Türkçe sözlükler

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Türkçe Sözlükler
(1000 kadar Türkçe sözlük hakkında bilgi)
Güncelleme: 2020-04-25 (y-a-g)
Sözlükler: Türkçe DD – Türkçe Sözlük
DD – Kısaltmalar Dizelgesi
DD – Yazım Kılavuzu
TDK – Büyük Türkçe Sözlük
Sözlükler: Türkçe-Başka Diller Sesli Sözlük
Tureng
Türkçe sözlükler için kaynaklar
Azerice sözlükler listesi
Bilişim Terimleri Sözlükleri (~ 70 sözlük)
Büyük Terimler Sözlüğü Arşivi (100 sözlük)
Tarihi sözlükler sergisi (Hacettepe Üniversitesi)
   2018 Nisan – Prof. Dr. Şükrü Akalın’ın kişisel koleksiyonundan
Sözlük BilimiAraştırmaları – Sözlükler (~75 sözlük)
Sözlük Kaynakçası. Ömer Demircan ve Aybars Erözen (1986)
Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlükleri
Türk Dili Tarihsel Sözlükleri
Türkçe sözlükler – dictionaryportal.eu
Türkçe sözlükler listesi
   (Türkçe-Başka diller (229 sözlük), Başka diller-Türkçe) (229 sözlük) (~460 sözlük)
281 Türkçe sözlük aşağıda belirtilen 89 öbekte listelenmiştir

70 tanesi İnternette de var
Afet Yönetimi Genetik Nümizmatik
Ağaç İşleri Gıda Mühendisliği Osmanlıca
Ağızlar Gizli Topluluklar Otomotiv
Akrabalık ve Adlar Göç-İltica Ruhbilim
Almanca – Türkçe Harita ve Kadastro Sağlık – Tıp
Anatomi Havacılık Sanat
Argo Hukuk Simgeler
Arkeoloji İletişim Sosyal
Asalakbilim İnanç Söylev
Avrupa Birliği İklimlendirme ve Soğutma Spor
Aydınlatma İngilizce – Türkçe Tarım
Benzetim İnsan Hakları Tarih
Bilişim İnşaat Mühendisliği Teknik
Bitki – Orman Jeomorfoloji Tekstil
Bulmaca Kağıtçılık Tıp
Coğrafya – Yer Adları Kaynak Turizm
Çevre Kentbilim Türk Dünyası
Davranış Bilimleri – Etik Kimya Türkçe
Denizcilik, Balıkçılık, Sualtı Kitaplıkbilim Türkçe Karşılıklar
Dilbilim – Dilbigisi Maden Uçak Mühendisliği
Döşem Malzeme Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Edebiyat – Yazın – Anlatım Mantık Uyak
Eğitim Matematik Uygulayım
Ekonomi – Finans Metal Vergi
Elektrik Metroloji Yakın ve Karşıt Anlamlılar
Etimoloji Mimari Yapı
Felsefe Mitoloji Yönetim
Fotoğraf Muhasebe Yöneylem
Fransızca – Türkçe Nüfus Yöntembilim
Nükleer Zanaat
t (t: 171 tanesi Tuncer Ören’in kitaplığında da var) baskı yayınevi şehir
               
–A–
Afet Yönetimi
Semra Erbay, Oktay Ergünay, … Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü 2014 1 T.C. AFAD Ankara
Ağaç İşleri
t Nazım Şanıvar Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü (eski terim, Alm.) 1968 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Ağızlar
t Leylâ Karahan Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması 1996 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Münir Erten Diyarbakır Ağzı 1994 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Hüseyin Dallı Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar 1976 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Kemal Edip Urfa Ağzı 1945 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Kemal Edip Urfa Ağzı 1991 2 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Akrabalık ve Adlar
t Yong-Sŏng Li Türk Dillerinde Akrabalık Adları 1999 1 Simurg İstanbul
t N.A. Baskarov Türk Kökenli Rus Soyadları 1997 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Almanca – Türkçe
t Herbert Jansky Deutsch – Türkisches Wörterbuch (2 cilt) 1958 1 Otto Harrassowitz Wisbaden
t Fritz Heuser, Şevket (?) Türkçe Almanca Lûgat 1967 6 Otto Harrassowitz Wisbaden
t Karl Stuerwald Türkçe Almanca Sözlük 1972 1 Otto Harrassowitz Wisbaden
Anatomi
t M. Tahir Hatiboğlu Anatomi Sözlüğü 1985 2 Çağ Matbaası Ankara
t Heinz Feneis¸ Süreyya Ülker Resimli Anatomi Sözlüğü (Dilgibilim adlığı) 1979 1 İnkılâp ve AKA Kitabevleri İstanbul
Argo
t Hulki Aktunç Büyük Argo Sözlüğü 1990 1 AFA Yayınları İstanbul
t Levent Tülek Lumpen Sözlüğü 2007 2 Sel Yayıncılık İstanbul
