Önerilen Tüm Terimler (Türkçe – İngilizce)

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Bilişimde Özenli Türkçe Çalışma Grubu
Güncelleme: 2021-09-13 (y-a-g)
13080 terim
"-" kısa çizgi : – hyphen
"/" eğik çizgi : / slash 
"@" güzel a : @) at 
"\" ters eğik çizgi : \ backslash 
"_" alt çizgi : _ underscore
"ve" simgesi : ampersand "&"
   
10-tabanlı gösterilen rakam veya damga : decimal-coded digit
10-tabanlı rakam : decimal digit
10-tabanlı sayı dizgesi : decimal number system
12 saatlik zaman : 12-hour clock
12 saatlik zaman biçimi : 12-hour time format
2 basamaklı yıl biçimi : 2-digit year format
2030 ağları için teknoloji : technologies for network 2030 
2-tabanlı sayı dizgesi : binary number system
3 boyutlu sayısallaştırıcı : 3-D digitizer
3B : 3D
3B çıktı ağı : Internet of Plastic Things
4 basamaklı yıl biçimi : 4-digit year format
4 çekirdekli optik fiber : 4-core optical fiber
5G ağı : 5G network
5G ağında trafik modeli : traffic model in 5G network
5G ağında veri modeli : data model in 5G network
5G bağlanırlığı : 5G connectivity 
5G bulut ağında uyarlanır algoritma : adaptive algorithm in 5G cloud network
5G bulut ağında uyarlanır çözüm yolu : adaptive algorithm in 5G cloud network
5G erişim teknolojisi : 5G access technology
5G gezer teknoloji : 5G mobile technology
5G gezerağ : 5G mobile network
5G tabanlı nesneağı arakatmanı : 5G-based IoT middleware
5G tabanlı nesneağı arakatmanı dizgesi : 5G-based IoT middleware system
5G tabanlı nesneağı katmanında gizlilik : privacy in 5G-based IoT middleware system
8-tabanlı sayı dizgesi : octal number system
   
A– :
A sınıfı : class A
abece : alphabet
abecesayısal : alphanumeric
abecesayısal girdi : alphanumeric input
abecesayısal veri : alphanumeric data
abecesel : alphabetic
abecesel damga : alphabetic character
abecesel damga : alphanumeric character
abecesel dizgi : alphabetic string
abecesel girdi : alphabetical input
abecesel kod : alphabetic code
abecesel sözcük : alphabetic word
aboneler için anlama  : understanding for subscribers
abonelik yoluyla yazılım kullanımı : Software as a Subscription (SaaS)
AC bağdaştırıcısı : AC adapter
acemi : newbie
acil anahtarı : kill switch
acil durum : emergency
acil durum ileticisi : emergency relay
acil hizmet : emergency service
ACM’in sayısal kitaplığı : ACM digital library
açı : angle
açık adres : public address
açık ağ mimarisi : open network architecture
açık anahtar altyapısı : Public Key Infrastructure (PKI)
açık anahtarlı şifreleme : public-key cryptography
açık anahtarlı şifreleme : public-key encryption
açık bulut : public cloud
açık doğrulama anahtarı : public verification key
açık gerçekleştirme bulut altyapısı : open-implementation cloud infrastructure
açık kaynağın yasal yönleri : legal aspects of open source
açık kaynak : open source
açık kaynak : open-source
açık kaynak altyapısı : open-source infrastructure
açık kaynak geliştirici : open source developer
açık kaynak istihbarat : open source intelligence
açık kaynak masaüstü : open-source virtual desktop
açık kaynak meslektaş : open-source colleague
açık kaynak proje : open-source project
açık kaynak sanal gerçeklik : open-source virtual reality
açık kaynak sanal-özel-ağ : open source virtual private network
açık kaynak toplum : open-source community
açık kaynak verisi : open-source data
açık kaynak yazılım : open source software
açık kaynak yazılım : open-source software
açık kaynak yazılım dağıtım platformu : open-source virtual desktop
açık kaynak yazılım güvenlik açığı : open source software security vulnerability 
açık öbekzinciri : public blockchain
açık özerk dizge : open autonomous system
açık parola : clear-text password
açık rızaya dayalı kimlik : consensual profile 
açık sanal makine gömülü yazılımı : open virtual machine firmware
açık sanallaştırma biçimi : open virtualization format
Açık Sanallaştırma Birliği : Open Virtualization Alliance (OVA)
açık standart : open standard
açık veri : open data
açık veri : public data
açık veri ağı : public data network
açık veribağı arabirimi : open data-link interface
açık veritabanı bağlanırlığı : open database connectivity
açıkkaynak kodlayıcı : open-source coder
açık-kaynak sanal özel ağ : open-source virtual private network
açıklama : comment
açıklama : explanation
açıklamalı gerçeklik : annotated reality
açıklanabilir öğrenme : explainable learning
açıklanan değişken : explained variable
açıklayıcı değişken : explanatory variable
açıklayıcı işaret : war chalking
açıklayıcı modelleme : explanatory modeling
açı-korur gönderim : conformal mapping
açılış bölgesi virüsü : boot sector virus
açısal : angular
açısal çözünürlük : angular resolution
açısal hata : angular error
açısal hız : angular velocity
Ada programlama dili : Ada Programming Language
adamak : commit (v)
adanmış ağ : dedicated network
adanmış arama motoru : dedicated search engine
adanmış bellek : committed memory
adanmış sayfa : committed page
aday değer : candidate value
adli bilişim : computer forensics
adli bilişim : digital forensics
adli bilişim : forensic
adli bilişim : forensics
adli bilişim analizi : forensic analysis
adli bilişim çerçevesi : digital forensics framework
adli bilişim çözümlemesi : forensic analysis
adli bilişim kapasitesi : forensic capability
adli bilişim süreci : digital forensic process
adli bilişimde delil karartma : counter forensics
adli sakıncasız : forensically clean
adli veri inceleme : data forensics
adli veritabanı : forensic database
adres : address
adres ailesi : address family
adres alanı : address field
adres alanı : address space
adres ayırıcısı : address separator
adres çözümleme : address resolution
adres çözümleme kuralı : Address Resolution Protocol (ARP)
adres defteri : address book
adres değişikliği : address modification
adres dönüştürme : address conversion
adres dönüştürme : address translation
adres hesaplaması : address generation
adres iletisi : address message
adres listesi : address list
adres saklayıcısı : address register
adres sınıfı : address class
adres uzayı : address space
adres uzayı yoklama saldırısı : address space probe attack
adres yolu : address bus
adresleme : addressing
adreslenir : addressable
adreslenir bellek : addressable memory
adsız : anonymous
adsız bağlantı : anonymous connection
adsız veri : anonymous data
adsızlaştırıcı : anonymizer
adsızlaştırılmanın kaldırılması : deanonymize
adsızlaştırılmış veri : anonymized data 
adsızlaştırma : anonymization 
adsızlık : anonymity
afin : affine
afin dönüşüm : affine transformation
: net
: network
ağ adresi : network address
Ağ Adresi Çevirisi : Network Address Translation (NAT)
ağ adresi dönüşümü : network address translation
ağ araştırması : network probing
ağ arayüzü : network interface
ağ arayüzü yazıcısı : network-interface printer
Ağ Aygıt Arayüzü Özellikleri : Network Device Interface Specification (NDIS)
ağ aygıtı hatası : network device error
ağ bağdaştırıcı kart : network adapter card
ağ bağdaştırıcısı : network adapter
Ağ Bilgi Sistemi (ABS) : Network Information System (NIS)
ağ bilimi : network science
ağ bilişim : network computing
ağ bireşimi : network synthesis
ağ bölgesi : network domain
ağ bölümleme : network slicing
ağ çizgesi : graph of a network
ağ çözümleme : network analysis
ağ dayanıklığı : network resilience
ağ denetim masası küçük uygulaması : network control panel applet
ağ denetleyicisi : network controller
ağ dinleme : network sniffing
ağ dinleyici : network sniffer
Ağ Dosya Sistemi : Network File System (NFS)
ağ duyurma : network exposure
ağ düğümü : network node
ağ düğümü : node of a network
ağ düğümü işlemcisi : network node processor
ağ ekli depolama : network-attached storage (NAS)
ağ eşleştirici : Network Mapper (Nmap)
ağ etmeni : network agent
ağ gecikmesi : network latency
ağ geçidi : gateway
ağ görgü kuralı : netiquette
ağ görselleştirme : network visualisation
ağ gözlemci : net watcher
ağ gözlemleme : network monitoring
ağ güncesi : blog
ağ günlüğü : blog
ağ güvenliği : network security
Ağ Güvenliği Mühendisi : Network Security Engineer
Ağ Haber Aktarma Kuralı : Network News Transfer Protocol (NNTP)
ağ hatası : network error
Ağ Hizmet Sağlayıcısı : Network Service Provider (NSP)
ağ iletişim kuralı : network protocol
ağ istemi : network request
ağ işlemcisi : network procesor
ağ işletim dizgesi : network operating system
ağ işlevi : network function
ağ işlevi sanallaştırması : network function virtualization
ağ işlevlerinin sanallaştırılması : virtualization of network functions
ağ izin hatası : network permission error
ağ katmanı : network layer
ağ kaynağı : network resource
ağ kesintisi : network outage
ağ keşfi : network reconnaissance
ağ kimliği : network Id
ağ klasörü : net folder
ağ konuk oturumu açma : network guest logon
ağ kuramı : network theory
ağ kurma yardımcısı : network setup wizard
Ağ Mimarı : Network Architect
Ağ Mühendisi : Network Engineer
ağ oluşturma : networking
ağ öğesi : network element
ağ özellikleri gözlemleme : monitoring network properties 
ağ özellikleri gözlemleme uçangözü : network properties monitoring drone
ağ özelliklerini gözlemleme uçangözü : drone for monitoring network properties
ağ paylaşımı : network sharing
ağ saldırı saptama dizgesi : Network Intrusion Detection System (NIDS)
ağ sanallaştırma : network virtualization
ağ sanallaştırma ortamı : network virtualization platform
ağ saydamlığı : network transparency
ağ sel saldırısı : network flooding attack
Ağ Sistem Yöneticisi : Network Systems Administrator
ağ tabanlı dizge güvenliği : networked systems security
ağ tarafsızlığı : net neutrality
ağ tasarımı : network design
ağ taşıması : network transport
Ağ Temel Giriş/Çıkış Sistemi : Network Basic Input/Output System (Netbios)
ağ tetiklemeli : network triggered
ağ topolojisi : network topology
ağ üzerinde bilgi işlem : network computing
ağ üzerinde yayılma : diffusion over network
ağ üzerinden yükleme programı : over-the-net installation program
Ağ ve Bilgisayar Sistem Yöneticisi : Network and Computer Systems Administrator
ağ veritabanı : network database
ağ yapısı : network topology
ağ yoğunluğu : network congestion 
ağ yoklama : network sniffing
ağ yoklaması : network probing
ağ yoklayıcı : network sniffer
Ağ Yöneticisi : Network Administrator
Ağ Yöneticisi : Network Manager
ağ yönetimi : network administration
ağ yönetimi : network management
ağ yönlendirici : network redirector
ağ yönlendirici : network router
ağ zaman kuralı : Network Time Protocol (NTP)
ağa göz at : browse the network
ağaç ağ : tree network
ağaç yapılı bilişimsel mantık : computational tree logic
ağbağlantısı : netlink
ağda sanallaştırılmış hizmet : virtualized service in the network
ağdan ağa arabirim : network-to-network interface
ağırlıklı değer : weighted value
ağlararası çalışma : internetworking
aile denetim paketi : netintelligence
aile paketi : cyber nanny
ajan : agent
akademide karşılaştırma kullanımı : use of benchmark in academia
akıl yürütme : reasoning
akıl yürütme hatası : reasoning error
akılcı etmen : rational agent
akıllı : smart
akıllı ağ : intelligent network
akıllı alan : smart space
akıllı algılayıcı : smart sensor
akıllı ampul : smart bulb
akıllı araçlar için hizmet bilişimi : service computation for smart vehicles
akıllı ayakkabı : intelligent shoe
akıllı aygıt : smart device
akıllı aygıt teknolojisi : smart device technology
akıllı ayna : smart mirror
akıllı baston : smart cane
akıllı bilgi dizgesi : intelligent information system
akıllı bilişim : intelligent computation
akıllı bilişim : intelligent informatics 
akıllı bilişim : smart computing
akıllı bisiklet : smart bike
akıllı buzdolabı : smart fridge
akıllı büyük çoklu ortam veritabanı : intelligent big multimedia database
akıllı çoklu ortam veritabanı : intelligent multimedia database
akıllı dilbilim : intelligent linguistics
akıllı diş fırçası : smart toothbrush
akıllı dizge : smart system
akıllı dizge teknolojisi : smart system technology
akıllı eldiven : smart glove
akıllı elektronik aygıt : smart electronic device
akıllı esnek bilişim : intelligent soft computing
akıllı etmen : intelligent agent
akıllı etmen dizgesi : intelligent agent system
akıllı etmen modelleme : intelligent agent modeling
akıllı etmen teknolojisi : intelligent agent technology 
akıllı ev aygıtı : smart home device
akıllı ev cihazı : smart home device
akıllı görüntü birimi : smart display
akıllı gözlük : smartglasses
akıllı güvenlik kamerası : smart security camera
akıllı hap : smart pill
akıllı hesaplama dizgesi : intelligent computational system
akıllı hizmet : smart service
akıllı ısı denetleyicisi : smart thermostat
akıllı ışık anahtarı : smart light switch
akıllı ızgara : smart grid
akıllı kapı : smart door
akıllı kapı zili : smart doorbell
akıllı karar : intelligent decision
akıllı kart : chip card
akıllı kart : smart card
akıllı kent : smart city
akıllı kent arayazılımı : middleware for smart cities.
akıllı kent iletişim aracı : smart-city communication tool
akıllı kent ortamı : smart city environment
akıllı kent teknolojilerinin tümleştirilmesi : integration of smart city technologies
akıllı kentler için bağlam duyarlı uyarlama : context-aware adaptation for smart cities
akıllı kentlerde gezer içerik : mobile content in smart cities
akıllı kontakt lens : intelligent contact lense
akıllı kontakt lens : smart contact lense
akıllı kullanıcı arabirimi : intelligent user interface
akıllı kullanıcı arayüzü : intelligent user interface
akıllı kurgulanabilir iş : intelligent composable business
akıllı lastik : smart tire
akıllı lastik dizgesi : intelligent tire system
akıllı mekatronik : intelligent mechatronics
akıllı mühendislik dizgesi : intelligent engineering system
akıllı ortam : smart platform
akıllı oyuncak : smart toy
akıllı örnek : intelligent instance
akıllı örneklendirme : intelligent instantiation
akıllı özel eğitim : intelligent tutoring
akıllı özel eğitim dizgesi : intelligent tutoring system
akıllı robot dizgesi : intelligent robotic system
akıllı robotik : intelligent robotics
akıllı saat : smartwatch
akıllı sanal kişi modelleme : intelligent avatar modeling
akıllı sözleşme : smart contract
akıllı şehirler için hizmet hesaplama : service computation for smart cities
akıllı şehirler için ortak akıl : collective intelligence for smart cities
akıllı taşıma dizgesi : intelligent transportation system
akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski : cyber security risk in smart technologies
akıllı teknolojilerde siber güvenlik riski : cybersecurity risk in smart technologies
akıllı teknolojilerin siber güvenlik savunmasızlığı : cybersecurity vulnerability in smart technologies
akıllı telefon : smart phone
akıllı telefon cihazlarında güvenlik ve gizlilik : security and privacy in smartphone devices
akıllı telefon resmi : smartphone photo
akıllı telefon tabanlı : smartphone-based 
akıllı telefon tabanlı uyarı : smartphone-based alert
akıllı telefon tabanlı uyarı uygulaması : smartphone-based alert application
akıllı telefon tabanlı virüs uyarı uygulaması : smartphone-based virus alert application
akıllı telefonsuzluk korkusu : nomofobia
akıllı tıklama : intelligent click
akıllı topluluğu etkinleştirici olarak yapay us  : AI as an enabler for smart community
akıllı topluluk : smart community
akıllı topluluk etkinleştirici olarak yapay zekâ  : AI as an enabler for smart community
akıllı trafik ışığı : smart traffic light
akıllı ulaşım dizgesi : intelligent transportation system
akıllı veri çözümleme : intelligent data analysis
akıllı veritabanı : intelligent database
akıllı veritabanı dizgesi : intelligent database system
akıllı yazılım mühendisliği : intelligent software engineering
akıllı yol : smart road
akıllı yüzük : smart ring
akılyürütme otomasyonu : automation of reasoning
akış : stream
akış değişkeni : flow variable
akış verisi : stream data
akış verisi depolama : warehousing stream data
akla yatan değer : plausible value
aklanmış : in the clear
aksaklığa dayanıklı bilgisayar : fault-tolerant computer
aksaklığa dayanıklı nicem bilgisayar : fault-tolerant quantum computer
aksaklığın yerini saptama : fault localization
aksaklık : fault
aksaklık belirleme : fault localization
aksaklık düzeltme : fault recovery
aksaklık modeli : fault model
aksaklık onarımı : fault repair
aksama : failure
aksama : fault
aksamak : fail (v)
aktarım : handover
aktarım hatası : transfer error
aktarma öğrenimi : transfer learning
aktarma öğrenme : transfer learning
aktelsizlik korkusu : nomofobia
alan : area
alan : domain
alan adı : domain name
alan adı fırsatçılığı : cyber squatting
alan adı saldırısı : domain name attack
Alan Adı Sistemi : Domain Name System (DNS)
Alan Adı Sistemi Sunucusu : Domain Name System Server 
alan adına çökme : cyber squat
alan adresi : area address
alan aygıtına saldırı : fıeld device hack
alan bağımlı : domain-dependent
alan çalışması : area work
alan çizgesi : area chart
alan çözümleme : domain analysis
alan değişkeni : domain variable
alan modelleme : domain modeling
alan mühendisliği : domain engineering
alan örneklemesi : area sampling
alan yönelimli örüntü : domain-oriented pattern
alana özel : domain-specific
alana özel bilgi sistem mühendisliği : domain specific IS engineering
alana özel çok yönlü bilgi sistem mühendisliği : domain specific multi-aspect IS engineering
alana özel dil : Domain-Specific Language (DSL)
alana özel donanım : domain-specific hardware
alana özel etmen : domain-specific agent
alandan bağımsız : domain-independent
alandan saldırı : LAND attack
alarm : alarm
alarm devresi : alarm circuit
alarm işareti : alarm signal
aldatıcı : deceptive
aldatıcı : fake
aldatıcı coğrafya görüntüsü : deepfake geography
aldatıcı etmen : deceptive agent
aldatıcı görüntü türetim teknolojisi : deepfake technology
aldatıcı görüntü türetme : deepfaking
aldatıcı görüntü türetmek : deepfake (v)
aldatıcı kimlik : deceptive identity
aldatıcı uydu görüntüsü : deepfake satellite image
aldatma : deception
aldatma sinyali : deception signal
aldatmak : spoof
alet hatası : instrumental error
alet hatası  : instrument error
alfa değeri : alpha value
alfa hatası : alpha error
alfa kanalı : alpha channel
alfabe : alphabet
alfabetik : alphabetic
alfabetik damga : alphabetic character
alfabetik dizgi : alphabetic string
alfabetik girdi : alphabetical input
alfabetik kod : alphabetic code
alfabetik sözcük : alphabetic word
alfasayısal : alphanumeric
alfasayısal damga : alphanumeric character
alfasayısal veri : alphanumeric data
algı : perception
algı hatası : perception error
algı önleme : detection-avoidance
algı önleme düzeneği : detection-avoidance mechanism
algıla-kurtar : detect-recover
algılama : perception
algılama algoritması : detection algorithm
algılama aygıtı : sensing device
algılama çözümyolu : detection algorithm
algılama derinliği : detection depth
algılama dizgesi : sensing system
algılama eşiği : detection threshold
algılama genişliği : detection breadth
algılama hatası : detection error
algılama kapsamı : detection scope
algılama teknolojisi : sensing technology
algılanan değer : perceived value
algılanan veri : perceived data
algılanmış değişken : sensed variable
algılanmış dış kaynaklı girdi : perceived exogenous input
algılanmış dışsal girdi : perceived external input
algılanmış girdi : perceived input
algılanmış girdi : sensed input
algılanmış hata : detected error
algılanmış iç kaynaklı girdi : perceived endogenous input
algılanmış içsel girdi : perceived internal input
algılanmış olay : detected event
algılayıcı : sensor
algılayıcı ağı : sensor network
algılayıcı ağında güvenlik ve gizlilik : security and privacy in sensor network
algılayıcı arabirimi : sensor interface
algılayıcı dizgesi : sensor system
algılayıcı hatası : sensor error
algılayıcı ızgara : sensor grid
algılayıcı modelleme : sensor modeling
algılayıcı paketleme : sensor packaging
algılayıcı tabanlı bilişim : sensor-based computing
algılayıcı verisi : sensor data
algılayıcı verisi depolama : warehousing sensor data
algılayıcı veritabanı : sensor database
algılayıcılar için enerji toplama : energy harvesting for sensors
algısal : sensory
algısal arabirim : perceptual interface
algısal değişken : perceptual variable
algısal deneyim : perceptual experience
algısal girdi : perceptual input
algısal girdi : sensory input
algısal kötücül yazılım : sensory malware
algısal veri : sensory data
algısal veri dönüşümü : sensory data conversion
algoritma : algorithm
algoritma betimleme : algorithm description
algoritma bilimi : algorithmics
algoritma doğruluğu : algorithm fairness
algoritma doğruluğu : algorithmic fairness
algoritma hatası : algorithm error
algoritma hatası : algorithmic bias
algoritma şifreleme : algorithm encryption
algoritma tasarımı : algorithmic design
algoritmalaştırılmış : algorithmitized
algoritmalaştırma : algorithmitizing
algoritmalı beste yapma : algorithmic music composer 
algoritmalı dil : algorithmic language
algoritmalı düşünme : algorithmic thinking
algoritmalı kural : algorithmic rule
algoritmalı model : algorithmic model
algoritmalı program : algorithmic program
algoritmalı savaş : algorithmic warfare
alıcı : acceptor
alıcı : addressee
alıcı düzeyi : acceptor level
alınan veri debisi : received data rate
alındı : acknowledged
alındı : acknowledgement
alındı : acknowledgement (Ack)
alındı damgası : acknowledge (Ack)
alındı damgası : acknowledge character
alındı karakteri : acknowledge character
alındı sinyali : acknowledgement signal
alındılamak : acknowledge
alış : intake
alışılagelmiş : conventional
alışılagelmiş bilişim : conventional computing
alışılagelmiş etmen  : conventional agent
alışılagelmiş girdi : conventional input
alışılagelmiş hesaplama : classical computing
alışılagelmiş yazılım etmeni : conventional software agent
alışılmamış  : unconventional
alışılmamış bilişim : unconventional computing
alışılmamış girdi : unconventional input
alıştırılmamış : untrained
alıştırılmamış sinirsel ağ : untrained neural network
alıştırma : burn-in
alıştırma dönemi : burn-in period
alıştırma sınaması : burn-in test
alışveriş robotu : shopping robot
alt : child
alt ağ : subnet
alt ağ maskesi : subnet mask
alt değişken : sub variable
alt düzeyde etkin : active low
alt etki alanı : child domain
alt işlem : child process
alt seviyeli dizge yazılımı : low-level system software
alt tivit : subtweet
alt tivitleme : subtweeting
alt tivitlemek : subtweet (v)
Alt tuşu : Alt key
Alt tuşu : alternate key
altdüzey dil : computer oriented language
alternatif akım : alternating current
altsimgeli değişken : subscripted variable
altyapı yetenek türü : infrastructure capabilities type
altyapı yönetimi : infrastructure management
amaca yönelik algılayıcı ağlarının özuyumu : self-adaptation in ad hoc sensor networks
amaç : target
amaç anlama : intention understanding
amaç değişken : goal variable
amaç veri : target data
amaç yönelimli : goal-oriented
amaç yönelimli denetim : goal-oriented control
amaç yönelimli etmen : goal-oriented agent
amaç yönelimli öğrenme : goal-oriented learning
amaç yönelimli öngörü : goal-oriented prediction
amaç yönlendirmeli : goal-directed
amaç yönlendirmeli etmen : goal-directed agent
amaçlı etmen : purposeful agent
ana akım : mainstream
ana aşama : milestone
ana defter : central ledger
ana değişken : basic variable
ana değişken : host variable
ana girdi : primary input
ana işlem birimi : Central Processing Unit (CPU)
ana işyeri : central office
ana kopya : golden copy
ana makine : host machine
ana sayfa : homepage
ana veri : master data
ana veri-yolu : master bus
anahtar : key
anahtar çifti : key pair
anahtar dağıtımı : key distribution
anahtar değer : key value
anahtar değer veritabanı : key value databases
anahtar değişken : key variable
anahtar dizini : key index
anahtar olarak akıllı telefon : smartphone as a key
anahtar seçenek kümesi : key space
anahtar süreç değişkeni : key process-variable
anahtar şifreleme anahtarı : key-encryption key
anahtar yönetimi : key management
anahtarlanmış sıralı veri öbeği : keyed sequenced data set
anahtarlı sanal bağlantı : switched virtual connection
anahtarlı sanal devre : switched virtual circuit
analitik : analytical
analog : analog
analog bilgisayar : analog computer
analog değer : analog value
analog dönüştürücü : analog transducer
analog girdi : analog input
analog girdi : analog input data
analog giriş : analog input
analog gösterim : analog representation
analog iletim : analog transmission
analog model : analog model
analog müzesi : analog museum
analog ölçme aleti : analog measuring equipment
analog ölçme aygıtı : analog measuring instrument
analog sinyal : analog signal
analog veri : analog data
analog veri kanalı : analog data channel
analog yineleyici : analog repeater
analogdan sayısala dönüştürücü : analog-to-digital transducer
anımsatıcı : prompter
anında bulut hizmeti : cloud on-the-fly service
anında haber : just-in-time news
anında yazı tipi kişiselleştirme : on-the-fly font personalization
anlama : comprehending
anlama : comprehension
anlama : understanding
anlamak : comprehend (v)
anlamama : incomprehension
anlamama : noncomprehension
anlamama : uncomprehending
anlamama : ununderstanding
anlambilim : semantics
anlambilimsel anlama : semantic understanding
anlambilimsel tabanlı araç : semantics-based tool
anlamı belirsiz veri : ambiguous data
anlamsal : semantic
anlamsal ayrıştırma : semantic parsing
anlamsal bilgi : semantic information
anlamsal Bilgiağı : semantic Web
anlamsal bilişim : semantic computing 
anlamsal buluş : semantic discovery
anlamsal değer : semantic value
anlamsal etmen : semantic agent
anlamsal etmen dizgesi : semantic agent system
anlamsal geçerlilik : semantic validity
anlamsal girdi : semantic input
anlamsal hata : semantic error
anlamsal kod tarama : semantic code browsing
anlamsal model : semantic modeling
anlamsal olarak : semantically 
anlamsal olarak artırılmış üstveri : semantically augmented metadata
anlamsal olarak zengin üstveri : semantically rich metadata
anlamsal siber saldırı : semantic cyber attack
anlamsal üstveri : semantic metadata
anlamsal veri : semantic data
anlamsal veri modeli : semantic data model
anlaşılamaz : beyond comprehension
anlaşılamaz : beyond understanding
anlaşılır : comprehensive
anlaşılır : intelligible
anlaşılır us : intelligible intelligence
anlaşılır zekâ : intelligible intelligence
anlaşılırlık : intelligibility
anlaşılmaz : incomprehensive
anlaşılmaz : uncomprehensive
anlayabilen etmen : understanding agent
anlayış : comprehension
anlayışlı : understanding
anlık : ad hoc
anlık görüntü : snapshot
anlık görüntüleyici : snapshot viewer
anlık ileti : instant message
anlık sorgu : ad hoc query
anonim bağlantı : anonymous connection
anormal yayılım : anomalous propagation
anten : aerial
anten girişi : antenna input
Apple iletişim kuralı : Appletalk
Appletalk dosya iletişim kuralı : Appletalk File Protocol
ara değer : intermediate value
ara değişken : intermediate variable
ara değişken : intervening variable
ara denek değişkeni : between-subject variable
ara girdi : intermediate input
ara vermek : break (v)
ara yazılım fizik motoru  : Digital Molecular Matter (DMM)
arabada bilgi dizgesi : in-car information system
arabellek : buffer
arabellek değeri : buffer value
arabellek saklayıcı : buffer register
arabellek taşması : buffer overflow
arabellek taşması savunmasızlığı : buffer overflow vulnerability
arabellekleme : buffering
arabirim tasarımı : interface design
arabulan değişken : moderating variable
aracı değer : instrumental value
aracı değişken : moderator variable
aracı etmen : interagent
aracı etmen : intermediate agent
aracı etmen  : broker agent
aracılı anlama : mediated understanding
aracılık : agentization
araç bulut ağı : vehicular cloud network
araç hatası : tool error
araç içi kamera : in-car camera
araç yazılımı : vehicle software
araçtan her şeye : vehicle-to-everything (V2X)
araç-yol eşgüdüm dizgesi : vehicle-road coordination system
aradeğerleme hatası  : interpolation error
arakatman için programlama soyutlaması : programming abstractions for middleware
aralık değeri : interval value
aralık değişkeni : interval variable
aralık ölçekli değişken : interval-scale variable
arama : exploration
arama : search
arama etmeni : search agent
arama motoru : search engine
arama örüntüsü : search pattern
arama tabanlı uygulama : search-based application
arama tablosu : look up table
arama verisi : mining data
arama yöntemi : search method
aranabilir veri kümesi : searchable dataset
aranan çağrıyı çözme : called-party release
Arap rakamı : Arabic digit
