray Özer
Kurucu Başkan Başkan Yardımcısı Yazman

 

İletişim:

 

 

 

 

Güncelleme: 2018-04-09 Tuncer Ören

(tarihler ISO 8601’e uyumludur – yyyy-aa-gg)