t Seyfettin Şimşek Mecaz ve Argo Lûgatçesi 1958 1 Okay Yayınevi İstanbul
t Ferit Devellioğlu Türk Argosu 1980 6 Aydın Kitabevi Ankara
t Hulki Aktunç Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla) 2000 2 YKY (Yapı Kredi Yayıncılık) İstanbul
Arkeoloji
Arkeoloji Sözlüğü
t Secda Saltuk Arkeoloji Sözlüğü 1997 3 İnkılâp Kitabevi İstanbul
Tamay Tekçam Arkeoloji Sözlüğü Alfa Yayıncılık
Arkeoloji Terim Sözlüğü
Ali Çelik Arkeoloji Terimleri Sözlüğü
Halet Çambel, Sönmez K. vd Çok Dilli Arkeoloji Sözlüğü
Anna Kieburg Grabungswörterbuch (Türkçe dahil 8 dilde Kazı sözlüğü)   2012 Philippe von Zabern Almanya
Murat Karatağ Klasik Arkeoloji Sözlüğü Genesis Kitap
Yasemin Er Klasik Arkeoloji Sözlüğü 2006 2 Phoenix Yayınevi
M.C. Howatson; Faruk Ersöz Oxford Antikçağ Sözlüğü 2006
Asalakbilim
t Mehmet Turan Yarar Asalakbilim Terimleri Sözlüğü 1970 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Avrupa Birliği
AB Terimler Sözlüğü Çukurova Üniversitesi Adana
Mustafa Dönmez vd Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (İng.-Türkçe, Türkçe-İng.) 2009 T.C. AB Genel Sekreterliği Ankara
Aydınlatma
Vestel Aydınlatma Sözlüğü Vestel İstanbul
Aydınlatma Terimleri Sözlüğü DERİNled
t Şazi Sirel Aydınlatma Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.) 1973 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
–B–
Benzetim
1 Tuncer Ören ve 14 kişi Modelleme ve benzetim sözlüğü: İng-Fransızca-Türkçe 2006 1 Marsilya, Fransa
Bilişim
48 Bilişim Terimleri Sözlükleri için tıklayınız (48 sözlük)
Bitki – Orman
Alper H. Çolak ve Ünal Asan Orman Amenajmanı ve Silvikültür Terimleri Sözlüğü 2010 Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Bolu
t Turhan Baytop Türkçe Bitki Adları Sözlüğü 1997 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Biyoloji
t Sevinç Karol¸ Zekiye Suludere¸ Cevat Ayvalı Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Bulmaca
t Gül Önet Bulmaca Sözlüğü 1990 1 Çağdaş Yayıncılık İstanbul
–C–
Coğrafya – Yer Adları
t Sevan Nişancıyan Adını Unutan Ülke – Türkiye’de Adı Değiştirilen Yerler Sözlüğü 2010 1 Everest Yayınları İstanbul
t Lâle Naim Archeological Map of Western Anatolia & Some Old Cities 1 Tifset
t M. Türker Acaroğlu Bulgaristan’da Türkçe Yer Adları Kılavuzu  1988 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara
Coğrafya Terimleri Sözlüğü Coğrafya Dünyası
Mehmet Şerif Akaydın (ed.) Coğrafya Terimleri Sözlüğü GNOSİS
t Sami Öngör Coğrafya Terimleri Sözlüğü 1980 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t M. Orhan Bayrak İzahlı İstanbul Sözlüğü 2004 2 Tarih Düşünce Kitapları İstanbul
t Tuncer Gülensoy Türkçe Yer Adları Kılavuzu  1995 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
–Ç–
Çevre Terimleri Sözlüğü 
Çevre Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)
–D–
Davranış bilimleri – Etik
Ali Seyyar Ahlak Terimleri Ansiklopedik Sözlük 2003 1 Beta Basım Yayın İstanbul
t Salih Güney Davranış Bilimleri ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü  1998 1 (Basımevi belirtilmemiş) Ankara
Denizcilik, Balıkçılık, Sualtı
Balıkçılık Terimleri Çöllü – e-mağaza
Balıkçılık ve Denizcilikte Kullanılan Terimler
Dalış Terimleri Sözlüğü
Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Terimleri 2013 ODTÜ Ankara
Deniz Taşıtları Sözlüğü
Denizcilik Terimleri Sözlüğü
Aşkın Yıldırım vd Zıpkıncı/Sualtı Avcılığı ve Serbest Dalış Sözlüğü 2006
Dilbilim – Dilbigisi
t Berke Vardar vö. Dilbilim ve Dilbigisi Terimleri Sözlüğü 1980 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Berke Vardar vö. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1998 2 ABC Kitabevi İstanbul
t Atakan Altınörs Dil Felsefesi Sözlüğü 2000 1 Paradigma İstanbul
Döşem
