Bilişim Kuruluşlarımız

 

Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları

(30’dan fazla öbekte 120’den fazla Kuruluş)

Güncelleme 2020-10-23 (yyyy-aa-gg)

 

(Bu belge 2015 yılında TBD’nin dergisi Bilişim’de (42:175, 57-65)

yayımlanmış olan yazının güncellenmiş sürümüdür ve yeni bilgilerle güncellenmektedir.)

 

Burada verilen iki dizelge, ülke olarak, bilişim alanında ne kadar ayrıntılı bir şekilde örgütlendiğimize tanıklık etmekte. İlk dizelge ülkemizdeki bilişim kuruluşlarının abecesel bir sıralaması. İkinci dizelge, Türkiyemizdeki bilişim kuruluşlarını öbeklere ayrılmış olarak vermekte.

Her bir kuruluş için daha fazla bilgi edinilmesini kolaylaştırmak amacıyla, ana sayfalarına bağlantılar da verilmiştir.

Bu dizelgeler birden fazla amaca hizmet edebilir:

  1. Bilişim konusundaki varsıllığımızın belgelenmesi.

 

  1. İkinci dizelgede belirlenen alanlardan herhangi biri ile ilgilenenler, ilgi duydukları alanda hangi bilişim kuruluşlarımızın olduğunu kolaylıkla bulabilir.

 

  1. 24 Temmuz 2013’te TBD’nin (Bilişimde) Özenli Türkçe Çalışma Grubu olarak kurulduğumuzda, ülkümüzü “Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı” ve görevimizi de “Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak” olarak belirlemiştik. Bu amaçla etkinliklerimizi tasarlarken Türkiyemizde var olan bilişim kuruluşlarını bilmekte yarar var diye düşünmüştük.

Ülkümüz ve görevimiz bakımından tüm bilişim kuruluşlarımızla ortak bir yönümüz olduğuna ve işbirliğimizle ülkemize ve kültürümüze daha yararlı olabileceğimize inanıyoruz.

Bu iki dizelgede yapılmasını önereceğiniz düzeltme ve eklemeleri lütfen [email protected] adresimize bildirirseniz, dizelgelerde gerekli güncellemeler yapılabilir; dolayısıyla dizelgeler daha da yararlı olabilir.

Tuncer Ören

Bilgisayar Bilimi Emeritüs Profesörü

Kanada, Ottava Üniversitesi

 

 

 

 

    –A–
  AB Alternatif Bilişim
  Abider Adli Belge İncelemeciler Derneği
  AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
  AgileTURKEY Agile Turkey
  Ağ Yöneticileri Derneği
  AKBİD Aktif Bilişimciler Derneği
  AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği
     
    –B–
  BBYD Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği
  BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
  BG Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
  BGD Bilişim Güvenliği Derneği
  BHD Bilişim Hukuku Derneği
  BİLGEM TÜBİTAK – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma Merkezi
  BGD Bilgi Güvenliği Derneği
  BİD Bilişim İnovasyon Derneği
  BİED Bilgi Ekonomisi Derneği
  Bilişim Grubu Bilişim Grubu
  Biltekder Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği
  BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
  BiTekDer Bilgi Teknolojileri Derneği
  BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
                              BMD Bilişim Medyası Derneği
  BMO Bilgisayar Mühendisleri Odası
  BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)
  BS Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği
  BSMD Bilişim Suçları Mücadele Derneği
  BT Bilişim Topluluğu
  BTBD Bilişim Teknolojileri ve Bilişimciler Derneği
  BTD Bilişim Teknolojileri Derneği
  BTE Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
  BTE TÜBİTAK BİLGEM – Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
                               BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  BUD Bilişim Uzmanları Derneği
  BV Bilişim Vadisi
     
    –C–
  CeBIT Bilişim Eurasia
  csd C ve Sistem Programcıları Derneği
         Cyber-Warrior Bilişim Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
     
    –Ç–
  ÇUBİTED Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği
     
    –D–
  DEBİD Denizli Bilişim Derneği
     
    –E–
  EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
  eder Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
  E-Devlet E-Devlet
ElmaKurdu Macintosh Kullanıcılar Derneği
Engelsiz Bilişim Engelsiz Bilişim Derneği
ESB Erişim Sağlayıcıları Birliği _ Kuruluşu ve tüzüğü
   
  –I–
ICF Türkiye ve TBD -AŞP ICF Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneği  – Ankara Şubesi Projesi
ISACA Ankara Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü
ISSA Turkey Information System Security Association – Turkey Chapter
   
  –İ–
İBT İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği
imd İnternet Medyası Derneği
İMEF İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
                           İNETD İnternet Teknolojileri Derneği
  İTÜ – BBK İTÜ – Bilgisayar ve Bilişim Klübü
     
