4. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu

2018 Eylül 18, Bartın, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
4. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu
Bildiri (pdf): “Özenli Türkçe Kullanımının Yaygınlaşması için Örnek bir Çalışma:
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Bilişimde Özenli Türkçe Grubu Terim Sözlüğü
Çalışmaları,” İ. İlker TABAK, Yiğit ERGİN, Koray ÖZER, Erdal İ. NANECİ,
Tuncer ÖREN, Ahmet PEKEL, Ersin TAŞÇI.
Sunu (ppsx) (8.39 MB): “TBD Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu Etkinlikleri”
Konuşmacılar: Yiğit ERGİN, Koray ÖZER