t Cavit Sıdal Döşem Terimleri Sözlüğü (eski terim, İng.) 1969 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
–E–
Edebiyat – Yazın – Anlatım
t Beşir Göğüş Anlatım Terimleri Sözlüğü (Fr., İng.) 1998 1 DD (Dil Derneği) Ankara
t Seyit Kemal Karaalioğlu Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü  1978 2 İnkılap ve AKA Kitabevleri İstanbul
t Ali Püsküllüoğlu Edebiyat Sözlüğü  1996 1 Özgür Yayınları İstanbul
t L. Sami Akalın Edebiyat Terimleri Sözlüğü  1976 4 Varlık Yayınevi İstanbul
t Behçet Necatigil Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü 1983 11 Varlık Yayınevi İstanbul
t Şükran Kurdakul Şairler ve Yazarlar Sözlüğü  1985 1 Cem Kitabevi İstanbul
Yusuf Çotuksöken Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü 2006 1 Toroslu Kitaplığı İstanbul
t Beşir Göğüş vö. Yazın Terimleri Sözlüğü (eski terim, Alm., Fr., İng.) 1998 1 DD (Dil Derneği) Ankara
Eğitim
t A. Ferhan Oğuzkan Eğitim Terimleri Sözlüğü 1981 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Özcan Demirel Eğitim Terimleri Sözlüğü (İng.-Tr., Tr.-İng.) 1993 USEM Yayınları  Ankara
t Paul Foulquié Pedagoji Sözlüğü 1994 Sosyal Yayınlar İstanbul
TESE (AESS) Avrupa Eğitim Sistemleri Sözlüğü 2009 AB
Ekonomi – Finans
t Abdurrahman Akdoğan, … Açıklamalı Maliye ve Vergi Sözlüğü 1986 1 Birlik Yayıncılık Ankara
Nur Keyder vd Ekonomi İşletme Sözlüğü (İng.-Türkçe, Türkçe-İng.) 2008 Seçkin Yayıncılık İstanbul
t Demir Demirgil Ekonomi Sözlüğü (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce) 1989 1 Çağlayan Kitabevi İstanbul
Orhan Şener Ekonomi Sözlüğü (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce) 2014 Seçkin Yayıncılık İstanbul
t Bilge Aloba Köksal Ekonomi Terimleri Sözlüğü (Fransızca-Türkçe-Fransızca 1990 1 Çağlayan Kitabevi İstanbul
Halil Seyidoğlu Ekonomik Ve İşletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük İngilizce – Türkçe 2008 3 Seyidoğlu (Bireyserl)
t İrfan Kızıklı Gümrük Terimleri Sözlüğü 1972 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Elektrik
Elektrik – Teknik Sözlük (Türkçe – İngilizce) Elektrikce
Yaver Heper Geleneksel Elektrik Santralleri için Teknik Terimler Sözlüğü – Bölüm 1: İngilizce-Türkçe 2009 DEK-TMK Ankara
Etimoloji
t Sevan Nişanyan Elifin Öküzü Ya Da Sürprizler Kitabı 2003 3 Adam Yayınları İstanbul
t Önder Şenyapılı Her Sözcüğün Bir Öyküsü Var-1 2009 1 ODTÜ Yayıncılık Ankara
t Bedros Kerestedjian Quelques Matériaux pour un Dictionnaire Étymologique de la Langue Turque 1912 1 Stephen Austin and Sons ltd. Londra
t Sevan Nişanyan Sözlerin Soyağacı – Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü 2002 1 Adam Yayınları İstanbul
t İsmet Zeki Eyuboğlu  Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü 1991 2 Sosyal Yayınlar İstanbul
t Hasan Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü 1999 1 Bizim Büro Basımevi Ankara
–F–
Felsefe
t Orhan Hançerlioğlu Felsefe Sözlüğü 1989 Remzi Kitabevi İstanbul
t Hatemi Senih Sarp Felsefe Tarihi Sözlüğü 1960 1 Ataç Kitabevi Ankara
t Bedia Akarsu Felsefe Terimleri Sözlüğü 1994 5 İnkılâp Kitabevi İstanbul
Doğuhan Murat Yücel Felsefe Terimleri Sözlüğü 2013
t Ahmet Cevizci Paradigma Felsefe Sözlüğü 2000 4 Paradigma İstanbul
Fizik
t Rauf Nasuhoğlu vd. Fizik Terimleri Sözlüğü  1983 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Oktay Sinanoğlu Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü (Tr., eski terimler, Alm., Fr., İng, Japonca) 1978 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Fotoğraf
Güler Ertan, Bülent Erutku Açıklamalı Fotoğraf Terimleri Sözlüğü 2004 Say Yayınları İstanbul
Abdullah Işık Dijital Fotoğraf terimleri Sözlüğü
Fotoğraf Makinesi Kısaltmaları ve Terimler Sözlüğü
Tolga Yüksel Fotoğraf Sözlüğü
