Z_dictionary

3D computer animation - üçboyutlu bilgisayar canlandırması

5G network - 5G ağı

6-digit UNESCO nomenclature - UNESCO’nun 6 basamaklı bilimsel terimleri

a posteriori distribution - sonsal dağılım

abandonment value - vazgeçme değeri

accelerating relay - ivme iletici

Boolean equation - Boole eşitliği

objective data - nesnel veri

test - deneme