Kuruluşlar

Türkiye’deki Bilişim Kuruluşları

 pdf sürümü

Güncelleme 2018-06-19 (yyyy-aa-gg)
(Bu belge 2015 yılında TBD’nin dergisi Bilişim’de (42:175, 57-65)
yayımlanmış olan yazının güncellenmiş sürümüdür.)

 

Burada verilen iki dizelge, ülke olarak, bilişim alanında ne kadar ayrıntılı bir şekilde örgütlendiğimize tanıklık etmekte. İlk dizelge ülkemizdeki bilişim kuruluşlarının abecesel bir sıralaması. İkinci dizelge, Türkiyemizdeki 120 bilişim kuruluşunu 27 öbeğe ayrılmış olarak vermekte.
Her bir kuruluş için daha fazla bilgi edinilmesini kolaylaştırmak amacıyla, ana sayfalarına bağlantılar da verilmiştir.
Bu dizelgeler birden fazla amaca hizmet edebilir:
1. Bilişim konusundaki varsıllığımızın belgelenmesi.2. İkinci dizelgede belirlenen alanlardan herhangi biri ile ilgilenenler, ilgi duydukları alanda hangi bilişim kuruluşlarımızın olduğunu kolaylıkla bulabilir.3. 24 Temmuz 2013’te TBD’nin (Bilişimde) Özenli Türkçe Çalışma Grubu olarak kurulduğumuzda, ülkümüzü “Türkçenin, bilişim alanında ve bilişimle ilgili konularda özenli kullanımı” ve görevimizi de “Türkçe bilişim dilinin varsıllaşmasına katkıda bulunmak” olarak belirlemiştik. Bu amaçla etkinliklerimizi tasarlarken Türkiyemizde var olan bilişim kuruluşlarını bilmekte yarar var diye düşünmüştük.
Ülkümüz ve görevimiz bakımından tüm bilişim kuruluşlarımızla ortak bir yönümüz olduğuna ve işbirliğimizle ülkemize ve kültürümüze daha yararlı olabileceğimize inanıyoruz.
Bu iki dizelgede yapılmasını önereceğiniz düzeltme ve eklemeleri lütfen [email protected] adresimize bildirirseniz, dizelgelerde gerekli güncellemeler yapılabilir; dolayısıyla dizelgeler daha da yararlı olabilir.

Tuncer Ören
Bilgisayar Bilimi Emeritüs Profesörü
Kanada, Ottava Üniversitesi

–A–

AB

Alternatif Bilişim

Abider

Adli Belge İncelemeciler Derneği

AdliBilişim

Adli Bilişim Derneği

AgileTURKEY

Agile Turkey

Ağ Yöneticileri Derneği

AKBİD

Aktif Bilişimciler Derneği

–B–

BASİD

Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği

BEKAD

Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

BG

Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği

BGD

Bilişim Güvenliği Derneği

BHD

Bilişim Hukuku Derneği

BİLGEM

TÜBİTAK – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma Merkezi

BGD

Bilgi Güvenliği Derneği

BİD

Bilişim İnovasyon Derneği

Bilişim Grubu

Bilişim Grubu

BİLTEKDER

Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği

BİSİAD

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği

BİYESAM

Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
                            BMD Bilişim Medyası Derneği

BMO

Bilgisayar Mühendisleri Odası

BMvPD_YM

Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)

BS

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği

BSMD

Bilişim Suçları Mücadele Derneği

BT

Bilişim Topluluğu

BTBD

Bilişim Teknolojileri ve Bilişimciler Derneği

BTD

Bilişim Teknolojileri Derneği

BTE

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği

BTE

TÜBİTAK BİLGEM – Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
                             BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTK SGK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Siber Güvenlik Kurulu