Arap sayısı : Arabic Number
araştırısal anlama : exploratory understanding
araştırma : research
araştırma değişkeni : research variable
araştırma verisi : research data
araştırma verisi topluluğu : research data community
arayan abone : calling subscriber
arayan çağrıyı çözme : calling-party release
arayan numaranın tanımlanması : calling line identification
arayazılım : middleware
arayazılım birlikte çalışabilirliği : middleware interoperability
arayazılım tasarım ilkesi : middleware design principle
arayazılım yaklaşımı : middleware paradigm
arayüz etmeni : computer interface agent
arayüz etmeni : interface agent
arayüz özerkliği : interface autonomy
arayüz tasarımı : interface design
ardıl görüntü : afterimage
ardışık : cascade
ardışık : consecutive
ardışık anlama : sequential understanding 
ardışık sıralama : bubble sort
ardışıklandırma : cascading
argüman : Argument
arıza : failure
arıza : malfunction
arızalı hat saldırısı : fault line attacks
arka kapı : back door
arkakapı : backdoor
arkakapı modeli saldırısı : backdoor model attacking
arkakapı saldırısı : backdoor attack
arkakapıdan sızma : backdoor penetration
arkakapıdan sızma izlemi : backdoor penetration strategy
arkakapıdan sızma stratejisi : backdoor penetration strategy
arkakapılı : backdoored
arkaplan : background
arkaplan değişkeni : background variable
arkaplan görüntü işleme : background image processing
arkayüz : backend 
arkayüz geliştiricisi : backend developer
arşiv : archive
arşiv kütüğü : archival file
arşivde saklama : archival storage
arşivleme : archiving
artalan : background
artalan değişkeni : background variable
artalan görüntü işleme : background image processing
artan : ascending
artan değer : increased value
artı değer : plus value
artı değer : positive value
artık : redundant
artık anlama : remnant understanding
artık bilgi : redundant information
artık değişken : surplus variable
artımlı : incremental
artımlı anlama : incremental understanding
artımlı anlayış : incremental understanding
artırılmış çözümleme : augmented analytics
artırılmış gerçeklik : augmented reality
artırılmış gerçeklik : Augmented Reality (AR)
artırılmış gerçeklik aygıtı : AR (Augmented Reality) device
artırılmış gerçeklik benzetimi : augmented reality simulation
artırılmış gerçeklik gözlüğü : augmented reality glass
artırılmış gerçeklik mikrofonlu kulaklığı : AR headset
Artırılmış Gerçeklik Yaşam Tasarımcısı : Augmented Reality Life Designer
artırılmış zekâ : augmented intelligence
arttırılmış değer : increased value
ASCII alma : ASCII receiving
ASCII gönderme : ASCII sending
asılsız söylenti : hoax
askeri düzeyde siber saldırı : military-grade cyber attack
askeri sistemlerle doğrudan iletişim : direct communication with military systems
askeri uygulama : military application
aslına uygunluk : authenticity
aslıyla aynılığını kanıtlama : authentication
aslıyla aynılığını kanıtlamak : authenticate (v)
aslıyla aynılık bilgisi : authentication information
aslıyla aynılık kodu : authentication code
aslıyla aynılık sinyali : authentication signal
Assembler (programlama dili) : Assembler
aşağıdan yukarıya anlama  : bottom up understanding
aşırı bağlantılı dünya : ultra-connected world
aşırı bilgi yüklemesi : information overload
aşırı büyük dizgeler için mimari : architectures for ultra-large scale systems
aşırı gerçek : hyper-realistic
aşırı gerçek robot : hyper-realistic robot
aşırı soğuk nicemsel madde : ultracold quantum matter
aşırı yük saldırı : overload attack
aşırı yüklenme : overload
aşırtmak : bypass (v)
ata düğüm : ancestor node
atama : allocation
atanmamış kadro  : unfilled position
atanmış : allocated 
atanmış değer : assigned value
atanmış değişken : allocated variable
atılabilir algılayıcı : disposable sensor
atom bellek : atom-memory device (atomristor)
atom bellek : atomristor
atom bellek aygıtı : atom-memory device (atomristor)
atom ölçekli : atom-scale
atom ölçekli nicemsel bilgisayar : atom-scale quantum computer
atomsal kuantum ikil : atomic qubit
atomsal nicemsel ikil : atomic qubit
avatar : avatar
avatar-tabanlı : avatar-based
avatar-tabanlı model : avatar-based model
Avrupa sanal bilgi merkezi : virtual centre for knowledge on Europe
avuç içi tarama kimliği : palm-scanning ID
avuç içi tarama kimlik dizgesi : palm-scanning ID system
Ayala ölçeği : Ayala scale
Ayala ölçeği (siber fiziksel saldırı önem düzeyi) : Ayala scale (cyber-physical attack severity levels)
ayar : adjustment
ayarlamak : adjust (v)
ayarlanır direnç : adjustable resistor
ayarlanır sığaç : adjustable capacitor
ayarlanlanmamış değişken : non-manipulated variable
ayarlanmış değişken : manipulated variable
ayarlanmış veri : calibrated data
ayarlayıcı : adjuster
ayarlayıcı hatası : tuner error
aygıt : apparatus
aygıt : device
aygıt denetleyicisi : device controller
aygıt hatası : device error
aygıt sürücüsü : device driver
aygıttan bağımsız : device-free
aygıttan bağımsız algılama : device-free sensing
ayırdedici çözümleme : discriminant analysis
ayırdedici değişken : discriminant variable
ayırıcı : burster
ayırma : allocation
ayırma birim ölçüsü : allocation unit size
ayırma birimi : allocation unit
ayırmak : allocate (v)
ayırt edilemez : indistinguishable
ayırt edilemezlik : indistinguishability
ayırtedici uyarıcı : discriminative stimulus
aykırı : outlier
aykırı değer algılama : outlier detection
aykırı etmen  : antagonistic agent
aykırılık saptama : anomaly detection 
aykırılık tabanlı saptama : anomaly-based detection
aykırımsı değişken : antithetic variable
aynı ortamda sayısallaşmak : codigit (v)
ayrıcalıklı hesap : priviledged account
ayrıcalıklı hesap yönetimi : priviledged account management
ayrık değerli değişken : discrete-valued variable
ayrık değişen değişken : discrete-change variable
ayrık değişken : discrete variable
ayrık denetim değişkeni : discrete control variable
ayrık durum değişkeni : discrete state-variable
ayrık kosinüs dönüşümü : discrete cosine transform
ayrık rasgele değişken : discrete random variable
ayrık veri : discrete data
ayrık zamanlı değişken : discrete-time variable
ayrıklaştırılmış değişken : discretized variable
ayrıklaştırma hatası : discretization error
ayrılabilir kaynak : allocatable resource
ayrılmış : allocated 
ayrılmış bellek : allocated memory
ayrımlı gizlilik : differential privacy
ayrıntılı anlama : detailed understanding
ayrıntılı hesaplama : granularity computing
ayrıntılı veri : detailed data
ayrıştırılmış : decomposed
ayrıştırma : decomposition
ayrıştırmak : decompose (v)
az beklemeli yedek : warm standby
az kodlamayla uygulama ortamı : low-code app platform
azaltma hatası : damping error
B– :
b tabanlı sayısal toplam : digital sum in base b
bağdaştırıcı : adapter
bağdaştırıcı adresi : adapter address
bağdaştırıcı ayarı : adapter setting
bağdaştırıcı bilgisi : adapter information
bağdaştırıcı dizgisi : adapter string
bağdaştırıcı türü : adapter type
bağımlı değişken : dependent variable
bağımlılık : addiction
bağımsız : independent
bağımsız değişken : Argument
bağımsız değişken : argument variable
bağımsız değişken : independent variable
bağımsız değişken değeri : argument value
bağımsız durum değişkeni : independent state-variable
bağımsız etmen : independent agent
bağıntılı sanal adres : relative virtual address
bağlaç : connective
bağlam : context
bağlam bağımlı : context-dependent
bağlam bilinçsiz girdi : context-unaware input
bağlam bilinçsiz giriş : context-unaware input
bağlam çözümleme : context analysis
bağlam değişkeni : context variable
bağlam değiştirme : context switching
bağlam duyarlı : context aware
bağlam duyarlı : context-aware
bağlam duyarlı : context-sensitive
bağlam duyarlı anlama : context-aware understanding
bağlam duyarlı dizge : context-aware system
bağlam duyarlı etkileşim : context-aware interaction
bağlam duyarlı hizmet : context aware service
bağlam duyarlı hizmet : context-aware service
bağlam duyarlı özuyum : context-aware self-adaptation
bağlam duyarlı uyarlanır dizge : context-aware adaptive system
bağlam duyarlı uyum : context-aware adaptation
bağlam duyarlılığı : context awareness
bağlam duyarsız : context-free
bağlam farkındalığı : context awareness
bağlam modelleme : context modeling
bağlam varlıkbilimi : context ontology
bağlama : anchor
bağlama duyarlı : context sensitive
bağlama duyarlı girdi : context-sensitive input
bağlama duyarlı giriş : context-sensitive input
bağlama duyarsız : context-unaware 
bağlama noktası : anchor point
bağlamak : connect (v)
bağlamdan bağımsız anlama : context-independent understanding
bağlamsal : contextual
bağlamsal anlama : contextual understanding
bağlamsal bilinç : contextual consciousness
bağlamsal duyarlılık : contextual awareness 
bağlamsal farkındalık : contextual awareness 
bağlamsal us : contextual intelligence
bağlamsal yaklaşım : contextual approach
bağlamsal yardım : contextual help
bağlamsal zekâ : contextual intelligence
bağlamsallaştırma : contextualization
bağlanım çözümleme : regression analysis
bağlantı : connection
bağlantı aygıtı : connection device
bağlantı bilgisi : contact information
bağlantı çizeneği : connection diagram
bağlantı çözümlemesi : connection analytics 
bağlantı çözümlemesi : link analysis
bağlantı hatası : connection error
bağlantı kesme : breaking link
bağlantı korsanlığıyla siber saldırı : link-jacking cyber-attack
bağlantı kurmak : contact (v)
bağlantı noktası : port
bağlantı noktası bilgisi : port information
bağlantı noktası taraması : port scanning
bağlantı oluşması çözümlemesi : analysis of link formation
bağlantı sonu : connection end
bağlantı tabanlı : connection-based
bağlantı türü çözümleme : analysis of link type
bağlantı türü çözümleme : analysis of link type
bağlantı yönelimli : connection-oriented
Bağlantı Yöneticisi : Contact Manager
bağlantı zaman aşımı : connection timeout
bağlantılamak : connect (v)
bağlantılı : connected
bağlantılı açık veri : linked open data
bağlantılı ağ : connected network
bağlantılı araba : connected car
bağlantılı araba verisi : connected car data
bağlantılı araç : connected vehicle
bağlantılı belge : hypertext
bağlantılı bileşen : connected component
bağlantılı çalıştırma verisi : runtime linked data
bağlantılı kent : connected city
bağlantılı metin aktarım kuralı : Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
bağlantılı metin biçimlendirme dili : Hypertext Markup Language (HTML)
bağlantılı şey : connected thing
bağlantılı toplum : connected community
bağlantılı tüketici : connected consumer
bağlantılı veri : linked data
bağlantılı veri yönetimi : linked data management
bağlantılılık : connectivity
bağlantısız bilgisayar : air gap computer
bağlantısız dağıtım sistemi : connectionless delivery system
bağlantısız hizmet : connectionless service
bağlantıyı kesme hakkı : right to disconnect
bağlaşık : coupled
bağlaşım : coupling
bağlaşımı ayırmak : decoupling
bağlaşımlı : coupled
bağlaşımlı çoklu etmen : coupled multi-agents
bağlaşım-önler ağ : decoupling network
bağlaştırıcı : coupler
bağlaştırmak : couple (v)
bağlayıcı : connector
bağlı : connected
bağlı aygıt : connected device
bağlı değişken : bound variable
bağnaz anlama : dogmatic understanding 
bak ve düşün arayüzü : look and think interface
bakım kararı verme : maintenance decision making
bakış davranışı : gaze behavior
bakışım : symmetry
bakışım ekseni : axis of symmetry
bakışımlı : symmetric
bakışımsız : asymmetrical
bakışımsız anahtar şifreleme : asymmetric-key cryptography
bakışımsız bozulma : asymmetrical distortion
bakışımsız öğe : asymmetric element
bakışımsız yön sapma : asymmetrical deflection
bakışımsızlık : asymmetry
balıktan esinlenmiş robot : fish-inspired robot
balina avı : whaling attack
bankamatik : Automated Teller Machine (ATM)
bankamatik : automatic teller machine
bant genişliği : bandwidth
barındırma : hosting
barometrik hata : barometric error
barometrik hata kodu : barometric error code
basamak : digit
basamaklandırmak : cascade (v)
basamaklı : cascading 
basamaklı değişken : scalar variable
basamaklı girdi : step input
basılabilir algılayıcı : printable sensor
basılabilir bilgisayar : printable computer
basit ağ yönetim kuralı : Simple Network Management Protocol (SNMP)
basit değişken : simple variable
basit hata : plain error
baskı hatası : literal error
baskı için hazır hale getirmek : makeready (v)
baskın değişken : dominant variable
bastırıcı değişken : suppressor variable
başabaş noktası : break-even point
başarı olasılığı : probability of success
başarı olasılığı : probability of success
başarım : performance
başarım ayarlama aracı : performance tuning tool
başarım belirleme aracı : performance profiling tool
başarım çözümleme : performance analysis
başarım çözümleme aracı : performance analysis tool
başarım değerlendirme : performance assessment
başarım değerlendirme : performance evaluation
başarım düşürücü : performance-degrading
başarım gereksinimleri mühendisliği : performance requirements engineering
başarım gözlemleme : performance monitoring
başarım gözlemleme tekniği : performance monitoring technique
başarım güdümlü : performance-driven
başarım güdümlü güç yönetimi : performance-driven power management
başarım güdümlü kaynak yönetimi : performance-driven resource management
başarım karşılaştırması : performance benchmark
başarım modelleme : performance modeling
başarım modellemesi : performance modelling
başarım modellemesi aracı : performance modeling tool
başarım ölçümleri : performance metrics
başarım ölçümü : performance measurement
başarım ölçümü aracı : performance measurement tool
başarım ölçümü tekniği : performance measurement technique
başarım öngörme : performance prediction
başarım rekabetçi yapay zekâ : performance-competitive AI system
başarım test aracı : performance testing tool
başarım yönelimli : performance-oriented
başarım yönelimli : performance-oriented
başarım yönelimli tasarım yönetimi : performance-oriented design management
başarım yönelimli yapılandırma yönetimi : performance-oriented configuration management
başarım yönetimi : performance management
başarımı düşüren kusur : performance-degrading defect
başarısız açık : fail open
başarısız çağrı olasılığı : call failure probability
başarısız kapalı : fail closed
başarısız olmak : fail (v)
başarısızlık : failure
başhizası görüntü : Head-up Display (HUD)
başıboş etmen : errant agent
başkalaşmış ve çok biçimli kötücül saldırı : metamorphic and polymorphic malware attack
başlangıca döndürme : resetting
başlangıca döndürmek : reset (v)
başlangıç değeri : initial value
başlangıç değeri : initialization value
başlangıç değeri verilmemiş değişken : uninitialized variable
başlangıçtan beri : ab initio
başlangıçtan beri kesinlik : ab initio accuracy
başlatma değeri : initialization value
başlatma diski : boot disk
başlatma hatası : initialization error
başlatma jeneratörü siber saldırganlığı : black start hack
başlatma üreteci siber saldırganlığı : black start hack
başlık : caption
başlık çubuğu alanına otomatik sığdır : Auto fit İnto Title Bar Area
baştan başlatma : cold start
başvuru değeri : reference value
başvuru girdisi : reference input
başvuru mimarisi : reference architecture
başvuru verisi : reference data
başvuru yeri : locality of reference
Bayes modeli : Bayesian model
Bayesci ağ : Bayesian network
Bayesci çözümleme : Bayesian analysis
Bayesci modelleme : Bayesian modeling
Bayesci yöntem : Bayesian method
bayt : byte
bayt dolgulaması : byte stuffing
bayta yönelik protokol : byte-oriented protocol
baz istasyonu rasgele değişkeni : base station random variable
bebek algılayıcı yazılım : baby detector software
beceri : skill
bekleme zamanı : latency time
beklemeli yedek : cold standby
beklenen değer : expected value
beklenmedik durum : contingency
beklenmedik durum planı : contingency plan
beklenmedik olay : black swan
beklenmedik olay : black swan event
beklenmeyen davranış : unexpected behavior
belge : certificate
belge geçersizleştirme : certificate revocation
belge veritabanı : document store databases
belgeleme : certification
belgelendirme kurumu : Certificate Authority (CA)
belgelendirme yetkilisi : Certificate Authority (CA)
belgelik : archive
belgelik kütüğü : archival file
belgelik sayısal baskı : archival digital print
belgelikte saklama : archival storage
belgin : unambiguous
belgin veri : unambiguous data
beliren : emergent
beliren algılayıcı uygulaması : emerging sensor application
beliren davranış : emergent behavior
beliren gerçek : emerging reality
beliren gereksinim : emerging need
beliren kısıtlama : emerging constraint
beliren özellik : emergent property
beliren teknoloji : emerging technology
beliren uygulama : emerging application
belirgin : unambiguous
belirgin değer : explicit value
belirgin devinim : apparent motion
belirgin fotoğraf : clear photo 
belirgin veri : unambiguous data
belirginleştirilmiş özellik : deblurred feature
belirlenimci değişken : deterministic variable
belirlenmezci bilişim : indeterminist computing
belirlenmiş hata : specified error
belirli : specific
belirli değer : specific value
belirlilik değeri : certainty value
belirme : emergence
belirsiz : uncertain
belirsiz bilgiağı hizmeti : uncertain Web service
belirsiz girdi : ambiguous input
belirsiz özellik : blurred feature
belirsiz veri : ambiguous data
belirsiz veri : uncertain data
belirsizliğe duyarlı : uncertainty-sensitive
belirsizliğe duyarlı çözümleme : uncertainty-sensitive analysis
belirsizlik : uncertainty
belirsizlik hatası : ambiguity error
belirsizlik iletişimi : communicating uncertainty
belirsizlik yayılması : uncertainty propagation
belirsizlikte Bilgiağı hizmeti : Web service under uncertainty
belirsizlikte hesaplama : computation under uncertainty
belirtilen değer : specified value
belirtilmemiş hata : unspecified error
belirtim hatası : specification error
belirtme : specification
belirtme hatası : specification error
belit : axiom
belitsel : axiomatic
Bell durumu : Bell state
Bell durumu ölçümü : Bell state measurement
belleğe alınmış nicem ikil : stored qubit
bellek : storage
bellek değişkeni : memory variable
bellek hatası : memory error
bellek sanallaştırma : memory virtualization
bellek sanallaştırma : storage virtualization
bellek sömürme saldırısı : fork bomb attack
bellek süpürme : memory scavenging
bellek yeteneği : key store
bellek yönetim tekniği : memory management technique
bellekiçi işlem : in-memory computing
belleklenmiş nicem ikil : stored qubit
bellekli değişken : memory variable
bellekli direnç : memristor
bellekli direnç ile hesaplama : memristor computing
belleksiz değişken : memoryless variable
belleksiz rasgele değişken : memoryless random variable
bellekte : in-memory
benek : pixel
benekleme : pixelation
benimsemek : adopt (v)
benzer rasgele değişken : non-unique random variable
benzerlik değeri : resemblance value
benzersiz rasgele değişken : unique random variable
benzeşik : affine
benzeşik dönüşüm : affine transformation
benzeşik özellik : affine property
benzeşme : affinity
benzeşme çözümleme : affinity analysis
benzetim : simulation
benzetim arası veri : intrasimulation data
benzetim hatası : simulation error
benzetim içi veri : intersimulation data
benzetim modelleme yöntembilimi : simulation modeling methodology
benzetim tabanlı : simulation-based
benzetim tabanlı anlama : simulation-based understanding
benzetim tabanlı veri arama : simulation-based data mining
benzetim verisi : simulation data
benzetim verisi yönetimi : simulation data management
benzetimlemek : simulate (v)
benzetimlenmiş : simulated
benzetimlenmiş girdi : simulated input
benzetimlenmiş veri : simulated data
benzetimlenmiş verinin uygunluğu : simulated data acceptability
Bernoulli değişkeni : Bernoulli variable
Bernoulli rasgele değişkeni : Bernoulli random variable
beşeri bilimlerde sayısal öğrenim : digital scholarship in the humanities
beta değişkeni : beta variable
beta hatası : beta error
betimleme : description
betimleme hatası : description error
betimleme mantığı : description logics
betimsel çözümleme : descriptive analytics
betimsel değişken : descriptive variable
betimsel veri : descriptive data
beyaz takım : white team
beyin bağlanırlığı : brain connectivity
beyin benzeri : brain-like
beyin benzeri aygıt : brain-like device
beyin benzeri donanım : brain-like hardware
beyin bilgi belleği : brain information storage
beyin bilgi işleme düzeneği : brain information processing mechanism
beyin bilgi işlemesi : brain information processing
beyin bilimi : brain science
beyin bilişimi : brain informatics
beyin dalgalarını okumak : reading brain waves
beyin dalgalarıyla bağlanmak : interfacing via brain waves
beyin dalgalarıyla denetim : control by brain waves
beyin dalgalarıyla denetlenen : controlled by brain waves
beyin dalgası : brainwave
beyin denetimli : brain-controlled
beyin denetimli arayüz : brain-controlled interface
beyin denetimli bilgisayar : brain-controlled computer
beyin eklentisi : brain implant
beyin gibi hesaplama : brain-like computing
beyin görüntüleme : neuroimaging
beyin görüntülemede bilgi bulgulama : knowledge discovery in neuroimaging
beyin güdümlü : brain-drived
beyin güdümlü algoritma : brain-drived algorithm
beyin güdümlü yazılım : brain-drived software
beyin modeli : brain model
beyin öğrenme düzeneği : brain learning mechanism
beyin sinyali : brain signal
beyin sinyalleriyle sessiz iletişim : silent communication via brain signals
beyinağı : Internet of Brains
beyin-bilgisayar arabirimi : brain-computer interface
beyin-bilgisayar arabirimi aygıtı : brain-computer interface device
Beyin-Bilgisayar Arayüzü : Brain-Computer Interface (BCI)
beyin-bilgisayar birleşmesi : brain-computer fusion
beyinden esinlenen bilgi işlem : brain-inspired computing
beyinden esinlenmiş bilgisayar : brain-inspired computer
beyinimsi işlemci : neuromorphic processor
beyin-makine arabirimi : brain-machine interface
beyin-makine arayüzü : brain-machine interface
beyin-tabanlı : brain-based
beyin-tabanlı bilgi işlem : brain-based computing
beynimsi : brain-like
biçim : format
biçimbilimsel anlama : morphological understanding
biçimleme : formatting
biçimleme hatası : formatting error
biçimlendirme : markup
biçimlendirme dili : markup language
biçimsel : formal
biçimsel belirtim : formal specification
biçimsel belirtme dili : formal specification language
biçimsel değişken : formal variable
biçimsel gösterim : formal notation
biçimsel güvenlik politikası modeli : formal security policy model
biçimsel güvenlik yöntemi : formal security method
biçimsel kavramsal model : formal conceptual model
biçimsel programlama kuramı : formal programming theory
biçimsel yanlışlık : formal fallacy
biçimsel yazılım doğrulama : formal software verification
biçimsel yöntem : formal method
biçimselleştirme : formalization
bigisayar sözcüğü : computer word
bilardo topu bilgisayar : billiard ball computer
bilardo topu bilişim : billiard ball computing
bildiri alt uzayı : manifestation subspace
bildiri etmeni : notification agent
bildirilmiş değişken : declared variable
bildirilmiş rasgele değişken : declared random variable
bildirim : announcement
bildirim : declaration
bildirimsel : declarative
bildirimsel mantıksal programlama : declarative logic programming
bildirimsel yapay zekâ : declarative artificial intelligence
bileşen : component
bileşen endüstrisi : component industry
bileşen sınaması : component testing
bileşen sınayıcı : component tester
bileşen tabanlı : component-based
bileşen tabanlı arayazılım : component-based middleware
bileşen tabanlı model : component-based model
bileşen tabanlı yazılım mühendisliği : component-based software engineering
bileşen yardımcısı : component wizard
bileşik : compound
bileşik belge : compound document
bileşik belge mimarisi : compound document architecture
bileşik hata : composite error
bileşik işlev : compound function
bileşim : composition
bileşim yanılgısı : fallacy of composition
bileşimsel : compositional
bileşimsel ayrıştırma : compositional decompilation
bilgence : infotainment
bilgi : information
bilgi : knowledge
bilgi akış denetimi : information flow control
bilgi arama : information search
bilgi arama ızgarası : information mining grid
bilgi arayan robot : information spider
bilgi ayırma damgası : information separator
bilgi birimi : information unit
bilgi bombardımanı : information overload
bilgi büfesi : information kiosk
bilgi çalışanı : knowledge worker
bilgi çerçevesi : information frame
bilgi çıkarma aracı : info-extracting tool
bilgi çıkarma teknolojisi : info-extracting tchnology
bilgi çizgesi : infographic
bilgi çizgesi : knowledge graph
bilgi dağıtımı : knowledge dissemination
bilgi damıtma : knowledge distillation
Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodu : American Standart Codes for Information Interchange
bilgi dengesizliği : information asymmetry
bilgi derleyen etmen : information gathering agent
bilgi dizgelerinde belgeleme : certification in information system
bilgi dizgesi : knowledge system
Bilgi Dizgesi (BD) : Information System (IS)
Bilgi Dizgesi Araştırma Bilimcisi : Information System Research Scientist
bilgi dizgesi standardı : information system standard
bilgi dizgesine yapay us uygulaması : application of AI in IS
bilgi dizgesine yapay zekâ uygulaması : application of AI in IS
bilgi düşkünlüğü : infomania
bilgi edinimi : knowledge acquisition
bilgi ekonomisi : knowledge economy
bilgi eksikliği : knowledge gap
bilgi erişim dizgesi : information retrieval system
bilgi erişimi : information retrieval
bilgi etmeni : information agent
bilgi gizleme : information hiding
bilgi gösterimi : knowledge representation
bilgi güdümlü : knowledge-guided
bilgi güvenilirliği : information reliability
bilgi güvenliği : information security
bilgi güvenliği : security of information
Bilgi Güvenliği Baş Yöneticisi : Chief Information Security Officer (CISO)
Bilgi Güvenliği Çözümleyici : Information Security Analyst
Bilgi Güvenliği için Güvenlik Araçları : Security Tools for Information Security (STIS)
bilgi güvenliği yönetimi : information security management 
bilgi hızı : information rate
bilgi hizmeti : information service
bilgi ışınlama : information teleport
bilgi içeriği : information content
bilgi için : carbon copy (cc)
bilgi için : cc
bilgi ikili : information bit
bilgi işlem : data processing
bilgi işlem : knowledge processing
bilgi işlem dizgesi : information processing system
Bilgi İşlem Merkezi : Data Processing Center
bilgi iyileştirme : information curation
bilgi iyileştirme hizmeti : information curation service
bilgi kaynaşması : knowledge fusion
bilgi kimyasalı : infochemical
bilgi kuramı : information theory
bilgi kuramsal yaklaşım : information-theoretical approach
bilgi madenciliği : knowledge mining
bilgi mühendisliği : knowledge engineering
bilgi ortamı : information environment
bilgi otoyolu : information highway
bilgi otoyolu : information superhighway
bilgi ölçüsü : information measure
bilgi paylaşımı : knowledge sharing
bilgi sınama : quiz
bilgi sızıntısı : information leakage
bilgi sızması : information leak
bilgi standardı : information standard
bilgi süzen etmen : information filtering agent
bilgi süzme etmeni : information filtering agent
bilgi tabanı : knowledge base
bilgi tabanlı : knowledge-driven
bilgi tabanlı akıllı dizge : intelligent knowledge-based system
bilgi tabanlı dizge : knowledge-based system 
bilgi tabanlı etmen : knowledge-based agent
bilgi taşıyan foton : information-bearing photon
bilgi teknolojisi : information technology
Bilgi Teknolojisi (BT) : Information Technology (IT)
bilgi topluluğu : knowledge community
bilgi topluluğu desteği : knowledge community support
bilgi toplumu : information society
bilgi topolojisi : topology of information
bilgi trafiği : information traffic
bilgi tümleştirme : information integration
bilgi uçurumu : knowledge gap
bilgi üreticisi : information producer
bilgi varlığı : Body of Knowledge
bilgi ve enformasyon yönetimi : knowledge and information management 
bilgi yapısı : knowledge structure
bilgi yaşam döngüsü : knowledge life cycle
bilgi yayılması : information diffusion
bilgi yayma etmeni : information disseminating agent
bilgi yitimi : information loss
bilgi yönetimi : information management
bilgi yönetimi : knowledge management
bilgi yönetişimi : information governance
Bilgiağı : Web
Bilgiağı açıklığı : Web openness
Bilgiağı altyapısı : Web infrastructure
bilgiağı arabirimi : webshell
Bilgiağı aygıtı : Web device
bilgiağı bağlantısı : hyperlink
Bilgiağı gezgini : Webcrawler
Bilgiağı güvenliği : Web safety
