Bilişim Kuruluşlarımız

Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları

(30’dan fazla öbekte 140 Kuruluş)

Güncelleme 2021-08-23 (yyyy-aa-gg)

(Bu belge 2015 yılında TBD’nin dergisi Bilişim’de (42:175, 57-65)

yayımlanmış olan yazının güncellenmiş sürümüdür ve yeni bilgilerle güncellenmektedir.)

 

Burada verilen iki dizelge, ülke olarak, bilişim alanında ne kadar ayrıntılı bir şekilde örgütlendiğimize tanıklık etmekte. İlk dizelge ülkemizdeki bilişim kuruluşlarının abecesel bir sıralaması. İkinci dizelge, Türkiyemizdeki bilişim kuruluşlarını öbeklere ayrılmış olarak vermekte.

Her bir kuruluş için daha fazla bilgi edinilmesini kolaylaştırmak amacıyla, ana sayfalarına bağlantılar da verilmiştir.

Bu dizelgeler birden fazla amaca hizmet edebilir:

  1. Bilişim konusundaki varsıllığımızın belgelenmesi.

 

  1. İkinci dizelgede belirlenen alanlardan herhangi biri ile ilgilenenler, ilgi duydukları alanda hangi bilişim kuruluşlarımızın olduğunu kolaylıkla bulabilir.

 

  1. 24 Temmuz 2013’te TBD’nin (Bilişimde) Özenli Türkçe Çalışma Grubu olarak kurulduğumuzda, ülkümüzü “Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı” ve görevimizi de “Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak” olarak belirlemiştik. Bu amaçla etkinliklerimizi tasarlarken Türkiyemizde var olan bilişim kuruluşlarını bilmekte yarar var diye düşünmüştük.

Ülkümüz ve görevimiz bakımından tüm bilişim kuruluşlarımızla ortak bir yönümüz olduğuna ve işbirliğimizle ülkemize ve kültürümüze daha yararlı olabileceğimize inanıyoruz.

Bu iki dizelgede yapılmasını önereceğiniz düzeltme ve eklemeleri lütfen [email protected] adresimize bildirirseniz, dizelgelerde gerekli güncellemeler yapılabilir; dolayısıyla dizelgeler daha da yararlı olabilir.

Tuncer Ören

Bilgisayar Bilimi Emeritüs Profesörü

Kanada, Ottava Üniversitesi

 

 

–A–
AB Alternatif Bilişim
Abider Adli Belge İncelemeciler Derneği
AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
AgileTURKEY Agile Turkey
Ağ Yöneticileri Derneği
AIPA Yapay Zekâ Politikaları Derneği
AITR Türkiye’nin Yapay Zekâ Platformu
AKBİD Aktif Bilişimciler Derneği
AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği
   
  –B–
BBYD Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
BG Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
BGD Bilişim Güvenliği Derneği
BHD Bilişim Hukuku Derneği
BİLGEM TÜBİTAK – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma Merkezi
BGD Bilgi Güvenliği Derneği
BİD Bilişim İnovasyon Derneği
BİED Bilgi Ekonomisi Derneği
Bilişim Grubu Bilişim Grubu
Biltekder Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği
BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
BiTekDer Bilgi Teknolojileri Derneği
BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
                            BMD Bilişim Medyası Derneği
BMO Bilgisayar Mühendisleri Odası
BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)
BS Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği
BSMD Bilişim Suçları Mücadele Derneği
BT Bilişim Topluluğu
BTBD Bilişim Teknolojileri ve Bilişimciler Derneği
BTD Bilişim Teknolojileri Derneği
BTE Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
BTE TÜBİTAK BİLGEM – Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
                             BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
BUD Bilişim Uzmanları Derneği
BV Bilişim Vadisi
   
  –C–
CeBIT Bilişim Eurasia
csd C ve Sistem Programcıları Derneği
       Cyber-Warrior Bilişim Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
   