BTK USOM

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi

BUD

Bilişim Uzmanları Derneği

BV

Bilişim Vadisi

–C–

CeBIT

Bilişim Eurasia

csd

C ve Sistem Programcıları Derneği

       Cyber-Warrior

Bilişim Teknolojisinin Yer Altı Dünyası

–Ç–

ÇUBİTED

Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği

–D–

DEBİD

Denizli Bilişim Derneği

–E–

EBİLSAD

Ege Bilişim Sanayicileri Derneği

eder

Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği

E-Devlet

E-Devlet

ElmaKurdu

Macintosh Kullanıcılar Derneği

Engelsiz Bilişim

Engelsiz Bilişim Derneği

ESB

Erişim Sağlayıcıları Birliği _ Kuruluşu ve tüzüğü

–I–

ISACA Ankara

Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü

ISSA Turkey

Information System Security Association – Turkey Chapter

–İ–

imd

İnternet Medyası Derneği

İMEF

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu
                         İNETD İnternet Teknolojileri Derneği

İTÜ – BBK

İTÜ – Bilgisayar ve Bilişim Klübü

–K–

Kamu BD

Kamu Bilişimcileri Derneği

KAMUSGD

Kamu Siber Güvenlik Derneği

KB

Kadın Bilişimci – Kadın Bilişimcinin Ortak ve Özgür Platformu

KBD

Kıbrıs Bilişim Derneği

KOBİD

Konya Bilişim Derneği

–L–

LKD

Linux Kullanıcıları Derneği

–M–

MBD

Manisa Bilişim Derneği

MBP

Manisa Bilişim Platformu

MOBİLSİAD

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği

MOBİSAD

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği

MYK BTSK

Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi

–O–

ÖYAKDER

Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği

–P–

                              PHP PHP Geliştiricileri Derneği

PKD

Pardus Kullanıcıları Derneği

–S–

SABİDER

Sakarya Bilişim Sektörü Derneği

SAĞLIK BİLİŞİM

Sağlık Bilişim Derneği

SABİYED

Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği

SGE

TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü

SiberGüvenlikD

Siber Güvenlik Derneği

SiberGüvenlikP

Siber Güvenlik Platformu

SiberGüvenlikTD

Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği

SiberLabDer

SiberLab Bilişim Derneği

SİRGEP

Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği

SOME_BİDB_BŞEÜ

Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilecik Şeyh Edebali  Üniversitesi

SOME_BİDB_OÜ

Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ordu Üniversitesi

–T–

                             TBD Türkiye Bilişim Derneği

TBD Ankara

TBD Ankara Şubesi

TBD Antalya

TBD Antalya Şubesi

TBD Erzurum

TBD Erzurum Şubesi

TBD Eskişehir

TBD Eskişehir Şubesi

TBD İstanbul

TBD İstanbul Şubesi

TBD İzmir

TBD İzmir Şubesi

TBD BK ÇG

TBD – Bilişim Kentleri Çalışma Grubu

TBD Kamu-BİB

TBD – Kamu-BİB

TBD BÖT ÇG

TBD – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu

TBD SG

TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi

TBD TDBT ÇG

TBD – Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu

TBD TDOBT ÇG

TBD – Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu

TBGD

Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği

TBMM BİAK

TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu
                             TBV Türkiye Bilişim Vakfı

TBV GG

TBV – Gençler Grubu

T.C. BTD

T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi

T.C. İGK

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – İnternet Geliştirme Kurulu

TEDER

Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği

TelekomcularDer

Telekomcular Derneği

TELKODER

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği

THS FHBHÇG

Türk Hukuk Sitesi – Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu

TİB

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

TİD

Tüm İnternet Derneği

Timed

Tüm İnternet Medyası Derneği

TOGED

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği

TSE BT

TSE Bilişim Teknolojileri

TTB

Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)

TTD

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği

TÜBİDER

Türkiye Bilişim Sektörü Derneği

TÜBİFED

Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu

TÜBİSAD

Bilişim Sanayicileri Derneği

TÜBİYA

Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği

TurkMIA

Tıp Bilişimi Derneği

Türkcell  BTE

TBV – Türkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü

TÜTED

Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği

TveK BTD

Tapu ve Kadastro GM. Bilgi Teknolojileri Dairesi

–U–

 UEKAE

TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü

 ULAKBİM

TÜBİTAK – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

–V–

VBD

Van Bilişimciler Derneği

–Y–

YASAD

Yazılım Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)