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federas. Fotoğraf Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü
Fotoğraf Terimleri Sözlüğü
Fotoğraf Terimleri Sözlüğü FoğrafUstası
Fotoğraf Terimleri Sözlüğü forumArtuklu
Fotoğraf Terimleri Sözlüğü fotografMania
Fotoğraf ve Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü
Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü
David Prakel Görsel Fotoğrafçılık Sözlüğü (İngilizceden çeviri) 2012 1 Literatür Yayıncılık İstanbul
Temel FotoğrafçılıkTerimleri TürkNikon
Fransızca – Türkçe
t Tahsin Saraç Fransızca – Türkçe Büyük Sözlük 1976 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Sermet Sami Uysal Türkçe’de Yaratılan "Fransızca" Sözcükler ve Türkçe’de Anlamları Değiştirilen "Fransızca" Sözcükler 2014 1 YKY (Yapı Kredi Yayıncılık) İstanbul
–G–
Genetik
Türk Hematoloji Derneği Genetik Terimler Sözlüğü 2013 1 Türk Hematoloji Derneği İstanbul
Gıda Mühendisliği
ODTÜ_Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Terimleri Rehberi (İng-T, Türkçe-İng.) 2005 ODTÜ Gıda Mühendisliği Ankara
Mutfak ve Gıda Terimleri Sözlüğü Yemek Kulübüm
Gizli Topluluklar
t Michael Benson Gizli Topluluklar Sözlüğü 2006 2 Neden Kitap İstanbul
Göç-İltica
Göç Terimleri Sözlüğü
Richard Perruchoud (ed.) Göç Terimleri Sözlüğü  (T-İng.) 2009 Uluslararası Göç Hukuku
İltica Terimleri Sözlüğü
–H–
Harita ve Kadastro
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü 2013 2 TMMOB-HKMO Ankara
Havacılık
Havacılık Terimleri Sözlüğü (İng.-Türkçe, Türkçe-İng.) 2011 DHMİ-APK Daire Başkanlığı
Hukuk
t Hasan Eren, Hamza Zülfikar Anayasa Sözlüğü 1985 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Yasemin Yaşa Hukuk Terimleri Sözlüğü (İng.-Türkçe, Türkçe-İng.) Beta Yayınları
Yasemin Yaşa Hukuk Terimleri Sözlüğü (İtal.-Türkçe, Türkçe-İtal.) Beta Yayınları
t Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Türkçeleştirilmiş Metinleriyle Birlikte Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu – Üçüncü Cilt: Terim ve Sözcükler Kılavuzu 1975 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Muzaffer Uyguner Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü 1971 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Yasama Terimleri Sözlüğü 
–İ–
İklimlendirme ve Soğutma
HVAC Terimler Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)
İletişim
t Erol Mutlu İletişim Sözlüğü  1998 3 Bilim ve Sanat Yayınları Ankara
İnanç
t Orhan Hançerlioğlu İslâm İnançları Sözlüğü 1984 1 Remzi Kitabevi İstanbul
t Süleyman Uludağ Tasavvuf Terimleri Sözlüğü 2005 2 Kabalcı Yayınları İstanbul
İngilizce – Türkçe
t H.C. Hony, Fahir İz A Turkish – English Dictionary 1947, 1952 1 OUP (Oxford University Press) Oxford
t Fahir İz İngilizce – Türkçe Sözlük 1972 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t A.D. Alderson, Fahir İz Türkçe – İngilizce Sözlük 1984, 1993 1 OUP (Oxford University Press) İnkılâp Kitabevi İstanbul
t Robert Avery vö. İngilizce – Türkçe Redhouse Sözlüğü 1974, 1996 25. baskı Redhouse Yayınevi İstanbul
Tureng (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
Aşağıda verilen iki adreste çok zengin birer kaynak verilmiştir:
https://vergidanismanlik.net/2018/04/16/insaat-terimleri-sozlukleri-linkleri/
http://www.sivaper.com/pdf/sektorel/S%C3%96ZL%C3%9CKLER.pdf
Bilal Bilgi İnşaat Mühendisliği Yeni Terimler Sözlüğü 2007
Şenol Canbaz İnşaat Mühendisliği Terimler Sözlüğü 2010 Tcetvelim
İnsan Hakları
Vecihi Timuroğlu İnsan Hakları Sözlüğü 2007 Arkadaş Yayınevi
İstatistik
t Ceyhan İnal vd. İstatistik Terimleri Sözlüğü 1983 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Meryem Orhunbilge, … Kuramsal ve Uygulamalı İstatistik Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.) 1997 1 Literatür İstanbul