Bilgiağı güvenliği : Web security
Bilgiağı hizmet biçimselleştirme : Web service formalization
Bilgiağı hizmet kümelenmesi : Web-service clustering
Bilgiağı hizmet öbeği için bağlam duyarlı : context-aware for Web-service clustering
Bilgiağı hizmet standartları : Web service standards
Bilgiağı hizmet yaşam döngüsü yönetimi : Web service lifecycle management
Bilgiağı hizmeti : Web service
Bilgiağı hizmeti bileşiminde belirsizlik : uncertainty in Web service composition
Bilgiağı hizmeti bulma : Web service discovery
Bilgiağı hizmeti güvenliği : Web service security
Bilgiağı hizmeti seçimi : Web service selection
Bilgiağı hizmetinde varlıkbilimi : ontology in Web service
Bilgiağı hizmetleri tabanlı hizmet : Web services-based service
Bilgiağı hizmetlerinde anlambilim : semantics in Web services 
Bilgiağı hizmetlerinde gizlilik : privacy in Web services
Bilgiağı hizmetlerinde güvenlik : security in Web services
Bilgiağı içeriği : Web content
Bilgiağı içeriği başarım güvenilirliği : Web content performance reliability
Bilgiağı içeriği başarım güvenliği : Web content performance security
Bilgiağı içeriği başarım kesinliği : Web content performance accuracy
Bilgiağı içeriği başarımı : Web content performance
Bilgiağı içeriği için çerçeve : framework for Web content
Bilgiağı içeriği için mimari : architecture for Web content
Bilgiağı içeriği işleme için varlıkbilimi : ontology for processing Web content
Bilgiağı içeriği işlemek için anlambilim : semantics for processing Web content
Bilgiağı içeriği madenciliği : Web content mining
Bilgiağı içeriği modelleme : Web content modeling
Bilgiağı içeriği önerici : recommender for Web content
Bilgiağı içerik filtreleme yazılımı : web content filtering software
Bilgiağı iletişim arabirimi : Web communication interface
Bilgiağı mühendisliği : Web engineering
Bilgiağı psikolojisi : Web psychology
Bilgiağı robotu : Web robot
Bilgiağı robotu : Webbot
Bilgiağı robotu kayıt bileşeni : Webbot registration component
Bilgiağı sayfası : Web page
Bilgiağı sistem mühendisliği : Web systems engineering
Bilgiağı sistem mühendisliği tasarımı : Web systems engineering design
Bilgiağı sitesi : web site
Bilgiağı sitesi etmeni : Web site agent
Bilgiağı sitesi itibar hizmeti : website reputation service
Bilgiağı sunucusu İnternet adresi : Web server Internet address
Bilgiağı şifrelemesi : Web cryptography
Bilgiağı tabanlı : Web-based
Bilgiağı tabanlı dizge : Web-based system
Bilgiağı tabanlı e-iş : Web-based e-business
Bilgiağı tabanlı elektronik iş : Web-based ebusiness
Bilgiağı tabanlı hizmet : Web-based service
Bilgiağı tabanlı tanıtım dizgesi : Web-based advertising system 
Bilgiağı tabanlı üretim : Web-based manufacturing
Bilgiağı teknolojisi : Web technology
Bilgiağı usunun Dünya Çapında Bilgiağına etkisi : impact of Web intelligence to World Wide Web
Bilgiağı usunun etkisi : impact of Web intelligence
Bilgiağı uygulaması : Web application
Bilgiağı ve veri madenciliği : Web and data mining
Bilgiağı veri yönetimi : Web data management
bilgiağı yayını : webstream
Bilgiağı yazarlığı : Web authoring
Bilgiağı yönelimli etmen : Web-oriented agent
Bilgiağı Yöneticisi : Web Administrator
Bilgiağı Yöneticisi : Webmaster
Bilgiağı Zekâ Birliği : Web Intelligence Consortium (WIC)
Bilgiağı zekâsı : Web intelligence
Bilgiağı zekâsının etkisi : impact of Web intelligence
Bilgiağıgözatıcısı : Web browser
bilgiağına göz at : browse the web
Bilgiağında arama etmeni : Web search agent
bilgiağından yayın : webstreaming
Bilgiişlem Üst Yöneticisi : Chief Digital Information Officer
Bilgiişlem Üst Yöneticisi : Chief Digital Officer
bilgiküresi : infosphere
bilgilendirici veri : informative data
bilgilendirici veri tabanı : informational database
bilgilendirilecekler listesi : carbon copy list
bilgilendirme günü : information day
bilginin bozulmazlığı : integrity of information
bilginin değersizleşmesi : information bankruptcy
bilginin kötüye kullanımı : information abuse
bilginin nicemsel ışınlanması : quantum teleportation of information
bilgisayar : computer
bilgisayar acil durum önleme takımı : Computer Emergency Response Team (CERT)
bilgisayar ağ güvenliği : computer network security
bilgisayar ağı : computer network
Bilgisayar Ağı Mimarı : Computer Network Architect
bilgisayar ağı saldırısı : Computer Network Attack (CNA)
bilgisayar ağı uygulaması : computer network application
bilgisayar ağında suç çözümleme : computer network forensics
bilgisayar anlaması : computer understanding
bilgisayar arayüzü etmeni : computer interface agent
bilgisayar bağımlı : computer addict
bilgisayar başarım değerlendirimi : computer performance evaluation
bilgisayar benzetimi : computer simulation
bilgisayar bilimci : computer scientist
bilgisayar bilimi : computer science
bilgisayar bilimi eğitimi : computer science education
bilgisayar canlandırması : computer animation
bilgisayar çevrimi : computer cycle
bilgisayar denetimi : computer audit
bilgisayar denetimli : computer-controlled
bilgisayar denetimli robot : computer-controlled bot
bilgisayar denetimli üretim : computer-controlled fabrication
bilgisayar deneyimi : computing experience
bilgisayar dergisi : computer journal
bilgisayar destekli : computer-aided
bilgisayar destekli : computer-supported
bilgisayar destekli anlama : computer-assisted understanding
bilgisayar destekli canlandırma : computer aided animation
bilgisayar destekli eğitim : computer aided education 
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) : Computer Aided Engineering (CAE)
bilgisayar destekli ortak çalışma : computer supported cooperative work
bilgisayar destekli öğrenimi : Computer Based Training (CBT)
bilgisayar destekli öğretim : computer aided instruction
bilgisayar destekli örme : computer-aided knitting
bilgisayar destekli sınama : computer aided testing
bilgisayar destekli tasarım : design automation
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) : Computer Aided Design (CAD)
bilgisayar destekli tasarım aracı : computer-aided design tool
bilgisayar destekli üretim : Computer Aided Manufacturing (CAM)
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) : Computer Aided Manufacturing (CAM)
bilgisayar destekli yaratıcılık : computer-aided creativity
bilgisayar destekli yayıncılık : computer aided publishing
bilgisayar destekli yazılım : computer aided software
bilgisayar destekli yazılım mühendisliği : computer-supported software engineering
bilgisayar destekli yazılım mühendisliği  : Computer Aided Software Engineering (CASE)
bilgisayar ekranı : computer screen
bilgisayar görmesi : computer vision
bilgisayar görmesi çözümyolu : computer vision algorithm
bilgisayar grafiği : computer graphics
bilgisayar günlüğü : computer journal
bilgisayar günlüğü : computer log
bilgisayar güvenliği : computer security
bilgisayar güvenliği yönetimi : computer security management
bilgisayar güvenliğinin bozulması : computer security violation
bilgisayar hatası : computer error
bilgisayar iletişimi : computer communication
bilgisayar iletişimi : computer communication 
bilgisayar insan etkileşimi : computer-human interaction
bilgisayar kaynakları : computer resources
bilgisayar kaynaklı : computer-generated
bilgisayar kaynaklı canlandırma : computer-generated animation
bilgisayar kaynaklı veri : computer generated data
bilgisayar komutu : computer instruction
bilgisayar korsanı : computer hacker
bilgisayar korsanı : hacker
bilgisayar korsanlığı : computer hacking
bilgisayar kurdu : computer worm
bilgisayar kurulumu : computer installation
bilgisayar merkezi : computer center
bilgisayar mimarisi : computer architecture 
bilgisayar mühendisliği : computer engineering
bilgisayar mühendisliği eğitimi : computer engineering education
bilgisayar mühendisliğinde eğilimler : trends in computer engineering
bilgisayar nesnesi : computer object
bilgisayar okuryazarlığı : computer literacy
bilgisayar ortamlı toplantı : computer conferencing
bilgisayar oyun yazılımı : computer gaming software
bilgisayar öncüsü : computer pioneer
Bilgisayar Programcısı : Computer Programmer
bilgisayar sahteciliği : computer fraud
bilgisayar sahteciliği yasası : computer fraud act
Bilgisayar Sistem Çözümleyicisi : Computer Systems Analyst
Bilgisayar Sistem Yöneticisi : Computer Systems Manager
bilgisayar sisteminin denetlenmesi : computer system audit
bilgisayar solucanı : worm
bilgisayar solucanı saldırısı : worm attack
bilgisayar suçu : computer crime
bilgisayar tabanlı : computer-based
bilgisayar tabanlı dizgelerde programlı ölüm : apoptotic computing
bilgisayar tabanlı yönetim yardımcısı : computer-based administrative assistant
bilgisayar tutkunu : computing enthusiast
bilgisayar uygulaması : computer application
bilgisayar ve toplum : computer and society
bilgisayar verisi : in silico data
bilgisayar veritabanı : computer database
bilgisayar virüsü : computer virus
bilgisayar yanlışı : computer blunder
bilgisayar yıkımı : computer disaster
bilgisayar yönetimi : computer management
Bilgisayar Yönetmeni : Computer Manager
bilgisayara özgü dil : computer jargon
bilgisayara sızma : hacking
bilgisayara uyarlamak : computerize (v)
bilgisayar-aracılı : computer-mediated
bilgisayar-aracılı iletişim : computer-mediated cmmunication
bilgisayarca : compuspeak
bilgisayarca : computer jargon
bilgisayarın kötüye kullanımı : computer abuse
bilgisayarla anlama : computer-aided understanding
bilgisayarla canlandırma : computer animation
bilgisayarla görme : artificial vision
bilgisayarla görüntüleme : computed imaging
bilgisayarla görüntüleme : computer graphics
bilgisayarla grafik : computer graphics
bilgisayarla grafik oluşturma : computer graphics
bilgisayarla tasarlanmış nano gövde  : computationally designed nanobody
bilgisayarla tümleşik üretim : Computer Integrated Manufacturing (CIM)
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ) : computer Integrated Manufacturing
bilgisayarla üretilmiş görüntü : computer generated image
bilgisayarla yapmak : computerize (v)
bilgisayarlaşma : cybernation
bilgisayarlaşma çağı : age of automation
bilgisayarlaştırılmış : computerized
bilgisayarlaştırılmış anlama : computerized understanding
bilgisayarlaştırılmış sayısal röntgen : computerized digital radiography
bilgisayarlaştırılmış yorumcu : computerized interpreter
bilgisayarlaştırma hatası : computerization error
bilgisayarlaştırmak : computerize (v)
bilgisayarlı benzetim : computer simulation
bilgisayarlı benzetim : computerized simulation
bilgisayarlı canlandırma : computer-generated animation
bilgisayarlı görme : computerized vision
bilgisayarlı ofis : computerized office
bilgisayarlı otomatik sınama : computerized automatic testing
bilgisayarlı sayısal denetim : computerized numerical control
bilgisayarlı tomografi : computational tomography
bilgisayarlı tomografi : computed tomography
bilgisayarlı tomografi : computerized tomography
bilgisayarlı tomografi : computerized-tomography
bilgisayarlı tomografi taraması : computerized-tomography scan
bilgisayarlı uyuşturucu taraması : computational drug screening
bilgiye dayalı : knowledge-based
bilgiye dayalı dizge : knowledge based system
bilgiye dayalı ekonomi : knowledge-based economy
bilgiye dayalı yöntem : knowledge based method
bilgiye erişim çelişkisi : paradox of information access
bilgiye erişim yetkisi : clearance
bilgiyoğun : knowledge-intensive
bilgiyoğun : knowledge-rich
bilgiyoğun akıllı dizge : knowledge-rich intelligent system
bilgiyoğun bağlam duyarlı dizge : knowledge-rich context-aware system
bilgiyoğun dizge : knowledge-intensive system
bilgiyoğun dizge : knowledge-rich system
bilgiyoğun hizmet : knowledge-intensive service
bilgiyoğun sınıflandırma dizgesi : knowledge-intensive classification system
bilim ve teknoloji politikası birimi : Office of Science and Technology Policy (OSTP)
bilimdalları arası bilişim : interdisciplinary computing
bilimde hesaplama uygulamaları : computing applications in science
bilimsel hata : scientific error
bilimsel veritabanı : scientific database
bilinçaltı uyarı : subliminal stimulus
bilinçli : self-aware
bilinçli uyum : self-aware adaptation
bilinen değişken : known variable
bilinen hesaplama dizgesi : classical computing system
bilinen yanıt testi : known-answer test
bilinmesi gereken : need-to-know
bilinmeyen çetin hata : unknown hard error
bilinmeyen değişken : unknown variable
bilinmeyen hata : unknown error
biliş : cognition
biliş esinli : cognition-inspired
biliş esinli karmaşık dizge : cognition-inspired complex system
bilişim : computation
bilişim : informatics
Bilişim Baş Yöneticisi : Chief Information Officer (CIO)
Bilişim Bilimcisi : Computer and Information Research Scientist
bilişim destekli dişçilik : digital dentistry
bilişim dizgesi denetimi : audit in information system
bilişim dizgesinde (BD) büyük veri uygulaması : big data application in IS (Information System)
bilişim eğitimi : computing education 
bilişim etiği : computational ethics
bilişim etiği : computer ethics
bilişim etiği : computing ethics
bilişim hizmeti  : computing service 
bilişim kuramı : computation theory
Bilişim Makineleri Derneği : Association for Computing Machinery (ACM)
bilişim mantığı : logic of computation
bilişim modeli : computing model
bilişim ortamında bulabilme : ambient findability
Bilişim Sistemleri Yöneticisi : Computer and Information Systems Manager
bilişim teknolojisi : computing technology
bilişim yenilikçisi : computing innovator
bilişimcilerin yetenekleri : competencies of computer scientists
bilişimin kötüye kullanımı : information system abuse
bilişimin matematiksel temelleri : mathematical foundations of computing
bilişimsel : computational
bilişimsel akıllı algoritması : computationally intelligent algorithm
bilişimsel akıllı çözümyolu : computationally intelligent algorithm
bilişimsel algoritma : computational algorithm
bilişimsel altyapı : computational infrastructure
bilişimsel araç : computational tool
bilişimsel bilim : computational science
bilişimsel bulut : computational cloud
bilişimsel çözümyolu : computational algorithm
bilişimsel dilbilim : computational linguistics
bilişimsel düşünme : computational thinking
bilişimsel etmen  : computational agent
bilişimsel farkındalık : computational awareness
bilişimsel fizyoloji : computational physiology
bilişimsel geometri : computational geometry
bilişimsel görüntüleme : computational imaging
bilişimsel istatistik : computational statistics
bilişimsel iş usu : business computational intelligence
bilişimsel iş zekâsı : business computational intelligence
bilişimsel kısıt : computational constraint
bilişimsel kimya : computational chemistry
bilişimsel maliyet : computational cost
bilişimsel mantık : computational logics
bilişimsel model : computational model
bilişimsel moleküler yaşambilim : computational molecular biology
bilişimsel olarak çözülebilir problem : computationally solvable problem
bilişimsel olarak çözülemez problem : computationally unsolvable problem
bilişimsel öğrenme : computational learning
bilişimsel problem : computational problem
bilişimsel propaganda : computational propaganda
bilişimsel sinirbilim : computational neuroscience
bilişimsel sürdürülebilirlik : computational sustainability
bilişimsel sürdürülebilirlik : computational sustainability
bilişimsel tasarım : computational design
bilişimsel toplum bilimi : computational social science
bilişimsel toplum bilimini geliştirme : advancing computational social sciences
bilişimsel toplumbilim : computational sociology
bilişimsel us : computational intelligence
bilişimsel us tabanlı öğrenme : computational intelligence-based learning
bilişimsel yaklaşım : computational paradigm
bilişimsel yaşam bilimleri : computational life sciences 
bilişimsel yaşambilim : computational biology
bilişimsel yaşambilim laboratuvarı : computational biology lab
bilişimsel yöntem : computational method 
bilişimsel yöntembilim : computational methodology
bilişimsel zekâ : computational intelligence
bilişimsel zekâ stratejisi : computational intelligence strategy
bilişimsel zekâ tabanlı öğrenme : computational intelligence-based learning
bilişimsizlik : non-computerization
bilişimsizlik maliyeti : non-computerization cost
bilişsel artırma : cognitive augmentation
bilişsel başarım : cognitive performance
bilişsel bilgi işlem : cognitive computing 
bilişsel bilgi işleme : Cognitive Information Processing (CIP)
bilişsel bilgisayar : cognitive computer
bilişsel bilim : cognitive science
bilişsel bilişim : cognitive computing
bilişsel çıkarımsal dizge : cognitive inferential system
bilişsel çözüm : cognitive solution
bilişsel dizge : cognitive system
bilişsel esin : cognitional inspiration
bilişsel etmen : cognitive agent
bilişsel gerileme : cognitive decline
bilişsel hesaplama modeli : cognitive computation model
bilişsel hizmet : cognitive service
bilişsel hizmet çerçevesi : cognitive service framework
bilişsel iş : cognitive work
bilişsel işlem : cognitive processing
bilişsel işlev : cognitive function
bilişsel iyileştirme : cognitive improvement
bilişsel mimari : cognitive architecture
bilişsel model : cognitive model
bilişsel modelleme : cognitive modeling
bilişsel modellerle Bilgiağında dolaşma : Web-navigation via cognitive models
bilişsel örüntü madenciliği : mining cognitive pattern
bilişsel özellik : cognitive feature 
bilişsel özellik çıkarımı : cognitive feature extraction
bilişsel robot bilimi : cognitive robotics
bilişsel sanal yardımcı : cognitive virtual assistant
Bilişsel Sistem Mühendisi : Cognitive Systems Engineer
bilişsel sistem mühendisliği : cognitive systems engineering
bilişsel süreç : cognitive process
bilişsel us : cognitive intelligence
bilişsel yapay us yardımcısı : cognitive AI assistant
bilişsel yapay zekâ yardımcısı : cognitive AI assistant
bilişsel yardımcı : cognitive assistant
bilişsel yetenek : cognitive capacity
bilişsel zekâ : cognitive intelligence
bina aydınlatmada sayısal kural : digital serial interface
bir dizgenin salt kararlılığı : absolute stability of a system
bir santimden küçük aygıt : subcentimeter-sized device
birbiçimli kaynak etmeni : uniform resource agent
birbiçimli rasgele değişken : uniform random variable
birbirini izlemek : alternate (v)
birbirini izleyen : alternating
birbirini izleyen alanlar : alternating fields
birbirini izleyen diziler : alternating series
birden çoğa eşleme : one-to-many mapping
birden çok bulut : multiple clouds
birden çok değerli mantık : multivalued logics
birden çok etmen : multiple agent
bireşim : synthesis
bireysel anlama  : individual understanding
bireysel değişken : individual variable
bireysel etmen : individual agent
birikim hatası : accumulation error
birikimli anlama  : cumulative understanding
birikimli hata : cumulative error
birikmiş değer : accumulated value
birikmiş hata : accumulated error
biriktirici : accumulator
biriktirici : accumulator (ACC)
biriktirici veri yolu : accumulator-bus (a-bus)
biriktirici yazmacı : accumulator register
biriktirici yolu : accumulator bus
biriktirmek : accumulate (v)
birimsel : modular
birimsellik : modularity
birinci tür hata : error of the first kind
birinci tür hata : type I error
birincil bellek : primary memory
birincil değer : alpha value
birincil girdi : primary input
birincil sınama : alpha test
birincil veri : primary data
birleşik : combined
birleşik : composite
birleşik : federated
birleşik anahtar : composite key
birleşik arama : conjunctive search
birleşik giriş kutusu : combination box
birleşik giriş kutusu : combination box (combo)
birleşik hata : combined error
birleşik kütük : combined file
birleşik modelleme dili : Unified Modeling Language (UML)
birleşik sayı : composite number
birleşik sinyal : composite signal
birleşik sorgu : conjunctive query
birleşik tuş : combination key
birleşik tuş : composite key
birleşik video girişi : composite video input
birleşik video sinyali : composite video signal
birleşik yayın ortamı : unified streaming media
birleşik yayın ortamı sunucu yazılımı : unified streaming media server software
birleşik yayın ortamı sunucusu : unified streaming media server
birleşim : combination
birleşimsel : combinatorial
birleşme : conjunction
birleşmek : coalesce (v)
birleştirici : combiner
birleştirilebilir iş : composable business
birleştirilmiş gerçeklik  : merged reality
birleştirme hatası : unification error
birleştirmek : combine (v)
birlikte çalışabilir ağ : interoperable network 
birlikte çalışabilir veritabanı : interoperable database
birlikte çalışabilirlik : interoperability
birlikte çalışılırlık sorunu : interoperability issue
birlikte evrim : coevolution
birlikte işleme : coprocessing
birlikte uyarlama : collective adaptation
birörnek girdi : uniform input
bitiş : completion
bitiş bayrağı : completion flag
bitiş imi : end marker
bitişik : adjacent
bitişik : contiguous
bitişiklik : adjacency
bitişiklik çizgesi : adjacency graph
Bitiştirilmiş alan : concatenated field
bitiştirmek : concatenate (v)
biyolojik değişim : biological mutation
biyolojik olarak çözünür robot : biodegradable robot
biyomedikal sinyal çözümlemesi : biomedical signal analysis
Bizans bozulmaya dayanıklılığı : Byzantine fault tolerance
Bizans hatası : Byzantine fault 
bkz. User Network : Usenet
Blippar : Blippar
Boole cebiri : Boolean algebra
Boole cebiri bilgisayarı : Boolean algebra computer 
Boole damgası : Boolean character
Boole değeri : Boolean value
Boole değişkeni : Boolean variable
Boole deyimi : Boolean expression
Boole eşitliği : Boolean equation
Boole halkası : Boolean ring
Boole hesabı : Boolean calculus
Boole işleci : Boolean operator
Boole işlemi : Boolean operation
Boole işlevi : Boolean function
Boole komutu : Boolean instruction
Boole mantığı : Boolean logic
Boole modeli : Boolean model
Boole terimi : Boolean term
Boole toplaması : Boolean addition
Boole verisi (verileri) : Boolean data
Boole verisi modeli : Boolean data model
boş : idle
boş değer : null value
boşluklu 3 boyutlu yazma : xolography 
boyuna görünüş : portrait
boyut azaltma : dimension reduction
boyutlu veri : dimensional data
boyutsal azaltma : dimensional reduction
boyutsal veri modelleme : dimensional data modeling
boyutsallık azaltma : dimensionality reduction
bozuk : faulty
bozuk sunucu : corrupt server
bozukluk : fault
bozukluk : glitch
bozulma : breakdown
bozulma : corruption
bozulma : fault
bozulmamış anlama : incorrupt understanding 
bozulması zor : hard-to-corrupt
bozulması zor yedek : hard-to-corrupt backup
bozulmazlık : integrity
bozulmazlık korunması : integrity protection
bozulmuş anlama : corrupt understanding 
böcek : bug
böcekten esinlenmiş robot : insect-inspired robot
bölüm : chapter
bölüm : compartment
bölüm başlığı : chapter heading
bölümlenmiş veri öbeği : partitioned data set
bölümlü sanallaştırma : partial virtualization
bölünme yanılgısı : fallacy of division
bölünmüş sözcük : broken word
Braille tuş takımı : Braille keyboard 
Brontobayt : Brontobytes
Brontosekizli : Brontobytes
BT : IT
BT Başkanı : IT Director
BT becerileri eksikliği : IT skills shortage
BT Çözümleyicisi : IT Analyst
BT Destek Uzmanı : IT Support Specialist
BT Destek Yöneticisi : IT Support Manager
BT Güvenlik Uzmanı : IT Security Specialist
BT Koordinatörü : IT Coordinator
BT Sistem Yöneticisi : IT Systems Administrator
BT Yöneticisi : IT Manager
BT Yönetişim Müdürü : IT Governance Manager
bulanık bilgi işlem : fuzzy information processing
bulanık bilişim : fuzzy computation
bulanık değer : fuzzy value
bulanık değişken : fuzzy variable
bulanık etmen : fuzzy agent
bulanık fotoğraf : blurry photo
bulanık gerçeklik değeri : fuzzy truth value
bulanık görüntü : blurred image
bulanık kuram : fuzzy theory
bulanık kümeleme : fuzzy aggregation
bulanık kümeleme işletmeni : fuzzy aggregation operator
bulanık mantık : fuzzy logic
bulanık mantık cebri : fuzzy logical algebra
bulanık mühendislik : fuzzy engineering
bulanık nitel değer : fuzzy qualitative value
bulanık olmayan değer : nonfuzzy value
bulanık uzman dizge : fuzzy expert system
bulanık veri : fuzzy data
bulanıklaştırılmış değer : fuzzificated value
bulanıklaştırılmış yüz : blurred face
bulanıklığı açmak : deblurring
bulunurluk : availability
bulunurluk oranı : availability ratio
buluşsal arama yöntemi : heuristic searching method
buluşsal çözümleme : heuristic analysis
buluşsal değer : heuristic value
buluşsal eniyileme tekniği : heuristic optimization technique
buluşsal hata : heuristic error
buluşsal yöntem : heuristics
bulut : cloud
bulut ağı : cloud networking
bulut ağı : networked cloud
bulut ağında işakışı uyarlama : adapting workflow in networked clouds
bulut altyapısı : cloud infrastructure
bulut aracılığı : cloud brokerage
bulut bellek : cloud storage
bulut bilişim : cloud computing
bulut bilişim altyapısı : cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısı : cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında ölçeklenebilirlik : scalability in cloud computing infrastructure
bulut bilişim altyapısında veri : data in cloud computing infrastructure
bulut bilişim arakatmanı : cloud computing middleware
Bulut Bilişim Danışmanı : Cloud Consultant
bulut bilişim güvenliği : cloud computing security
bulut bilişim kuramı : cloud computing theory
Bulut Bilişim Mimarı : Cloud Architect
bulut bilişim modeli : cloud computing model
bulut bilişim uygulaması geliştirme : cloud computing application development
bulut bilişim yoğunluğu : cloud-computing intensiveness
bulut bilişimde hizmet bulma : discovery of service in cloud computing
bulut denetçisi : cloud auditor
Bulut Dizge Yöneticisi : Cloud System Administrator
bulut düzenleme özelliği : cloud orchestration feature
bulut ekonomisi : cloud economics
bulut etkinleştirme : cloud enablement
bulut federasyon : cloud federation
bulut güvenliği : cloud security
bulut hazırlığı : cloud provisioning
bulut hizmet aracısı : cloud service broker
bulut hizmet bölümü : cloud service category
bulut hizmet kullanıcısı : cloud service user
bulut hizmet müşteri verisi : cloud service customer data
bulut hizmet müşterisi : cloud service customer
bulut hizmet ortağı : cloud service partner
bulut hizmet sağlayıcı : cloud service provider
bulut hizmet sağlayıcı verisi : cloud service provider data
bulut hizmeti : cloud service
bulut hizmeti aboneliği modeli : cloud service subscription model
bulut hizmeti kaynaklı veri : cloud service derived data
bulut hizmetleri düzenlemesi : cloud services orchestration
Bulut Hizmetleri Geliştiricisi : Cloud Services Developer
bulut hizmetlerine dayalı iş dönüşümü : business transformation based on cloud services
bulut izlemi : cloud strategy
bulut kartı : cloud card
bulut konuşlandırma modeli : cloud deployment model
bulut mikro hizmeti : cloud micro-service
bulut mimarisi : cloud architecture
bulut nitelik değerlendirmesi : cloud quality assessment
bulut ortamı : cloud environment
bulut ortamı : cloud platform
bulut ortamında güven : trust in cloud environment
bulut ortamında güvenlik : security in cloud environment
bulut programlama : cloud computing programming
bulut sağlayıcı : cloud provider
bulut senaryolarında gizlilik : privacy in cloud scenarios
bulut senaryolarında güvenlik  : security in cloud scenarios
bulut sınama ortamı : cloud computing testbed
Bulut Sistem Mühendisi : Cloud System Engineer
bulut stratejisi : cloud strategy
bulut tabanlı : cloud-based
bulut tabanlı bilgi sistemi mühendisliği : cloud-based IS engineering
bulut tabanlı dizge : cloud-based system
bulut tabanlı güvenli dizge : secure cloud-based system
bulut tabanlı hizmet : cloud-based service
bulut tabanlı hizmet denetlenebilirliği : auditability in cloud-based service
bulut tabanlı hizmette güvenlik  : security in cloud-based service 
bulut tabanlı iş : cloud-based business
bulut tabanlı iş dönüşümü : business transformation based on cloud services
bulut tabanlı toplumsal ağ : cloud-based social network
bulut tabanlı yazılım : cloud-based software
bulut taşınabilirliği : cloud portability
bulut teknolojisi : cloud technology
bulut uygulama konuşlandırılması : deployment of cloud application
bulut uygulaması : cloud application
bulut uygulaması konuşlandırılması düzenlemesi : orchestration for deployment of cloud application
bulut uygulaması teknolojisi : cloud application technology
bulut uygulamasının taşınabilirliği : cloud application portability
bulut uyum etkeni : cloud adoption factor
bulut uyumu : cloud adaptation
bulut uyumu : cloud compliance
Bulut Ürün ve Proje Yöneticisi : Cloud Product and Project Manager
bulut ve sis bilişim işbirliği : cloud and fog computing collaboration