YAZSGD

Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği

YBSBTD

Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği

YTE

TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

 

Türkiye’deki 120 Bilişim Kuruluşu – 27 Öbekte
Altyapı İletişim Siber güvenlik
Araştırma/Geliştirme İş dalı Standartlar
Basın Kadın Teknoloji
Eğitim Kamu Test
Engelsiz Kriptoloji Türk Dünyası
Gençlik Kullanıcılar/Geliştiriciler Türkçe
Genel Meslek Uygulama alanları
Güvenlik ve siber güvenlik Sanayiciler Yenilik
Hukuk Seçenek Yöresel
Altyapı

BASİD

Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği

BV

Bilişim Vadisi

CeBIT

Bilişim Eurasia

eder

Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği

Türkcell BTE

TBV – Türkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
Araştırma/Geliştirme

BİLGEM

TÜBİTAK – Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojler Araştırma Merkezi

BTE

TÜBİTAK BİLGEM – Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

SGE

TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü

UEKAE

TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü

ULAKBİM

TÜBİTAK – Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi

YTE

TÜBİTAK BİLGEM – Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Basın

BMD

Bilişim Medyası Derneği
Eğitim

BEKAD

Bilişim Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

BTE

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
Engelsiz Bilişim

Engelsiz Bilişim

Engelsiz Bilişim Derneği
Gençlik

İTÜ – BBK

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Klübü

SİRGEP

Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği

TBV GG

TBV – Gençler Grubu
Genel

TBD

Türkiye Bilişim Derneği

TBV

Türkiye Bilişim Vakfı
Güvenlik

AdliBilişim

Adli Bilişim Derneği

BG

Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği

BGD

Bilgi Güvenliği Derneği

BSMD

Bilişim Suçları Mücadele Derneği

       Cyber-Warrior

Bilişim Teknolojisinin Yer Altı Dünyası

ISSA Turkey

Information System Security Association – Turkey Chapter

TBGD

Türkiye Bilişim Güvenliği Derneği
Hukuk

BHD

Bilişim Hukuku Derneği

THS FHBHÇG

Türk Hukuk Sitesi – Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
İletişim

Ağ Yöneticileri Derneği

BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

ESB

Erişim Sağlayıcıları Birliği

İMEF

İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu

imd

İnternet Medyası Derneği

İNETD

İnternet Teknolojileri Derneği

TBMM BİAK

TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu

TelekomcularDer

Telekomcular Derneği

TEDER

Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği

TELKODER

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği

TİB

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

TİD

Tüm İnternet Derneği

Timed

Tüm İnternet Medyası Derneği

TTD

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği

TÜTED

Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
İş dalı

SABİDER

Sakarya Bilişim Sektörü Derneği

TÜBİDER

Bilişim Sektörü Derneği

TÜBİFED

Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu
Kadın

KB

Kadın Bilişimci – Kadın Bilişimcinin Ortak ve Özgür Platformu
Kamu

BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTK SGK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Siber Güvenlik Kurulu

E-Devlet

E-Devlet

Kamu BD

Kamu Bilişimcileri Derneği

TBD BKÇG

TBD – Bilişim Kentleri Çalışma Grubu

TBD Kamu-BİB

TBD – Kamu-BİB

TBD SG

TBD – Türkiye’nin Sayısal Gündemi

TBMM BİAK

TBMM – Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu

T.C. BTD

T.C. Kalkınma Bakanlığı – Bilgi Toplumu Dairesi

T.C. İGK

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı – İnternet Geliştirme Kurulu

TİB

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

TveK BTD

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Bilgi Teknolojileri Dairesi
Kriptoloji

 UEKAE

TÜBİTAK BİLGEM – Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü
Kullanıcılar/Geliştiriciler

csd

C ve Sistem Programcıları Derneği

ElmaKurdu

Macintosh Kullanıcılar Derneği

LKD

Linux Kullanıcıları Derneği

PHP

PHP Geliştiricileri Derneği

PKD

Pardus Kullanıcıları Derneği
Meslek

Bilişim Grubu

Bilişim Grubu

BİYESAM

Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği

BMO

Bilgisayar Mühendisleri Odası

BMvPD_YM

Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği (Yazılım Mühendisliği)

