Türkçe Bilişim Sözlükleri

         Türkçe Bilişim Terimleri Sözlükleri (Toplam: 73 sözlük)

Güncelleme: 2021-09-29 (y-g-a)

Tuncer Ören

 

 

  1. Yayımlanma tarih sırasına göre
  2. Tarih belirtilmemiş
  3. Konulara göre

Ağ terimleri

Argo

Bilgi İşlem

Bilgi teknolojileri

Bilgisayar

Bilgisayar mühendisliği

Bilişim

Bilişim Kısaadlar

Bilişim teknolojileri

Bilişimde özenli Türkçe

Bulut bilişim

IBM 1620

Hukukçular için bilişim

İletişim

İnternet

Kişisel verilerin korunması

Linux

Microsoft

Nesnelerin interneti

Otomatik Bilgi İşlem

Siberuzay

Standardlar

Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri

Yazılım testi

 

 

 

 

  1. Yayımlanma tarihi sırasında (48)
Türkçe Türkçe-İngilizce İngilizce-Türkçe T. Ören’de var
1964 x x T Gürel, Okan ve Olcay Göksu (1964Temmuz). Otomatik Bilgi İşlem

      Terimleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Elektronik Hesap Merkezi

Yayınları: 2, Ankara, (185 s.)

1965 x T Bayazıt, Mehmetçik, Fikret Keskinel, Tuncay Saydam, ve Ender Yazar (1965 Ocak). IBM 1620 Monitor I (IBM Form C-26-57391) adlı Eserin Tercümesi ile İlgili Terimler Listesi, İstanbul Teknik Üniversitesi  Elektronik  Hesap Merkezi, (28 s.) (Terimlerin Türkçe karşılıkları Prof. Dr. Tarık Özker  ve Dr. Şenol Utku  tarafından  gözden geçirilmiştir.)
1978 x T Köksal, Aydın (1978). Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu. Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Sayı 5. Ankara. (ve Fransızca terimler)
1980 x T IBM (1980). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü. İstanbul.
1981 x T Köksal, Aydın (1981). Bilişim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 476, Ankara, 1981 (126 s.) Dizinler: Eski terimler–Türkçe, Fransızca–Türkçe, ve İngilizce –Türkçe.
1986 Güder, Gazi. (1985). Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü. Kipaş, İstanbul.
1991 x x T Gürsel, Mayda ve İhsan Gürsel (Çeviri ve düzenleme) (1991 Kasım). Büyük Bilgisayar Terimleri  Sözlüğü, Doruk Yayınları, Ankara, (414 s.)
1991   x x T IBM Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (Yayın 3.0) (1991). IBM Uygulama Yazılımı Geliştirme Merkezi, İstanbul, Mart 1991 (60 s.) “Bu sözlük hazırlanırken, öncelikle ‘IBM Dictionary of Computing’ (SC-20-1699-07) asıl alınmış ve sözcüklerin  bu yayındaki teknik anlamları Türkçeleştirilmiştir.”
1991 x x T Kurtaran, Özlem Meltem ve Faruk Çubukçu (1991 Mart).  Ansiklopedik Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü, Türkmen Kitabevi,

İstanbul, (366 s.). (Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, Almanca-Türkçe, Fransızca-Türkçe, ve ekler)