bulut veri merkezi : cloud datacenter
bulut verisinin taşınabilirliği : cloud data portability
Bulut Yazılım ve Ağ Mühendisi : Cloud Software and Network Engineer
bulut yedekleme : cloud backup
bulut yeteneği türü : cloud capabilities type
bulut yönelimli eğilim : cloud-oriented trend
bulut yönetimi : cloud management
bulut yönetiminde bilişsel çözüm : cognitive solution for cloud management
buluta aktarım : cloud migration
bulutçuk : cloudlet
bulutçuk tabanlı hesaplama : cloudlet-based computing
bulutlaşmış : cloudified
bulutlaşmışlıktan dönüş : decloudification
bulutlaştırma : cloudification
bulutlaştırma : cloudization
bulutta depolama : cloud storage
bulutta eski uygulama : legacy application in cloud
bulutta işlevsel programlama : functional programming in the cloud
bulutta süreç : process in the cloud
bulutta uygulama yönetimi : managing applications in the cloud
bulutta yüksek başarımlı bilişim : high performance computing in the cloud
bulut-tabanlı altyapı : cloud-based infrastructure
bulut-tabanlı teknoloji : cloud-based technology
büküm noktası : inflection point
bütüncül bilişim : rebooting computing
bütünlük : integrity
bütünüyle sürükleyici sanal dünya : fully immersive virtual world
büyüğe çevrilmiş harf : capitalized letter
büyük benzetim veri öbeği : large simulation dataset
büyük harf : capital (caps)
büyük harf : capital letter
büyük harf kilidi : caps lock
büyük harfe çevirme : capitalization
büyük harflere kilitleme tuşu : capital lock key
büyük küçük harf dönüşümü : case conversion
büyük küçük harfe duyarlı : case sensitive
büyük ölçekli : large scale
büyük ölçekli dizge : large scale system
büyük ölçekli dizgelerde uyum : adaptation in large scale systems
büyük ölçekli hesaplama altyapısı : large-scale computation infrastructure
büyük ölçekli koşut işlem : Massively Parallel Processing (MPP)
büyük ölçekli veri çözümleme : large-scale data analysis
büyük ölçekli veri madenciliği : mining large scale data
büyük ölçekli veri öbeği : large-scale dataset
büyük ölçekli veriler için iş işlemleri : business transactions for large-scale data
büyük ve çok büyük veriler : big and huge data
büyük veri : big data 
büyük veri arayazılımı : middleware in big data
büyük veri bilimcisi : big data scientist 
büyük veri bütünleştirme : big data fusion
büyük veri çatı sağlayıcısı : big data framework provider
büyük veri çatısı : big data framework 
büyük veri çerçevesi : big data framework 
büyük veri çerçevesi sağlayıcısı : big data framework provider
büyük veri çözümleme : big data analytics
büyük veri çözümlemesi için bilinçli uyum : self-aware adaptation for analyzing big data
büyük veri dizgesi : big data system
büyük veri ekosistemi : big data ecosystem
büyük veri etiği : big data ethics
büyük veri girişimi : big data startup 
büyük veri güvenliği : big data security
büyük veri güvenliği : security for big data
büyük veri hizmeti : big data service
büyük veri için gizlilik : privacy for big data
büyük veri için güven : trust for big data
büyük veri iş akışı : big data workflow
büyük veri işleme : big data processing
büyük veri madenciliği : mining big data
büyük veri merkezi : big data center
büyük veri mimarisi : big data architecture
büyük veri modeli : big data model
büyük veri mühendisliği : big data engineering
büyük veri uygulama sağlayıcısı : big data application provider
büyük veri uygulaması : big data application
büyük veri yaklaşımı : big data paradigm
büyük veri yönelimli bilişim : big data-oriented computing
büyük veri yönelimli içerik : big data-oriented content
C– :
canlandırılmış etmen  : animated agent
canlandırılmış etmen teknolojisi : animated agent technology
canlandırılmış insanımsı : animated humanoid
canlandırma : animation
canlandırma değişkeni : animation variable
canlandırmak : animate (v)
canlı Bilgiağı verisi : live Web data
canlı etmen : vivid agent
canlı fotoğraf : live photo
canlı mürekkebi : bio-ink
canlı robot : living robot
canlı robot bilimi : living robotics
canlı veri : live data
canlı veri : livewired data
canlı yayın biçimi : active streaming format
canlı yayın formatı : active streaming format
canlı yazıcısı : bio printer
canlıdan esinlenmiş : bioinspired
canlıdan esinlenmiş arama yöntemi : bio-inspired search method 
canlıdan esinlenmiş bilişim : bioinspired computing
canlıdan esinlenmiş bilişsel algoritma : bioinspired cognitive algorithm
canlıdan esinlenmiş bilişsel çözümyolu : bioinspired cognitive algorithm
canlıdan esinlenmiş devre : bioinspired circuit
canlıdan esinlenmiş dizge : bioinspired system
canlıdan esinlenmiş düzenek : biologically inspired mechanism
canlıdan esinlenmiş robot : bioinspired robot
canlıdan esinlenmiş robotbilim : bioinspired robotics
canlıdan esinlenmiş teknoloji : bioinspired technology
canlıdan esinlenmiş yönbulma : bio-inspired navigation
canlıdan esinlenmiş yöntem : bioinspired method
canlıdan ölçüm : in vivo measurement
canlıdan veri : in vivo data
canlımsı baskı : bioprinting
canlımsı baskı teknolojisi : bioprinting technology
canlımsı görme : bionic vision
canlımsı görme dizgesi : bionic vision system
canlımsı görüntü : bionic vision
canlımsı göz : bionic eye
canlımsı karma robot : biohybrid robot
canlımsı karma robot : biohybrid robot
canlımsı makine : bio-machine
canlımsı robot : biobot
canlımsı robot kolu  : bio-robotic arm
canlımsı robotbilim : biorobotics
cansızdan veri : in vitro data
casus uçangöz : spy drone
casus yazılım : spyware
casus yazılımdan koruyucu yazılım : antispyware software
Cauchy değişkeni : Cauchy variable
caydırıcı : deterrent
caydırıcılık : deterrence
cebirsel değişken : algebraic variable
cebirsel deyim : algebraic expression
cebirsel işlem : algebraic manipulation
cebirsel toplam : algebraic sum
cep : mobile 
cep : mobile phone
cep telefonu : digital cellphone
cep telefonu : mobile 
cep telefonu : mobile phone
cep uyumlu bölüm : mobisode
cerrahi robot bilimi : surgical robotics
ciddi oyun : serious game
cihaz hatası : equipment error
cinsiyet önyargısı : gender bias
Clack-Wilson Bütünlüğü : Clack-Wilson Integrity
coğrafi etiketleme : geotagging
coğrafi konumsal girdi : geopositional input
coğrafi veri : geodata
coğrafi veri çözümü : geodata solution
coğrafi veri danışmanı : geodata consultant
coğrafi veri hizmeti : geodata service
coğrafi veritabanı : geodatabase
coğrafi veritabanı dosyası : geodatabase file
coğrafi veritabanı özelliği : geodatabase feature
cümleyi yeniden yazma tekniği : sentence rewriting technique
cüzdan : wallet
Ç–
çaba değişkeni : effort variable
çabaölçer : FitBit
çabaölçer siber saldırganı : FitBit hacker
çabaölçer siber saldırısı : FitBit hack
çabucak gerçekleştirilmiş ağ : Hastily-Formed Network (HFN)
çağdaş : modern
çağdaş teknolojinin aşırı kullanımı : overuse of modern technology
çağdaş ve sayısal sanat fuarı : contemporary and digital art fair
çağdaşlaştırmak : modernize
çağrı : call
çağrı : paging
çağrı aktarımı : call transfer
çağrı bekletme : call hold
çağrı boşaltma : call pre-emption
çağrı dağıtıcı : call distributor
çağrı eklentisi : call add-on
çağrı engelleme : call blocking
çağrı istemi : call request
çağrı işleme : call processing
çağrı işleme sesi : call progress tone
çağrı kesilmesi : call disconnection
çağrı kısıtlama : call restriction
çağrı kurulma süresi : call set-up time
çağrı paketi : call packet
çağrı süresi : call duration
çağrı yanıtlama makinası : answering machine
çağrı yönlendirme : call diversion
çağrışımsal : associative
çağrışımsal anlama : associative understanding
çağrışımsal bellek : associative storage
çağrışımsal çağrı : associative recall
çağrışımsal çizge : associative graph
çağrışımsal etkinleştirme hatası : associative activation error
çalar saat : alarm clock
çaldır-kapat : callback
çaldır-kapat modemi : callback modem
çalıntı veri : stolen data
çalışma belleği : working memory
çalışma grubu bilgisi : workgroup information
çalışma hatası : execution error
çalışma kümesi : working set
çalışma ortamı : execution environment
çalışma özerkliği : execution autonomy
çalışma süresi hatası : run time error
çalışma süresi hatası : runtime error
çalışma süresi hatası : run-time error
çalışma zamanı : uptime
çalışma zamanı başarımı : runtime performance
çalışma zamanı model kestirimi : runtime model estimation
çalışma zamanı yönetimi : runtime management
çalışmaalanı sanallaştırma : workspace virtualization
çalışmak : run (v)
çalışmanın geleceği : future of work
çalıştırılabilir bilişimsel mantık : executable computational logics
çalıştırılabilir hata : executable error
çalıştırma süresinde modellerin kullanımı : use of models at run-time
çalıştırma verisi : runtime data
çalıştırmak : run (v)
çarpışma : collision
çarpışma algılaması : collision detection
çarpışmadan sakınma : collision avoidance
çarpışma-önler sistem : anticollision system
çatal : fork
çatallaşma : fork
çatallaşmak : fork (v)
çatışan aygıt listesi : conflicting device list
çatışan değişiklikler : conflicting changes
çatışma : conflict
çatışma bilgisi : conflict information
çatışmak : conflict (v)
çekirdek : kernel
çekirdek ağ : core network
çekirdek bulut hizmeti : core cloud service
çekirdek sanal adres alanı : kernel virtual address space
çekirdek tabanlı sanal bilgisayar : kernel-based virtual machine
çekirdek yatırım : seed investment
çekişme : contention
çekişmeli erişim : contended access
çekişmeli erişim : contention-based access
çekişmeli öğrenme : adversarial learning
çekişmeli üretici ağlar : generative adversarial networks (GAN)
çekme kart : daughter board
çelişkiye dayanaklı : paraconsistency
çerçeve : framework
çerçeve yapısı : framework
çeşitlilik : variety
çevik : agile
çevik geliştirim : agile development
çevik güvenlik gereksinimi : agile security requirement
çevik İHA : agile drone
çevik işletme modeli : agile enterprise model
çevik modelleme : agile modeling
çevik tasarım : agile design
çevik uygulama : agile practice
çevik yazılım geliştirme : agile software development
çevik yazılım geliştirmede güvenlik  : security in agile software development
çevik yonga geliştirme : agile chip development
çevik yöntem : agile method
çeviri hatası : translation error
çevirici : assembler
çevirici dili : assembler language
çevirisel değişken : translational variable
çevirmeli ağ bağlantısı : dial-up networking connection
çevirmeli ağ iletişimi : dial-up networking
çevirmeli ağ klasörü : dial-up networking folder
çevre : ambient
çevre değişkeni : environment variable
çevre edinme : networking
çevre farkındalığı : environment-awareness
çevre gözlemleme uçangözü : drone for environment monitoring
çevre gözlemleme uçangözü : environment monitoring drone
çevre gürültüsü : ambient noise
çevre hatası : environment error
çevre koruma : perimeter protection 
çevredostu uyuşma : green deal
çevredostu verimerkezi : green datacenter
çevrel algılayıcı : eco sensor
çevresel bilişim : ambient computing
çevresel bilişim : environmental informatics
çevresel değişken : environmental variable
çevresel güvenlik duvarı : perimeter firewall
çevresel mantık : ambient logics
çevresel radyo frekansı : ambient radio frequency
çevresel us : ambient intelligence
çevresel veri : environmental data
çevresel zekâ : ambient intelligence
çevreye duyarlı : environment-aware
çevrimdışı : offline
çevrimdışı ağ : offline network
çevrimdışı ağ etmeni : offline network agent
çevrimiçi : online
çevrimiçi alışveriş : online shopping
çevrimiçi basın : online journalism
çevrimiçi başarım öngörüsü : online performance prediction
çevrimiçi çözümsel işleme : OLAP (online analytical processing)
çevrimiçi çözümsel işleme tümleştirmesi : OLAP integration
çevrimiçi deneyim : online experience
çevrimiçi derece : online degree
çevrimiçi dünya için görgü kuralları : rules of etiquette for the online world
çevrimiçi etkinlik : online event
çevrimiçi eylemcilik : online activism
çevrimiçi eylemcilik : online organization
çevrimiçi haber : online news
çevrimiçi içerik : online content
çevrimiçi mahremiyet : online privacy
çevrimiçi müşteri : online shopper
çevrimiçi oylama : online voting
çevrimiçi ödeme hizmeti : digital payment service
çevrimiçi öğrenme : online learning
çevrimiçi öğrenme topluluğu : online learning community
çevrimiçi sayısal ortam : online digital platform
çevrimiçi sayısal ortam : online digital platform
çevrimiçi suçlu : online criminal
çevrimiçi teslim etmeni : online delivery agent
çevrimiçi vandal : online vandal
çevrimiçi veri : online data
çevrimiçi veritabanı : online database
çevrimiçi yanıltıcı bilgi : online disinformation
çevrimsel zaman ölçekli değişken : cyclical time-scale variable
çevrimsiz : acyclic
çevriyazı : transcription
çıkarmalı sayısal damar ışınçekimi : digital subtraction angiography
çıkarmalı sayısal damar röntgeni : digital subtraction angiography
çıkarmalı sayısal görüntüleme : digital subtraction imaging
çıkarsama : inference
çıkış değeri : output value
çıkış değişkeni : output variable
çıkış verisi : output data
çıkış yaması : egress patch
çıktı değeri : output value
çift ​​yönlü yüksek hızlı veri : duplex high speed data
çift işlevli tuş : Alt key
çift işlevli tuş : alternate key
çift veri hızlı rasgele erişim belleği : double data rate random access memory
çiftanlamlı söz : amphibology
çifte değişken : dual variable
çifte harcama : double spend
çiğ bilişim : dew computing
çitdireği hatası : fencepost error
çizelge hatası : table error
çizge : graph
çizge dönüştürme : graph transformation
çizge eşlemeye dayalı çizge öğrenme : graph learning based on graph matching
çizge kümeleme : graph clustering
çizge tabanlı algoritma : graph-based algorithm
çizge tabanlı çözümyolu : graph-based algorithm
çizge tabanlı içerik : graph-based content
çizge tabanlı modelleme : graph-based modeling
çizge tabanlı yarı denetimli öğrenme : graph-based semi-supervised learning
çizge veritabanı : graph databases
çizgekuralı : graph grammar
çizgekuralına dayalı çizge öğrenme  : graph learning based on graph grammar
çizgesel bilgi : graphic information
çizim : drawing
çocuk koruma yazılımı : cyber nanny
çoğaltma hatası : copying error
çoğaltma korumalı : copy protected
çoğaltma korumalı yazılım : copy protected program
çoğaltma koruması : copy protection
çoğaltmak : copy (v)
çoğuşma kipi : burst mode
çoğuşmak : burst (v)
çoğuşmalı iletişim : burst communication
çok : multi
çok akıllı : smarticle
çok aşamalı kimlik doğrulama : multi-factor authentication
çok bakış açılı anlama : multivision understanding
çok boyutlu model : multidimensional model
çok boyutlu modelleme : multidimensional modeling
çok boyutlu veri görselleştirme : multidimensional data visualization
çok boyutlu veri modeli : multidimensional data model
çok boyutlu veri öbeği : multidimensional data set
çok boyutlu veritabanı : multidimensional database
çok büyük ölçekli tümleştirme : Very Large Scale Integration
çok büyük veritabanı : very large database
çok çekirdekli bilişim : multicore computing
çok çekirdekli dizge : multicore system
çok değişkenli rasgele değişken : multivariate random variable
çok dilli : multilingual
çok dilli bilgi erişimi : multilingual information access
çok dilli dil işleme : multilingual language processing
çok düğümlü nicemsel ağ : multinode quantum network
çok düşük : ultra-low
çok düşük hata oranı : ultra-low error rate
çok düşük hata oranlı nicemsel dizge : ultra-low error rate quantum system
çok düzeyli bozulmazlık : multilevel integrity (MLI)
çok düzeyli güvenlik : multilevel security (MLS)
çok etmenli akıllı dizge : multiagent intelligent system
çok etmenli dizge : multiagent system
çok etmenli dizgeler aracılığıyle özuyum : self-adaptation via multi-agent systems
çok fotonlu nicemsel durum : multi-photon quantum state
çok güvenli : super secure
çok işlevli e-gözlük : multifunctional e-glass
çok işlevli şifre çözme dizgesi : multi-functional decryption system
çok izlekli : multithreaded
çok izlekli çalışma : multiple threads of execution
çok izlekli programlama : multithreaded programming
çok kötü sonuçlu beklenmedik olay : black swan event
çok ölçekli : multi-scale
çok ölçekli hesaplama modeli : multi-scale computational model
çok örnekli öğrenme : multi-instance learning
çok örnekli veri : multisample data
çok yönlü anlama : multiaspect understanding
çok yumuşak robotsal el : ultra-soft robotic hand
çok zaman ölçekli değişken : multiple time-scale variable
çokamaçlı internet posta uzantıları : Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
çokgenli sanal model : virtual outcrop model
çokgenli sayısal model : digital outcrop model
çokkişili masaüstü sanallaştırma : multiseat desktop virtualization
çoklu : multi
çoklu akış : multistream
çoklu akış : multistreaming
çoklu algılayıcı arabirimi : multisensor interface
çoklu algılayıcı veri bütünleştirme : multisensor data fusion
Çoklu Algısal Ortam : MULtiple SEnsorial MEDIA (Mulsemedia)
çoklu anlama : multiunderstanding
çoklu bulut : multicloud
çoklu bulut uygulaması : multicloud application
çoklu bulutlarla karma bulut tümleştirmesi : hybrid clouds integration with multi-clouds
çoklu çekirdek teknolojisi : multicore technology
çoklu değerli mantık : multiple-valued logic
çoklu değerli veritabanı : multivalue database
çoklu değişken : multivariable
çoklu deneyim : multi-experience
çoklu durum : multiple states
çoklu etmen anlama dizgesi : multiagent understanding system
çoklu etmen anlaması : multiagent understanding
çoklu etmen dizgeleri : multi-agent systems
çoklu etmen dizgelerinde görev yapma : task execution in multi-agent systems
çoklu etmen dizgelerinde özuyum : self-adaptation in multi-agent systems
çoklu etmen dizgesi : multiagent system
çoklu etmen dizgesi ile öğrenme : learning via multi-agent system
çoklu etmen mimarisi : multiagent architecture
çoklu etmen öğrenme dizgesi : multiagent learning system
çoklu etmen öğrenme tekniği : multiagent learning technique
çoklu etmen tasarım dizgesi : multiagent design-system
çoklu etmen yazılımı : multiagent software
çoklu gezer etmen : multiple mobile agent
çoklu giriş : multiple input
çoklu görevle öğrenme : multitask learning
çoklu ikil : multi-bit
çoklu imza : multisig
çoklu imza : multisignature
çoklu işlemci : multiprocessor
çoklu işlemci dizgesi : multiprocessor system
çoklu kimlik doğrulama : multifactor authentication
çoklu komut/çoklu veri : multiple instruction/multiple data
çoklu kullanım : multitenancy
çoklu ortam : multimedia 
çoklu ortam araştırması : multimedia research
çoklu ortam Bilgiağı : multimedia Web
çoklu ortam bilişimi : multimedia computing 
çoklu ortam dizgesi : multimedia system
çoklu ortam madenciliği (ses/video) : multimedia mining (audio/video)
çoklu ortam veritabanı : multimedia database
çoklu ortam yönelimli programlama : multimedia-oriented programming
çoklu robot dizgesi : multirobot system
çoklu sanal depolama : multiple virtual storage
çoklu sanal DOS (Disk İşletim Dizgesi) makinesi : multiple virtual DOS machine
çoklu sunucu : multiserver 
çoklu sunucu ağı : multiserver network
çoklu veri modeli : multiple data model
çoklu yanıt değişkeni : multiple response variable
çoklu yayın : multistreaming
çoklu yayınla veri iletimi : multicast data transmission
çokluikil verisi : multi-bit data
çoktan bire eşleme : many-to-one mapping
çökmek : collapse (v)
çözülemez tümleşik problem : unsolvable combinatorial problem
çözüm hatası : solution error
çözümleme : analysis
çözümleme : analytics
çözümleme hatası : analysis error
çözümleme ortamı : analytics platform 
çözümleme yazılımı : analytics software
çözümlemeli : analytical
çözümlemeli yöntem : analytical method
çözümlendirilme : algorithmitizing
çözümlendirilmiş : algorithmitized
çözümleyici : analyst
çözümleyici : analyzer
çözümsel : analytical
çözümsel model : analytical model
çözümyollu : algorithmic
çözümyollu dil : algorithmic language
çözümyollu kural : algorithmic rule
çözümyollu model : algorithmic model
çözümyollu program : algorithmic program
çözümyolu : algorithm 
çözümyolu betimleme : algorithm description
çözümyolu bilimi : algorithmics
çözümyolu hatası : algorithm error
çözümyolu hatası : algorithmic bias
çözümyolu tasarımı : algorithmic design
çözümyoluyla beste yapma : algorithmic music composer 
çözünürlük : resolution 
çözünürlük hatası : resolution error
çubuk bellek : flash memory
çubuk çizge : bar chart
çubukkod : barcode
çubukkod kimliği : barcode id
çubukkod okuyucusu : barcode scanner
D–  
dağıtılmış güven modeli : decentralised trust model
dağıtım zamanı : time-to-deploy
dağıtımlı ağ : distributed network
dağıtımlı anlama  : distributed understanding
dağıtımlı aygıt : distributed device
dağıtımlı bilgi dizgesi : distributed knowledge system
dağıtımlı bilişim : distributed computing
dağıtımlı bulut : distributed cloud
dağıtımlı bulut evrimi : evolution of distributed cloud
dağıtımlı bulut işletimi : operation of distributed cloud
dağıtımlı bulut yönetişimi : governance of distributed cloud
dağıtımlı çözüm : distributed solution
dağıtımlı dizge : distributed system
dağıtımlı dizge güvenliği : distributed system security
dağıtımlı dizgeler için gözlemleme tekniği : monitoring technique for distributed systems
dağıtımlı dosya dizgesi : distributed file system
dağıtımlı dosya hizmeti : distributed file service
Dağıtımlı Etkileşimli Benzetim kural verisi : DIS protocol data
dağıtımlı hesaplama kuramı : distributed computing theory
dağıtımlı hizmet engelleme : distributed denial of service
dağıtımlı hizmet engelleme : Distributed Denial of Service (DDOS)
dağıtımlı hizmet engelleme  saldırısı : Distributed Denial of Service Attack (DDOS)
dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı : Distributed Denial of Service Attack (DDOS)
dağıtımlı hizmet engelleme saldırısı : Distributed Denial of Service Attack (DDOS)
dağıtımlı işlem : distributed processing 
dağıtımlı kayıt defteri : distributed ledgers
dağıtımlı kayıt defteri teknolojileri uygulaması : application of distributed ledger technology
dağıtımlı ortam : distributed environment
dağıtımlı problem çözme : distributed problem solving
dağıtımlı uygulama : dApp
dağıtımlı veri işleme : distributed data processing
dağıtımlı veri tabanı : distributed database
dağıtımlı veri yönetimi : distributed data management
dağıtımlı yapay us çözümyolu : distributed AI algorithm
dağıtımlı yapay us dizgesi : distributed AI system
dağıtımlı yapay us tekniği : distributed AI technique
dağıtımlı yapay zekâ algoritması : distributed AI algorithm
dağıtımlı yapay zekâ dizgesi : distributed AI system
dağıtımlı yapay zekâ tekniği : distributed AI technique
dağıtımlı yazılım dizgesi : distributed software system
daha az güvenli kimlik doğrulama dizgesi : less-secure authentication system
daha hatalı : more errorful
daire : circle
dairesel çizge : pie chart
dal : branch
dalgalı akım : alternate current
dallanma : branching
dallanma adresi : branch address
dallanma süreci : branching process
dallanmak : branch (v)
damga : character
damga : font
damga biçemi : character style
damga biçimi : character format
damga dizgisi : character string
damga eşlem : character map
damga eşleştirme : character mapping
damga gecikmesi : character delay
damga genişliği kılavuzu : character width grid
damga kümesi : character set
damga ölçeklendirmesi : character scaling
damga önizleme : character preview
damga sıklığı : character pitch
damga tanıma : character recognition
damga üreteci : character generator
damga yineleme : character repeat
danışma : information
dar kapsamlı yapay zekâ : artificial narrow intelligence
daraltılmış yazdırma : condensed print
daraltmak : collapse (v)
darbe : impulse
davranış : behavior
davranış değişkeni : behavior variable
Davranış İnterneti’nin benimsenmesi : adoption of IoB
davranış izleme siber saldırısı : behavior monitoring hack
davranış tabanlı güvenlik : behavior-based safety
davranış veritabanı : behavior database
davranışağı : Internet of Behaviors (IoB)
Davranışların İnterneti’nin etik çıkarımı : ethical implication of IoB (Internet of Behaviors)
Davranışların İnterneti’nin ölçeği : scale of IoB
Davranışların İnterneti’nin toplumsal çıkarımı : social implication of IoB
davranışsal : behavioral
davranışsal çözümleme : behavioural analytics 
davranışsal model : behavioral model
davranışsal modelleme : behavioral modeling
davranışsal örüntü : behavioral pattern
davranışsal özyönetim örüntüsü : behavioral autonomy pattern
davranışsal süreç : behavioral process
davranışsal süreç modeli : behavioral process model
davranışsal süreç modelleme : behavioral process modeling
davranışsal veri : behavioral data
davranışsal yön : behavioral aspect
dayalı : based
dayanıklaştırılmış : hardened
dayanıklı : resilient
dayanıklı : robust
dayanıklı anlama : robust understanding
dayanıklılık : resilience
dayanıklılık : resiliency
dayanıklılık : robustness
dayanıklılık sorunu : robustness issue
debi : rate
debi değişkeni : rate variable
debi verisi : rate data
değer : value
değer güdümlü : value-driven
değer güdümlü sayısal araç : value-driven digital tool
değer odaklı : value-driven
değere dayalı : value-driven
değerleme değeri : appraisal value
değerlendirilmiş değer : appraised value
değerlendirilmiş değer : assessed value
değerlendirilmiş girdi : evaluated input
değerlendirilmiş veri : assessed data
değerlendirme : assessment
değerlendirme : evaluation
değerlendirme bulguları : assessment findings
değerlendirme veri öbeği : evaluation data set
değerlendirme verisi : evaluation data
değişim oranı hatası : parity error
değişim verisi : exchange data
Değişim Yöneticisi : Change Manager
değişken : variable
değişken girdi : variable input
değişken hata : variable error
değişken ortamda öngörü : prediction under changing environment
değişken zaman aralıklı : anisochronous
değişkenlik yönetimi : variability management
değişki çözümlemesi : analysis of variance
değişmez : constant
değişmez değer : constant value
değişmez değer : fixed value
değişmez etmen : fixed agent
değişmez girdi : fixed input
değiştirici : changer
değiştirilebilir anlama : switchable understanding
değiştirilebilir kimlik : malleable identity
değiştirilemez jeton : non-fungible token
değiştirilmemiş görüntü : nonmanipulated image
değiştirilmiş  : manipulated
değiştirilmiş anlama : modified understanding 
değiştirilmiş fotoğraf : doctored photo
değiştirilmiş görüntü : manipulated image
değiştirilmiş resim : doctored image
değiştirilmiş resim : manipulated photo
değiştirilmiş video : doctored video
değiştirme değeri : replacement value
değiştirmek : alter (v)
demet iletken : bunched conductor
demokratik ağ : democratic network
denek değişkeni : subject variable
deneme modeli : breadboard model
deneme olasılığı : probability of attempt
deneme yanılma : trial-and-error
denetim : audit
denetim : check
denetim : control
denetim alanı : control field
denetim anahtarı : control switch
denetim araç kutusu : control toolbox
denetim arayüzü : control interface
denetim azaltma aracı : audit reduction tool
denetim bağlantısı : control contact
denetim bayrağı : audit flag
denetim birimi : control unit
denetim damgası : control character
denetim değişkeni : control variable
denetim dizgesi : audit system
denetim dizgesi : control system
denetim döngüsü : control loop
denetim duyarlığı : control sensitivity
denetim düzlemi : control plane
denetim erimi : control range
denetim geri besleme döngüsü : control feedback loop
denetim gözden geçirme : audit review
denetim hatası : control error
denetim işareti : control signal
denetim izi : audit trail
denetim kaydı : audit log
denetim kodları : control codes
denetim kuralı : control law
denetim kuramı : control theory
denetim masası : control desk
denetim nesnesi : control object
denetim noktası : check point
denetim noktası : checkpoint
denetim noktası-yeniden başlatma yordamı : checkpoint/restart procedure
denetim paneli : control panel
denetim paneli uygulaması : control panel applet
denetim politikası yapılandırması  : audit policy configuration
denetim rakamı : check digit
denetim seçenekleri : control menu
denetim toplamı rakamı : checksum digit
denetim tuşu : control key
denetim verisi : audit data
denetim verisi : control data
denetim yardımcısı : control wizard
denetim yazılımı : audit software
denetim yoğun : control intensive
denetimci : control handler
denetimli bakım : controlled maintenance
denetimli değişken : controlled variable
denetimli öğrenme : supervised learning
denetimli sayısal ödünç verme : Controlled Digital Lending (CDL) 
denetimsiz öğrenme : unsupervised learning
denetleme : auditing
denetleme izi : audit trail
denetlemek : audit (v)
denetlemek : check (v)