  –Ç–
ÇUBİTED Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği
   
  –D–
DEBİD Denizli Bilişim Derneği
   
  –E–
EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
eder Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
E-Devlet E-Devlet
ElmaKurdu Macintosh Kullanıcılar Derneği
Engelsiz Bilişim Engelsiz Bilişim Derneği
ESB Erişim Sağlayıcıları Birliği _ Kuruluşu ve tüzüğü
   
  –I–
ICF Türkiye ve TBD -AŞP ICF Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneği  – Ankara Şubesi Projesi
ISACA Ankara Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü
ISSA Turkey Information System Security Association – Turkey Chapter
   
  –İ–
İBT İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği
imd İnternet Medyası Derneği
İMEF İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
                         İNETD İnternet Teknolojileri Derneği
İTÜ – BBK İTÜ – Bilgisayar ve Bilişim Klübü
İvYZ İnsan ve Yapay Zekâ Derneği
   
  –K–
Kadın Bilişimci Kadın Bilişimci
Kamu BD Kamu Bilişimcileri Derneği
Kamu Bilişim D Kamu Bilişim Derneği
KAMUSGD Kamu Siber Güvenlik Derneği
KKTC BD KKTC Bilişim Derneği
KOBİD Konya Bilişim Derneği
   
  –L–
LKD Linux Kullanıcıları Derneği
   
  –M–
MBD Manisa Bilişim Derneği
MBP Manisa Bilişim Platformu
MOBİLSİAD Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
MOBİSAD Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
MYK BTSK Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
   
  –O–
Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
OYUNDER Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği
   
  –P–
                              PHP PHP Geliştiricileri Derneği
PKD Pardus Kullanıcıları Derneği
   
  –S–
SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
SABİYED Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
SAĞLIK BİLİŞİM Sağlık Bilişim Derneği
SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
SiberGüvenlikD Siber Güvenlik Derneği
SiberGüvenlikP Siber Güvenlik Platformu
SiberGüvenlikTD Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
SiberLabDer SiberLab Bilişim Derneği
SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
SOME_BİDB_BŞEÜ Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi
   
  –T–
TBA-YZvH-ARGE-B Türkiye Barolar Birliği – Yapay Zekâ ve ARGE Birimi
                             TBD Türkiye Bilişim Derneği
TBD Adana TBD Adana Şubesi
TBD Ankara TBD Ankara Şubesi
TBD Antalya TBD Antalya Şubesi
TBD Elazığ TBD Elazığ Şubesi
TBD Erzurum TBD Erzurum Şubesi
TBD Eskişehir TBD Eskişehir Şubesi
TBD İstanbul TBD İstanbul Şubesi
TBD İzmir TBD İzmir Şubesi
TBD Van TBD Van Şubesi
TBD BK ÇG TBD – Bilişim Kentleri Çalışma Grubu
TBD Kamu-BİB TBD – Kamu-BİB
TBD BÖT ÇG TBD – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
TBD ÖzT ÇG TBD – Özenli Türkçe Çalışma Grubu
TBD SG TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi
TBD TDBT ÇG TBD – Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
TBD TDOBT ÇG TBD – Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
TBGD Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
                             TBV Türkiye Bilişim Vakfı
TBV – Türkcell  BTE TBV – Türkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
T.C. BTD T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi
T.C. İGK T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – İnternet Geliştirme Kurulu
TEDER Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği
TelekomcularDer Telekomcular Derneği
TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
THS FHBHÇG Türk Hukuk Sitesi – Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
TıpBilişim Tıp Bilişimi Derneği
TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİD Tüm İnternet Derneği
Timed Tüm İnternet Medyası Derneği
TOBB BYM TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi
TOGED Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği
TOTBİT-YZÇG Türk Ortopedi ve Travmoloji Birliği Derneği – Yapay Zekâ Çalışma Grubu
TRAI Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi
TSE BT TSE Bilişim Teknolojileri
TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
TÜBİDER Türkiye Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği
TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
TveK BTD Tapu ve Kadastro GM. Bilgi Teknolojileri Dairesi
TZV Türkiye Zekâ Vakfı
   
  –U–
 UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
 ULAKBİM TÜBİTAK – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
USYZD Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği
   