1992 x T Aydın, Emin Doğan (1992 Ağustos). Bilişim Sistemleri Sözlüğü: Bilgisayar, Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon, Doruk Yayınları: 24, Ankara (885 s.).
1992 x T Özenli, H. Hilmi (1992 Ocak). Elektrik-Elektronik Nükleonik-Bilgisayar Terimleri Sözlüğü. Üniversal Sözlük ve Kaynak Yayınları, İstanbul. (1243 s.)
1993     x T IBM Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (Baskı 2.0) (1993 Ocak). IBM Uygulama  Yazılımı Geliştirme Merkezi, İstanbul, (85 s.) (Bu sözlük hazırlanırken,  öncelikle “IBM Dictionary of Computing” (SC20-1699-8) asıl alınmış  ve sözcüklerin bu yayındaki teknik anlamları Türkçeleştirilmiştir.
1995 x T Titiz, Başar (1995). Bilişim Kısaadları Sözlüğü. İnterpro, İstanbul. (İngilizce)
1996 x Aydın, Emin Doğan (1996). Bilgisayar, bilgi işlem ve telekomünikasyon sözlüğü. Yorum Sanat Yayınlari, İstanbul. 3 cilt (2970 s.)
1996 x x T Türkiye Bilişim Derneği (1996 Mayıs). Bilişim Terimleri Sözlüğü, Ankara,  (132 s.)
1997 x T Arıkan, Özden ve Ömer Çenderoğlu (Çevirenler) (1997 Haziran). Siberuzay Sözlüğü – Resimli terimler sözlüğü: Multimedyadan Sanal Gerçekliğe, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, (Kitabın İngilizce aslı 1994 baskılı) (224 s.)
1997 x T Bayram, Ali (editör; hazırlayanlar: Filiz Yalçıner ve Fikret Şahin) (1997). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Fono Açık Öğretim Kurumu, İstanbul, (200 s.)
1997 x x T Sankur, Bülent ve Yorgo İstefanopulos (1997 Mart). Elektrik  Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Terimleri Sözlüğü,  Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul,  (467 s.). (Türkçe-Almanca-Fransızca ve İngilizce-Türkçe).
1997 x x T Yalçıner, Filiz, Fikret Şahin, Ali Bayram (1997). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü,  Fono Açık Öğretim Kurumu,  İstanbul  (328 s.)
1998 x Aydın, Tamer (1998). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü – Linux
1998 x T Kul, İlhami (1998), İnternet, Elektronik ve Multimedya  Teknik Terimler  Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul (342 s.)
1999 x T Aydın, Emin Doğan (1999 Ağustos). Bilişim ve Telekomünikasyon Terimler Sözlüğü, Telsim Yayınları-1, İstanbul (1318 s. + ek (Bazı kısaltmalar)).
1999 x T Erkan, Boğaç ve Murat Songör (çeviri editörleri) ve (çevirenler: Boğaç Erkan, Kerem Karaerkek, Levent Keskin ve Murat Songür) (1999). Açıklamalı  Bilgisayar ve  İnternet Terimleri Sözlüğü, (“Dictionary of Computer and Internet Terms,” Yazarlar: D.A. Downing, M.A. Covington, M.M. Covington) 5. baskısından çeviri), Hacettepe-TAŞ, Ankara (614 s.).
2000 x T Altan, Naci (Editör: Suat Koyuncu) (2000 Eylül). Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Sistem Yayıncılık, İstanbul (606 s.)
2000 Özbay, Adem ve Jan Devrim (2000 Kasım). Bilgisayar İnternet Terimleri Sözlüğü – 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin. Hayat Yayıncılık, İstanbul. (153 s.)
2002 x x T Sankur, Bülent (2002). İngilizce-Türkçe Ansiklopedik Bilişim Sözlüğü, Pusula Yayıncılık, İstanbul, (869 s.)
2003 x x x Bugüner, Nilgün Belma (derleyen) (sürüm 1.1.1, 1 Temmuz 2003). Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü.
2004 x x T Tavukçuoğlu, Cengiz (2004 Eylül). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Asil Yayın Dağıtım, Ankara. (707 s.)
2005 x TBD (Türkiye Bilişim Derneği) Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü – İngilizce – Türkçe
2005 x TBD (Türkiye Bilişim Derneği) Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü – Türkçe – İngilizce
2006 Ünaldı, Atıf (2005). Netiket Bilişim Sözlüğü – İnternet Yaşam Kılavuzu Microsoft – Mediacat.
2006 x x T Malatyalı, Kenan (2006 Mayıs). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara.
2007 Aydın, Emin Erdoğan (2007). Bilgisayar Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon Terimleri Sözlüğü (3 Cilt, 2970 s.), Yorum Sanat ve Yayıncılık
2006 x T Terimler Dizini (yaklaşık 3000 terim) (Türkçe-İngilizce) . Türkiye Bilişim Ansiklopedisi. Papatya Yayıncılık, İstanbul, sayfa 1039-1095.
2006 x T Terimler Dizini (yaklaşık 3000 terim) (İngilizce-Türkçe) . Türkiye Bilişim Ansiklopedisi. Papatya Yayıncılık, İstanbul, sayfa 1097-1155.
2006 x T Terimler Dizini (yaklaşık 3000 terim) (Türkçe-İngilizce) . Türkiye Bilişim Ansiklopedisi. Papatya Yatıncılık, İstanbul, sayfa 1039-1095.
2006 x T Terimler Dizini (yaklaşık 3000 terim) (İngilizce-Türkçe) . Türkiye Bilişim Ansiklopedisi. Papatya Yatıncılık, İstanbul, sayfa 1097-1155.
2007 Eralp, Özgür (2007 Temmuz). Hukukçular için Bilişim Terimleri Sözlüğü. (152 s.) Adalet Yayınevi, Ankara
2007 x Donanım Merkezi – Bilişim Sözlüğü
2010 Şumlı, Selim. PC net – Bilgisayar ve İnternet Terimleri Sözlüğü
2012 x Forum Gerçek – Bilişim Terimleri Sözlüğü.
2012 x T BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu

2012 x TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Bilişim Teknolojileri Belgelendirmeleri
2013 x Mersin, Mehmet Ali – Bilgisayar Terimleri Sözlüğü
2014 x T Yazılım Test ve Kalite Derneği (ISTQB) Terimler Sözlüğü Çalışma Grubu (2014). ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü.
2017 x x Yüksel, İhsan (2017). Bilişim Terimleri Sözlüğü.
2018 x Sibel Çelikel. İnternet Argosu. Milliyet Blog
2019 x T Kişisel verilerin korunması (sayfa 104-123)
2021 x T TBD (Türkiye Bilişim Derneği) BÖTÇG (Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu) – Önerilen Bilişim Terimleri İngilizce – Türkçe

13240 terim Çalışma süregidiyor.

2021 x T TBD (Türkiye Bilişim Derneği) BÖTÇG (Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu) – Önerilen Bilişim Terimleri Türkçe – İngilizce

13240 terim Çalışma süregidiyor.

 

 

 

 

  1. Tarih belirtilmemiş (25)
Türkçe Türkçe-İngilizce İngilizce-Türkçe
x x Aksu, B.T. Türk dünyası bilişim alanında ortak terimler kullanmalı. http://www.bilisimdergisi.org.tr/s159/pdf/112-129.pdf  (Türkçe, Azerbeycan Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesdi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi
x Arma – Bilişim Sözlüğü
x AYSİMA – İnternet Terimleri Sözlüğü
x Bilgi – Bilgi Teknolojileri Terimleri Sözlüğü
x Bilgisayarbilim.com BT Terimler Sözlüğü
BilgisayarNedir – İnternet Terimleri
x x Bilisimterimleri.com – Bilişim, Bilgisayar ve İnternet Terimleri Sözlüğü
x Bilkent – Bilişim Terimleri Sözlüğü
x Brother – Ağ Terimleri Sözlüğü
x BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu

x Canım.net – Bilişim Sözlüğü
x forumtr – Microsoft Terimleri Sözlüğü
x Gnu-tr – Sözcük Dağarcığı
Internet Society Turkey Chapter – İnternet Terimleri Sözlüğü
x Koçbey – Bilgisayar Terimleri Sözlüğü
Mazmanoğlu, A. Bilgisayar donanım ve Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü
Medya fabrikası – İnternet Terimleri Sözlüğü
x Microsoft Azure – Bulut Bilişim Terimleri
x Optik Fiber Telekomünikasyon – Ağ Terimleri Sözlüğü
x Oylum, İ –  Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü

(Türkçe Ansiklopedik Sözlük)

x ThingsOn – IoT Sözlüğü
x TTB Turkish Testing Board – ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü
x Türk Telekom – İnternet Terimleri Sözlüğü
x TURKHACKTEAM – Microsoft Windows Terimleri
x ZYXTEL – Ağ Terimleri Sözlüğü
  1. Konulara göre

Ağ terimleri

x Brother – Ağ Terimleri Sözlüğü
x Optik Fiber Telekomünikasyon – Ağ Terimleri Sözlüğü
x ZYXTEL – Ağ Terimleri Sözlüğü

 

Argo

2018 x Sibel Çelikel. İnternet Argosu. Milliyet Blog

 

Bilgi İşlem

1986 Güder, Gazi. (1985). Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü. Kipaş, İstanbul.
1991 x x T Kurtaran, Özlem Meltem ve Faruk Çubukçu (1991 Mart).  Ansiklopedik Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü, Türkmen Kitabevi,

İstanbul, (366 s.). (Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe, Almanca-Türkçe, Fransızca-Türkçe, ve ekler)