denetlemek : control (v)
denetlenebilir : controllable
denetlenebilir değişken : controllable variable
denetlenebilir girdi değişkeni : controllable input variable
denetlenebilir rasgelelik : controllable stochasticity
denetlenebilir veri : auditable data
denetlenemez değişken : uncontrollable variable
denetlenen değişken : controlled variable
denetleniyor : auditing
denetlenmiş veri : authenticated data
denetleyici : controller
denetliyor : auditing
deney : experiment
deney değişkeni : experimentation variable
deney yapma hatası : experimentation error
deneycinin gerilemesi : experimenter’s regress
deneyim niteliği : quality of experience
deneyim yoluyla öğrenmek : learning through experience
deneyimler toplamı : overall experience 
deneyimli BT uzmanı : seasoned IT professional
deneyimsel : experiential
deneyimsel değişken : experiential variable
deneyimsel iyileştirme : experiential improvement
deneysel : empirical
deneysel : experimental
deneysel araştırma : empirical research
deneysel araştırma geçerliği : validity of empirical research
deneysel araştırma güvenilirliği : reliability of empirical research
deneysel başarım çalışması : empirical performance study
deneysel çalışma : empirical study
deneysel değerlendirme : empirical evaluation
deneysel değerlendirme : experimental evaluation
deneysel değişken : experimental variable
deneysel deneme : empirical trial
deneysel devre : breadboard circuit
deneysel hata : experimental error
deneysel ölçüm : emprical metric
deneysel tasarım : experimental design
deneysel veri : empirical data
deneysel veri : experimental data
deneysel yazılım mühendisliği : empirical software engineering
deneysel yöntem : empirical method
deneysel yöntembilim : empirical methodology
denge hatası : balance error
dengelemek : compensate (v)
dengelenen hata : compensated error
dengeleyici  : equalizer
dengeleyici hata : compensating error
dengeleyici öğe : compensating element
dengeli : stable
dengeli ağ : balanced network
dengeli girdi : balanced input
dengeli hata : balanced error
dengeli iki-kapılı ağ : balanced two-port network
dengeli sanal para birimi : stablecoin
dengesiz bilgi düzeni : information asymmetric setting
dengesiz bilgi oyunu : information-asymmetric game
dengesiz bilgi sinyalleme oyunu : information-asymmetric signaling game
dengesiz hata : unbalanced error
dengesiz veri ile öngörü : prediction with the imbalanced data set
deniz dibi siber güvenliği : seabed cybersecurity
deniz siber işgücü : maritime cyber workforce
deniz taktik veri dizgesi : naval tactical data system
denizaltı siber savaşı : undersea cyberwar
denizanasından esinlenmiş robot : jellyfish-inspired robot 
denklik sınıfı : equivalance class
depo : storage
depo : store
depo robotu : warehouse robot
depolama bulutu : storage cloud
depolama dizgelerinde güvenlik : security of storage systems
depolamak : store (v)
derin ağ : deep net
derin ağ : deep network
derin evrişimli sinir ağları : deep convolutional neural networks (DCNNs)
derin öğrenme : deep learning
derin öğrenme hızlandırıcısı : deep learning accelerator
derin sinir ağı mimarisi : deep neural network architecture
derin sinir ağı mimarisi : deep neural network architecture
derin sinirsel ağ : Deep Neural Network (DNN)
derin teknoloji : deep tech
derin teknoloji : deep technology
derin teknoloji endüstrisi : deep tech industry
derinliğine anlama  : in-depth understanding
derlem : collection
derleme : compilation
derleme hatası : compilation error
derleme zamanı hatası : compile-time error
derlemek : compile (v)
derleyici : compiler
derleyici geçişi : compiler pass
derleyici kodu : compiler code
derleyici üreteci : compiler generator
derleyicinin kötü davranışı : compiler misbehavior
derli toplu tasarım : compact design
destek : assistance
destek dizgesi : assistance system
Destek Uzmanı : Support Specialist
devam : continuation
devam damgası : continuation character
devingen bağlantılı belge : virtual hypertext
devingen bağlı değişken : dynamically bound variable
devingen büyük veri : dynamic big data
devingen hata : dynamic error
devingen hizmet niteliği gözlemleme : dynamic QoS monitoring
devingen kapsamlı değişken : dynamically scoped variable
devingen öğrenme dizgesi : dynamical learning system
devingen örüntü : dynamic pattern
devingen sınama : dynamic testing
devingen veri : dynamic data
devingen veri değişimi : dynamic data exchange
devingen veri değişimi : Dynamic Data Exchange (DDE)
devingen veri güdümlü benzetim : dynamic data-driven simulation
devingen veri güdümlü uygulama dizgesi : dynamic data-driven application system
devingen veri güncelleme : dynamic data-update
devingen veri yapısı dizgesi : dynamic data-structure system
devingen veribağı : dynamic data linking
devingen veritabanı yönetim dizgesi : dynamic database management system
devingen yazılım çözümleme : dynamic program analysis
devingen yeniden yapılandırılma : dynamic reconfiguration
devingen yetenek takımı : dynamic skill set
devinimli görsel : video
devinimli görüntü : video
devinimsel değişken : kinetic variable
devir değeri : transfer value
devlet destekli siber korsan : state-backed hacker
devlet kurumları tarafından işlenen vatandaş verileri : citizen data processed by government agencies
devre : circuit
devre anahtarlama : circuit switching
devre dışı bırakılmış gözlemci yazılım : disabled cookie
devre öğesi : circuit element
deyimsel değişken : statement variable
dış değişken : extern variable
dış değişken : external variable
Dış Geçit Kuralı : Exterior Gateway Protocol (EGP)
dış girdi : external input
dış hata : external error
dış iskelet : exoskeleton
dış kaynaklı değişken : exogenous variable
dış kaynaklı girdi : exogenous input
dış kaynaklı girdi : externally generated input
dış olay : external event
dış tehdit : outside(r) threat
dış veri gösterimi : external data representation
dışbükey : convex
dışbükey eğri : convex curve
dışbükey kabuk : convex closure
dışbükey kabuk : convex envelope
dışbükey kabuk : convex hull
dışbükey öbek : convex set
dışbükeylik : convexity
dışsal anlama  : external understanding
dışsal değer : extrinsic value
dışsal değişken : external variable
dışsal girdi : external input
dışsal olay : external event
dışsal uyarma : external excitation
diğer : alternate
diğer : alternative
diğer alıcı : alternate recipient
diğer birleştirme sırası : alternate collating sequence
diğer karakter takımı : alternate character set
diğer karakter tuşu : alternate key
diğer konu : alternate subject
Dijkstra algoritması : Dijkstra’s algorithm
Dijkstra çözümyolu : Dijkstra’s algorithm
dikey : portrait
dikey bulut : vertical cloud
dikey bulutlar arası etkileşim : interaction between vertical clouds
dikkat dağıtıcı girdi : distracting input
dikkat dağıtma : blinding
dikkatsizlik : oversight
dil hatası : language error
dil tabanlı güvenlik : language-based security
dilbilimsel değer : linguistic value
dilbilimsel değişken : linguistic variable
dinleyerek saptama : acoustic snooping
direşken hata : persistent error
disk arama hatası  : disk seek error
disk denetimi seçeneği : check disk option
disk hatası  : disk error
Disk İşletim Dizgesi : Disk Operating System (DOS)
disk yazma hatası  : disk write error
dizge amacının kendini koruması : self protection of system goal
dizge bilgisi : system information
dizge boyutlandırma tekniği : system sizing technique
dizge bozulmazlığı : system integrity
dizge değişkeni : system variable
dizge gecikme etmeni : system latency agent
dizge güvenliği : system security
dizge hatası : system error
dizge normal davranış örüntüsü : system normal behavior pattern
dizge tasarımı için estetik : aesthetics for system design 
dizge tasarımında duygusal gereksinim : emotional requirements in system design 
dizge yazılımı : system software
dizge yazılımı : system software
dizge yükü : system load
dizgenin anormal davranış örüntüsü : system abnormal behavior pattern
dizgenin kendini koruması : self protection of system
dizgesel hata : systemic error
dizgeyi virüsten otomatik arındırma : automatically disinfect the system
dizgi : string
dizgi değişken : string variable
dizi : array
dizin hatası : index error
dizin verisi : index data
DNA belleği : DNA storage
DNA bilişim : DNA computing
DNA robotu : DNA robot
DNA tabanlı devre : DNA-based circuit
DNA tabanlı saklama dizgesi : DNA-based storage system 
DNA veri saklama : DNA data storage
DNA’da sayısal bilgi depolama : storing digital information in DNA 
doğadan esinlenmiş : nature-inspired
doğadan esinlenmiş algoritma : nature-inspired algorithm
doğadan esinlenmiş bilişim : nature-inspired computing
doğadan esinlenmiş bilişsel algoritma : nature-inspired cognitive algorithm
doğadan esinlenmiş bilişsel çözümyolu : nature-inspired cognitive algorithm
doğadan esinlenmiş çözümyolu : nature-inspired algorithm
doğadan esinlenmiş teknoloji : nature-inspired technology
doğal bilişim : natural computing
doğal büyüklükte : life-sized
doğal büyüklükte artırılmış gerçek sanal kişisi : life-sized AR avatar 
doğal dil anlama : natural language understanding
doğal dil işleme (DDİ) : Natural Language Processing (NLP)
doğal dil işleme yönleri : aspects of natural language processing
doğal grup değişkeni : natural group variable
doğal veri : organic data
doğal veri aktarımı : organic data transfer
doğal yerinden veri : in situ data
doğaya uygun veri : naturalistic data
doğru : true
doğru akımla işaretleşme : DC signalling
doğru bilgi : true information
doğru değer : true value
doğru olumlu sonuç : true positive test result
doğru olumsuz sonuç : true negative test result
doğru veri : correct data
doğrudan bellek erişimi : direct memory access (DMA)
doğrulama : check-out
doğrulama : verification
doğrulama : verify
doğrulama verisi : verification data
Doğrulama, Geçerleme ve Sınama : Verification, Validation and Testing
doğrulamak : authenticate (v)
doğrulamak : verify (v)
doğrulanmış : verified
doğrulanmış anlama  : verified understanding
doğrulanmış kodlama tekniği : verified coding technique
doğrulanmış yazılım : verified software
doğruluğu sağlan(a)mamış anlama  : unverified understanding
doğruluğu sağlanmış anlama  : verified understanding
doğruluk : veracity
doğrusallaştırma hatası : linearization error
doğum günü şifre çözme saldırısı : birthday attack
doğuştan sayısal : born digital
doku kusuru algılama örüntüsü : texture defect detection pattern
doku özelliklerinin çıkarılması : extracting texture features
doku sınıflandırma : texture classification
dokundurmalı tivit : iceberg tweeting
dokunma bilimi : haptics
dokunma duyarlı : touch-sensitive
dokunma duyarlı eldiven : touch-sensitive glove
dokunmalı : haptic 
dokunmalı ekran : touchscreen
dokunmalı geri bildirim : haptic feedback
dokunmalı girdi : haptic input
dokunmalı görüntüleme : touch-based display
dokunmalı sanal gerçek aygıtı : haptic virtual reality device 
dokunmalı veri : haptic data
dokunmasız devinimle denetim : touchless gesture control
dokunmasız dizge : touch-free system 
dokunmasız ekran : touchless screen
dokunmasız işlem : contactless operation
dokunmasız uygulama : touchfree app
dokunmatik büfe : touchless kiosk
dokunmaya duyarlı robotik el : touch-sensitive robotic hand
dokunsal altgılayıcı : tactile sensor
dokunsal bilgi işlem : tactile information processing
dokunsal geribildirim : tactile feedback
dokunuşla sayısal iletişim : digital communication through human touch
dolandırıcı : fraudster
dolanık foton çifti : entangled photon pair
dolanık foton çiftleri : entangled pairs of photons
dolanık fotonlar : entangled photons
dolanık nicem düğümleri : entangled quantum nodes
dolanık nicem ikilleri : entangled quantum bits
dolanık parçacıklar : entangled particles
dolanıklık : entanglement
dolanıklık donanımlı algılayıcı : entanglement-equipped sensor
dolanır saklayıcı : circulating register
dolanır yazmaç : circulating register
dolap : cabinet
dolaşım : circulation
dolaşım : roaming
dolaylı anlama : indirect understanding
dolaylı girdi : indirect input
dolaysız anlama  : direct understanding
dolaysız giriş : direct input
donanım destekli sanallaştırma : hardware-assisted virtualization
donanım hatası : hardware error
donanım hızlandırıcı : hardware accelerator
donanım kurma hatası : hardware installation error
donanım sanallaştırma : hardware virtualisation
donanım tabanlı sanallaştırma : native virtualization
donanımla gelen yazılım : bundled software
donanımsal sanal bellek : hardware virtual memory
donanımsal Sanal Özel Ağ (VPN) : hardware virtual private network
donanımsal sanallaştırma : hardware virtual machine
donanımsal sanallaştırma : hardware-assisted virtualization
donatı : accessory
dostça etkileşim : personable interaction
dosya : file
Dosya Aktarım Kuralı : File Transfer Protocol (FTP)
dosya bulma : file finding
dosya düzenleme : file organizing
dosya hatası : file error
dosya oluşturma hatası : file creation error
dosya önceliklendirme : file prioritizing
dosya tabanlı yayın : file-based streaming
dosyalama hatası : filing error
dosyaya bulaşan virüs : file infector virus
dosyayı yeniden edinmek  : file retrieving
döküm : breakdown
dönemli : periodic
dönemsiz : aperiodic
döngüde insan : human in the loop
döngüdeki insan : human in the loop
döngüsel bağımlı : circular reference
döngüsel bağımlılık : circular dependency
döngüsel değişken : circular variable
döngüsel hata : circular error
döngüsel hata olasılığı : circular error probability
döngüsel hizmet bağımlılığı : circular service dependency
dönme değişkeni : rotational variable
dönüş : spin
dönüşebilir değişken : mutable variable
dönüştürme : conversion
dönüştürmek : convert (v)
dönüştürücü : converter
dönüştürücü : transductive
dönüştürücü öğrenme : transductive learning
dönüştürücü teknoloji : transformative technology
dönüştürülmüş algısal veri : converted sensory data
dönüştürülmüş değer : converted value
dönüşüm : mutation
dönüşüm değeri : conversion value
dönüşüm işleci : mutation operator
Dublin core üstveri şablonu : Dublin core metadata template
dudak okuma : lip-reading
dudak okuma yazılımı : lip-reading software
durağan çözümleme : static analysis
durağan değer : static value
durağan değişken : static variable
durağan görünüm : static profiling
durağan kapsamlı değişken : statically scoped variable
durağan olmayan veri : nonstationary data
durağan örüntü : static pattern
durağan program çözümleme : static program analysis
durağan ve devingen çözümleme birleşimi : combination of static and dynamic analysis
durağan veri : static data
durağan veri depolama : cold data storage
durağan veritabanı yönetim dizgesi : static database management system
durdurma denetimi : braking control
durdurma dizisi : abort sequence
durdurmak : abort (v)
durdurulmuş bağımlı değişken : censored dependent variable
durulaştırılmış değer : defuzzificated value
durum anlayışı : situation understanding
durum değeri : state value
durum değişkeni : state variable
durumsal : situational
durumsal değişken : situational variable
durumsal farkındalık sosyal ağ çözümlemesi : situational awareness social network analysis
duyarlı : sensitive
duyarlı veri : sensitive data
duyarlılık çözümlemesi : sensitivity analysis
duyarlılık etiketi : sensitivity label
duyarlılık hatası : sensitivity error
duygu anlaması : emotion understanding
duygu çözümlemesi : sentiment analysis
duygu değerlendirme aracı : evaluation tool for emotion 
duygu simgesi : emoji
duygu simgesi kullanımı : emoji use
duygu tabanlı bilişim : affective computing
duygusal etkileşim aracı : emotional interaction tool
duygusal etmen : emotional agent
duygusal gereksinim : emotional requirement
duygusal girdi : emotional input
duygusal kullanıcı deneyimi : emotional user experience 
duygusal modelleme : emotional modeling
duygusal ve duygu tabanlı tasarım : emotional and affective design
duyu verisi : sense data
duyuağı : Internet of Senses (IoS)
duyuağı tabanlı hizmet : Internet of senses-based service
duyuağı tabanlı hizmet : Internet-of-senses-based service
duyuru : announcement
duyuru tahtası dizgesi : Bulletin Board System (Bbs)
duyuru tahtası hizmeti : bulletin board service
duyusal : sensory
duyusal girdi : sensory input
düğme : button
düğüm : node
Dünya Çapında Bilgiağı : World Wide Web (WWW)
dünya çapında bilgiağı sanal kitaplığı : World Wide Web virtual library
dünya çapında süper nicemsel  bilgisayar : globe-spanning quantum supercomputer
dürtü : impulse
dürtü değişkeni : impulse variable
düşman kuvvet : opposing force (OPFOR)
düşük algılama olasılığı : low probability of detection (LPD)
düşük çözünürlük : low-resolution
düşük çözünürlüklü akıllı telefon fotoğrafı : low-resolution smartphone photo
düşük çözünürlüklü fotoğraf : low-resolution photo
düşük değer : marginal value
düşük gecikmeli : low-latency
düşük gecikmeli dizge : low-latency system
düşük gecikmeli iletişim : low-latency communication
düşük ikil hızı için kural : protocol for low bit rate
düşük kapasiteli saldırı : subexhaustive attack
düşük kodlamayla uygulama ortamı : low-code app platform
düşünce denetimli : mind-controlled
düşünce denetimli : thought-controlled
düşünce denetimli aygıt : thought-controlled device
düşünce denetimli koruyucu elbise : thought-controlled exoskeleton
düşünce denetimli makine : thought-controlled machine
düşünce denetimli robot : mind-controlled robot
düşünce denetimli yapay kol : mind-controlled arm prosthesis
düşünce denetimli yapay uzuv : mind-controlled prosthesis
Düşünce Kontrol Teknolojisi (MCT) : Mind-Control Technology (MCT)
düşünceden metne : thought-to-text
düşünceden metne dizgesi : thought-to-text system
düşünceli etmen  : deliberative agent
düşünceyle denetim : technopathy
düşüngüdüm : technopathy
düşünsel deney : thought experiment
düşünsel güvenlik : neurosecurity
düz kütük veritabanı : flat-file database
düz metin : plain text
düzeltilmiş hata : corrected error
düzeltme hatası : rectification error
düzeltme imi : caret
düzeltme işareti : caret
düzeltmek : adjust (v)
düzenek : mechanism
düzenek yönelimli bilişim : mechanism-oriented computing
düzenlenmiş sayısal hava fotoğrafı : digital orthophoto quadrangle
düzenleşim : configuration
düzenli hata : regular error
düzenli hata : systematic error
düzensiz değişken : irregular variable
düzensiz hata : irregular error
düzensizlik : entropy
düzey değişkeni : level variable
düzgün veri : smooth data
düzlemdeş : coplanar
düzmece belge : false document
düzmece bilgi : false information
düzmece reyting saldırısı : hit inflation attack
düzmetin : plaintext
E– :
e-burun : electronic nose
e-çağrı : e-invitation
e-çalıştay : eworkshop
e-defter : digital pad
e-demokrasi : edemocracy
e-demokrasi : internet democracy
e-deri : electronic skin 
e-devlet : eGov
e-devlet : e-government
edinilmiş bilgi : knowledge
edinmek : adopt (v)
e-diplomasi : ediplomacy
e-doruk : digital summit
e-giysi : data suit [virtual reality]
e-gözlük : e-glass
egza kayan noktalı işlem : exaflop
egza: 1018 : exa: 1018
eğilim : trend
eğilim hatası : tendency error
eğimlenme bölgesi : breakdown region
eğitilmiş : trained
eğitim : training 
eğitim dönemi : training period
eğitim ve öğretim sorunları : education and training issues
eğitim veri öbeği : training data-set
eğitim verisi : training data
eğitim yazılımları çekişmesi : educathon
eğitimde sayısal ortam : digital media in education
eğitimli : educated
eğitimsel etmen : pedagogical agent
eğitimsiz : uneducated
eğlendirme bilişimi : entertainment computing
ek : appendix
ek açıklama : annotation
ek aygıt : additional device
ek değer : additional value
ek değer : plus value
ek değişken : supplementary variable
ek güvenlik : add-on security
ek kanal : additional channel
e-kağıt : digital paper
e-kart : digital greeting card
ekin gözlemleme uçangözü : crop monitoring drone
e-kitap okuma yazılımı (Adobe şirketinin) : Adobe Digital Editions (ADE)
eklemek : append (v)
eklemeli : additive
eklemeli teknoloji : additive technology
eklemeli üretim : additive fabrication
eklenilen : augend
eklenmiş maliyet : added cost
eklenti : add-on
eklenti aygıt : add-on device
eklentiler : add-Ins
ekli değişken : attached variable
ekonomik yarı bulutlaştırma : economical semi-cloudification
ekran : screen
ekran görüntüsü yakalayıcısı : Screen Grabber
ekran kaydı : screen recording
ekran kazıyıcısı : screen scraper
ekran paylaşımı : whiteboarding
ekrana izinsiz bakma : shoulder surfing
ekranbaşı nesli : screenager
ekranda arayüz : onscreen interface
eksen : axis
eksen ızgara çizgisi : axis grid line
eksen kaydırma çizgisi : Axis Translation Line
eksenel : axial
eksenel bakışım : axial symmetry
eksi değer : minus value
eksi değer : negative value
eksik bilgili oyun : incomplete information game
eksik değer : missing value
eksik veri : incomplete data
eksik veri : missing data
eksikli : lamer
eksiklik : defect
eksiklik : shortcoming
eksiklik hatası : omission error
eksiksiz : complete
eksiksiz etmen  : complete agent
ekzabayt : exabyte
ekzasekizli : exabyte
el hareketi : hand movement
el hareketiyle girdi : hand-gesture input
elde : carry
elde hazır olma : availability
elden çıkarma değeri : disposal value
ele geçirilemez nicemsel internet : unhackable quantum internet
ele geçirilmiş parola : compromised  password
elegeçirilemez ağ : unhackable network
elektrik birimlerinin salt sistemi : absolute system of electrical units
elektrikle tetiklenen sanal koku : electrically-triggered virtual odor
elektro-kimyasal algılayıcı : electrochemical sensor
elektromanyetik darbe oluşumu : elektromagnetic pulse emanation
elektron ışını : cathode ray
elektronik atık : electronic waste
elektronik atık : e-waste
elektronik deri : electronic skin 
elektronik eylemcilik : electronic advocacy
elektronik giysi : data suit [virtual reality]
Elektronik Kanıt Çözümleme ve Sunumu : Electronic Evidence Analysis and Presentation
elektronik para bankacılığı : digital monetary trust
elektronik sağlık dizgelerinde özuyum : self-adapting ehealth systems
elektronik sağlık kaydı : electronic health record
elektronik takı : digital jewelry
elektronik veri değişimi : electronic data interchange
elektronik veri işleme : electronic data processing
elektronik veritabanı : electronic database
elektronik yayımcılık : e-publishing
elektronların toplu uyarımı : magnon
elektronların toplu uyarımı ile foton etkileşimi : magnon-photon interaction
elle giriş : manual input
elle tasarlanmış algoritma : hand-designed algorithm
elle tasarlanmış çözüm yolu : hand-designed algorithm
elle yazılmış rakam tanıma : handwritten digit recognition
elverişsiz veri : inadequate data
e-mürekkep : digital ink
en büyük değer : maximal value
en büyük değer : maximum value
en düşük erişim hakkı : least privilege
en hatalı : most errorful
en iyi uygulamalar : best practices
en küçük değer : minimal value
en temel değişken : super-basic variable
en üst düzey kurallı belirtim : formal top-level specification
en üstün programlama dili : top programming language
en zayıf bağlantı ilkesi : weakest link principle
en zayıf halka ilkesi : weakest link principle
enaz geciktirmeli programlama : minimum latency programming
enaz veri öbeği : minimum data set
endüstri destekli dil : industry-supported language
endüstriyel çok alanlı Bilgiağı : industrial multi-domain Web
Endüstriyel İnternet (Sanayi 4.0) : Industrial Internet (Industry 4.0)
endüstriyel nesnelerin İnterneti : industrial Internet of Things
endüstriyel robotları ele geçirmek : hacking industrial robots
endüstriyel veri madenciliği : industrial data mining
enerji etkin görüntü iletimi : energy efficient image transmission
enerji etkin işlemci : energy-efficient processor
enerji toplama : energy harvesting
enerji toplayan yonga : energy-harvesting chip
engelsiz sanal gerçeklik : unencumbered virtual reality
enine görünüş : landscape
eniyelenmiş evrimsel veri : optimized evolution data
eniyi : optimal
eniyi : optimum
eniyi denetim : optimal control
eniyi hata oranı : optimal error rate
eniyileme : optimization
eniyileme çözümlemesi : optimization analysis
eniyilenmiş bellek : optimized memory
eniyileyici : optimizer
e-nota : digital sheet music
e-okuyucu : digital reader
e-para : digital coin
eposta : email
e-posta odası : digital mailroom
epostasız gün : no-email day
epostasız işbirliği : email-free collaboration
e-radyo standardı : digital private mobile radio
erim hatası : span error
erişilebilir : accesible
erişilebilir : accessible
erişilebilir bilişim : accessible computing
erişilebilir dokunmalı ekran teknolojisi : accessible touchscreen technology
erişilebilir veri : accessible data
erişilebilirlik : accesibility
erişilebilirlik : accessibility
erişilebilirlik : reachability
erişilebilirlik hatası : accessibility error
erişilirlik : accesibility
erişim : access
erişim ağı : access network
erişim anahtarı : access key
erişim ayrıcalığı : access privilege
erişim denetim çizelgesi : Access Control List (ACL)
erişim denetimi : access control
erişim denetimi dizelgesi : access control list (ACL)
erişim denetimi girdisi : access control entry
erişim denetimi matrisi : access control matrix
erişim denetimi yöntemi : access control method
erişim denetleme modeli : access control model
erişim dönemi : access period
erişim düzeneği : access mechanism
erişim engelli : access barred
erişim gecikmesi : access latency
erişim hakkı : access right
erişim hatası : access error
erişim izni : access permission
erişim jetonu : access token
erişim kodu : access coding
erişim listesi : access list
erişim noktası : access point
erişim profili : access profile
erişim sınıfı : access category
erişim süresi : access time
erişim şifresi : access key
erişim trafiği : access traffic
erişim tutanağı : access record
erişim türü : access type
erişim ve kimlik yönetimi : access and identity management
erişim yetkisi : access authorization
erişim yönetimi : access management
erişim yöntemi : access method
erişim yöntemi : access method
erişimsiz bilişimci : cyberbo
erişmek : access (v)
Erlang rasgele değişkeni : Erlang random variable
e-sağlık : e-health
e-sağlık dizgesi : e-health system
esas değer : base value
esas değişken : base variable
esas olmayan değişken : non-basic variable
e-seminer : webinar
esinlenmiş : inspired
eski dizge : legacy system
eski veri : legacy data
eskiden kalma anlama : legacy understanding
eskiyle uyumluluk : backward compatibility
ESM kod : EVM code
esnek algılayıcı : flexible sensor
esnek ameliyat robotu : flexible surgical robot
esnek bilişim : soft computing
esnek canlımsı karma robot : soft biohybrid robot
esnek dalgıç robot : submersible soft robot
esnek iletme : flexible forwarding
esnek karşılaştırma : flexible benchmark
esnek programlanabilir kumaş : flexible programmable textile
esnek robot : flexible robot
esnek robot : soft robot
esnek robot yapısı : flexible robot structure
esnek robotbilim : soft robotics
esnek siber güvenlik denetimi : flexible cybersecurity control
esnek tıbbi robot : flexible medical robot
esnek ve yazdırılabilir algılayıcı : flexible and printable sensor
esnek ve yazdırılabilir dizge : flexible and printable system
esneklik : malleability
eş değişken : concomitant variable
eş konumlu etmen  : colocated agent
eşanlı : concurrent
eşanlı : simultaneous
eşanlı bilgi işlem : concurrent computing 
eşanlı bilgisayar : simultaneous computer
eşanlı bilişim : concurrency computing
eşanlı bilişim : concurrent computation
eşanlı görüntü güncelleme : concurrent video update
eşanlı hesaplama : concurrent computation
eşanlı işletim : concurrent operation
eşanlı katı disk erişimi : concurrent hard disk access
eşanlı mantıksal değişken : concurrent logic-variable
eşanlı planlama : concurrent planning
eşanlı sabit disk erişimi : concurrent hard disk access
eşanlı sayısal sıradüzen : synchronous digital hierarchy
eşanlı uygulama : concurrent application
eşanlılık : concurrency 
eşanlılık denetimi : concurrency control
eşanlılık kuramı : concurrency theory
eşdeğer girdi : equivalent input
eşdeğişken : covariable
eşdoğrusal : collinear
eşdoğrusal noktalar : collinear points
eşdoğrusallık : collinearity
eşduyum makinesi : empathy machine
Eşduyum Üst Yöneticisi : Chief Empathy Officer
eşeksenli : coaxial
eşeksenli bağlayıcı : coaxial connector
eşeksenli hat : coaxial line
eşeksenli kablo : coaxial cable
eşevreli : coherent
eşevreli alıcı : coherent receiver
eşevreli salıngaç : coherent oscillator
eşgüdüm : coordination
eşgüdüm değişkeni : coordination variable
eşgüdüm etmeni : coordination agent
eşgüdüm etmeni : coordinator agent
eşgüdüm modeli : coordination model