–J–
Jeomorfoloji
t Mehmet Ardos Açıklamalı Fransızca-Türkçe Jeomorfoloji Sözlüğü 1976 1 İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İstanbul
–K–
Kağıtçılık
Münir Karıncaoğlu İngilizce Türkçe Kağıt ve Kağıtçılık Terimleri Sözlüğü
Kaynak
t Nurettin Çuhadar vd. Elektrik Ark Kaynağı İçin Terim Lügatı (Alm., Fr., İng.) 1960 1 İTÜ Makina Fakültesi İstanbul
t Nurettin Çuhadar vd. Oksi-Asetilen Kaynağı İçin Terim Lügatı (Alm., Fr., İng.) 1959 1 İTÜ Makina Fakültesi İstanbul
t Nurettin Çuhadar vd. Umumi Kaynak Terimleri Lügatı (Alm., Fr., İng.) 1960 1 İTÜ Makina Fakültesi İstanbul
Kentbilim
t Ruşen Keleş Kentbilim Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.) 1980 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Kimya
t Saadet Üneri, Ömer Kuleli, … Kimya Terimleri Sözlüğü  1981 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Kitaplıkbilim
t Berin U. Yurdadoğ Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü (eski terim, İng.) 1974 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
–M–
Maden
Maden Terimleri Sözlüğü
t Enver Ediger vd. Madencilik Terimleri Kılavuzu (Alm., Fr., İng.) 1979 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Gündüz Ökten ve Emre Önsel Madencilik Terimleri Sözlüğü (Almanca-Türkçe)
Malzeme
Mehmet Erdoğan Açıklamalı Malzeme Bilimi Terimler Sözlüğü 2000 1 Nobel Yayın Dağıtım İstanbul
Mantık
t Teo Grünberg¸ Adnan Onat Mantık Terimleri Sözlüğü 1976 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Teo Grünberg vö. Mantık Terimleri Sözlüğü (genişletilmiş) 2003 3 ODTÜ Ankara
Matematik
t Doğan Çoker, Timur Karaçay Matematik Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.) 1983 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Hilmi Hacısalihoğlu vd. Matematik Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng., Ru, Azerbeaycan Türkçesi) 2000 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Metal
Erdoğan Tekin Metalbilim ve Gereçbilim – İngilizce-Türkçe Karşılıklar Sözlüğü ~2006 Erdemir
Metroloji
Uluslararası Metroloji Sözlüğü 2008 TÜBİTAK UME
Mimari
Mimari Terimler Sözlüğü
Mitoloji
t Behçet Necatigil Küçük Mitologya Sözlüğü 1957 1 Varlık Yayınları İstanbul
t Eckart Peterih; Yakup Baydur Küçük Yunan Mitologyası 1959 2 Maarif Vekâleti Ankara
t Emel Dilman Mitologyadan Ünlü Kişiler 1961 1 Ataç Kitabevi İstanbul
Azra Erhat Mitoloji Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul
Muhasebe
Mehmet Sayarı Muhasebe Sözlüğü (İng.-Türkçe, Türkçe-İng.) 2000 Gazi Kitabevi Ankara
Muhasebe Dersleri Muhasabe Sözlüğü
Orhan Şener Muhasebe Sözlüğü (İng.-Türkçe, Türkçe-İng.) 2003 Beta Akademik İstanbul
KPMG Vergi Muhasabe Terimleri Sözlüğü (İng.-Türkçe)
Forumtr Muhasebecinin Sözlüğü
–N–
Nüfus
Çok Dilli Genel Nüfus Terimleri
Nükleer
t Mazhar Boyla, Yılmaz Canküyer Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.) 1995 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Nümizmatik
Ahmet Semih Tülay Genel Nümizmatik Sözlüğü 2001 1 İstanbul
–O–
Osmanlıca
t Mustafa Nihat Özön Büyük Osmanlıca – Türkçe Sözlük 1959 3 İnkılâp Kitabevi İstanbul
t Osmanlıca Türkçe Sözlük 1985 1 Bilgi Yayınevi Ankara
Osmanlıca Tapu Terimleri Sözlüğü
Otomotiv
Otomotiv Terimleri Sözlüğü
t İbrahim Kuyumcu, Yavuz Beşorak Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri Sözlüğü (eski terim, Alm., Fr., İng.) 1980 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
–R–
Ruhbilim
t Ergün Arıkdal Ansiklopedik Metapsişik Terimler Sözlüğü (Lat., Alm., İng., Fr., Os., Tr.) 1989 3 Ruh ve Madde Yayınları İstanbul
t Mithat Enç Ruhbilim Terimleri Sözlüğü (eski terim, İng.) 1990 KaratepeYayınları
–S–
Sağlık – Tıp