1996 x Aydın, Emin Doğan (1996). Bilgisayar, bilgi işlem ve telekomünikasyon sözlüğü. Yorum Sanat Yayınlari, İstanbul. 3 cilt (2970 s.)
2007 Aydın, Emin Erdoğan (2007). Bilgisayar Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon Terimleri Sözlüğü (3 Cilt, 2970 s.), Yorum Sanat ve Yayıncılık
Mazmanoğlu, A. Bilgisayar donanım ve Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü

 

Bilgi teknolojileri

x Bilgi – Bilgi Teknolojileri Terimleri Sözlüğü
x Bilgisayarbilim.com BT Terimler Sözlüğü

 

Bilgisayar

1980 x T IBM (1980). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü. İstanbul.
1991 x x T Gürsel, Mayda ve İhsan Gürsel (Çeviri ve düzenleme) (1991 Kasım). Büyük Bilgisayar Terimleri  Sözlüğü, Doruk Yayınları, Ankara, (414 s.)
1991   x x T IBM Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (Yayın 3.0) (1991). IBM Uygulama Yazılımı Geliştirme Merkezi, İstanbul, Mart 1991 (60 s.) “Bu sözlük hazırlanırken, öncelikle ‘IBM Dictionary of Computing’ (SC-20-1699-07) asıl alınmış ve sözcüklerin  bu yayındaki teknik anlamları Türkçeleştirilmiştir.”
1992 x T Özenli, H. Hilmi (1992 Ocak). Elektrik-Elektronik Nükleonik-Bilgisayar Terimleri Sözlüğü. Üniversal Sözlük ve Kaynak Yayınları, İstanbul. (1243 s.)
1993     x T IBM Bilgisayar Terimleri Sözlüğü (Baskı 2.0) (1993 Ocak). IBM Uygulama  Yazılımı Geliştirme Merkezi, İstanbul, (85 s.) (Bu sözlük hazırlanırken,  öncelikle “IBM Dictionary of Computing” (SC20-1699-8) asıl alınmış  ve sözcüklerin bu yayındaki teknik anlamları Türkçeleştirilmiştir.
1996 x Aydın, Emin Doğan (1996). Bilgisayar, bilgi işlem ve telekomünikasyon sözlüğü. Yorum Sanat Yayınlari, İstanbul. 3 cilt (2970 s.)
1997 x T Bayram, Ali (editör; hazırlayanlar: Filiz Yalçıner ve Fikret Şahin) (1997). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Fono Açık Öğretim Kurumu, İstanbul, (200 s.)
1997 x x T Yalçıner, Filiz, Fikret Şahin, Ali Bayram (1997). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü,  Fono Açık Öğretim Kurumu,  İstanbul  (328 s.)
1998 x Aydın, Tamer (1998). Bilgisayar Terimleri Sözlüğü – Linux
1999 x T Erkan, Boğaç ve Murat Songör (çeviri editörleri) ve (çevirenler: Boğaç Erkan, Kerem Karaerkek, Levent Keskin ve Murat Songür) (1999). Açıklamalı  Bilgisayar ve  İnternet Terimleri Sözlüğü, (“Dictionary of Computer and Internet Terms,” Yazarlar: D.A. Downing, M.A. Covington, M.M. Covington) 5. baskısından çeviri), Hacettepe-TAŞ, Ankara (614 s.).
2000 x T Altan, Naci (Editör: Suat Koyuncu) (2000 Eylül). Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Sistem Yayıncılık, İstanbul (606 s.)
2000 Özbay, Adem ve Jan Devrim (2000 Kasım). Bilgisayar İnternet Terimleri Sözlüğü – 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin. Hayat Yayıncılık, İstanbul. (153 s.)
2007 Aydın, Emin Erdoğan (2007). Bilgisayar Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon Terimleri Sözlüğü (3 Cilt, 2970 s.), Yorum Sanat ve Yayıncılık
2010 Şumlı, Selim. PC net – Bilgisayar ve İnternet Terimleri Sözlüğü
2013 x Mersin, Mehmet Ali – Bilgisayar Terimleri Sözlüğü
x x Bilisimterimleri.com – Bilişim, Bilgisayar ve İnternet Terimleri Sözlüğü
x Koçbey – Bilgisayar Terimleri Sözlüğü
Mazmanoğlu, A. Bilgisayar donanım ve Bilgi İşlem Terimleri Sözlüğü

 

Bilgisayar mühendisliği

1997 x x T Sankur, Bülent ve Yorgo İstefanopulos (1997 Mart). Elektrik  Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Terimleri Sözlüğü,  Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul,  (467 s.). (Türkçe-Almanca-Fransızca ve İngilizce-Türkçe).