eşgüdümcü : coordinator
eşgüdümlemek : coordinate (v)
eşik değeri : threshold value
eşikaltı uyarı : subtreshold stimulus
eşlem kod : code clone
eşleme : mapping
eşlemleme : cloning
eşlenik : conjugate
eşlenik bakışımlı : conjugate symmetric
eşlenik ters bakışımlı : conjugate antisymmetric
eşler arası ileri ağ oluşturma : advanced peer to peer networking (APPN)
eşlik eden ileti : accompanying message
eşsüreli : synchronous 
eşsüresiz iletim kipi : Asynchronous Transmission Mode
eşyaya siber saldırı : appliance hacks
eşyönlü arabirim : codirectional interface
eşzamanlama ağı : synchronization network
eşzamanlanmış girdi : synchronized input
eşzamanlı : synchronous 
eşzamanlı girdi : synchronous input
eşzamanlı olmayan yordam çağrısı : Asynchronous Procedure Call (APC)
eşzamanlı sayısal ses ve veri : Digital Simultaneous Voice and Data (DSVD)
eşzamanlı veri : synchronous data
eşzamanlı veri bağlantı denetimi : synchronous data link control
eşzamansız aktarım kipi : Asynchronous Transfer Mode
eşzamansız bilgisayar : asynchronous computer
eşzamansız çoğullama : asynchronous multiplexing
eşzamansız girdi : asynchronous input
e-tablo : spreadsheet
e-tablolarda zekâ : intelligence in spreadsheets
Eternet : Ethernet
Eternet donanım adresi : Ethernet hardware address
Eternet kartı : Ethernet card
Eteryum : Ethereum
Eteryum akıllı kod : Ethereum smart code
Eteryum Sanal Makine (ESM) kodu : Ethereum Virtual Machine (EVM) code
Eteryum Sanal Makinesi (ESM) : Ethereum Virtual Machine (EVM)
e-ticaret sitesi : ecommerce website
etik : ethics
etik çıkarım : ethical implication
etik etmen : ethical agent
etik hata : ethical error
etik ikilem : ethical dilemma
etik mühendisliği : ethical engineering
etik olmayan davranış : unethical behavior
etik siber saldırgan : ethical hacker
etik yapay us : ethical AI
etik yapay zekâ : ethical AI
etik yapay zekâ destekli oyuncak : ethical AI-powered toy
etik yükümlülük : ethical obligation
etiketlenmiş değer : tagged value
etiketli örnek : labelled example
etki : action
etki değişkeni : action variable
etki gizleme : influence hiding
etki güvencesi : influence assurance
etki güvenliği : influence security
etki işlemi : influence operation
etki kuramı : influence theory
etki teorisi : influence theory
etkilemek : influence (v)
etkilenme değişkeni : exposure variable
etkilenme hatası : exposure error
etkileşim değişkeni : interaction variable
etkileşimli arabirim : interactive interface
etkileşimli arayüz : interactive interface
etkileşimli çevrimiçi oyun oynama : interactive on-line gaming
etkileşimli ekran : interactive screen
etkileşimli harita : clickable map
etkileşimli kodlama : interactive coding
etkileşimli model : interactive model
etkileşimli reklamcılık : interactive advertising
etkileşimli sanal gerçeklik : interactive virtual reality
etkileşimli teorem kanıtlama : interactive theorem proving
etkileşimli üçboyutlu grafik : interactive 3D graphics
etkileşimli veri dili : interactive data language
etkileşimli veri girişi : interactive data entry
etkileşimli veri şifreleme algoritması : international data encryption algorithm
etkileşimli veri şifreleme çözümyolu : international data encryption algorithm
etkileşimli veritabanı : interactive database
etkileyen : influencer
etkileyen değişken : affecting variable
etkileyici : impressive
etkili değişken : instrumental variable
etkin : active
etkin : agentive
etkin akım : active current
etkin artıklık : active redundancy
etkin bağlantı : active connection
etkin bakım süresi : active maintenance time
etkin bilgiağı bağlantısı : active hyperlink
etkin bozulmazlık kısıtı : active integrity constraint
etkin çevirici : active modem
etkin değer : active value
etkin denetim : active control
etkin dizin görüntüleyicisi : active directory viewer
etkin dizin gözatıcısı : active directory browser
etkin dizin servisleri arayüzü : Active Directory Services Interface (ADSI)
etkin dönüştürücü : active transducer
etkin günlük biçimi : active log format
etkin güvenlik sınaması : active security testing
etkin hata : active error
etkin içerik : active content
etkin kanal : active channel
etkin karşı önlem : active countermeasure
etkin masaüstü : active desktop
etkin model : active model
etkin olarak algılanmış girdi : actively perceived input
etkin öğe : active element
etkin öğrenme : active learning
etkin özgüdüm : active homing
etkin risk : active risk
etkin saldırı : active attack
etkin savunma : active countermeasure
etkin siber saldırı : active cyber-attack
etkin sunucu sayfası : Active Server Page (ASP) 
etkin tedirginlik : active menace
etkin tehdit : active menace
etkin tehdit : active threat
etkin yansıtıcı : active reflector
etkin yasadışı erişim : active wiretapping
etkin yedekleme : active redundancy
etkinleştirici : activator
etkinleştirme : activation
etkinleştirme değeri : activation value
etkinleştirme değişkeni : activation variable
etkinleştirme değişkeni : activation variable
etkinleştirme hatası : activation error
etkinleştirme kaybı hatası : loss-of-activation error
etkinleştirme kodu : activation code
etkinleştirmek : activate (v)
etkinliğini kaldırmak : deactivate (v)
etkinlik : activity
etkinlik gözlemleme : activity monitor
etkinlik merkezli tasarım : activity-centered design
etkinlik oranı : activity ratio
etkinlik ölçüsü : measure of effectivness
etkinlik sayacı : activity counter
etkinlik tabanlı bilişim : activity-based computing
etkinlik tabanlı hesaplama : activity-based computing
etkinlik tanıma : activity recognition
etki-tepki : action and reaction
etmen : agent
etmen algoritması : agent algorithm
etmen altbölümü : agent class
etmen anlaması : agent understanding
etmen çerçevesi : agent framework
etmen davranışı : agent behavior
etmen destekli : agent-supported
etmen dili : agent language
etmen dizgesi : agent system
etmen eşlemi : agent cloning
etmen etkileşimi : agent interactivity
etmen geliştirme ortamı : agent development platform
etmen gerçekleştirme : agent implementation
etmen güvenliği : agent security
etmen hizmeti : agent service 
etmen iletişim dili : agent communication language
etmen iletişimi : agent communication
etmen kodu : agent code
etmen kullanıcısı : agent user
etmen kuralı : agent communication protocol
etmen mimarisi : agent architecture
etmen model : agent model
etmen odaklı : agent-oriented
etmen özerkliği : agent autonomy
etmen sınıfı : agent class
etmen tabanlı : agent-based
etmen tabanlı arayüz : agent-based interface
etmen tabanlı bilgi bulgusu : agent-based knowledge discovery
etmen tabanlı bilişsel mimari : agent-based cognitive architecture
etmen tabanlı bulut bilişim : agent-based cloud computing
etmen tabanlı dizge : agent-based system
etmen tabanlı dizge uygulaması : agent-based system application
etmen tabanlı dizgelerde gizlilik : privacy in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güven : trust in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güvenlik : safety in agent-based systems
etmen tabanlı dizgelerde güvenlik : security in agent-based systems
etmen tabanlı etkileşim kuralı : agent-based interaction protocol
etmen tabanlı hataya dayanıklı dizge : agent-based fault-tolerant system
etmen tabanlı karmaşık dizge : agent-based complex system
etmen tabanlı karmaşık dizge geliştirme : agent-based complex system development 
etmen tabanlı karmaşık dizge modelleme : agent-based complex system modeling 
etmen tabanlı model : agent-based model
etmen tabanlı modelleme : agent-based modelling
etmen tabanlı özerk teknik : autonomous agent-based technique
etmen tabanlı pazaryeri : agent-based market-place
etmen tabanlı sanal kurum : agent-based virtual enterprise
etmen tabanlı tasarım : agent-based design
etmen tabanlı teknik : agent-based technique
etmen tabanlı toplumsal benzetim : agent-based social simulation 
etmen tabanlı türdeş : agent-based holon
etmen tabanlı uyarlanır dizge : agent-based adaptive system
etmen tabanlı uyarlanır düzenek : agent-based adaptive mechanism
etmen tabanlı yardımcı : agent-based assistant
etmen tabanlı yaygın dizge : agent-based ubiquitous system
etmen tabanlı yaygın hizmet : agent-based ubiquitous service
etmen tabanlı yazılım : agent-based software
etmen tabanlı yazılım mühendisliği : agent-based software engineering
etmen tabanlı yazılım sağlayıcı : agent-based software provider
etmen tamlığı : agent completeness
etmen yardımlı iş akışı desteği : agent-assisted workflow support
etmen yazılımı : agent software
etmen yeterliği : agent efficiency
etmen yönelimli  : agent-oriented
etmen yönelimli araç : agent-oriented tool
etmen yönelimli gereksinim mühendisliği : agent-oriented requirements engineering
etmen yönelimli modelleme : agent-oriented modeling
etmen yönelimli programlama : agent-oriented programming
etmen yönelimli sorun çözme : agent-oriented problem solving
etmen yönelimli yöntembilim : agent-oriented methodology
etmen yönlendirmeli : agent-directed
etmen/kullanıcı arayüzü : agent/user interface
etmenle etkinleştirilmiş : agent-enabled
etmenle etkinleştirilmiş özellik : agent-enabled feature
etmenle gözlenen : agent-monitored
etmenler arası bilgi işlem : inter-agent knowledge processing
etmenler arası iletişim : inter-agent communication
etmenler arası iletişim dili : inter-agent communication language
etmenler için etik : ethics for agents
etmenleşmiş : agented
etmenlik : agentry
etmensel : agential
etnik önyargı : ethnic bias
etnik taraflılık : ethnic bias
e-toplantı : netmeeting
e-toplantı çağrısı : netmeeting call
e-toplantı engelleme : zoom bombing
e-toplantısında görüşme : netmeeting conversation
e-toplumbilim : digital sociology
ev güvenlik videosu : home security video
evirmeyen girdi : non-inverting input
evrak çantası : briefcase
evrenbilimsel bilişim : cosmological computing
Evrensel Benzersiz Belirleyici (EBB) : Universal Unique Identifier (UUID)
evrensel sanal bilgisayar : universal virtual computer
evrimsel algoritmada biliş : cognition in evolutionary algorithm 
evrimsel anlama : evolving understanding 
evrimsel bilişim : evolutionary computation
evrimsel bilişim : evolutionary computing
evrimsel çözümyolunda biliş : cognition in evolutionary algorithm 
evrimsel hesaplama : evolutionary computation
evrimsel veri : evolutionary data
e-yayım : podecast
e-yayımcılık : e-publishing
e-yayın : digital streaming
e-yayıncılık : e-publishing
eylem : action
eylem adı : action name
eylem ayarı : action setting
eylem çubuğu : action bar
eylem değeri : action value
eylem değişkeni : action variable
eylem düğmesi : action button
eylem öğesi : action item
eylem planı : course of action (COA)
eylem sorguları : action queries
eyleme geçirilebilir  : actionable
eyleme geçirilebilir araştırma : actionable research
eylemli doğru : true positive
eylemli yanlış : false positive
eylemsiz doğru : true negative
eylemsiz veri : passive data
eylemsiz yanlış : false negative
eyleyici : actuator
eyleyici kuvvet : actuating force
F– :
fark edilemez gizleme : indistinguishable obfuscation
farkında : aware
farkında olan : aware
farkında olan bilişim : aware computing
farkındalık : awareness
farkındalık bilişimi : awareness computing
farkındalık öğretimi : awareness training
farklı cinsiyetle sanal kimlik : transvirtual
farklı çözümleme : alternative analysis
farklı yapı : heterostructure
felaket arıza : cataleptic failure
fenomenolojik hata : phenomenological error
fırça : brush
fırçasız : brushless
fırsat maliyeti : opportunity cost
fiber algılayıcı : fiber sensor
fidye ödemesi : ransom payment
fidye yazılımı : ransomware
fidye yazılımı gereci : ransomware tool
fidye yazılımı işletmeni : ransomware operator
fidye yazılımı önleme : anti-ransomware
fidye yazılımı önleme girişimi : anti-ransomware initiative
fidye yazılımı saldırısı : ransomware attack
fikri mülkiyet hırsızlığı : intellectual property theft
fiyatlandırma : charging
fiziksel algılayıcı : physical sensor
fiziksel bağlantılı veri : hard-wired data
fiziksel bilgi : physical information
fiziksel değişken : physical variable
fiziksel engelliler için erişilebilirlik : accessibility for physically impaired
fiziksel güvenlik : physical security
fiziksel kanıt : physical evidence
fiziksel olarak eşlemlenemeyen işlev  : Physically Unclonable Function (PUF)
fiziksel olarak kesin kısıt : physically accurate constraint
fiziksel olarak uzak ortam : physically remote environment
fiziksel siber saldırı : cyber kinetic attack
fiziksel veri modeli : physical data model
fizikselden-sanala : physical-to-virtual
format : format
formel değişken : formal variable
fotoğraf makinası : camera
fotoğraf makinesi belleği : digital camera storage
fotoğraf makinesi bellek ortamı : digital camera memory media
foton yongası : photonic chip
fotonlu bilgi iletişim : photonic data transmission
frekans bozma saldırısı : jamming attack
frekans bozucu : jammer
G– :
gama rasgele değişkeni : gamma random variable
Gaus grafik modeli : gaussian graphical model
Gaus olmayan gürültü : non-Gaussian noise
Gaus olmayan gürültü işleme : non-Gaussian noise processing
Gauss değişkeni : gaussian variable
Gauss hata işlevi : Gauss error function
Gauss rasgele değişkeni : gaussian random variable
Gauss zararlı yazılımı : Gauss malware
gayret değişkeni : effort variable
gaz algılayıcı : gas sensor
gecikme : delay
gecikme : latency
gecikme değişkeni : lag variable
gecikme döngüsü hatası : hysteresis error
gecikme süresi : delay time
gecikme zamanı : latency time
gecikmeli değişken : lagged variable
gecikmeli içkaynaklı değişken : lagged endogenous variable
gecikmeli veri besleme : delayed data feed
gecikmeye dayanıklı iletişim kuralı : delay-tolerant communication protocol
geçerleme : validation 
geçerleme tekniği : validation technique
geçerleme verisi : validation data
geçerleme verisi gereksinimleri : validation data requirements
geçerlemek : validate (v)
geçerlenmiş : validated
geçerli : admissible
geçerli anlama  : valid understanding
geçerli değer : admissible value
geçerli değer : legal value
geçerli denetim girdileri kümesi : admissible control input set
geçerlilik : authenticity
geçersiz anlama  : invalid understanding
geçersiz anlama  : void understanding
geçersiz değer : illegal value
geçersiz kılma hatası : override error
geçersiz veri : obsolete data
geçersizleme : invalidating
geçersizleme : invalidation
geçersizleme sanal işlevi : pure virtual function
geçersizleme sanal yöntemi : pure virtual method
geçersizlemek : invalidate (v)
geçersizlenmiş : invalidated
geçersizleştirilen belgelerin dizelgesi : certificate revocation list (CRL)
geçici : ad hoc
geçici ağ : ad hoc network
geçici bellek : buffer 
geçici bellek : temporal memory
geçici değişken : temporal variable
geçici değişken : temporary variable
geçici etmen : transient agent
geçici gözlemci : temporary cookie
geçici hata : soft error
geçici hata : temporary error
geçici : transient
geçiş ağı : transit network
geçiş değişkeni : transition variable
geçiş değişkeni  : through variable
geçiş dönemi nicemsel bilişim başarımı : interim quantum computing performance
geçişli kapalılık : transitive closure
geçişli kapatma : transitive clousure
geçit vermez : non-bypassable
geçmiş veri : historic data
geçmiş veri : historical data
geçmiş veri geçerlemesi : historical-data validation
geçmiş veri geçerliliği : historical-data validity
geçmişe yönelik sayısallaştırma : retrospective digitization
geleceğin ağları : future networks
geleceğin ağları için makine öğrenmesi : machine learning for future networks
gelecek kuşak bilişimcilerin yetenekleri : competencies of future computer scientists
gelecek kuşak internet kuralı : next generation internet protocol
gelecek kuşak internet teknolojisi : next generation internet technology
gelecek kuşak teknoloji : next-generation technology
gelecek kuşak yaşayan robot : next generation living robot
gelecekteki değer : future value
geleneksel bilişim : conventional computing
geleneksel canlandırma : traditional animation
geleneksel olmayan : unconventional
geleneksel olmayan bilişim : unconventional computing
geleneksel olmayan veri : nontraditional data
geleneksel yaklaşım : classical approach
gelişen teknoloji görünümü : evolving technology landscape
gelişigüzel değişken : arbitrary variable
gelişigüzel işlev : arbitrary function
gelişigüzel veri öbeği : arbitrary dataset
gelişmiş : advanced
gelişmiş bağlantı : advanced connection
gelişmiş çizge : advanced graphics
gelişmiş denetim : advanced control
gelişmiş güvenlik : advanced security
gelişmiş güvenlik : enhanced security
gelişmiş kalıcı tehdit : Advanced Persistent Thread (APT)
gelişmiş ölçüm altyapısı : Advanced Metering Infrastructure (AMI)
gelişmiş sıkıştırma : advanced compression
gelişmiş sızma testi : Advanced Penetration Testing
gelişmiş süzgeç : advanced filter
gelişmiş şifreleme standardı : Advanced Encryption Standard (AES)
Gelişmiş Uçtan Uca Ağ İletişimi : Advanced Peer to Peer Networking
gelişmiş veri koruma : advanced data guarding
gelişmiş yapılandırma : advanced configuration
gelişmiş yayın biçimi : advanced streaming format
gelişmiş yayın formatı : advanced streaming format
Geliştirici Yardımcısı : Associate Developer
Geliştirici  : Developer
geliştirilmiş yapay zekâ sistemi : refined AI system
genel ağda kafayı bulmak : cybermonging
genel benzerlik : global similarity
genel bulut sağlayıcısı : public cloud provider
genel değişken : global variable
genel hata : general error
genel öğrenme modeli : general learning model
Genelağ : Internet 
genelağ : internet 
Genelağ hizmeti : Web-service
Genelağ hizmetinde belirsizlik : uncertainty in Web service
Genelağ kuralı : Internet Protocol (IP)
genelağ saldırganı : cybernat
Genelağ yayını : digital streaming
genelağda kaosa yol açacak haber yayma : cybernarchy
genelağda kargaşa : cybernarchy
genelağda yavaşlama : cyber rhea
genelağdan yasaklı : cyber grounded
genelağdan yayın : streaming
Genelağın uyarlanabilmesi : Internet’s adaptability 
genelleme hatası : generalization error
genelleştirilmiş anlama : generalized understanding 
genelleştirilmiş değişken : generalized variable
genelleştirilmiş öğrenilmiş kısıtlar : generalized learned constraints
genetik bilişim : genetic computation
Geniş Alan Ağı : Wide Area Network (WAN)
Geniş Alan Bilgi Sunucuları : Wide Area Information Servers (WAIS)
geniş bant : broadband
geniş bant : wideband
geniş çaplı hata : full-scale error
geniş kapsamlı anlama : broad understanding
genişbantlı ağ : broadband network
genişbantlı anten : broadband antenna
genişbantlı iletişim : broadband communication
genişbantlı kablo : broadband cable
genişbantlı yükseltici : broadband amplifier
genişletilebilir biçimlendirme dili : Extensible Markup Language (XML)
Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Kuralı : Extensible Authentication Protocol (EAP)
genişletilebilir veritabanı : extensible database
genişletilmiş matris : augmented matrix
Genişletilmiş Mimari : Extended Architecture (XA)
Genişletilmiş Mimari : Extended Architecture (XA)
genişletilmiş sanal depolama : virtual storage extended
geometrik algoritma : geometric algorithm
geometrik çözümyolu : geometric algorithm
geometrik hesaplama : geometric computation
geometrik rasgele değişken : geometric random variable
geometrik veri yapısı : geometric data structure
geometrik yöntem : geometric method
gerçeğe ters düşen : counterfactual
gerçeğin değerlendirilmesi : truth assessment
gerçek : real
gerçek : truth
gerçek ağ : real-world network
gerçek boyut : actual size
gerçek değer : intrinsic value
gerçek değer : real value
gerçek değerli değişken : real-valued variable
gerçek değişken : real variable
gerçek dünya verisi : real world data
gerçek sıkıştırma oranı : actual compression ratio
gerçek sistem verisi : real-system data
gerçek sistem verisinin değerlendirimi : assessment of real-system data
gerçek sistem verisinin uygunluğu : real-system data acceptability
gerçek veri : actual data
gerçek veri : real-world data
gerçek zaman sis bilişim uygulaması : real-time fog computing application
gerçek zaman yüz yakalama : real-time face capture
gerçek zamanda veri yakalama : data capture in real-time
gerçek zamanlı : real-time
gerçek zamanlı akıllı ağ çözümü : real-time intelligent network solution
gerçek zamanlı akıllı hizmet : intelligent real-time service
gerçek zamanlı akıllı iletişim : real-time intelligent communication
gerçek zamanlı akıllı uyarı dizgesi : real-time intelligent alert system
gerçek zamanlı bilişim dili : real-time computation language
gerçek zamanlı çoklu işlemci : real-time multiprocessor
gerçek zamanlı çoklu işlemci dizgesi : real-time multiprocessor system
gerçek zamanlı dağıtımlı kodlama : real-time distributed coding
gerçek zamanlı girdi : real-time input
gerçek zamanlı gürültü giderme : real-time noise removal
gerçek zamanlı gürültü giderme dizgesi : real-time noise removal system
gerçek zamanlı iletişim kuralı : real-time communication protocol
gerçek zamanlı karar destek dizgesi : decision support system in real-time
gerçek zamanlı makine çevirisi : machine translation in real-time
gerçek zamanlı modelleme : real-time modelling
gerçek zamanlı siber saldırı : real-time cyberattack
gerçek zamanlı siber saldırı algılama yeteneği : real-time cyberattack detection capability
gerçek zamanlı siber saldırı kurtarma yeteneği : real-time cyberattack recovery capability
gerçek zamanlı sistem : real-time system
gerçek zamanlı uzaktan erişim : real-time remote access
gerçek zamanlı uzaktan erişim dizgesi : real-time remote access system
gerçek zamanlı veri : real-time data
gerçek zamanlı veri görselleştirme : real-time data visualizing
gerçekleştirilmiş değer : realized value
gerçekleştirilmiş görüntü tablosu : materialized view table
gerçekleştirme sizlemi : implementation strategy
gerçekleştirme stratejisi : implementation strategy
gerçekleştirme yönetimi : implementation management
gerçeklik : reality
gerçeklik düzeyi : truthfulness level
gerçeklik hakkında bilgi : information about reality
gerçeklik için bilgi : information for reality
gerçeklik olarak bilgi : information as reality
gerçeklik yakalama : reality capture
gerçeküstü : hypervirtual
gerçeküstü benzetim : hypervirtual simulation
gerekirci ağ : deterministic network
gerekirci değişken : deterministic variable
gerekli değişken : essential variable
gereksinim geliştirme : requirements development 
gereksinim hatası : requirement error
gereksinim mühendisliği : requirements engineering
gereksinim yönetimi : requirements management 
gereksiz : unnecessary
gereksiz soyutlama : unnecessary abstraction
geri arama numarası : callback number
geri aramak : callback
geri bildirim tabanlı uyarlanır dizge : feedback-based adaptive system
geri çekme : back off
geri çevirme hatası : rejection error
geri getirilebilirlik : reversibility
geri ödeme değeri : redemption value
geri saçılım : back scattering
gerialma : rollback
gerileme : regress
gerileme : regression
geriye izdüşüm : back projection
gevşek bağlaşımlı çoklu etmen : loosely coupled multi-agent
gezer : mobile
gezer ağ : mobile network
gezer akıllı dizge : mobile smart system
gezer aygıt : mobile device
gezer Bilgiağı hizmeti : mobile Web service
gezer bilişim : mobile computing
gezer bulut bilişim : mobile cloud computing
gezer bulut bilişim dizgesi : mobile cloud computing system
gezer bulut bilişimde güç tüketimi : power consumption in mobile cloud computing
gezer bulut bilişimde güvenlik ve gizlilik : security and privacy of mobile cloud computing
gezer dizge : mobile system
gezer etmen : mobile agent
gezer etmen yaklaşımı : mobile agent paradigm
gezer güvenlik : mobile security
gezer hizmet : mobile service
gezer içerik : mobile content
gezer iş : mobile business
gezer işlemcisi : mobile processor
gezer kitlesel algılama : mobile crowdsensing
gezer kod : mobile code
gezer kod güvenliği : security for mobile code
gezer mimari : mobile architecture
gezer nesne : mobile object
gezer ortam : mobile environment
gezer ortamda özuyum : self-adaptation in mobile environment
gezer ortamlar için sürekli uyum : continuous adaptation for mobile environments
gezer öğrenme : mobile learning
gezer radyo : mobile radio
gezer sağlık : mobile health
gezer sosyal ağ : mobile social network
gezer sosyal ağlarda güvenlik : security of mobile social networks
gezer sosyal ortam : mobile social media
gezer teknoloji güvenliği : mobile technology security
gezer uç bilişim : mobile edge computing
gezer veri şifreleme standardı : mobile data encryption standard
gezer veritabanı : mobile database
gezer yapay zekâ : moving artificial intelligence
gezerağ sanallaştırma : mobile virtualization
gezgin etmen : itinerant agent
girdi : input
girdi çözümlemesi  : input data analysis
girdi değeri : input value
girdi niceleme hatası : input quantization error
girdi/çıktı sanallaştırması : I/O virtualization
giriş : inflow
giriş : ingress
giriş : input
giriş değeri : input value
giriş değişkeni : input variable
giriş düzeyinde bilişim dersi : entry-level information course
giriş geçerleme saldırısı : input validation attack
giriş korumalı Bilgiağı : deep Web
giriş sıralı veri öbeği : entry sequenced data set
giriş verisi : input data
giriş verisi çözümleme : input data analysis
giriş yolu : ingress path
giriş/çıkış hatası : input/output error
girişken etmen : sociable agent
giyilebilir algılayıcı : wearable sensor
giyilebilir aygıt : wearable device
giyilebilir ekran : wearable monitor
giyilebilir elektronik aygıt : wearable electronic device
giyilebilir esnek elektronik parça : flexible wearable electronics patch
giyilebilir internet : wearable internet within the body
giyilebilir teknoloji : wearable technology
giyilebilir ter algılayıcısı : wearable sweat sensor
gizil değişken : latent variable
gizleme teknikleri : obfuscation techniques
gizlenmiş Bilgiağı çözümlemesi : hidden Web analytics
gizlenmiş spam : obfuscated spam
gizlenmiş yazı : steganography
gizli : confidential
gizli anlambilim : latent semantics
gizli anlambilimsel çözümleme : latent semantic analysis
gizli betimleme  : latent representation
gizli bilgi : classified information
gizli değer : latent value
gizli depolama kanalı : covert storage channel
gizli dinleme : eavesdropping
gizli giriş : surreptitious entry
gizli kanal : covert channel
gizli veri : confidential data
gizli veri : secret data
gizli yerel değişken : local hidden variable
gizli zamanlama kanalı : covert timing channel
gizliliği bozan elektromanyetik yayılım : compromising emanations
gizliliği geliştirilmiş bilişim : privacy-enhanced computing
gizlilik : confidentiality
gizlilik : privacy
gizlilik eylemcisi : privacy activist
gizlilik politikası : privacy policy
gizlilik tekniği : privacy technique
gizlilik uygulaması : privacy application
gizlilik yasası : privacy law
global bağlamsal işlem : global contextual processing 
global konum algılama girdisi : global position sensing input
gölge BT : shadow IT
gölge kimlik : shadow profile
gölge kimlik oluşturma : shadow profiling
gömülü algılayıcı : embedded sensor
gömülü bilişim : embedded computing
gömülü bilişim dili : embedded-computing language 
gömülü dizge : embedded system
gömülü dizge : embedded system
gömülü dizge güvenliği : embedded system security
gömülü dizgede güven : trust in embedded system
gömülü dizgelerde güvenlik : security in embedded systems
gömülü sistem : embedded system
gömülü yazılım tabanlı akıllı cep telefonu : embedded-software-based smart mobile phone
gönderi : post
gönderme sırasında otomatik kaydetme : auto-save on submit
göndermede hata düzeltme : forward error correction
gönüllü kimlik : consensual profile 
görçek : selfie
göreceli hata : relative error
göreceli veri kayıt öbeği : relative record data set
görev : function
görev amacının kendini koruması : self protection of mission goal 
görev dağılımı : separation of duties (SOD)
görev planlama : task planning 
görev yönelimli etmen tabanlı dizge : task-oriented agent-based system
göreve özel etmen : task-specific agent
görevlendirilmiş etmen : dispatched agent
görevlendirilmiş gezer etmen : dispatched mobile agent
görgül : empirical
görgül deneme tabanlı yöntem geçerleme : method validation based on empirical trial
görgüsel deney tabanlı model geçerleme : model validation based on empirical trial
görme algılayıcısı : vision sensor
görsel algılayıcı : visual sensor 
görsel bilgi işleme : visual information processing
görsel e-yayım : vidcast
görsel e-yayım : video podcast
görsel e-yayım : videocast
görsel e-yayım : vodcast
görsel iletişim : visual communication
görsel işaret : visual cue