  –V–
VBD Van Bilişimciler Derneği
   
  –W–
wtech Teknolojide Kadın Derneği
  –Y–
ÖYAKDER Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği
ÖYD Özgür Yazılım Derneği
YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği
YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
YBSBTD Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği
YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
YZD Yapay Zekâ Derneği
YZTD Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği

Türkiye’deki 120’den fazla Bilişim Kuruluşu – 30’dan Fazla Öbekte

Açık Veri İletişim Siber güvenlik
Altyapı İş dalı Standartlar
Araştırma/Geliştirme Kadın Teknoloji
Basın Kamu Test
Eğitim Kriptoloji Türk Dünyası
Ekonomi Kullanıcılar/Geliştiriciler Türkçe
Engelsiz Meslek Yapay Zekâ
Gençlik Oyun Yazılım
Genel Sağlık / Tıp Yenilik
Güvenlik ve siber güvenlik Sanayiciler Yöresel
Hukuk Seçenek Türkçe

 

 
Açık Veri
AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği
 
Altyapı
BV Bilişim Vadisi
CeBIT Bilişim Eurasia
eder Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği
TBV-Türkcell BTE TBV – Türkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
 
Araştırma/Geliştirme
BİLGEM TÜBİTAK – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma Merkezi
BTE TÜBİTAK BİLGEM – Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
ULAKBİM TÜBİTAK – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
 
Basın
BMD Bilişim Medyası Derneği
 
Eğitim
BEKAD Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği
BTE Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
Ekonomi
BİED Bilgi Ekonomisi Derneği
Engelsiz Bilişim
Engelsiz Bilişim Engelsiz Bilişim Derneği
 
Gençlik
İTÜ – BBK İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Klübü
SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
 
Genel
TBD Türkiye Bilişim Derneği
TBV Türkiye Bilişim Vakfı
Güvenlik
AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
BG Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği
BGD Bilgi Güvenliği Derneği
BSMD Bilişim Suçları Mücadele Derneği
       Cyber-Warrior Bilişim Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
ISSA Turkey Information System Security Association – Turkey Chapter
TBGD Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
 
Hukuk
AdliBilişim Adli Bilişim Derneği
BHD Bilişim Hukuku Derneği
THS FHBHÇG Türk Hukuk Sitesi – Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
 
İletişim
Ağ Yöneticileri Derneği
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
ESB Erişim Sağlayıcıları Birliği
İMEF İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
imd İnternet Medyası Derneği
İNETD İnternet Teknolojileri Derneği
Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
TelekomcularDer Telekomcular Derneği
TEDER Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği
TELKODER Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TİD Tüm İnternet Derneği
Timed Tüm İnternet Medyası Derneği
TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
 
İş dalı
SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
 
Kadın
ICF Türkiye ve TBD -AŞP ICF Türkiye ve Türkiye Bilişim Derneği  – Ankara Şubesi Projesi
Kadın Bilişimci Kadın Bilişimci
wtech Teknolojide Kadın Derneği
 
Kamu
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
E-Devlet E-Devlet
Kamu BD Kamu Bilişimcileri Derneği
Kamu Bilişim D Kamu Bilişim Derneği
TBD BKÇG TBD – Bilişim Kentleri Çalışma Grubu
TBD Kamu-BİB TBD – Kamu-BİB
TBD SG TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi
TBMM BİAK TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
T.C. BTD T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi
T.C. İGK T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – İnternet Geliştirme Kurulu
TİB Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TveK BTD Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bilgi Teknolojileri Dairesi
Kriptoloji
 UEKAE TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
     
Kullanıcılar/Geliştiriciler
csd C ve Sistem Programcıları Derneği
ElmaKurdu Macintosh Kullanıcılar Derneği
LKD Linux Kullanıcıları Derneği
PHP PHP Geliştiricileri Derneği
PKD Pardus Kullanıcıları Derneği
 
