Bilişim Kuruluşlarımız

 

Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları

(70’ten fazla öbekte 230’dan fazla Türk Bilişim Kuruluşu)

Güncelleme 2021-12-25 (yyyy-aa-gg) Çalışma Topluluğumuz adına derleyen: Tuncer Ören, Ottava Üniversitesi, Kanada

 

Pdf’nin son sürümüne erişmek için, lütfen ‘Control + F5` tuşlarına basarak sayfayı günceller misiniz?

 

Burada verilen iki dizelge, ülke olarak, bilişim alanında ne kadar ayrıntılı bir şekilde örgütlendiğimize tanıklık etmekte. İlk dizelge ülkemizdeki bilişim kuruluşlarının abecesel bir sıralamasını, ikinci dizelge de, Türkiyemizdeki bilişim kuruluşlarını öbeklere ayrılmış olarak vermekte.

Her bir kuruluş için daha fazla bilgi edinilmesini kolaylaştırmak amacıyla, ana sayfalarına bağlantılar da verilmiştir.

Türkiye’deki ilk iki bilişim kuruluşu, 1969’da kurulmuş olan Bilgi İşlem İşçileri Sendikası (BİL-İŞ) ve 1971 yılında kurulmuş olan Türkiye Bilişim Derneği’dir (TBD).

İlk yıllarda kuruluş adları bilişim, bilgi, ve yazılım gibi terimlerini içermekte iken, özellikle

günümüzde bilişimin çeşitli yönlerini anıştıran şu terimler daha sık kullanılmakta:

  1. Sayısal bilgi işlemi ya da sayısal bilgisayar kullanımını anıştıran ve Fransızcaymış gibi

seslendirilen “Dijital”,

  1. Eletronik bilgisayar kullanımını anıştıran ve kısaca “E-“ ile başlayan terimler (E-para gibi),
  2. Bilgisayar kullanımını anıştıran “Endüstri 0”,
  3. Bilgisayar korsanı veya siber saldırgan anlamına gelen İngilizce “Hacker”,
  4. Sayısal bilgisayar kullanımını anıştıran “Sayısal” ve
  5. Sibernetiğin, amaç yönelimli, kendinden ayarlanan ve iletişim kurabilen dizgeler gibi ileri bilgisayar ve internet uygulamalarını anıştıran “Siber” sözcüğü.

Bu dizelgeler birden fazla amaca hizmet edebilir:

  1. Bilişim konusundaki örgütlenmemizin varsıllığımızın
  2. İkinci dizelgede belirlenen alanlardan herhangi biri ile ilgilenenler, ilgi duydukları alan(lar)da hangi bilişim kuruluşlarımızın olduğunu kolaylıkla bularak üye olup etkinliklere katılabilirler ve derneklerin etkinliklerinden yararlanabilirler.
  3. Aynı alanda çalışan kuruluşlarımızın bazıları konularında bir federasyon kurup daha yakın işbirliği
  4. 24 Temmuz 2013’te TBD’nin (Bilişimde) Özenli Türkçe Çalışma Grubu olarak kurulduğumuzda, ülkümüzü “Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı” ve görevimizi de “Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak” olarak belirlemiştik. Bu amaçla etkinliklerimizi tasarlarken Türkiyemizde var olan bilişim kuruluşlarını bilmekte yarar var diye düşünmüştük.

(Daha sonra, Türkçesi olan sözcüklerin Türkçelerini kullanma ilkemize sadık kalarak, adımızdaki Fransızcadan alınmış “grup” sözcüğü yerine Türkçe “topluluk” sözcüğünü yeğledik.)

 

Ülkümüz ve görevimiz bakımından tüm bilişim kuruluşlarımızla ortak bir yönümüz

olduğuna ve işbirliğimizle ülkemize ve kültürümüze daha yararlı olabileceğimize inanıyoruz.

Bu iki dizelgede yapılmasını önereceğiniz düzeltme ve eklemeleri lütfen [email protected] adresimize bildirirseniz, dizelgelerde gerekli güncellemeler yapılabilir; dolayısıyla dizelgeler daha da yararlı olabilir.

