Kurullar ve Üyeler

Kuruluş: 24 Temmuz 2013

Yürütme Kurulu: Tuncer Ören Başkan
   Ahmet Pekel Başkan Yardımcısı
  Koray Özer Yazman
  Erdal Naneci  
  Ersin Taşcı  
  Eşref Adalı  
  Hülya Küçükaras  
  İlker Tabak  
  Rifat Çölkesen

Yiğit Ergin

 
  Yusuf Çotuksöken  
Danışma Kurulu: Aydın Köksal  
  Ersin Töreci  
  Kaya Kılan  
  Selçuk Kavasoğlu  
  Semih Bilgen  
Kurucu Üyeler: Yürütme ve danışma kurulları üyeleri ile
  Ali Doğru  
  Atilla Elçi  
  Ender Ateşman  
  Veysi İşler  
     
Bilgiağı: Mehmet Pektaş

 

İletişim       Tuncer Ören          Ahmet Pekel         Koray Özer         Mehmet Pektaş

 

Güncelleme: 2020-10-13

(tarihler ISO 8601’e uyumludur – yyyy-aa-gg)