 

Bilişim

1978 x T Köksal, Aydın (1978). Bilişim Terimleri ve Öneriler Kılavuzu. Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, Sayı 5. Ankara. (ve Fransızca terimler)
1981 x T Köksal, Aydın (1981). Bilişim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 476, Ankara, 1981 (126 s.) Dizinler: Eski terimler–Türkçe, Fransızca–Türkçe, ve İngilizce –Türkçe.
1992 x T Aydın, Emin Doğan (1992 Ağustos). Bilişim Sistemleri Sözlüğü: Bilgisayar, Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon, Doruk Yayınları: 24, Ankara (885 s.).
1996 x x T Türkiye Bilişim Derneği (1996 Mayıs). Bilişim Terimleri Sözlüğü, Ankara,  (132 s.)
2002 x x T Sankur, Bülent (2002). İngilizce-Türkçe Ansiklopedik Bilişim Sözlüğü, Pusula Yayıncılık, İstanbul, (869 s.)
2004 x x T Tavukçuoğlu, Cengiz (2004 Eylül). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Asil Yayın Dağıtım, Ankara. (707 s.)
2005 x TBD (Türkiye Bilişim Derneği) Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü – İngilizce – Türkçe
2005 x TBD (Türkiye Bilişim Derneği) Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü – Türkçe – İngilizce
2006 x x T Malatyalı, Kenan (2006 Mayıs). Bilişim Terimleri Sözlüğü. Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara.
2007 x Donanım Merkezi – Bilişim Sözlüğü
2006 x T Terimler Dizini (yaklaşık 3000 terim) (Türkçe-İngilizce) . Türkiye Bilişim Ansiklopedisi. Papatya Yayıncılık, İstanbul, sayfa 1039-1095.
2006 x T Terimler Dizini (yaklaşık 3000 terim) (İngilizce-Türkçe) . Türkiye Bilişim Ansiklopedisi. Papatya Yayıncılık, İstanbul, sayfa 1097-1155.
2012 x Forum Gerçek – Bilişim Terimleri Sözlüğü.
2017 x x Yüksel, İhsan (2017). Bilişim Terimleri Sözlüğü.
x Arma – Bilişim Sözlüğü
x x Bilisimterimleri.com – Bilişim, Bilgisayar ve İnternet Terimleri Sözlüğü
x Bilkent – Bilişim Terimleri Sözlüğü
x Canım.net – Bilişim Sözlüğü

 

Bilişim Kısaadlar

1995 x T Titiz, Başar (1995). Bilişim Kısaadları Sözlüğü. İnterpro, İstanbul. (İngilizce)

 

Bilişim teknolojileri

2012 x TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Bilişim Teknolojileri Belgelendirmeleri

 

Bilişimde özenli Türkçe

2021 x T TBD (Türkiye Bilişim Derneği) BÖTÇG (Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu) – Önerilen Bilişim Terimleri İngilizce – Türkçe

13240 terim. Çalışma süregidiyor.

2021 x T TBD (Türkiye Bilişim Derneği) BÖTÇG (Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu) – Önerilen Bilişim Terimleri Türkçe – İngilizce

13240 terim. Çalışma süregidiyor.

 

Bulut bilişim

x Microsoft Azure – Bulut Bilişim Terimleri

 

IBM 1620

1965 x T Bayazıt, Mehmetçik, Fikret Keskinel, Tuncay Saydam, ve Ender Yazar (1965 Ocak). IBM 1620 Monitor I (IBM Form C-26-57391) adlı Eserin Tercümesi ile İlgili Terimler Listesi, İstanbul Teknik Üniversitesi  Elektronik  Hesap Merkezi, (28 s.) (Terimlerin Türkçe karşılıkları Prof. Dr. Tarık Özker  ve Dr. Şenol Utku  tarafından  gözden geçirilmiştir.)

 

Çoklu ortam

1998 x T Kul, İlhami (1998), İnternet, Elektronik ve Multimedya  Teknik Terimler  Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul (342 s.)
1999 x T Aydın, Emin Doğan (1999 Ağustos). Bilişim ve Telekomünikasyon Terimler Sözlüğü, Telsim Yayınları-1, İstanbul (1318 s. + ek (Bazı kısaltmalar)).