t Zafer Öztek Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü 1992 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t (yarkurul) Hekimlik Terimleri Kılavuzu 1980 2 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Taner Çamsarı Kapsamlı Teni Tıp Sözlüğü 2012 2 Boyut Yayıncılık İstanbul
Kanser terimleri Sözlüğü
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü 1
Sanat
t Uğur Göktaş Ebru Terimleri Sözlüğü 1987 1 ASY (Anadolu Sanat Yayınları) İstanbul
t Özdemir Nutku Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Uğur Göktaş Karagöz Sözlüğü 1986 1 ASY (Anadolu Sanat Yayınları) İstanbul
t Metin Sözen, Uğur Tanyeli Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü 1999 5 Remzi Kitabevi İstanbul
t Faruk Şahin Seramik Sözlüğü 1983 1 ASY (Anadolu Sanat Yayınları) İstanbul
t Nijat Özön Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü (Eski terimler, Fransızca, İngilizce, Almanca) 1981 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Simgeler
t Georges Ifrah Hint Uygarlığının Sayısal Simgeler Sözlüğü 1995 1 TÜBİTAK Ankara
Sosyal
Karen O’Shea Demokratik Vatandaşlık Eğitimi Terimleri Sözlüğü 
t Nuri Bilgin Sosyal Psikoloji Sözlüğü  2003 1 Bağlam Yayıncılık İstanbul
Ali Seyyar Sosyal Siyaset Terimleri Ansiklopedik Sözlük (Tr, Alm., İng.) 2004 1 Sakarya Yayıncılık
t Orhan Hançerlioğlu Toplumbilim Sözlüğü  1996 2 Remzi Kitabevi İstanbul
t Özer Ozankaya Toplumbilim Terimleri Sözlüğü  1980 2 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Söylev
t Sami N. Özerdim Açıklamalı Söylev Sözlüğü 1981 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Orhan Bayrak Büyük Nutuk’ta Kim Kimdir? Milenyum Yayınları İstanbul
Spor
t Nurettin Alkanat Atletizm Terimleri Sözlüğü 1976 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Ayaktopu Terimleri Sözlüğü 1974 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Hakkı Bekensir Çifteker Terimleri Sözlüğü 1970 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Cemal Alpman Cimnastik Terimleri Sözlüğü 1969 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t İhsan Harmandalı Güreş Terimleri Sözlüğü 1974 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Sait Tayla Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü 1970 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Cem Atabeyoğlu Sepettopu Terimleri Sözlüğü 1969 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t İsa Savaş Spor Sözlüğü 1989 1 Remzi Kitabevi İstanbul
t Sinan Erdem Uçantop, alantopu¸ masa topu Terimleri Sözlüğü 1968 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Nihat Işıtman Yumruktopu Terimleri Sözlüğü 1968 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
–T–
Tarım
Tarım Sözlüğü
Tarih
Mehmet Zeki Pekalin Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II 1993 Milli Eğitim Bakanlığı
t Midhat Sertoğlu Osmanlı Tarih Lûgatı 1986 1 Enderun Kitabevi İstanbul
t Bekir Sıtkı Baykal Tarih Terimleri Sözlüğü 2000 3 İmge Kitabevi Ankara
Teknik
t Nuri Özbalkan Teknik Terimleri Sözlüğü – İngilizce-Türkçe 1990 9 Özbalkan Yayınları İstanbul
Tekstil
Tekstil Terimleri Sözlüğü 
Nuri Özbalkan Tekstil Terimleri Sözlüğü (Türkçe, İng.-Fra.-Alm.) 2006 Alfa İstanbul
Ali Bayram Tekstil Teknik Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İng.-Alm.-Fra.) Fono Yayınları İstanbul
Tıp
25’den fazla sözlük için bkz: http://www.ozenliturkce.org.tr/tip/ 
Turizm
Turizm Terimleri Sözlüğü
Türk Dünyası
t Emine Gürsoy-Naskali, Muvaffak Duranlı Altayca – Türkçe Sözlük 1999 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t M.Ş. Şirəliyev, İ. İslamov Azərbaycan Dialektoloji Lüğəti (2 cilt) 1999 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Ahmet B. Ercilasun vö. Bugünkü Türk Alfabeleri Anahtar Kitapçığı 1990 1 Kültür Bakanlığı Ankara