    –K–
  Kadın Bilişimci Kadın Bilişimci
  Kamu BD Kamu Bilişimcileri Derneği
  Kamu Bilişim D Kamu Bilişim Derneği
  KAMUSGD Kamu Siber Güvenlik Derneği
  KKTC BD KKTC Bilişim Derneği
  KOBİD Konya Bilişim Derneği
     
    –L–
  LKD Linux Kullanıcıları Derneği
     
    –M–
  MBD Manisa Bilişim Derneği
  MBP Manisa Bilişim Platformu
  MOBİLSİAD Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
  MOBİSAD Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
  MYK BTSK Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
     
    –O–
  Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
  OYUNDER Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği
     
    –Ö–
  ÖYAKDER Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği
     
     
    –P–
                                PHP PHP Geliştiricileri Derneği
  PKD Pardus Kullanıcıları Derneği
     
    –S–
  SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
  SABİYED Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
  SAĞLIK BİLİŞİM Sağlık Bilişim Derneği
  SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
  SiberGüvenlikD Siber Güvenlik Derneği
  SiberGüvenlikP Siber Güvenlik Platformu
  SiberGüvenlikTD Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
  SiberLabDer SiberLab Bilişim Derneği
  SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
  SOME_BİDB_BŞEÜ Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi
     
    –T–
                               TBD Türkiye Bilişim Derneği
  TBD Ankara TBD Ankara Şubesi
  TBD Antalya TBD Antalya Şubesi
  TBD Erzurum TBD Erzurum Şubesi
  TBD Eskişehir TBD Eskişehir Şubesi
  TBD İstanbul TBD İstanbul Şubesi
  TBD İzmir TBD İzmir Şubesi
  TBD Van TBD Van Şubesi
  TBD BK ÇG TBD – Bilişim Kentleri Çalışma Grubu
  TBD Kamu-BİB TBD – Kamu-BİB
  TBD BÖT ÇG TBD – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
  TBD ÖzT ÇG TBD – Özenli Türkçe Çalışma Grubu
  TBD SG TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi
  TBD TDBT ÇG TBD – Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
  TBD TDOBT ÇG TBD – Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
  TBGD Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
  TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
                               TBV Türkiye Bilişim Vakfı
  TBV – Türkcell  BTE TBV – Türkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
  T.C. BTD T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi
  T.C. İGK T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – İnternet Geliştirme Kurulu
  TEDER Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği
  TelekomcularDer Telekomcular Derneği
  TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
  THS FHBHÇG Türk Hukuk Sitesi – Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
  TıpBilişim Tıp Bilişimi Derneği
  TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
  TİD Tüm İnternet Derneği
  Timed Tüm İnternet Medyası Derneği
  TOBB BYM TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi
  TOGED Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği
  TSE BT TSE Bilişim Teknolojileri
  TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
  TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
  TÜBİDER Türkiye Bilişim Sektörü Derneği
  TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
  TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği
  TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
  TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
  TveK BTD Tapu ve Kadastro GM. Bilgi Teknolojileri Dairesi
     
    –U–
   UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
   ULAKBİM TÜBİTAK – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
     
    –V–
  VBD Van Bilişimciler Derneği
     
    –Y–
  YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği
  YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
  YBSBTD Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği
  YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

 

 

 

 

Türkiye’deki 120’den fazla Bilişim Kuruluşu – 30’dan Fazla Öbekte

 

Açık Veri İletişim Siber güvenlik
Altyapı İş dalı Standartlar
Araştırma/Geliştirme Kadın Teknoloji
Basın Kamu Test
Eğitim Kriptoloji Türk Dünyası
Ekonomi Kullanıcılar/Geliştiriciler Türkçe
Engelsiz Meslek Yazılım
Gençlik Oyun Yenilik
Genel Sağlık / Tıp Yöresel
Güvenlik ve siber güvenlik Sanayiciler Türkçe
Hukuk Seçenek  
     

 

 
Açık Veri
  AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği
 
Altyapı
  BV Bilişim Vadisi
  CeBIT Bilişim Eurasia
  eder Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
  TBV-Türkcell BTE TBV – Türkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
 
Araştırma/Geliştirme
  BİLGEM TÜBİTAK – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma Merkezi
  BTE TÜBİTAK BİLGEM – Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
  SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
  UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
  ULAKBİM TÜBİTAK – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
  YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
 
Basın
  BMD Bilişim Medyası Derneği
 
Eğitim
  BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
  BTE Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
     
Ekonomi
  BİED Bilgi Ekonomisi Derneği
     
Engelsiz Bilişim
  Engelsiz Bilişim Engelsiz Bilişim Derneği
 
Gençlik
  İTÜ – BBK İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Klübü
  SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
 
Genel
  TBD Türkiye Bilişim Derneği
  TBV Türkiye Bilişim Vakfı
     
Güvenlik
  AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
  BG Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
  BGD Bilgi Güvenliği Derneği
  BSMD Bilişim Suçları Mücadele Derneği
         Cyber-Warrior Bilişim Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
  ISSA Turkey Information System Security Association – Turkey Chapter
  TBGD Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
 