 

Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları

 

 

1071BİL-DER 1071’den 2071’e Bilişim ve Gelişim Derneği (Malazgirt)
–A–
AB Alternatif Bilişim
ABA Akademik Bilişim Araştırmaları Derneği (eposta)
AB-BHD Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku Derneği
ABD Akdeniz Bilişimciler Derneği (Mersin)
ABGEDER Adli Biyoloji Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği
Abider Adli Belge İncelemeciler Derneği
AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
Ağ Yöneticileri Derneği
AgileTURKEY Agile Turkey
AIPA Yapay Zekâ Politikaları Derneği
AITR Türkiye’nin Yapay Zekâ Platformu
AKBİD Aktif Bilişimciler Derneği
Ansider Uluslararası Antalya Biyolojik ve Siber Güvenlik Derneği
ASGD Afyonkarahisar Siber Güvenlik Derneği
AUSDER Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği
AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği
AYT Ayyıldız Tim
–B–
BB-BTD Bayburt Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Derneği (e-posta)
BBD Başkent Bilişim Derneği (Ankara)
BBYD Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
BEMTEG Bilim Bilişim Elektronik Makina Teknolojileri Eğitim ve Geliştirme Derneği (Instagram)
BG Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
BGD Bilişim Güvenliği Derneği
BGD Bilgi Güvenliği Derneği
BGeD Bilişim Geliştirme Derneği
BHD Bilişim Hukuku Derneği
BİD Bilişim İnovasyon Derneği
BİDER Bilişim Derneği
BİED Bilgi Ekonomisi Derneği
BİLGEM TÜBİTAK – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma Merkezi
BİL-İŞ Bilgi İşlem İşçileri Sendikası
Bilişim Grubu Bilişim Grubu
Bilişim Suçları Bilişim Suçları Mücadele Derneği
BİLMADER Bilişim Mağdurları ve Tüketici Derneği
BİLRAD Bilişim İletişim ve Radyo Amatörleri Derneği
BİLTEK Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği
Biltekder Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği
BİMEDER Bilişim ve Medya Derneği
BİSEDER Bilişim Sektörü ve Dijital Teknolojiler Derneği
BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
BiTekDer Bilgi Teknolojileri Derneği
BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
BMD Bilişim Medyası Derneği
BMDD Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
BMO Bilgisayar Mühendisleri Odası
BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)
BNGD Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat ve Turizm Derneği (Sındırgı)
BS Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği
BSKDer Bilişim Spor Klübü Derneği (Adana) (eposta)
BSMD Bilişim Suçları Mücadele Derneği
BT Bilişim Topluluğu
BTBD Bilişim Teknolojileri ve Bilişimciler Derneği
BTD Bilişim Teknolojileri Derneği
BTE Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
BTE TÜBİTAK BİLGEM – Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BUD Bilişim Uzmanları Derneği
BV Bilişim Vadisi
–C–
CeBIT Bilişim Eurasia
COINTURK Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği
csd C ve Sistem Programcıları Derneği
Cyber-Warrior Bilişim Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
–Ç–
ÇUBİTED Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği
–D–
DAD Dijital Araştırmalar Derneği
DBD Dijital Bilgi Derneği
DD Dijital Denge
DDD Dijital Dönüşüm Derneği
DEBİD Denizli Bilişim Derneği
DED Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği
DGKD Dijital Girişimcilik ve Kalkınma Derneği
DİBAMDER Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği
Digit4Turkey Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği
DİJİKAD Dijital Kalkınma Derneği
DMAD Dijital Medya Araştırmaları Derneği
DMD Dijital Medya Derneği
DPD Dijital Pazarlama Derneği
DSBD Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği
DSEIN Sürdürülebilir Akıllı Şehirler Derneği
–E–
EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
eder Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
