Knowledge: Özbilgi

Koray Özer (Seyir Defteri) Bilişim Dergisi (Sayı:195 – Ekim 2023) TDK terim sözlüklerine baktığınızda bilgi teriminin İngilizce karşılığının hem “information” hem de “knowledge” olarak belirtildiğini görürsünüz. Bu durum bize “information” ve “knowledge” terimlerinin aynı anlama geldiği söylüyor. Oysa bu iki terim İngilizcede farklı anlamlara sahip. Bununla birlikte başka dillerde de terimlerin anlamı konusunda tam bir Read More …