TBD Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma grubu Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumundaydı

Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu’nun dördüncüsü Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin ev sahipliğinde 17-19 Eylül 2018 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Bartın tesislerinde düzenlendi. “Sözlük Biliminde Tanımlama ve Tanıklama” olarak ana konusu belirlenen sempozyumda sunumlardan birini de Bilişimde Özenli Türkçe çalışma grubu adına Yiğit Ergin ve Koray Özer yaptı. Ergin ve Özer sunumlarında Türkiye Bilişim Derneği ve Çalışma Grubunun tarihini anlattıktan sonra yapılan çalışmaları anlattı ve üretilen sözcüklerden örnekler verdi.

Diğer yandan, kamu kuruluşlarının bilişimle ilgili yaptığı sözlüklerden, yasa, yönerge, yönetmelik ve ihale şartnamelerden örnekler veren Ergin, yasama, yürütme ve yargıda anlamı açık olmayan veya tutarsız olan bilişim terimleri nedeniyle pek çok hukuk sorununun yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca kamu ve özel sektöre yön verecek, referans olabilecek resmi bir  bilişim sözlüğü olmadığının altını çizen Ergin, Türkiye Bilişim Derneği olarak böyle bir amaç doğrultusunda çalıştıklarını belirtti.