görsel tanımlama dili : visual specification language
görsel/işitsel : Audio/Video (A/V) 
görselleştirilmiş veri : visualized data
görselleştirme : visualization 
görüngüsel hata : phenomenological error
görünmek : appear (v)
görüntü : display
görüntü arama : image search
görüntü bölütleme : image segmentation
görüntü çevresini kodlama : contour coding of images
görüntü çözümleme : image analysis
görüntü depolama : image storage
görüntü erişimi : image retrieval
görüntü filtreleme : image filtering
görüntü geliştirme : image enhancement
görüntü gösterimi : image representation
görüntü güdümlü tanı : image-guided diagnosis
görüntü iletimi : image transmission
görüntü işleme : image processing
görüntü işleme aygıtı : image processing device
görüntü işleme standardı : standard for image processing
görüntü işlenmesi : manipulation of image
görüntü izleme : image tracking
görüntü kimlik doğrulama : image authentication
görüntü modelleme : image modeling
görüntü niteliği değerlendirme : image quality assessment
görüntü nitelik değerlendirimi : image quality assessment
görüntü oluşturma dizgesi : image rendering system
görüntü onarımı : image restoration
görüntü sabitleme : image stabilization
görüntü sahtelemek : deepfake (v)
görüntü sıralama : image sorting
görüntü tabanlı uygulama : image-based application
görüntü üreten : image producing
görüntü veritabanı : image database
görüntü yakalama aygıtı : image capturing device
görüntü yazma dizgesi : image printing system
görüntü yönetimi : image management
görüntüleme dizgesi : image display system
görüntülemek : display (v)
görüntülenecek bilgi türü : type of information to display
görüntülerde renk işleme : color manipulation in images
görüntülü günlük : vlog
görüntünün aldatıcılığını algılama : deepfake detection
görüntüyü soluk damgalama : image watermarking
görünüm tabanlı özellik çözümleme : appearance-based feature analysis
görünür ışıkla iletişim : visible light communication (VLC)
gösterge bölümü : dashboard 
gösterge değişken : indicator variable
gösterim hatası : representation error
göz atmak : browse (v)
göz izi : iris code
göz izi bölütleme dizgesi : iris segmentation system
göz izleme : eye tracking
gözatıcı : browser
gözden geçirilmiş veri : revised data
göze : cell
gözetim : oversight
gözetleme kamerası : surveillance camera
gözle izleme maskesi : eye-tracking mask
gözle izleme verisi : eye gaze data
gözle izleme yazılımı : eye-tracking software
gözlem hatası : observation error
gözlemci : cookie
gözlemci karşıtı yazılım : anticookie software
gözlemci yazılım kuralı : cookie policy
gözlemci yazılım seçimi : cookie preferences
gözlemci yazılımıların varlık süresi : lifetime of cookies
gözlemci yönetim sayfası : cookie management page
gözlemci yönetimi : cookie management
Gözlemle Yönlendir Karar Ver Harekete Geç : Observe-Orient-Decide-Act (OODA)
gözlemleme : monitoring
gözlemleme verisi : monitoring data
gözlemlenebilir değişken : observable variable
gözlemlenemez değişken : non-observable variable
gözlemlenen değer : observed value
gözlemlenen değişken : monitored variable
gözlemlenmiş değişken : observed variable
gözlemsel değişken : observational variable
gözlemsel hata : observational error
gözlemsel veri : observational data
grafik : chart
grafik : graphics
grafik bilgi : graphic information
grafik menü çubuğu : chart menu bar
grafik model : graphical model
grafik penceresi : chart window
grafik sanallaştırma teknolojisi : graphics virtualization technology
grafik yardımcısı : chart wizard
gramer hatası : grammatical error
gri delik saldırısı : gray hole attack
grup yazılım bilişimi : groupware computing
grup yazılımı : groupware computing
Gumbel rasgele değişkeni : Gumbel random variable
güç tüketimi modeli : power consumption model
güç tüketimi yönetimi tekniği : power consumption management technique
güçlendirilmiş uç  : empowered edge
güçlendirme : hardening
güçlü yapay zekâ : strong AI
güçlü Yapay Zekâ mühendislik stratejisi : robust AI engineering strategy
güdü : motive
güdümbilim : cybernetics
gün : day
güncel değer : actual value
güncel veri : current data
güncellenmiş veri : updated data
günlüğe yönelik içerik : blog-oriented content
günlük : log
günlük düzeyi kanıt : journal-level proof
günlük yönelimli içerik : blog-oriented content
gürültü : noise
gürültü azaltma : noise reduction
gürültü belirleme : noise characterization 
gürültü giderme : noise removal
gürültü giderme dizgesi : noise removal system
gürültü işleme : noise processing
gürültü tabanı : noise floor
gürültülü : noisy 
gürültülü bellek hatası : system-level soft error
gürültülü girdi : noisy input
gürültülü nicemsel bilgisayar : noisy quantum computer
gürültülü veri : noisy data
güven : trust
güven aralığı : confidence interval
güven bilgiağı : Web of Trust
güven derecelendirmesi : credit scoring
güven ilişkisi : trust relationship
güven katsayısı : confidence coefficient
güven modeli : trust model
güven ölçümü : trust metric
güven politikası : trust policy
güven sınırları : confidence limits
güven ve bulut : trust and cloud
güven yönetimi : trust management
güven yönetimi mimarisi : trust management architecture
güvence : guaranty
güvence durumu : assurance case
güvenilemez anlama : unreliable understanding 
güvenilir : reliable
güvenilir anlama : reliable understanding
güvenilir bilişim : dependable computing 
güvenilir etmen : reliable agent
güvenilir girdi : credible input
güvenilir kayıt hatası : fiducial registration error
güvenilir nicemsel bilgisayar : reliable quantum computer
güvenilir siber güvenlik denetimi : reliable cybersecurity control
güvenilir veri : authoritative data
güvenilir veri kaynağı : authoritative data source
güvenilir veri kuralı : reliable data protocol
güvenilir yapay zekâ : safe Artificial Intelligence
güvenilir yazılım : assured software
güvenilir yedekleme : reliable backup
güvenilir yedekleme dizgesi : reliable backup system
güvenilirlik değeri : confidence value
güvenilirlik sorunu : reliability issue
güvenilmez bilgi : unreliable information
güvenli : trustworthy
güvenli bileşim : secure composition
güvenli bilgiağı sayfaları : secure site
güvenli bilgiişlem : trusted computing
güvenli bulut ortamı : trusted cloud environment
güvenli davranış : secure comportment
güvenli dizge : trustworthy system
güvenli durum : safe state
güvenli durum : secure state
güvenli etmen : trusted agent
güvenli etmen : trustworthy agent
güvenli hizmet : trusted service
güvenli iletişim : cryptography
güvenli iletişim : secure communication
güvenli iletişim bilimi : cryptology
güvenli işlem : secured transaction
güvenli kimlik : trustworthy identity
güvenli kimlik doğrulama dizgesi : secure authentication system
güvenli kod : trusted code
güvenli mimari : secure architecture
güvenli nicem bağlantısı : secure quantum link
güvenli nicemsel ağ : secure quantum network
güvenli ortam : trusted environment
güvenli ortam birimi : Trusted Platform Podule (TPM)
güvenli oturum : clear session
güvenli önyükleme : secure bootstrapping
güvenli özetlem algoritması : secure hash algorithm (SHA)
güvenli özetlem algoritması 256 : SHA 256 (Secure Hash Algorithm)
güvenli özetlem çözümyolu : secure hash algorithm (SHA)
güvenli sanal makine : secure virtual machine
güvenli sayısal : secure digital
güvenli sayısal kimlik : secure digital identity
güvenli sistem programlama : safe system programming
güvenli şifrelenmiş sanallaştırma : secure encrypted virtualization
güvenli uçangöz iletişimi : secure drone communication
güvenli uzantı : trusted extension
güvenli veri iletimi : secure data transmission
güvenli yol : trusted path
güvenlik : safety
güvenlik : security
güvenlik açığı : security flaw
güvenlik açığı : security vulnerability
güvenlik açığı sömüren yazılım : exploit
güvenlik açısından önemli : safety-critical
güvenlik açısından önemli : security-critical
güvenlik açısından önemli uygulama : safety-critical application
güvenlik açısından önemli yapay zekâ : safety-critical artificial intelligence
güvenlik cihazı : dongle
güvenlik çekirdeği : security kernel
güvenlik çevresi : security perimeter
güvenlik davranışı : security comportment
güvenlik denetimi : safety check
güvenlik doğrulaması : security verification
güvenlik duvarı : firewall
güvenlik düzeneğine siber saldırı : blowdown stack hack
güvenlik ekonomisi : security economics
güvenlik güvencesi : security assurance
güvenlik hatası : security bug
güvenlik için çevik sınama : agile testing for security
güvenlik için devingen çözümleme : dynamic analysis for security
güvenlik için doğrulama tekniği : verification technique for security
güvenlik için durağan çözümleme : static analysis for security
güvenlik kafesi : security lattice
güvenlik kusuru : security flaw
güvenlik mimarisi : security architecture
güvenlik modeli : security model
güvenlik olayı : security incident
güvenlik otomasyon aracı : security automation tool
güvenlik ölçümü : security metric
güvenlik önerisi : security advisory
güvenlik örüntüsü : security pattern
güvenlik özelliği : security property
güvenlik payı : margin of safety
güvenlik politikası : security policy
Güvenlik Saldırıları ve Savunmaları : Security Attacks and Defenses (SAD)
güvenlik saldırısı : security attack
güvenlik standardı : security standard
güvenlik ve gizlilik ekonomisi : economics of security and privacy
güvenlik ve gizlilik yönetimi : security and privacy management
güvenlik ve güven için biçimsel yöntem : formal methods for security and trust
güvenlik ve güven yönetimi : security and safety management
güvenlik ve güven yönetimi : security and trust management
güvenlik ve güvenin sosyal anıştırılmaları : social implications of security and trust
güvenlik yönetimi : security management
güvenlik yönetimi mimarisi : security management architecture
güvenlik yönü : security aspect
güvenlik, gizlilik ve güven : security, privacy and trust
güvenlikle çevreleme : tightening down
güvensiz bulut ortamı : untrusted cloud environment
güzel a "@" : at "@"
H– :
haber bağımlılığı : infomania
haberalma uygulaması : intelligence application
halka ağ : ring network
ham veri : raw data
hareket algılama : motion detection
hareket tanıma : gesture recognition
hareketle denetim : gesture control
hareketle giriş : gesture input
hareketlilik : mobility
hareketlilik yardımcısı : mobility assistant
harfin üst çıkıntısı : ascender
harmanlama : collation
harmanlama sırası : collating sequence
harmanlamak : collate (v)
hassas : sensitive
hassas bilgi : sensitive information
hasta verileri : patient data
hata : bug
hata : error
hata algılama : error detecting
hata algılama : error detection
hata algılama kodu : error detecting code
hata ayıklama : debugging
hata ayıklama penceresi : debug window
hata ayıklaması : debug
hata ayıklayıcı : debugger
hata ayıklayıcıya dönüş noktası : debugger breakpoint
hata bulucu : bug bounty hunter
hata bulucu program : debugging program
hata çözümleme : error analysis
hata çubuğu : error bar
hata çubuk grafiği : error-bar chart
hata denetimi : error checking
hata denetleme : error control
hata düzelten kodu : error-correcting code
hata düzeltim : error correction
hata düzeltim kodu : error correction code
hata düzeltme : bug fix
hata düzeltme : error correcting
hata düzeltme : error-correcting
hata düzeltme : error-correction
hata düzeltme belleği : error correcting memory
hata düzeltme kodu : error correcting code
hata düzeltme kuantum ikil : error-correction qubit
hata düzeltme nicemsel ikil : error-correction qubit
hata gizleme : error concealment
hata gözleyici : debug monitor
hata günlüğü : error log
hata iletisi : error message
hata işleme : error handling
hata işlevi : error function
hata işleyici : error handler
hata kesme : error interrupt
hata kodu : error code
hata kurtarma : error recovery
hata mesajı : error message
hata oranı : error rate
hata oranı : error ratio
hata payı : margin of error
hata verisi : error data
hata yapma : erroring
hata yasası : law of error
hata yayılımı : error propagation
hatacı : errorist
hatalı : erring
hatalı : errorful
hatalı bellek kartı : faulty memory board
hatasız : error-free
hatasız : errorless
hatasız yazılım : error-free code
hataya açık : error prone
hataya açık görüntü iletimi : error-prone image transmission
hataya dayalı sınama : error-based testing
hataya dayalı test : error-based testing
hataya dayanıklı : error tolerant
hataya dayanıklı : fault-tolerant
hataya dayanıklı algoritma : fault-tolerant algorithm
hataya dayanıklı bilgisayar : fault-tolerant computer
hataya dayanıklı çözüm yolu : fault-tolerant algorithm
hataya dayanıklı dizge : error-tolerant system
hataya dayanıklı dizge : fault-tolerant system
hataya dayanıklı kural : fault-tolerant protocol
hataya dayanıklı nicem bilgisayar : fault-tolerant quantum computer
hataya dayanıklı tasarım : fault-tolerant design
hataya dayanıklı uyarlanır dizge : fault-tolerant adaptive system
hataya dayanıklılık : error resilience
hataya dayanıklılık : fault tolerance
hataya dayanıklılık dizgesi : fault-tolerance system
hava ağı : aerial network
hava fırçası : airbrush
hava hattı : aerial cable
hava itme : air push
hava itme etkileşimi : air push interaction
hava tahmin hesabı : weather forecast computation
havada salınan görüntü : air-floating image
havuz : pool
hayalet resim : phantom image
hayalet uygulamaları : ghost apps
hayalet yazılım : ghostware
hayvan zekâsı : animal intelligence
hazır : available
hazır bellek : available memory
hazır güç : available power
hazır içerik : available context
hazır tivit : inline tweet
hazır uygulama ortamı : no-code app platform
hazır ürün : off-the-shelf
hazır veri : available data
hazır yedek : hot standby
hazırcı siber saldırgan : script kiddie
Hebb öğrenme dizgesi : Hebbian learning system
hedef : target
hedef kayıt hatası : target registration error
hedefe yönelik siber saldırı : targeted cyber-attack
hedeflenmiş veri : targeted data
hedefli oltalama : spear phishing
hedefli oltalama saldırısı : spear phishing attack
hedefsiz siber saldırı : untargeted cyber-attack
her şeye açık kimlik : permissive identity
her şeyin genelağı : Internet of Everything (IoE)
herhangi-bir-yazılım işlem modeli : anywhere operations model 
herhangi-bir-yazılım işlemi : anyware operation
hesap : account
hesap adı : account name
hesap birimi : account module
hesap ilkesi : account policy
hesap işletmeni : account operator
hesap makinesi : calculator
hesap toplama saldırısı : account harvesting attack
hesap türü : account type
hesap verebilirlik : accountability
Hesap Yöneticisi : Accounts Manager
hesap yönetimi : account management
hesaplama : computation
hesaplama : computing
hesaplama adımı : computational step
hesaplama bozulmazlığı : computation integrity
hesaplama düzeneği : computing mechanism
hesaplama gücü : computational power
hesaplama hatası : accounting error
hesaplama hatası : calculation error
hesaplama hatası : computational error
hesaplama karmaşıklığı : computational complexity
hesaplama kuramı : computing theory
hesaplama modeli : computational model
hesaplama yaklaşımı : computational paradigm
hesaplama yöntemi : computational method
hesaplamak : calculate (v)
hesaplamak : compute (v)
hesaplamalı : computational
hesaplamalı karmaşıklık kuramı : computational complexity theory
hesaplanabilirlik : computability
hesaplanabilirlik mantığı : computability logic
hesaplanmış değer : calculated value
hesaplanmış değer : computed value
hırsız yazılım : stealware
hız : speed
hız : velocity
hız hatası : velocity error
hızlandırıcı : accelerator
hızlandırılmış sınama : accelerated test
hızlandırma düğmesi : accelerator key
hızlandırmak : accelerate (v)
hızlı akış : fast flux
hızlı hesaplama yakınsaması : convergence of fast computation
hızlı mutasyon tekniği : rapid mutation technique
hızlı sanallaştırma dizinleme : rapid virtualization indexing
hızlı tarama : quick scan
hızlı tarama : quick scan
hiçe saymak : slight (v)
hile : fraud
hile algılama : fraud detection
hileli iletişim aldatması : manipulative communications deception
hileli kimlik resmi : fraudulent identity photo
hileli zar algoritması : Fast Loaded Dice Roller (FLDR) algorithm
hileli zar atma : Fast Loaded Dice Roller (FLDR)
hileli zar çözümyolu : Fast Loaded Dice Roller (FLDR) algorithm
hipergeometrik rasgele değişken : hypergeometric random variable
hizalamak : align (v)
hizmet araştırma : service research
hizmet bileşimi için öngörü : prediction for service composition
hizmet bileşimiyle işbirliği : collaboration through service composition
hizmet bilgisi : service knowledge
hizmet bilişimi : service computing 
hizmet bilişiminde eğilim : trend in service computation
hizmet buluşu : discovery of service
hizmet çoğaltma işlemi : service replication process
hizmet dağılımı : service distribution 
hizmet değerlendirme : service evaluation
hizmet denetimi : service audit
hizmet denetimi ölçevi : service audit metrics
hizmet dizimi : service composition
Hizmet Durdurma Saldırısı : Denial of Service Attack (DoSA)
hizmet düzenleme : service orchestration
hizmet etmeni : service agent
hizmet gereksinimlerinin geçerlemesi : service requirement validation
hizmet güvenliği : security in service
hizmet güvenliği : service security
hizmet hesaplama : service computation
hizmet işlemi içim yapay us : AI for service operation
hizmet işlemi içim yapay zekâ : AI for service operation
hizmet kapsamı : service scope
hizmet mühendisliği : service engineering
hizmet niteliği : quality of service (QoS)
Hizmet Olarak Ağ (HOA) : Network-as-a -Service (NaaS)
Hizmet Olarak Alt Yapı (HOAY) : Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
hizmet olarak aşık kaynak altyapısı : open-source infrastructure-as-a-service
Hizmet olarak bilgiişlem (HOBİ) : Compute-as-a-Service (CompaaS)
hizmet olarak bulutta depolama : storage-as-a-service in cloud
hizmet olarak depolama : storage-as-a-service
hizmet olarak donanım : hardware-as-a-service
hizmet olarak etmen tabanlı modelleme : agent-based modelling-as-a-service
Hizmet olarak Fidye Yazılımı : Ransomware as a Service (RaaS)
hizmet olarak görselleştirme : visualization-as-a-service
Hizmet Olarak İletişim (HOİ)  : Communications-as-a-Service (CaaS)
hizmet olarak işlev : Function as a Service (FaaS)
hizmet olarak işlev uygulaması : Function as a Service (FaaS) application
hizmet olarak nesneağı : IoT-as-a-service
Hizmet Olarak Ortam : Platform-as-a-Service (PaaS)
hizmet olarak öngörü : prediction-as-a-service
hizmet olarak veri : data-as-a-service
Hizmet Olarak Veri Depolama (HOVD) : Data Storage-as-a-Service (DSaaS)
hizmet olarak veritabanı : Database-as-a-Service 
hizmet olarak yapay zekâ : artificial intelligence as a service
hizmet olarak yazılım : software-as-a-service
Hizmet Olarak Yazılım (HOY) : Software-as-a-Service (SaaS)
hizmet ölçümü : service measurement
hizmet paketleme : service bundling
hizmet sağlama : service delivery
hizmet sanallaştırma : service virtualisation
Hizmet Seviyesi Anlaşması (HSA) : Service Level Agreement (SLA) 
hizmet sunumu : service delivery
hizmet tabanlı : service based
hizmet tabanlı dizge : service-based system
hizmet tabanlı dizgelerde sürekli uyum : continuous adaptation of service-based systems
hizmet tabanlı mimari : service based architecture
hizmet tasarımı : service design
hizmet tüketimi : service consumption
hizmet uyumu : adaptation of service
hizmet veri yolu yaklaşımı : service bus paradigm
hizmet veriyolu : service bus
hizmet yaşam döngüsü : service lifecycle
hizmet yenilikçiliği : service innovation
hizmet yönelimli : service-oriented
hizmet yönelimli dizge : service-oriented system
hizmet yönelimli etmen tabanlı kural : service-oriented agent-based protocol
hizmet yönelimli etmen tabanlı mimari : service-oriented agent-based architecture
hizmet yönelimli iş : service-oriented business
Hizmet Yönelimli Mimari (HYM) : Service-Oriented Architecture (SOA)
hizmet yönelimli mimari uygulaması taşınabilirliği : portability of SOA application
hizmet yönelimli yazılım mühendisliği : service-oriented software engineering
hizmet yönetiminde risk yönetimi : risk management in service management
hizmetin kişiye uyarlanması : service personalization
hizmetlerin yönetimi için usavurma : reasoning for the management of services
hizmette güven : trust in service
holograf : holograph
holografi : holography
holografik : holographic
holografik bellek : holographic memory
holografik denetim paneli : holographic control panel
hologram : hologram
hologram benzeri düğme : hologram-like button
hologram denetim paneli : hologram control panel
hologram dokunmalı ekran : hologram touchscreen
homeostatik değişken : homeostatic variable
homeostatik olmayan değişken : non-homeostatic variable
hukuk bilişimi : legal informatics
hukuki veri uyumu : juridical data compliance
hücre : cell
hücre erimi : cell range
hücre koruma : cell protection
hücre zarı bilişimi : membrane computing
hücrenin programlı ölümü : apoptosis
hücresel : cellular
hücresel bağlantı : cellular connection
hücresel değişken : cellular variable
hücresel sayısal veri paketi : cellular digital packet data
hücresel sibernetik organizma : cellular cyborg
hücresel veri : cellular data
I– :
Internet Ağ Geçidi Kimlik Doğrulaması : Internet Gateway Authentication
Internet Denetim İletisi Kuralı : Internet Control Message Protocol (ICMP)
IP sahteciliği : IP spoofing
IP sanal sunucusu : IP virtual server
IP yığın saldırısı : IP flood attack
ıraklık açısı hatası : parallax error
ırksal önyargı : racial bias
ısıl : thermal
ısıl görüntüleme kamerası : thermal imaging camera
ısıl gürültü : thermal noise
ısıldeğer : calorific value
ısındırma : burn-in
ıskalama hatası : miss error
ıskalamış hata : missed error
ışık tabanlı : light-based
ışık tabanlı bilgiişlem : light-based computer processing
ışık tabanlı bilgisayar : light-based computer
ışık tabanlı nicemsel bilgisayar : light-based quantum computer
ışıkla etkinleşen boya : light-activated dye
ışınım hızı : bolometer speed
ışınım kesinliği : bolometer accuracy
ışınımölçer : bolometer
ışınlanmış bilgi : teleported information
ızgara : grid
ızgara ağ : grid network
ızgara ağ oluşturma : grid networking
ızgara ağda dağıtımlı karar verme : distributed decision in grid network
ızgara altyapısı : grid infrastructure
ızgara arakatman yazılımı : grid middleware
ızgara dayanıklılığı : grid robustness
ızgara denetimi : grid control
ızgara gözlemleme : grid monitoring
ızgara hesaplama : grid computing
ızgara hesaplama kuramı : grid computing theory
ızgara hizmeti : grid service
ızgara kalıcılığı : grid survivability
ızgara kuralı : grid protocol
ızgara modelleme : grid modeling
ızgara sanallaştırma : grid virtualization
ızgara standardı : grid standard
ızgara teknolojisi : grid technology
ızgara uygulama : grid application
ızgara üstverisi : grid metadata
ızgara yönetimi : grid management
ızgaralarda bağlam içerik yönetimi : context management in grids
ızgaralarda bağlam varlık bilimi : context ontology in grids
İ–
iç değişken : internal variable
iç hata : internal error
iç kaynaklı değişken : endogenous variable
iç kaynaklı girdi : endogenous input
iç kaynaklı girdi : internally generated input
içbükey : concave
içbükeylik : concavity
içeriden saldırı : insider attack
içeriden tehdit : insider threat
içeriden yanlışlıkla yapılmış insan hatası : inadvertent human error by insider mistake
içeriğe bağımlılık örüntüsü : content dependency pattern
içeriğe duyarlı : context sensitive
içeriğe erişim örüntüsü : content accessing pattern
içeriği değiştirmeden çevrimdışı düzenleme : digital non-linear editing
içeriği değiştirmeden çevrimdışı düzenleyici : digital non-linear editor
içerik : content
içerik bağımlılığı : content dependency
içerik dağılımı : content distribution
içerik dağıtım ağı güvenliği : security in content delivery network
içerik dağıtım ağında güven : trust in content delivery network
içerik filtreleme : content filtering
içerik görselleştirme : content visualization
içerik güdümlü iş akışı tasarımı : content-driven workflow design
içerik güdümlü iş akışı yönetimi : content-driven workflow management
içerik güdümlü programlama : content-driven programming
içerik kaydı : context Record
içerik merkezli ağ gizliliği : privacy in content centric networking
içerik merkezli ağ güvenliği : security in content centric networking
içerik seçenekleri : context menu
içerik tabanlı : content-based
içerik tabanlı Bilgiağı uygulaması : Web content-based application
içerik tabanlı görüntü erişimi : content-based image retrieval
içerik tabanlı görüntü erişimi yöntemi : content-based image retrieval method
içerik veri modeli : content data model
içerik yaratıcılığı : content creativity
içerik yönetimi : content management
içerikle adreslenebilen bellek : content addressable memory
içgörü : insight
içgörü çağı : age of insight
içiçe sanallaştırma : nested virtualization
içindekiler : contents
içmodelli : endomorphic
içmodelli etmen : endomorphic agent
içsel anlama : internal understanding
içsel girdi : internal input
içsel katı disk : internal hard disk
içsel uyarma : internal excitation
İHA dizgeleri için bağlam farkındalığı : context-awareness for UAV systems
İHA dolu gökyüzü : drone-crowded sky
İHA gönderisi : drone delivery
İHA uçuran : drone pilot
ihmal edilmiş değişken : omitted variable
iki aşamalı kimlik doğrulama : two phase authentication
iki ayaklı robot : bipedal robot
iki değerli değişken : dichotomous variable
iki değişkenli veri : bivariate data
iki etkenli kimlik doğrulama : two-factor-authentication
iki ögeli kimlik doğrulama : two factor authentication
iki parmaklı tutucu : two-fingered gripper
iki yönlü : bidirectional
iki yönlü dönüşüm : bidirectional transformation
iki yönlü girdi : two directional input
ikiboyutlu yer belirleme : 2D localization
ikil : binary digit
ikil : bit
ikil debisi sınırlaması : bit rate enforcement
ikil dolgulaması : bit stuffing
ikil döndürme saldırısı : bit-flipping attack
ikil düzeyi denetimi : bit-level control
ikil hata oranı : bit error rate
ikil hatası : bit error
ikilem : dilemma
ikili çözümleme : binary analysis
ikili çözümleme çerçevesi : binary analysis framework
ikili değer : binary value
ikili değişken : binary variable
ikili değişken : dichotomous variable
ikili kod çözümleme : binary code analysis
ikili rakam : binary digit
ikili sınıflandırıcı : binary classifier
ikili veri : binary data
ikili veri biçimi : binary data format
ikilpara : bitcoin
ikilpara arayıcısı : bitcoin miner
ikilpara cüzdanı : bitcoin wallet
ikilpara öbekzinciri teknolojisi : bitcoin blockchain technology
ikinci nicem devrimi : second quantum revolution
ikinci tür hata : error of the second kind
ikinci tür hata : type II error
ikincil bellek : secondary memory
ikincil kimlik doğrulama : secondary authentication
ikincil kimlik yetkilendirme : secondary authorization
İkincil para : Litecoin
ikincil santral : branch exchange
ikincil veri : secondary data
ikiterimli rasgele değişken : binomial random variable
ilaç hesaplama : drug computation
ilaç veri madenciliği : medicine data mining
ileri : advanced
ileri alanlarda çözümleme : analysis in advanced domains
ileri hesaplama : advanced computing
ileri hesaplama tekniği : advanced computation technique
ileri mikrobilgisayar : advanced microcomputer
ileri teknoloji : advanced technology
ilerlemek : advance (v)
ileti aktarma etmeni : message transfer agent
ileti hatası : message error
İleti Kuyruğu Bilgi Deposu (İKBD) : Message Queue Information Store (MQIS)
ileti tabanlı etmen iletişimi : message-based agent communication
ileti zinciri : thread
iletileşme etmeni : messaging agent
iletilmiş tivit : tweetted
iletim : transmission
iletim denetim kuralı : transmission control protocol
iletim hatası : transmission error
iletişim : communication
iletişim ağı : communication network
iletişim ağı yönetimi : communication network management
iletişim ayarı : communication setting
iletişim bağı : communication link
iletişim belirsizliği : communication uncertainty
iletişim çağı : communication age
iletişim dizgelerinde insan unsuru : human factors in communication systems 
iletişim etmeni : communication agent
iletişim güvenliği : communication security
iletişim güvenliği : Communication Security (COMSEC)
iletişim hatası : communication error
iletişim hattı : communication line
iletişim kanalı : communication channel
iletişim kapısı : communication port
iletişim kapısı : communications port
iletişim kuralı : communication protocol
iletişim kuramı : communication theory