E-Devlet E-Devlet
EDİDER Enerjide Dijitalleşme Derneği
EGED-BK Eğitimde Görme Engelliler Derneği – Bilişim Komisyonu
e-gençlik e-gençlik Derneği
EHD E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği
EHMD Elektronik Harple Mücadele Derneği
ElmaKurdu Macintosh Kullanıcılar Derneği
Endüstri 4.0 Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği
Engelsiz Bilişim Engelsiz Bilişim Derneği
ESB Erişim Sağlayıcıları Birliği _ Kuruluşu ve tüzüğü
Etid E-ticaret İşletmecileri Derneği
etihder E-Ticaret ve E-İhracat Derneği
–G–
GABİAD Gaziantep Bilişimci İşadamları Derneği
GNB SKD Genç Nesil Bilişim Spor Klübü Derneği
GP BTD Görsel Programlama Bilişim Teknolojileri Derneği
–H–
Habitat Habitat Derneği
HEMBİLDER Hemşirelik Bilişim Derneği
–I–
IBW Istanbul Blockchain Women
ICF Türkiye ve TBD -AŞP ICF Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneği – Ankara Şubesi Projesi
ISACA Ankara Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü
ISSA Turkey Information System Security Association – Turkey Chapter
–İ–
İBT İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği
imd İnternet Medyası Derneği
İMEF İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
İNETD İnternet Teknolojileri Derneği
İTÜ – BBK İTÜ – Bilgisayar ve Bilişim Klübü
İvYZ İnsan ve Yapay Zekâ Derneği
İzBilDer İzmir Bilişim Derneği
–K–
Kadın Bilişimci Kadın Bilişimci
Kamu BD Kamu Bilişimcileri Derneği
KAMUBİLDER Kamu Bilişim Çalışanları Derneği
Kamu Bilişim D Kamu Bilişim Derneği
KAMUSGD Kamu Siber Güvenlik Derneği
KKTC BD KKTC Bilişim Derneği
KOBİD Konya Bilişim Derneği
–L–
LKD Linux Kullanıcıları Derneği
LOBİTÜSAD Lojistik Bilişim Teknoloji ve Üretim Sanayicileri Derneği
–M–
MARBİLTEK Doğu Marmara Bilişim Teknolojileri Kümelenmesi
MBD Manisa Bilişim Derneği
MBP Manisa Bilişim Platformu
MEBİAD Mersin Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği
MOBİLSİAD Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
MOBİSAD Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
MYK BTSK Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
–O–
OGEM Oyun Geliştirme Merkezi – İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
OSD-AUSK Otomotiv Sanayii Derneği – Akıllı Ulaşım Sistemleri Komitesi
OYUNDER Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği
–Ö–
ÖDED Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği
ÖEPD Ödeme ve Elektronik Para Derneği
ÖYAKDER Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği
ÖYD Özgür Yazılım Derneği
–P–
PHP PHP Geliştiricileri Derneği
PKD Pardus Kullanıcıları Derneği
–R–
RobinCode RobinCode Bilişim, Teknoloji ve Girişimcilik Derneği
–S–
SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
SABİTDER Sağlık Bilişim ve Teknoloji Derneği
SABİTED Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Derneği
SABİYED Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
SAĞLIK BİLİŞİM Sağlık Bilişim Derneği
SATD Süper Akıllı Toplum Derneği
SB ve GD Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği
SGCÜD Siber Güvenlik Cihazları Üreticileri Derneği
SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
SGTD Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
Siber GüvenlikF Siber Güvenlik Federasyonu
SiberGüvenlikD Siber Güvenlik Derneği
SiberGüvenlikP Siber Güvenlik Platformu
SiberGüvenlikTD Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
SiberLabDer SiberLab Bilişim Derneği
SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
SOME_BİDB_BŞEÜ Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
–T–
T.C. BTD T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi
T.C. İGK T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – İnternet Geliştirme Kurulu
Tarih ve BT ÇG Tarih ve BT Çalışma Grubu
TARIM 4.0 Tarım 4.0 – Teknoloji ve Etki Derneği
Tarih ve BT ÇG Tarih ve BT Çalışma Grubu