 

Hukukçular için bilişim

2007 Eralp, Özgür (2007 Temmuz). Hukukçular için Bilişim Terimleri Sözlüğü. (152 s.) Adalet Yayınevi, Ankara

 

 

 

İletişim

1996 x Aydın, Emin Doğan (1996). Bilgisayar, bilgi işlem ve telekomünikasyon sözlüğü. Yorum Sanat Yayınlari, İstanbul. 3 cilt (2970 s.)
2007 Aydın, Emin Erdoğan (2007). Bilgisayar Bilgi İşlem ve Telekomünikasyon Terimleri Sözlüğü (3 Cilt, 2970 s.), Yorum Sanat ve Yayıncılık
2012 x T BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu

x BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Terimleri Kılavuzu

 

İnternet

1998 x T Kul, İlhami (1998), İnternet, Elektronik ve Multimedya  Teknik Terimler  Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul (342 s.)
1999 x T Erkan, Boğaç ve Murat Songör (çeviri editörleri) ve (çevirenler: Boğaç Erkan, Kerem Karaerkek, Levent Keskin ve Murat Songür) (1999). Açıklamalı  Bilgisayar ve  İnternet Terimleri Sözlüğü, (“Dictionary of Computer and Internet Terms,” Yazarlar: D.A. Downing, M.A. Covington, M.M. Covington) 5. baskısından çeviri), Hacettepe-TAŞ, Ankara (614 s.).
2000 Özbay, Adem ve Jan Devrim (2000 Kasım). Bilgisayar İnternet Terimleri Sözlüğü – 7’den 77’ye Yeni Başlayan Herkes İçin. Hayat Yayıncılık, İstanbul. (153 s.)
2006 Ünaldı, Atıf (2005). Netiket Bilişim Sözlüğü – İnternet Yaşam Kılavuzu Microsoft – Mediacat.
2010 Şumlı, Selim. PC net – Bilgisayar ve İnternet Terimleri Sözlüğü
x AYSİMA – İnternet Terimleri Sözlüğü
BilgisayarNedir – İnternet Terimleri
x x Bilisimterimleri.com – Bilişim, Bilgisayar ve İnternet Terimleri Sözlüğü
Internet Society Turkey Chapter – İnternet Terimleri Sözlüğü
Medya fabrikası – İnternet Terimleri Sözlüğü
x Türk Telekom – İnternet Terimleri Sözlüğü
2018 x Sibel Çelikel. İnternet Argosu. Milliyet Blog

 

Kişisel Verilerin Korunması

2019 x T Kişisel verilerin korunması (sayfa 104-123)

 

 

Linux

2003 x x x Bugüner, Nilgün Belma (derleyen) (sürüm 1.1.1, 1 Temmuz 2003). Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü.
x Gnu-tr – Sözcük Dağarcığı
x Oylum, İ –  Linux Bilişim Terimleri Sözlüğü

(Türkçe Ansiklopedik Sözlük)

 

Microsoft

x forumtr – Microsoft Terimleri Sözlüğü
x TURKHACKTEAM – Microsoft Windows Terimleri

 

Nesnelerin interneti

x ThingsOn – IoT Sözlüğü

 

Otomatik Bilgi İşlem

1964 x x T Gürel, Okan ve Olcay Göksu (1964Temmuz). Otomatik Bilgi İşlem

      Terimleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Elektronik Hesap Merkezi

Yayınları: 2, Ankara, (185 s.)

 

Siberuzay

1997 x T Arıkan, Özden ve Ömer Çenderoğlu (Çevirenler) (1997 Haziran). Siberuzay Sözlüğü – Resimli terimler sözlüğü: Multimedyadan Sanal Gerçekliğe, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, (Kitabın İngilizce aslı 1994 baskılı) (224 s.)

 

Standardlar

 

2012 x TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Bilişim Teknolojileri Belgelendirmeleri

 

Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri

x x Aksu, B.T. Türk dünyası bilişim alanında ortak terimler kullanmalı. http://www.bilisimdergisi.org.tr/s159/pdf/112-129.pdf  (Türkçe, Azerbeycan Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi

 

Yazılım testi

2014 x T Yazılım Test ve Kalite Derneği (ISTQB) Terimler Sözlüğü Çalışma Grubu (2014). ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü.
x TTB Turkish Testing Board – ISTQB Yazılım Testi Terimler Sözlüğü