Hukuk
  AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
  BHD Bilişim Hukuku Derneği
  THS FHBHÇG Türk Hukuk Sitesi – Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
 
İletişim
  Ağ Yöneticileri Derneği
  BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  ESB Erişim Sağlayıcıları Birliği
  İMEF İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
  imd İnternet Medyası Derneği
  İNETD İnternet Teknolojileri Derneği
  Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
  TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
  TelekomcularDer Telekomcular Derneği
  TEDER Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği
  TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
  TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
  TİD Tüm İnternet Derneği
  Timed Tüm İnternet Medyası Derneği
  TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
  TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
 
İş dalı
  SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
  TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği
  TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
 
Kadın
  ICF Türkiye ve TBD -AŞP ICF Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneği  – Ankara Şubesi Projesi
  Kadın Bilişimci Kadın Bilişimci
 
Kamu
  BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  E-Devlet E-Devlet
  Kamu BD Kamu Bilişimcileri Derneği
  Kamu Bilişim D Kamu Bilişim Derneği
  TBD BKÇG TBD – Bilişim Kentleri Çalışma Grubu
  TBD Kamu-BİB TBD – Kamu-BİB
  TBD SG TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi
  TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
  T.C. BTD T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi
  T.C. İGK T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – İnternet Geliştirme Kurulu
  TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
  TveK BTD Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bilgi Teknolojileri Dairesi
     
Kriptoloji
   UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
     
Kullanıcılar/Geliştiriciler
  csd C ve Sistem Programcıları Derneği
  ElmaKurdu Macintosh Kullanıcılar Derneği
  LKD Linux Kullanıcıları Derneği
  PHP PHP Geliştiricileri Derneği
  PKD Pardus Kullanıcıları Derneği
 
Meslek
  Bilişim Grubu Bilişim Grubu
BiTekDer Bilgi Teknolojileri Derneği  
  BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
  BMO Bilgisayar Mühendisleri Odası
  BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)
  BUD Bilişim Uzmanları Derneği
  MYK-BTSK Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
  TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
  TÜBİDER Türkiye Bilişim Sektörü Derneği
  TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
  TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
  TurkMIA Tıp Bilişimi Derneği
  TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
     
Oyun
  OYUNDER Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği
  TOGED Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği
     
Sağlık / Tıp
  SAĞLIK BİLİŞİM Sağlık Bilişim Derneği
  SABİYED Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
  TıpBilişim Tıp Bilişimi Derneği
  YBSBTD Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği
 
Sanayiciler
  BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
  EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
  MOBİLSİAD Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
  MOBİSAD Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
  TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)
  YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği
 
Seçenek
  AB Alternatif Bilişim
  AKBİD Aktif Bilişimciler Derneği
  BT Bilişim Topluluğu
  Cyber-Warrior Bilişm Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
  ÖYAKDER Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği
     
Siber güvenlik
  BS Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği
  BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
  KAMUSGD Kamu Siber Güvenlik Derneği
  SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
  SibergüvenlikD Siber Güvenlik Derneği
  SiberGüvenlikP Siber Güvenlik Platformu
  SiberGüvenlikTD Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
  SiberLabDer SiberLab Bilişim Derneği
  YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
   
Standartlar  
  TSE BT TSE Bilişim Teknolojileri
 
Teknoloji
AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği  
  AgileTURKEY Agile Turkey
  BTD Bilişim Teknolojileri Derneği
  ISACA Ankara Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü
 
Test
  TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
   
Türk Dünyası
  TBD TDBT ÇG TBD – Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
  TBD TDOBT ÇG TBD – Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
   
Türkçe
  TBD BÖT ÇG TBD – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
  TBD ÖzT ÇG TBD – Özenli Türkçe Çalışma Grubu
 
Yazılım
  BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)  
ÖYAKDER Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği  
TOBB BYM TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi  
TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)  
TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği  
YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)  
YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği  
YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü  
     
Yenilik
  BİD Bilişim İnovasyon Derneği
 
Yöresel
                       ABİDER Adıyaman Bilişim Derneği
  BBYD Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği
  BİLTEKDER Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği
  ÇUBİTED Çukurova Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Eğitim Derneği
  DEBİD Denizli Bilişim Derneği
  EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
  İBT İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği
  KKTC BD KKTC Bilişim Derneği
  KOBİD Konya Bilişim Derneği
  MBD Manisa Bilişim Derneği
  MBP Manisa Bilişim Platformu
  Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
  SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
  SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
  TBD Ankara TBD Ankara Şubesi
  TBD Antalya TBD Antalya Şubesi
  TBD Erzurum TBD Erzurum Şubesi
  TBD Eskişehir TBD Eskişehir Şubesi
  TBD İstanbul TBD İstanbul Şubesi
  TBD İzmir TBD İzmir Şubesi
  TBD Van TBD Van Şubesi
  VBD Van Bilişimciler Derneği