TBA-YZvH-ARGE-B Türkiye Barolar Birliği – Yapay Zekâ ve ARGE Birimi
TBD Türkiye Bilişim Derneği
TBD Adana TBD Adana Şubesi
TBD Ankara TBD Ankara Şubesi
TBD Antalya TBD Antalya Şubesi
TBD Elazığ TBD Elazığ Şubesi
TBD Erzurum TBD Erzurum Şubesi
TBD Eskişehir TBD Eskişehir Şubesi
TBD İstanbul TBD İstanbul Şubesi
TBD İzmir TBD İzmir Şubesi
TBD Kayseri TBD Kayseri Şubesi
TBD Van TBD Van Şubesi
TBD Akademi TBD – Akademi
TBD BK ÇG TBD – Bilişim Kentleri Çalışma Grubu
TBD BÖT ÇT TBD – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Topluluğu
TBD DDY ÇG TBD Dijital (Sayısal) Dönüşüm ve Yenilikçilik Çalışma Grubu
TBD Kamu-BİB TBD – Kamu-BİB Çalışma Grubu
TBD ÖzT ÇT TBD – Özenli Türkçe Çalışma Topluluğu
TBD SG TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi
TBD SG – BİTDYÇ İDK TBD SG – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – BİTTN İDK TBD SG – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – BTS İDK TBD SG – Bilgi Teknolojileri ve Sektörü İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – GASR İDK TBD SG – Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – İGe-T İDK TBD SG – İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – KHKOE İDK TBD SG – Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik İzleme ve Değerlendirme Komitesi
BD SG – NİKİ İDK TBD SG – Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD TDBT ÇG TBD – Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
TBD TDOBT ÇG TBD – Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
TBGD Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
TBV Türkiye Bilişim Vakfı
TBV – Türkcell BTE TBV – Türkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
TBV Blockchain TBV – Blockchain Türkiye
TBV DTP TBV – Dijital Türkiye Platformu
TEDER Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği
TelekomcularDer Telekomcular Derneği
TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TH Turk Hacks
THS FHBHÇG Türk Hukuk Sitesi – Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
THT TurkHackTeam
TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİD Tüm İnternet Derneği
Timed Tüm İnternet Medyası Derneği
TıpBilişim Tıp Bilişimi Derneği
TOBB BYM TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi
TOGED Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği
TOTBİT-YZÇG Türk Or di ve Travmoloji Birliği Derneği – Yapay Zekâ Çalışma Grubu
TRAI Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi
TSE BT TSE Bilişim Teknolojileri
TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
TÜBİDER Türkiye Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği
TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
TÜBİYAD Finans ve Bilişim Yöneticileri Derneği
Türk SK Türk Siber Konseyi
TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
TveK BTD Tapu ve Kadastro GM. Bilgi Teknolojileri Dairesi
TZV Türkiye Zekâ Vakfı
–U–
UDGD Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği
UDMİD Uluslararası Dijital Medya ve İletişim Derneği
UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enst.
ULAKBİM TÜBİTAK – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
ULUBİLDER Uluslararası Bilişimciler Derneği
USYZD Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği
–V–
VBD Van Bilişimciler Derneği
–W–
wtech Teknolojide Kadın Derneği
–Y–
YABİSAK Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği
YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği
YAZGELDER Yazılım Geliştiricileri Derneği
YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
YBDER Yönetim Bilişim Derneği
YBSBTD Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği
YBTDER Yüksekova Bilişim Teknolojileri Derneği
YSD Yazılımcı Sanayici Derneği
YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
YZD Yapay Zekâ Derneği
YZTD Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği

 

Türkiye’deki 230’dan fazla Bilişim Kuruluşu – 70’den Fazla Öbekte

 

 

–A–
Açık Veri
AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği
Akademi
ABA Akademik Bilişim Araştırmaları Derneği
TBD Akademi TBD – Akademi
Altyapı
BV Bilişim Vadisi
CeBIT Bilişim Eurasia
eder Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
TBV-Turkcell BTE TBV – Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
Araştırma/Geliştirme
BİLGEM TÜBİTAK – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma Merkezi
BTE TÜBİTAK BİLGEM – Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
ULAKBİM TÜBİTAK – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
–B–
Bağımlılık
DİBAMDER Dijital bağımlılıkla Mücadele Derneği
Basın
BMD Bilişim Medyası Derneği
Bilgi Teknolojileri
TBD SG – BTS İDK TBD SG – Bilgi Teknolojileri ve Sektörü İzleme ve Değerlendirme Komitesi
Bilgi Toplumu
TBV – Turkcell  BTE TBV – Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
Bilişim Suçları
Bilişim Suçları Bilişim Suçları Mücadele Derneği
–Ç–
Çocuk
RobinCode RobinCode Bilişim, Teknoloji ve Girişimcilik Derneği
–D–
Dayanışma
ABİAD Adana Bilişimci İş Adamları Derneği
BMDD Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği
Dijital (Sayısal)
BİSEDER Bilişim Sektörü ve Dijital Teknolojiler Derneği
DAD Dijital Araştırmalar Derneği
DBD Dijital Bilgi Derneği
DD Dijital Denge
DDD Dijital Dönüşüm Derneği
DED Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği
DİBAMDER Dijital bağımlılıkla Mücadele Derneği
Digit4Turkey Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği
DİJİKAD Dijital Kalkınma Derneği
DMAD Dijital Medya Araştırmaları Derneği
DMD Dijital Medya Derneği
DPD Dijital Pazarlama Derneği
EDİDER Enerjide Dijitalleşme Derneği
DSBD Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği
Endüstri 4.0 Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği
Habitat Habitat Derneği
TBD DDY ÇG TBD Dijital (Sayısal) Dönüşüm ve Yenilikçilik Çalışma Grubu
TBV DTP TBV – Dijital Türkiye Platformu
UDMİD Uluslararası Dijital Medya ve İletişim Derneği
–E–
E-para
COINTURK Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği
IBW Istanbul Blockchaın Women
ÖDED Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği
ÖEPD Ödeme ve Elektronik Para Derneği
TBV Blockchain TBV – Blockchain Türkiye
E-ticaret
Etid E-ticaret İşletmecileri Derneği
etihder E-Ticaret ve E-İhracat Derneği
TBD SG – İGe-T İDK TBD SG – İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret İzleme ve Değerlendirme Komitesi
Eğitim
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
BEMTEG Bilim Bilişim Elektronik Makina Teknolojileri Eğitim ve Geliştirme Derneği (Instagram)
BİGED Bilişim İnovasyon Girişimcilik Eğitim Derneği
Bilge Bilişim Gelişim Eğitim Derneği
BTE Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
Ekonomi
BİED Bilgi Ekonomisi Derneği
Endüstri 4.0
DED Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği
Digit4Turkey Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 Derneği
Endüstri 4.0 Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Derneği
Enerji
EDİDER Enerjide Dijitalleşme Derneği
Engelsiz Bilişim
Engelsiz Bilişim Engelsiz Bilişim Derneği
–F–
Finans
TÜBİYAD Finans ve Bilişim Yöneticileri Derneği
–G–
Gelişim
SB ve GD Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği
Gençlik
e-gençlik e-gençlik Derneği
İTÜ – BBK İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Klübü
SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
YBTDER Yüksekova Bilişim Teknolojileri Derneği
Genel
BİDER Global Bilişim Derneği
TBD Türkiye Bilişim Derneği
TBV Türkiye Bilişim Vakfı
ULUBİLDER Uluslararası Bilişimciler Derneği
Girişimcilik
BİGED Bilişim İnovasyon Girişimcilik Eğitim Derneği
DGKD Dijital Girişimcilik ve Kalkınma Derneği
UDGD Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği
TBD SG – İGe-T İDK TBD SG – İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret İzleme ve Değerlendirme Komitesi
Görme Engeli
EGED-BK Eğitimde Görme Engelliler Derneği – Bilişim Komisyonu
Görsel Programlama
GP BTD Görsel Programlama Bilişim Teknolojileri Derneği
