Z_dictionary

3D computer animation - üçboyutlu bilgisayar canlandırması
5G network - 5G ağı
6-digit UNESCO nomenclature - UNESCO’nun 6 basamaklı bilimsel terimleri
a posteriori distribution - sonsal dağılım
abandonment value - vazgeçme değeri
accelerating relay - ivme iletici
Boolean equation - Boole eşitliği
objective data - nesnel veri
test - deneme