t H. Paasonen Çuvaş Sözlüğü 1950 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t A. Caferoğlu Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü 1968 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Abdülmecit Doğru, İsmail Kaynar (aktaranlar) Gagauz Türkçesinin Sözlüğü 1991 1 Kültür Bakanlığı Ankara
t Ufuk Tavkul Karaçay – Malkar Türkçesi Sözlüğü 2000 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Ahmet Bican Ercilasun vö. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Türkiye, Azerbeycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur Türkçeleri ve Rusça) (2 cilt, 2. cilt: dizin) 1992 2 Kültür Bakanlığı Ankara
t K.K. Yudahin Kırgız Sözlüğü (2 cilt) 1998 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Ertuğrul Yaman, Nizamiddin Mahmud Özbek Türkçesi – Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi – Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu 1998 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t L.T. Ryumina,-Sırkaşeva, N.A. Kuçigaşeva Teleüt Ağzı Sözlüğü 2000 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Ekrem Arıkoğlu, Klara Kunlar Tuva Türkçesi Sözlüğü 2003 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Emine Gürsoy-Naskali vö. Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 2007 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Yuriy Vasiliev Türkçe – Sahaca (Yakutça) Sözlük 1995 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Emin Necipoviç Necip Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü 1995 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Türkçe
1 Neşe Emecan 1960’tan Günümüze Türkçe – Bir Sözlüğü Denemesi 1998 1 YKY İstanbul
t Ali Püsküllüoğlu Çağdaş Türkçe sözlük 1989 5 Milliyet Yayınları İstanbul
t Derleme Sözlüğü (Türkiye’de Halk Ağzından Derleme)   (12 cilt) 1963-1982 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Ali Püsküllüoğlu Öz Türkçe Sözlük 1989 9 ABC Kitabevi A.Ş. İstanbul
t Ali Püsküllüoğlu Öz Türkçe Sözlük 1994 11 Arkadaş Yayınevi Ankara
t Övgün Ahmet Ercan Şu Üretken Türkçemiz konulu sözlük 2011 1 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı İstanbul
t Tarama Sözlüğü (13. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan tanıklarıyla) (8 cilt) 1963- 1977 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Mertol Tulum vö. Temel Türkçe Sözlük (Sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kâmus-ı Türkî – Şemsettin Sami) 3 cilt 1985 1 Tercüman Gazetesi / Yapı Kredi Bankası İstanbul
t Orhan Hançerlioğlu Türk Dili Sözlüğü 1992 Remzi Kitabevi İstanbul
t Şükrü Halûk Akalın vö.  Türkçe Sözlük  2005 10 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Ali Püsküllüoğlu Türkçe Sözlük (Türkiye Türkçesinin en büyük sözlüğü) 1995 2 YKY (Yapı Kredi Yayınları) İstanbul
t Tayyibe Uç vö. Türkçe Sözlük c. 1 (A-J); c. 2 (K-Z) 1998 1 (DD) Dil Derneği Ankara
t İsmail Parlatır vö. Türkçe Sözlük c. 1 (A-J); c. 2 (K-Z) 1998 9 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Mustafa Canpolat vö. Türkçe Sözlük c. 1 (A-K); c. 2 (L-Z) 1983 7 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Hamza Zülfikar Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler 1995 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Cem Dilçin   1983 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Türkçe Karşılıklar
t Zeki Tez Acayip Sözlük 2013 1 Hayykitap İstanbul
t Yılmaz Çolpan Ataç’ın Sözcükleri 1963 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi II 1978 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Deniz Som Dilimizi Eşekarısı Soktu 1996 1 Güncel Yayıncılık İstanbul
t Neşe Atabey-Ayla Bayaz Karşılıklar Kılavuzu 1990 1 Bilgi Yayınevi Ankara
t Yurdanur Salman, Gamze Varım, Serhan Keser Ortak Kültür Sözlüğü 1992 1 Tüm Zamanlar Yayıncılık İstanbul