Meslek
Bilişim Grubu Bilişim Grubu
BiTekDer Bilgi Teknolojileri Derneği
BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
BMO Bilgisayar Mühendisleri Odası
BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)
BUD Bilişim Uzmanları Derneği
MYK-BTSK Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi
TTD Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği
TÜBİDER Türkiye Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİFED Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
TurkMIA Tıp Bilişimi Derneği
TÜTED Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
 

Oyun

OYUNDER Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği
TOGED Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği
Sağlık / Tıp
SAĞLIK BİLİŞİM Sağlık Bilişim Derneği
SABİYED Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği
TıpBilişim Tıp Bilişimi Derneği
YBSBTD Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği
 
Sanayiciler
BİSİAD Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği
EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
MOBİLSİAD Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği
MOBİSAD Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği
TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)
YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği
 
Seçenek
AB Alternatif Bilişim
AKBİD Aktif Bilişimciler Derneği
BT Bilişim Topluluğu
Cyber-Warrior Bilişm Teknolojisinin Yer Altı Dünyası
Siber güvenlik
BS Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği
BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi
KAMUSGD Kamu Siber Güvenlik Derneği
SGE TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü
SibergüvenlikD Siber Güvenlik Derneği
SiberGüvenlikP Siber Güvenlik Platformu
SiberGüvenlikTD Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği
SiberLabDer SiberLab Bilişim Derneği
YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
Standartlar  
TSE BT TSE Bilişim Teknolojileri
 
Teknoloji
AVTED Açık Veri ve Teknoloji Derneği
AgileTURKEY Agile Turkey
BTD Bilişim Teknolojileri Derneği
ISACA Ankara Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü
wtech Teknolojide Kadın Derneği
 
Test
TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
   
Türk Dünyası
TBD TDBT ÇG TBD – Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu
TBD TDOBT ÇG TBD – Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
   
Türkçe
TBD BÖT ÇG TBD – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
TBD ÖzT ÇG TBD – Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Yapay Zekâ
AIPA Yapay Zekâ Politikaları Derneği
AITR Türkiye’nin Yapay Zekâ Platformu
İvYZ İnsan ve Yapay Zekâ derneği
TBA-YZvH-ARGE-B Türkiye Barolar Birliği – Yapay Zekâ ve ARGE Birimi
TOTBİT-YZÇG Türk Ortopedi ve Travmoloji Birliği Derneği – Yapay Zekâ Çalışma Grubu
TRAI Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi
TZV Türkiye Zekâ Vakfı
USYZD Uluslararası Sağlıkta Yapay Zekâ Derneği
YZD Yapay Zekâ Derneği
YZTD Yapay Zekâ ve Teknoloji Derneği
Yazılım
BİYESAM Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
BMvPD_YM Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)
ÖYAKDER Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği
TOBB BYM TOBB Bilgisayar Yazılımı Meclisi
TTB Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
TÜBİYA Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği
YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)
YAZSGD Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
YTE TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Yenilik
BİD Bilişim İnovasyon Derneği
 
Yöresel
                     ABİDER Adıyaman Bilişim Derneği
BBYD Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği
BİLTEKDER Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği
ÇUBİTED Çukurova Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Eğitim Derneği
DEBİD Denizli Bilişim Derneği
EBİLSAD Ege Bilişim Sanayicileri Derneği
İBT İzmir Teknoloji ve Bilişim Derneği
KKTC BD KKTC Bilişim Derneği
KOBİD Konya Bilişim Derneği
MBD Manisa Bilişim Derneği
MBP Manisa Bilişim Platformu
Ordu İGMİ BD Ordu İnternet Gazetecileri Medya İletişim ve Bilişim Derneği
SABİDER Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
SİRGEP Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği
TBD Adana TBD Adana Şubesi
TBD Ankara TBD Ankara Şubesi
TBD Antalya TBD Antalya Şubesi
TBD Elazığ TBD Elazığ Şubesi
TBD Erzurum TBD Erzurum Şubesi
TBD Eskişehir TBD Eskişehir Şubesi
TBD İstanbul TBD İstanbul Şubesi
TBD İzmir TBD İzmir Şubesi
TBD Van TBD Van Şubesi
VBD Van Bilişimciler Derneği