Güvenlik
AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
BG Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
BGD Bilgi Güvenliği Derneği
BİGVEKOD Bilişim Güvenliği ve Kişisel Verileri Koruma Derneği
BSMD Bilişim Suçları Mücadele Derneği
       Cyber-Warrior Bilişim Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
ISSA Turkey Information System Security Association – Turkey Chapter
TBGD Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
–H–
Hemşirelik
HEMBİLDER Hemşirelik Bilişim Derneği
Hukuk
AB-BHD Adli Bilişim ve Bilişim Hukuku Derneği
ABGEDER Adli Biyoloji Adli Genetik ve Gen Hukuku Derneği
AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
BHD Bilişim Hukuku Derneği
BİLMADER Bilişim Mağdurları ve Tüketici Derneği
BİLTEK Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği
EHD E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği
THS FHBHÇG Türk Hukuk Sitesi – Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
–İ–
İletişim
Ağ Yöneticileri Derneği
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
ESB Erişim Sağlayıcıları Birliği
İMEF İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
imd İnternet Medyası Derneği
İNETD İnternet Teknolojileri Derneği
Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
TelekomcularDer Telekomcular Derneği
TEDER Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği
TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİD Tüm İnternet Derneği
Timed Tüm İnternet Medyası Derneği
TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
UDMİD Uluslararası Dijital Medya ve İletişim Derneği
İnsan Kaynağı
TBD SG – NİKİ İDK TBD SG – Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam İzleme ve Değerlendirme Komitesi
İş Dalı
SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
–K–
Kadın
IBW Istanbul Blockchaın Women
ICF Türkiye ve TBD -AŞP ICF Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneği  – Ankara Şubesi Projesi
Kadın Bilişimci Kadın Bilişimci
wtech Teknolojide Kadın Derneği
Kalkınma
DGKD Dijital Girişimcilik ve Kalkınma Derneği
DİJİKAD Dijital Kalkınma Derneği
Kamu
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
E-Devlet E-Devlet
Kamu BD Kamu Bilişimcileri Derneği
KAMUBİLDER Kamu Bilişim Çalışanları Derneği
KamuBilişiD Kamu Bilişim Derneği
TBD BKÇG TBD – Bilişim Kentleri Çalışma Grubu
TBD Kamu-BİB TBD – Kamu-BİB Çalışma Grubu
TBD SG TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi
TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
T.C. BTD T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi
T.C. İGK T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – İnternet Geliştirme Kurulu
TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TveK BTD Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bilgi Teknolojileri Dairesi
TBD SG – KHKOE İDK TBD SG – Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik İzleme ve Değerlendirme Komitesi
Kriptoloji
 UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
Kullanıcılar/Geliştiriciler
csd C ve Sistem Programcıları Derneği
ElmaKurdu Macintosh Kullanıcılar Derneği
LKD Linux Kullanıcıları Derneği
PHP PHP Geliştiricileri Derneği
PKD Pardus Kullanıcıları Derneği
–L–
Lojistik
LOBİTÜSAD Lojistik Bilişim Teknoloji ve Üretim Sanayicileri Derneği
–M–
Medya
BİMEDER Bilişim ve Medya Derneği
BMD Bilişim Medyası Derneği
DMAD Dijital Medya Araştırmaları Derneği
DMD Dijital Medya Derneği
UDMİD Uluslararası Dijital Medya ve İletişim Derneği
Meslek
ABİAD Adana Bilişimci İş Adamları Derneği
Bilişim Grubu Bilişim Grubu
BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
BMO Bilgisayar Mühendisleri Odası
BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)
BUD Bilişim Uzmanları Derneği
MYK-BTSK Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
TÜBİDER Türkiye Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
TurkMIA Tıp Bilişimi Derneği
TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
–O–
Oyun
OGEM Oyun Geliştirme Merkezi – İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
OTD Oyun Terapileri Derneği
OYUNDER Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği
TOGED Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği
–P–
Pazarlama
DPD Dijital Pazarlama Derneği
Programlama Dili
csd C ve Sistem Programcıları Derneği
LKD Linux Kullanıcıları Derneği
PHP PHP Geliştiricileri Derneği
PKD Pardus Kullanıcıları Derneği
–R–
Rekabet
TBD SG – GASR İDK TBD SG – Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet İzleme ve Değerlendirme Komitesi
–S–
Sağlık / Tıp
DSBD Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği
SAĞLIK BİLİŞİM Sağlık Bilişim Derneği
SABİTED Sağlık ve Bilişim Teknolojileri Derneği
SABİYED Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
TıpBilişim Tıp Bilişimi Derneği
YBSBTD Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği
Sanayiciler
BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
MOBİLSİAD Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
MOBİSAD Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)
YABİSAK Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği
YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği
YSD Yazılımcı Sanayici Derneği
Sayısal (lütfen Dijital / Sayısal öbeğine bakınız)
Sayısal Gündem
TBD SG TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi
TBD SG – BTSİDK TBD SG – Bilgi Teknolojileri ve Sektörü İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – GASR İDK TBD SG – Genişbant Altyapısı ve sektörel Rekabet İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – NİKİ İDK TBD SG – Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – BİTTN İDK TBD SG – Bilgi ve İletiğim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – İGe-T İDK TBD SG – İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret İzleme ve Değerlendirme Komitesi
TBD SG – KHKOE İDK TBD SG – Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik İzleme ve Değerlendirme Komitesi
Seçenek
AB Alternatif Bilişim
AKBİD Aktif Bilişimciler Derneği
BT Bilişim Topluluğu
Cyber-Warrior Bilişm Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
Sendika
BİL-İŞ Bilgi İşlem İşçileri Sendikası
BİL-SEN Bilgi İşlem Sendikası
T.C. SENBİS T.C. İçişleri Bakanlığı – Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü – Sendikalar Bilgi Sistemi
Siber Güvenlik
Ansider Uluslararası Antalya Biyolojik ve Siber Güvenlik Derneği
ASGD Afyonkarahisar Siber Güvenlik Derneği
AYT Ayyıldız Tim
BS Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği
BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
EHMD Elektronik Harple Mücadele Derneği
KAMUSGD Kamu Siber Güvenlik Derneği
SGCÜD Siber Güvenlik Cihazları Üreticileri Derneği
SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
SGTD Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
Siber GüvenlikF Siber Güvenlik Federasyonu
Siber GüvenlikD Siber Güvenlik Derneği
Siber GüvenlikP Siber Güvenlik Platformu
SiberGüvenlikTD Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
SiberLabDer SiberLab Bilişim Derneği
TH Turk Hacks
THT TurkHackTeam
Türk SK Türk Siber Konseyi
YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
Siber Saldırı
AYT Ayyıldız Tim
TH Turk Hacks
THT TurkHackTeam
Türk SK Türk Siber Konseyi
Spor
BB-FK Bergama Bilişim ve Futbol Kulübü
BSKDer Bilişim Spor Klübü Derneği (Adana) (eposta)
GNB SKD Genç Nesil Bilişim Spor Klübü Derneği
Standartlar
TSE BT TSE Bilişim Teknolojileri
–Ş–
Şehircilik
DSEIN Sürdürülebilir Akıllı Şehirler Derneği
–T–
Tarım
TARIM 4.0 Tarım 4.0 – Teknoloji ve Etki Derneği
Tarih
Tarih ve BT ÇG Tarih ve BT Çalışma Grubu
Teknoloji
AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği
AgileTURKEY Agile Turkey
BTD Bilişim Teknolojileri Derneği
ISACA Ankara Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü
wtech Teknolojide Kadın Derneği
Terapi
OTD Oyun Terapileri Derneği
Test
TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
Ticaret
EHD E-Ticaret ve İnternet Hukuku Derneği
Toplum
SATD Süper Akıllı Toplum Derneği
TBD SG – BİTTN İDK TBD SG – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu İzleme ve Değerlendirme Komitesi
Turizm
BNGD Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat ve Turizm Derneği (Sındırgı)