t Emin Özdemir Öz Türkçe Kılavuz Sözlük 1976 1 Varlık Yayınevi İstanbul
t Özleştirme Kılavuzu 1979 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Doğan Aksan Tartışılan Sözcükler 1976 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Mustafa Nihat Özön Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü İnkılâp ve AKA Kitabevleri İstanbul
t Ali Püsküllüoğlu Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü 1997 1 Arkadaş Yayınevi Ankara
t Türkçeni Koru 2007 1 ODTÜ ADT (Atatürkçü Düşünce Topluluğu)
t Ahmet B. Ercilasun vö. Yabancı Kelimelere Karşılıklar 1995 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Ahmet B. Ercilasun vö. Yabancı Kelimelere Karşılıklar – İkinci kitap 1998 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar 2007 1 ODTÜ ADT (Atatürkçü Düşünce Topluluğu) Ankara
–U–
Uçak Mühendisliği
A. Cihat Baytaş Uçak Mühendisliği Terimleri Sözlüğü (İng-Türkçe) 2012 Makine Mühendisleri Odası) İzmir
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Zikrullah Kırmızı vö Kentiçi Ulaşım Terimleri Sözlüğü  2012 Cinius Yayınları İstanbul
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce) 2012 2 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ankara
Uyak
t Nevzat Erkmen Türk Dilinin Uyak (Kafiye) Sözlüğü 1983 1 Söz Yayın İstanbul
t Belgin Tezcan Aksu, … Türkçe Sözlük’ün Ters Dizimi 2004 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Uygulayım
t Kaya Türkay vö. Uygulayım Terimleri Sözlüğü (eski terim, Fr., İng.) 1980 2 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
–V–
Vergi
Faruk Güçlü Osmanlıdan Günümüze Vergi Türleri Sözlüğü 2014 1 Seçkin Yayıncılık İstanbul
Faruk Güçlü Vergi ve Muhasebe Sözlüğü 2002 Detay Yayıncılık Ankara
Rüknettin Kumkale Vergi ve Muhasebe Sözlüğü 2014 Seçkin Yayıncılık İstanbul
–Y–
Yakın ve Karşıt Anlamlılar
Yusuf Çotuksöken Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü 2012 1 Papatya Yayıncılık Eğitim İstanbul
t Pars Tuğlacı Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü 1982 1 İnkılâp ve AKA Kitabevleri İstanbul
t Kemal Demiray Türkçede Anlamdaşlar Sözlüğü İnkılâp Kitabevi İstanbul
t Mehmet Ali Ağakay Türkçede Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü 1956 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Özcan Yalım Türkçe’de Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü 1998 1 İmge Kitabevi Ankara
Yapı
t Muzaffer Uyguner Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü (eski terim, Fr., İng.) 1971 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Yönetim
Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü  2014 AFAD
Oktay Ergünay  Afet Yönetimi ile İlgili Terimleri – Açıklamalı Sözlük
Arazi Yönetimi Terimleri Sözlüğü  2013
Ali Seyyar, Cihan Selek Öz İnsan Kaynakları Terimleri Ansiklopedik Sözlük 2007 1 Değişim Yayınları İstanbul
Hasan Tutar İşletme ve Yönetim Terimleri Ansiklopedik Sözlük 2013 1 Seçkin Yayıncılık İstanbul
M. Akif Özer Yönetim Sözlüğü 2014 Seçkin Yayıncılık İstanbul
Yöneylem
t Ahmet Duyar, Yurdanur Pamukçu Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlük Taslağı 1975 1 TÜBİTAK-Marmara BvEAE Gebze
t Bülent Sankur, Gündüz Ulusoy, … Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlük Taslağı 1981 1 BÜ (Boğaziçi Üniversitesi İstanbul
Yöntembilim
t Muzaffer Sencer Yöntembilim Terimleri Sözlüğü  1981 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
–Z–
Zanaat
t Zanaat Terimleri Sözlüğü  1976 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
Zooloji
t E. Denison Ross; E. Gürsoy-Naskali Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü 1994 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara
t Sevinç Karol Zooloji Terimleri Sözlüğü 1963 1 TDK (Türk Dil Kurumu) Ankara