BUD

Bilişim Uzmanları Derneği

MYK-BTSK

Mesleki Yeterlilik Kurumu – Bilişim Teknolojileri Sektör Komitesi

TTD

Telekomünikasyon Teknikerleri Derneği

TÜBİDER

Türkiye Bilişim Sektörü Derneği

TÜBİFED

Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu

TÜBİYA

Tüm Bilişimciler ve Yazılımcılar Derneği

TurkMIA

Tıp Bilişimi Derneği

TÜTED

Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
Sanayiciler

BİSİAD

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği

EBİLSAD

Ege Bilişim Sanayicileri Derneği

MOBİLSİAD

Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği

MOBİSAD

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği

TÜBİSAD

Bilişim Sanayicileri Derneği (Üye kuruluşlar)

YASAD

Yazılım Sanayicileri Derneği
Seçenek

AB

Alternatif Bilişim

AKBİD

Aktif Bilişimciler Derneği

BT

Bilişim Topluluğu

Cyber-Warrior

Bilişm Teknolojisinin Yer Altı Dünyası

ÖYAKDER

Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği
Siber güvenlik

BS

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği

BTK USOM

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi

KAMUSGD

Kamu Siber Güvenlik Derneği

SGE

TÜBİTAK BİLGEM – Siber Güvenlik Enstitüsü

SibergüvenlikD

Siber Güvenlik Derneği

SiberGüvenlikP

Siber Güvenlik Platformu

SiberGüvenlikTD

Siber Güvenlik Teknolojileri Derneği

SiberLabDer

SiberLab Bilişim Derneği

SOME_OÜ_BİDB

Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Ordu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

SOME_BİDB_OÜ

Siber Olaylara Müdahale Ekibi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ordu Üniversitesi

YAZSGD

Yazılım ve Siber Güvenlik Derneği
Standartlar

TSE BT

TSE Bilişim Teknolojileri
Teknoloji

AgileTURKEY

Agile Turkey

BTD

Bilişim Teknolojileri Derneği
Test

TTB

Yazılım Test ve Kalite Derneği (Turkish (software) Testing Board)
Türk Dünyası

TBD TDBT ÇG

TBD – Türk Dünyası Bilgi Teknolojileri Çalışma Grubu

TBD TDOBT ÇG

TBD – Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu
Türkçe

TBD BÖT ÇG

TBD – Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Uygulama alanları

AdliBilişim

Adli Bilişim Derneği

ISACA Ankara

Bilişim Teknolojileri Yönetim ve Denetim Enstitüsü

SAĞLIK BİLİŞİM

Sağlık Bilişim Derneği

SABİYED

Sağlık Bilişimi Yönetimi Derneği

TOGED

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği

TurkMIA

Tıp Bilişimi Derneği

YBSBTD

Yaşam Bilimleri ve Sağlıkta Bilişim Teknolojileri Derneği
Yenilik

BİD

Bilişim İnovasyon Derneği
Yöresel
                        ABİDER Adıyaman Bilişim Derneği

BİLTEKDER

Bingöl Bilişim ve Teknoloji Derneği

ÇUBİTED

Çukurova Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Eğitim Derneği

DEBİD

Denizli Bilişim Derneği

EBİLSAD

Ege Bilişim Sanayicileri Derneği

KBD

Kıbrıs Bilişim Derneği

KOBİD

Konya Bilişim Derneği

MBD

Manisa Bilişim Derneği

MBP

Manisa Bilişim Platformu

SABİDER

Sakarya Bilişim Sektörü Derneği

SİRGEP

Siirt Gençlik ve Bilişim Derneği

TBD Ankara

TBD Ankara Şubesi

TBD Antalya

TBD Antalya Şubesi

TBD Erzurum

TBD Erzurum Şubesi

TBD Eskişehir

TBD Eskişehir Şubesi

TBD İstanbul

TBD İstanbul Şubesi

TBD İzmir

TBD İzmir Şubesi

VBD

Van Bilişimciler Derneği

 pdf sürümü