Tüketici
BİLMADER Bilişim Mağdurları ve Tüketici Derneği
Türk Dünyası
TBD TDBT ÇG TBD – Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
TBD TDOBT ÇG TBD – Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
Türkçe
TBD BÖzT ÇT TBD – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Topluluğı
TBD ÖzT ÇT TBD – Özenli Türkçe Çalışma Topluluğu
-U–
Ulaşım
AUSDER Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği
OSD-AUSK Otomotiv Sanayii Derneği – Akıllı Ulaşım Sistemleri Komitesi
-Ü–
Üretim
LOBİTÜSAD Lojistik Bilişim Teknoloji ve Üretim Sanayicileri Derneği
-Y–
Yapay Zekâ
AIPA Yapay Zekâ Politikaları Derneği
AITR Türkiye’nin Yapay Zekâ Platformu
AUSDER Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği
DSEIN Sürdürülebilir Akıllı Şehirler Derneği
İvYZ İnsan ve Yapay Zekâ derneği
OSD-AUSK Otomotiv Sanayii Derneği – Akıllı Ulaşım Sistemleri Komitesi
SATD Süper Akıllı Toplum Derneği
TBA-YZvH-ARGE-B Türkiye Barolar Birliği – Yapay Zekâ ve ARGE Birimi
TOTBİT-YZÇG Türk Ortopedi ve Travmoloji Birliği Derneği – Yapay Zekâ Çalışma Grubu
TRAI Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi
TZV Türkiye Zekâ Vakfı
USYZD Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği
YZD Yapay Zekâ Derneği
YZTD Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği
Yaşam Biçimi
DD Dijital Denge
Yazılım
BGeD Bilişim Geliştirme Derneği
BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)
ÖYAKDER Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği
ÖYD Özgür Yazılım Derneği
TOBB BYM TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi
TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
YABİSAK Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği
YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)
YAZGELDER Yazılım Geliştiricileri Derneği
YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
YSD Yazılımcı Sanayici Derneği
YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Yenilikçilik
BİD Bilişim İnovasyon Derneği
BİGED Bilişim İnovasyon Girişimcilik Eğitim Derneği
TBD DDY ÇG TBD Dijital (Sayısal) Dönüşüm ve Yenilikçilik Çalışma Grubu
TBD SG – BİTDYÇ İDK TBD SG – Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler İzleme ve Değerlendirme Komitesi
Yönetim
ISACAAnkara Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü
SABİYED Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
YBDER Yönetim Bilişim Derneği
Yöresel
1071BİL-DER 1071’den 2071’e Bilişim ve Gelişim Derneği (Malazgirt)
ABD Akdeniz Bilişimciler Derneği (Mersin)
ABİAD Adana Bilişimci İş Adamları Derneği
       ABİDER Adıyaman Bilişim Derneği
AKBİD Aktif Bilişimciler Derneği
ASGD Afyonkarahisar Siber Güvenlik Derneği
BB-BTD Bayburt Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Derneği (e-posta)
BB-FK Bergama Bilişim ve Futbol Kulübü
BBD Başkent Bilişim Derneği (Ankara)
BBYD Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği
BİLTEKDER Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği
BNGD Bilge Nesil Gençlik Bilişim Sanat ve Turizm Derneği (Sındırgı)
ÇUBİTED Çukurova Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Eğitim Derneği
DEBİD Denizli Bilişim Derneği
EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
GABİAD Gaziantep Bilişimci İşadamları Derneği
İBT İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği
İzBilDer İzmir Bilişim Derneği
KKTC BD KKTC Bilişim Derneği
KOBİD Konya Bilişim Derneği
MARBİLTEK Doğu Marmara Bilişim Teknolojileri Kümelenmesi
MBD Manisa Bilişim Derneği
MBP Manisa Bilişim Platformu
MEBİAD Mersin Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği
Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
SB ve GD Serinhisar Bilişim ve Gelişim Derneği
SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
TBD Adana TBD Adana Şubesi
TBD Ankara TBD Ankara Şubesi
TBD Antalya TBD Antalya Şubesi
TBD Elazığ TBD Elazığ Şubesi
TBD Erzurum TBD Erzurum Şubesi
TBD Eskişehir TBD Eskişehir Şubesi
TBD İstanbul TBD İstanbul Şubesi
TBD İzmir TBD İzmir Şubesi
TBD Kayseri TB Kayseri Şubesi
TBD Van TBD Van Şubesi
VBD Van Bilişimciler Derneği
YBTDER Yüksekova Bilişim Teknolojileri Derneği