iletişim kültürü : culture of connectivity
iletişim merkezi : communication center
iletişim mimarisi : communication architecture
iletişim mühendisliği : communication engineering
iletişim örüntüsü : communication pattern
iletişim örüntüsü : communications pattern
iletişim sistemi : communication system
iletişim sunucusu : communication server
iletişim tasarımı : design of communication
iletişim uyarlayıcısı : communication adapter
iletişim uydusu : communication satellite
iletişim yoğun bilişim : communications intensive computing
iletişim yoğun hesaplama : communication intensive computing
İletişim Yöneticisi : Communication Manager
İletişim Yöneticisi : Communications Manager
iletişim yönü : communication aspect
iletişimde programlı ölüm : apoptotic communication
iletiyle korsanlık : wartexting
ilgi alanı bilgisi : domain knowledge
ilgi alanlarının ayrılması : seperation of concerns
ilgilendirilmemiş değişken : unreferenced variable
ilgilendirilmiş değişken : referenced variable
ilgili değişken : relevant variable
ilgili girdi : relevant input
ilgili uyarıcı : relevant stimulus
ilgili veri : relevant data
ilginç değişken : interesting variable
ilginç olmayan değişken : uninteresting variable
ilgisiz değişken : irrelevant variable
ilgisiz girdi : irrelevant input
ilgisiz uyarı : irrelevant stimulus
ilgisiz veri : irrelevant data
ilinti çözümlemesi : correlation analysis
ilintili değişken : correlated variable
ilintili hata : correlated error
ilintili rasgele değişken : correlated random variable
ilintisiz hata : uncorrelated error
ilintisiz rasgele değişken : uncorrelated random variable
ilişki bilgisi : contact information
ilişkilendirme hatası : attribution error
ilişkili : associated
ilişkili : associative
ilişkili değer : associated value
ilişkili hata : correlatted error
ilişkisel cebir : relational algebra
ilişkisel model : relational model
ilişkisel olmayan model : non-relational model
ilişkisel olmayan veri : nonrelational data
ilişkisel olmayan veritabanı : non-relational database
ilişkisel öğrenme modeli : relational learning model
ilişkisel veri modeli : relational data model
ilişkisel veritabanı : relational database
ilişkisel veritabanı yönetim sistemi : relational database management system
İlk Para Sürümü (İPA) : Initial Coin Offering (ICO)
ilke : policy
ilke denetimi : policy control
ilke karar noktası : policy decision point (PDP)
ilke kararı : policy decision
ilke kararı verme : policy decision making
ilke kuralı : policy rule
ilke tabanlı uyum : policy-based adaptation
ilke uygulama : policy enforcement
ilke uygulama noktası : policy enforcement point (PEP)
ilke yayınlama : policy distribution
ilköğretimde sanal gerçeklik : virtual reality in primary education
imleşim (sinyalleşme) bilgisi : signalling information
imza : signature
imza (dizgi) : signature (string)
imza tabanlı : signature-based
inanç : belief
inanç ağı : belief network
inanç değeri : belief value
inandırıcı : convincing
inandırıcı sahte kimlik : convincing fake identity
inanılır etmen : believable agent
ince ayrıntılı koşutluk : fine-grained parallelism
ince Ethernet : thin Ethernet
inç başına damga sayısı : Characters Per Inch (CPI)
inç başına karakter sayısı : Characters Per Inch (CPI)
indirgeme hatası : fiducial error
indirgenmiş kayıt hatası : fiducial registration error
indirilmiş : downloaded
indirme : downloading
indirmek : download (v)
insan beyni : wetware
insan beyni verisi : human brain data
insan Bilgiağı : Web of People (WoP)
insan bilgisayar etkileşimi : human computer interaction
insan davranışının beliren özellikleri : emergent properties of human behavior
insan devingenliği çözümlemesi : analytics for human dynamics
insan dokunuşuyla sayısal iletişim : digital communication through human touch
insan düzeyi yapay zekâ : Artificial General Intelligence (AGI)
insan düzeyinde : human-level
insan düzeyinde yapay us : human-level AI
insan düzeyinde zekâ : human-level intelligence
insan etkileşimli sanal laboratuvar : virtual human interaction lab
insan farkındalığı : human awareness 
insan farkındalığında yapay zekâ : human-aware AI
insan görüntü bireşimi : human image synthesis
insan hatası  : human error
insan ile robot etkileşimi : human-robot interaction
insan makine arabirimi : human-machine interface
insan makine dizgesi : human-machine system
insan makine işbirliği : human-machine cooperation
insan merkezli : human centric
insan merkezli : human-centric
insan merkezli aygıt : human-centric device
insan merkezli bilişim : human-centered computing
insan merkezli hesaplama : human-centric computing
insan merkezli tasarım : human-centered design
insan merkezli yapay zekâ : human centric AI
insan merkezlilik : people-centricity
insan modelleme : human modeling
insan odaklı : human-centered
insan odaklı : people oriented
insan odaklı hizmet : people oriented service
insan odaklı uygulama : people oriented application
insan odaklı yapay us : human-centered artificial intelligence
insan odaklı yapay zekâ : human-centered AI
insan odaklı yapay zekâ : human-centered artificial intelligence
insan olmayan kimlik : non-person entity (NPE)
insan robot işbirliği : human-robot collaboration
insan robot işbirliği dizgesi : human-robot collaboration system
insan usunun bilişsel arttırılması : cognitive augmentation of human intellect
insan üstü yapay us : artificial super intelligence
insan üstü yapay zekâ : artificial super intelligence
insan varlığı saptama : human presence detection
insan ve akıllı dizge kaynaştırması : human-intelligent systems integration
insan ve bilgisayar arayüzü : Human Computer Interface (HCI)
insan ve robot işbirliği : human-robot collaboration (HRC)
insan ve siber fiziksel dizge etkileşimi : human cyber-physical system interaction
insan yönelimli : people-oriented
insan yönelimli : people-oriented
insan yönelimli hizmet : people-oriented service
insan yönelimli hizmet : people-oriented service
insan yönelimli uygulama : people-oriented application
insan yönelimli uygulama : people-oriented application
insan yüzünü taklit etmek : mimicking human facial expression
insan zekâsının bilişsel arttırılması : cognitive augmentation of human intellect
insana ilişkin sinyal : human-related signal
insanımsı robot : humanlike bot
insanımsı robot : humanlike robot
insanımsı robot : human-like robot
insanımsı robot : humanoid robot
insanımsı yapay zekâ : human-like artificial intelligence
insanımsı zekâ : human-like intelligence
insanla bilgisayar etkileşimi : human-computer interaction
insanla robot arayüzü : human-robot interface
insanlara küçük yonga yerleştirme : microchipping to humans
insansı : droid
insansı    : android
insansı bilişim : human computing
insansız hava aracı (İHA) : drone
İnsansız Hava Aracı (İHA) : Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
insansız hava aracı ağı : drone network
insansız hava aracı iletişimi : communication of drones
insansız hava aracı iletişimi : drone communication
insansız hava araçları iletişimi : drone to drone communication
İnsansız Kara Aracı (İKA) : Unmanned Ground Vehicle (UGV)
insansız özerk araç : autonomous unmanned vehicle
insansız özerk araç ağı : autonomous unmanned vehicle network
insansız özerk araçların ağı : Internet of Autonomous Unmanned Vehicles
insansız özerk silah : unmanned autonomous weapon
insansız robot tekne : unmanned robot boat
insansız satış : cashierless retail
insansız sualtı aracı : unmanned underwater vehicle
insansız sürüş : unmanned driving
insansız tekne : drone boat 
insansız tekne : marine drone
İnternet : Internet 
internet : internet 
internet adresi : internet address
internet aktarımlı söyleşi : Internet Relay Chat (IRC)
internet bağımlılığı : internet addiction
internet bağımlılığı hastalığı : internet addiction disorder
internet bağımlısı : internet-savvy
internet bağlanabilirliği : internet connectivity
internet bağlantı kurulum türü : type of internet connection setup
İnternet bağlantılı : Internet-connected
İnternet bağlantılı sıcaklık ölçer : Internet-connected thermometer 
internet bilişimi : internet computing
İnternet Dizin Hizmetleri (İDH) : Internet Directory Services (IDS)
internet eposta sunucu noktaları : Internet Exchange Points (IXPs)
internet etmeni : internet agent
İnternet görüntü akış hizmeti : OTT service
İnternet görüntü akış teknolojisi : OTT technology
İnternet görüntü akışı  : Over-The-Top (OTT)
internet iletişimi : internet communication
İnternet kafe : cybercafe
internet kışkırtıcısı : internet troll
İnternet kullanıcısı : cyber naut
İnternet kullanıcısı : cybernaut
İnternet kuralı  : Internet Protocol (IP)
İnternet kuralı adresi : Internet Protocol Address
internet kültürü : internet culture
internet meraklısı : internet-savvy
internet mühendisliği görev birimi : Internet Engineering Task Force (IETF)
internet öcüsü : internet bogeyman
internet psikolojisi : internet psychology
internet servis sağlayıcısı (İSS) : Internet Service Provider (ISP)
internet tabanlı bağımlılık : internet-based addiction
internet tabanlı veri toplama : internet-based data collection
internet tarayıcı : internet browser
internet teknolojisi : internet technology
İnternet tutkunu : cyber milker
İnternet tutkunu : cybermilker
internet umacısı : internet bogeyman
İnternet üzerinden ses iletimi : audio transmission over Internet
İnternet üzerinden ses iletimi : voice transmission via the internet
İnternet yayını : digital streaming
İnternet yayını : Internet streaming
internet yazdırma sağlayıcısı : internet print provider
internet yazılımı : internet software
İnternet’e bağlı aygıtların siber güvenliği : cybersecurity of Internet-connected devices
internete bağlı kapı zili : internet-connected doorbell
İnternet’in temel görgü kuralları : core rules of netiquette
internette belgeleme : doxing
internette kışkırtma : internet trolling
internetten tanıtım : digital promotion
internetten TV yayını : streaming television
internetten yayın : streaming
irdeleme hatası : ascertainment error
irdelenmiş değişken : elaborated variable
irdeleyici yaklaşım : reflective approach
isabet : hit
isim-tabanlı sanal barındırma : name-based virtual hosting
isim-tabanlı sanal evsahipliği : name-based virtual hosting
istatiksel çıkarsama : statistical inference
istatistik gözlemcisi : statistics cookie
istatistiksel değişken : statistical variable
istatistiksel modelleme yöntembilimi : statistical modeling methodology
istatistiksel öğrenme : statistical learning
istatistiksel veri : statistical data
istatistiksel veri sıkıştırma : statistical data compression
istatistiksel yapay us : statistical AI
istatistiksel yapay zekâ : statistical AI
isteğe bağlı : arbitrary
isteğe bağlı : on-demand
isteğe bağlı ağ : on-demand network
isteğe bağlı Bilgiağı hizmeti : on-demand Web service
isteğe bağlı depolama : on-demand storage
isteğe bağlı erişim denetimi (DAC) : Discretionary Access Control (DAC)
isteğe bağlı hesaplama : on-demand computing
isteğe bağlı hesaplama modeli : on-demand computing model
isteğe bağlı hizmet : on-demand service
isteğe bağlı sanal özel bulut : virtual private cloud on demand
istek üzerine bilgi : information on demand
istemci : client
istemci etmen  : client agent
istemci ile bulut bilişimi sorunu : client-cloud computing challenge
istemci kimlik doğrulaması : client authentication
istemci-sunucu : client-server
istemci-sunucu modeli : client-server model
istemci-sunucu uygulaması : client-server application
istemli bilişim : intentional computing
istemsiz hata : unintentional error
istemsiz hesaplama hatası : unintentional computing error
istenilen değer : desired value
istenmeyen eposta : spam
istenmeyen eposta önleme : spam prevention
istenmeyen ileti : spam
istenmeyen iletileri engelleme : spam filtering
istenmeyen kısa ileti : spam
istenmeyen telefon araması : phone spam
istihbarat topluluğu : intelligence community (IC)
iş akışı : workflow
iş akışı uyarlama : adapting workflow
iş arama : job search
iş arama kaygısı : job search anxiety
iş büyük verisi çözümleme  : business big data analytics
iş çözümleme : business analytics
iş epostalarının ele geçirilmesi : Business Email Compromise (BEC)
iş etkeni : work factor
iş hayatı atılımı : career move
iş hayatı tehlikesi : career pitfall
iş hayatını geliştirici atılım : career enhancing move
iş hayatını kısıtlayıcı atılım : career-limiting move
iş hizmetleri için bilgi işlem çerçevesi : computing framework for business services
iş hizmetleri için görüş madenciliği : opinion mining for business services
iş hizmetleri için kavramsal akıl yürütme : conceptual reasoning for business services
iş hizmetleri için kavramsal modelleme : conceptual modeling for business services
iş hizmetleri için makine öğrenmesi : machine learning for business services
iş kanıtı : proof of work
iş kanıtı : Proof of Work (PoW)
iş modeli : business model
iş modellemede anlambilim : semantics in business modeling
iş odaklı : business-driven
iş odaklı BT yönetimi : business-driven IT management
iş parçası : thread
iş süreci : business process
iş süreci benzetimi : business process simulation
iş süreci çözümlemesi : business process analysis
iş süreci eniyileme : business process optimization
iş süreci modelleme : business process modeling
iş süreci otomasyonu : business process automation
iş süreci tasarımı : business process design
iş süreci usu : business process intelligence
iş süreci yönetimi : business process management
iş süreci zekâsı : business process intelligence
iş süreçlerinin bulutta korunması : protecting business processes on the cloud
iş süreçlerinin ele geçirilmesi : Business Process Compromise (BCP)
iş usu : business intelligence 
iş uygulaması : business application
iş verimliliği yönetimi : business performance management
iş verisi arama : business data mining
iş verisi işleme : business data processing
iş verisi madenciliği : business data mining
iş yükü belirleme : workload characterization
iş yükü belirleme tekniği : workload characterization technique
iş yükü kıyaslama : workload benchmarking
iş yükü yönetimi : workload management
iş zekâsı : business intelligence 
işaretle ve tıkla işlevi  : point-and-click function
işbirliği : collaboration
işbirliği çalışma alanı : collaboration workspace
işbirliği desteği : collaboration support
işbirliği etmeni : cooperation agent
işbirliği için bilgi dizgesi : IS for collaboration
işbirliği için etmen tabanlı güven modeli : agent-based trust model for cooperation
işbirliği yapan etmen  : cooperating agent
işbirlikli bilişim : collaborative computing
işbirliksel : collaborative
işbirliksel : cooperative
işbirliksel anlama : cooperative understanding
işbirliksel bilgi işleme : collaborative computing
işbirliksel bilişim : cooperative computing
işbirliksel denetim : cooperative control
işbirliksel düşünme : collaborative thinking
işbirliksel endüstri robotu : collaborative industrial robot
işbirliksel işlem : cooperative processing
işbirliksel modelleme : collaborative modeling
işbirliksel öğrenme : collaborative learning
işbirliksel proje : collaborative project
işbirliksel süzme  : collaborative filtering
işbirliksel us : collaborative intelligence
işbirliksel yaklaşım : cooperative approach
işbirliksel zekâ : collaborative intelligence
işitirlik : audibility
işitme sıklığı : audio frequency
işitsel : acoustic
işitsel : audio
işitsel algılayıcı : acoustic sensor
işitsel bellek : acoustic storage
işitsel bilgi işleme : auditory information processing
işitsel girdi : acoustic input
işitsel gözlemleme : audio monitoring
işitsel/görsel : Audio/Video (A/V) 
işitsel-görsel : audiographic
işitsel-görsel : audiovisual
işlem : processing
işlem bedeli : transaction fee
işlem hatası : transaction error
işlem öbeği : transaction block
işlem sanal makins’ : process virtual machine
işlem sonrası  : post-processing
işlem yönelimli dizge : transaction-oriented system
işleme : manipulation
işleme hatası : processing error
işlemsel veritabanı : operational database
işlenmemiş ikilpara : virgin Bitcoin
İşletim Baş Yöneticisi : Chief Operating Officer (COO)
işletim dizgesi : Operating System (OS)
İşletim Dizgesi : System (OS)
işletim dizgesi düzeyinde sanallaştırma : operating system-level virtualization
işletim dizgesi düzeyinde sanallaştırma : OS-level virtualisation
işletim dizgesi güvenliği : security of operating system
işletim dizgesi sanallaştırması : operating system virtualization
işletim dizgesi sanallaştırması : OS virtualization
işletim dizgesinin güvenliği : operating system’s security
işletim kavramı : concept of operation
işletim sistemi : operating system
işletimsel veri deposu : operational data store
işletimsel veritabanı : operational database
işletimsel yön : operational aspect
işletme bilişimi : business informatics 
işletme hatası : operative error
işletmeye alma deneyi : commissioning test
işlev : function
işlev bozukluğu : mulfunction
işlev değeri : function value
işlev işaretçisi saldırısı : function pointer attack
işlevsel belirgin değişken : functionally significant variable
işlevsel diller için sanal makine : virtual machine for functional languages
işlevsel diller için soyut makine : abstract machine for functional languages
işlevsel dillerde hata ayıklama : debugging functional languages
işlevsel doğruluk : functional correctness
işlevsel gözlemci yazılımı : functional cookie
işlevsel hata düzeltme : functional error correction
işlevsel program doğrulaması : verification of functional programs
işlevsel program geçerlemesi : validation of functional programs
işlevsel programlama : functional programming
işlevsel programlamada beliren eğilim : emerging trend in functional programming
işlevsel veri yöneticisi : functional data administrator
işlevsel veritabanı : functional database
işlevsiz veri : dark data
işten işe : business to business
işten robota ve sonra tüketiciye : Business-to-Robot-to-Consumer (B2R2C)
işyerinde siber saldırı : cyber aggression in the workplace
ivme : acceleration
ivme hatası : acceleration error
ivme iletici : accelerating relay
ivmelendirici : accelerator
ivmeölçer : accelerometer
ivmeölçer verisi : accelerometer data
iyelik hakkı : copyright
iyelik hakkı kanunu : copyright law
iyelik hakkı koruma : copyright protection approach
iyileştirici veri : therapeutic data
iyileştirme planı : remediation plan
iyon kapanı : ion-trap
iyon kapanı nicemsel işlemci : ion-trap quantum processor
iyon kapanlı bilgisayar : ion-trap computer
iyon kapanlı nicemsel bilgisayar : ion-trap quantum computer
iz yolu : traceroute
izdüşüm hatası : projection error
izge : spectrum
izi kalan görüntü : burned-in image
izin aşırmak : jailbreaking
izin koşullu kayıt defteri : permissioned ledger
izin koşulsuz kayıt defteri : unpermissioned ledger
izin verilebilir değer : allowable value
izin verilen tanımlı değer : defined allowable value
izinsiz giren : intruder
izinsiz giriş : intrusion
izinsiz telefon ağına girme : phreaking
izlek : thread
izlem : strategy
izleme aracı : tracking tool
izleme gözlemcisi : tracking cookie
izleme hatası : tracking error
izleme örüntüsü : tracking pattern
izleme tabanlı : trace-based
izleme tabanlı gerçek zamanlı hizmet : trace-based real-time service
izleme teknolojisi : tracking technology
izleme verisi : trace data
izlenebilir : traceable
izlenebilir kimlik : traceable identity
izlenebilirlik : traceability
izlenebilirlik verisi : traceability data
izlenemez kimlik : untraceable identity
izlenir : traceable
J– :
Java Belgelik Dosyası : Java Archive file (JAR)
Java Geliştiricisi : Java Developer
Java kablosuz bağlantı noktası sanal makinesi : Java hotspot virtual machine
Java sanal bilgisayar araçları arayüzü : Java virtual machine tools interface
Java sanal bilgisayar özellikleri : Java virtual machine specifications
Java sanal bilgisayarı : Java virtual machine
Java sanal makinesi : Java virtual machine
Java veritabanı bağlanırlığı : Java database connectivity
jeton : token
jetonsuz kayıt defteri : tokenless ledger
K– :
kaba : coarse
kaba ayrıntılı koşutluk : coarse-grained parallelism
kaba kerteriz : coarse bearing
kaba kuvvet saldırısı : brute force attack
kaba küme : rough sets
kaba tivit : diss tweet
kaba veri : coarse data
kaba veri : rough data
kaba zaman ölçekli değişken : coarse time-scale variable
kabaca anlama  : coarse understanding
kabarcık bellek : bubble memory
kabarcık sıralama : bubble sort
kablo : cable
kabloda iletim yitimi : cable loss
kablolu iletim : cable transmission
kablolu televizyon : cable television
kablosuz : wireless
kablosuz ağ kuralı : WiFi 
kablosuz algılayıcı ağı : Wireless Sensor Network (WSN)
kablosuz algılayıcı ağı topoloji gözlemleme : topology monitoring of WSN 
kablosuz bağlantı koruyucu : anti-router
kablosuz bağlantı noktası : hotspot
kablosuz bilişim : wireless computing
kablosuz dizge : wireless system
kablosuz enerji yükleme : wireless charging
kablosuz geçici ağ : Wireless ad hoc Network (WANET)
kablosuz giriş : wireless input
kablosuz görüntü iletimi : wireless image transmission
kablosuz güvenlik : wireless security
kablosuz internet : wireless internet
kablosuz mavibağlı algılayıcı ağı : Bluetooth wireless sensor network
kablosuz mavibağlı eyleyici ağı : Bluetooth wireless actuator network
kablosuz ses iletiminde gürültü : noise in wireless audio transmission
kablosuz sıkıştırılmış sayısal ses : wireless compressed digital audio transmission
kablosuz sızma : wireless infiltration
kablosuz yerel erişim ağı : wireless local-access network
kablosuz yönlendirici : wireless router
kabul : acceptance
kabul : acception
kabul denetimi hizmeti : admission control service
kabul edilebilir : acceptable
kabul edilebilir : admissible
kabul edilebilir değer : acceptable value
kabul edilebilir girdi : admissible input
kabul edilebilir kullanım politikaları : Acceptable Usage Policy (AUP)
kabul edilebilir nitelik düzeyi : acceptable quality level
kabul edilebilir risk düzeyi : acceptable level of risk
kabul edilebilir uygulama : whitelisted application
kabul edilebilir uygulama dizelgesi : application whitelist
kabul edilebilirlik : admissibility
kabul etmek : accept (v)
kabullenilmiş girdi : passively accepted input
kaçınmalı uyarı : aversive stimulus
kaçırma korkusu : fear of missing out
kaçırma korkusu : Fear of Missing Out (FOMO)
kaçırmak (v) : miss (v)
kafes ağ : lattice network
kağıt cüzdan : paper wallet
kalabalık spektrum : congested spectrum
kalan dosya : remnant file
kalan veri : retained data
kaldırıcı hatası : uninstaller error
kalıcı : persistent
kalıcı değişken : stationary variable
kalıcı durum hatası : steady-state error
kalıcı etmen : stationary agent
kalıcı gözlemci : persistent cookie
kalıcı gözlemci yazılımı : permaneent cookie
kalıcı hata : permanent error
kalıcı hata : persistent error
kalıcı hata : static error
kalıcı sanal bağlantı : permanent virtual connection
kalıcı sanal devre : permanent virtual circuit
kalıcı savunmasızlık : permanent vulnerability
kalıcı veri : persistent data
kalıcı veri : stationary data
kalıcılık : persistence
kalıcılık : survivability
kalın Ethernet : thick Ethernet
kalıntı hata : residual error
kalıntı standart hata : residual standard error
kalıntısal değişken : residual variable
kalıtımsal algoritma : genetic algorithm
kalıtımsal bilişim : genetic computing
kalıtımsal çözümyolu : genetic algorithm
kalıtsal algoritmada biliş : cognition in genetic algorithm 
kalıtsal çözümyolunda biliş : cognition in genetic algorithm 
kalmak : persist (v)
kalp atışı sinyalleri : heartbeat signals
kamu sektörü tarafından işlenen vatandaş verisi : citizen data processed by public-sector
kamusal anahtarlamalı ağ : public switched network
kamusal veri ağı : public data network
kamuya açık veri : public data
kanal : channel
kanal : conduit
kanal altyapısı : channel substructure
kanal donatısı : channel equipment
kanal ekran koruyucusu : channel screen saver
kanal kapısı : channel gate
kanal kılavuzu : channel guide
kanal yenileme : channel refresh
kanala bağlı : channel-attached
kanalı çoğullamadan çıkarma : channel demultiplexing
kanallaşma : channeling
kanarya tuzağı : canary trap
kandırıcı ileti : spoofing
kandırmak : spoof
kanı arama : opinion mining
kanıt çarpanlaması : proof factoring
kanıt hatası : evidentiary error
kanıt varlığı : Body of Evidence (BoE)
kanıtlanabilir doğruluk : provable correctness
kaos bilişim : chaos computation
kaos kuramı : chaos theory
kaos mühendisliği : chaos engineering
kapalı anahtarlama : digital PBX (Digital Private Branch Exchange)
kapalı çevrim denetimli dizge : closed cycle control system
kapalı devre çalışma : closed-circuit working
kapalı devre televizyon : closed-circuit TV (CCTV)
kapalı döngü : closed loop
kapalı eğri : closed curve
kapalı kullanıcı grubu : closed user group (CUG)
kapalı mimari : closed architecture
kapalı yordam : closed routine
kapana kıstırmak : mousetrapping
kapanış : closedown
kapatma ayracı : closing parenthesis
kapatma hatası : error of closure
kapatmak : close (v)
kapı : portal
kaplanmış : coated
kapsamlı : comprehensive
kapsamlı Boole modeli : extended Boolean model
kapsamlı değişken : extensive variable
kapsamlı güvence : assurance-in-the-large
kara çekirdek : black core
kara kutu doğrulama : black box verification
kara kutu saldırısı : black-box attack
karadelik eposta adresi : black hole email address
karadelik saldırısı : black hole attack
karadelik süzgeçleme : black hole filtering
karadelikler (ağ iletişimi) : black holes (networking)
karakter : character
karakter biçemi : character style
karakter biçimi : character format
karakter dizgisi : character string
karakter eşlem : character map
karakter eşleştirme : character mapping
karakter gecikmesi : character delay
karakter genişliği kılavuzu : character width grid
karakter kümesi : character set
karakter kümesi eşleştirmesi : character set mapping
karakter ölçekleme : character scaling
karakter önizleme : character preview
karakter sıklığı : char pitch
karakter sıklığı : character pitch
karakter tanıma : character recognition
karakter üreteci : character generator
karakter yineleme : character repeat
karaliste : blacklist
karanlık siber film : cyber noir
karar ağacı : decision tree
karar ağaçlarıyla veri madenciliği : data mining with decision trees
karar çözümleme : decision analysis
karar değişkeni : decision variable
karar destek dizgesi : decision support system
karar destek veritabanı : decision support database
karar hatası : decision error
karar örüntüsü : decision pattern
karar verme : decision making
karar verme : resolution
karar verme modeli : decision making model
kararlı hata : stable error
kararlı-kararsız anlambilim : stable-unstable semantics
kararsız hata : unstable error
karartma için bekleme süresi : auto-dim interval
karatahta anlaması : blackboard understanding
karbon izleme yazılımı : carbon tracking software
karınca algoritması : ant algorithm
karınca çözümyolu : ant algorithm
karınca kolonisi eniyilemesi : ant colony optimization
karışık tehdit saldırısı : blended threat attack
karışıklığa neden olan değişken : lurking variable
karışmama : non-interference
karıştırıcı değişken : confounding variable
karıştırmak : confound (v)
karikatür kipi : comics mode
karma bilgisayar : analog-digital computer
karma bilgisayar : hybrid computer
karma bulut : hybrid cloud
karma bulut altyapısı : hybrid cloud infrastructure
karma bulutlarda gerçek zamanlı uygulama : real-time application in hybrid clouds
karma bulutlarda gizlilik : privacy in hybrid clouds
karma bulutlarda güvenlik : security in hybrid clouds
karma bulutlarda kaynak yönetimi : resource management in hybrid clouds
karma bulutlarda maliyet tasarrufu stratejileri : cost-saving strategies in hybrid clouds
karma bulutlarda saklama : storage in hybrid clouds
karma bulutlarda yük dengeleme : load balancing in hybrid clouds
karma bulutlarda zamanlama : scheduling in hybrid clouds
karma bulutların başarım değerlendirmesi : performance evaluation of hybrid clouds
karma bulutların modellenmesi : modeling of hybrid clouds
karma bulutta kurumsal hizmet : enterprise service in hybrid cloud
karma bulutta kurumsal uygulama : enterprise application in hybrid cloud
karma bulutta veri mimarisi : data architecture in hybrid cloud
karma dizge : hybrid system
karma gerçek : mixed reality
karma gerçek benzetim : mixed reality simulation
karma gerçek bilgisayar : mixed-reality computer
karma hesaplama yöntemi : hybrid computational method
karma İHA : hybrid drone
karma işgücü : hybrid workforce
karma kip : hybrid mode
karma kipli konferans : hybrid mode conference
karma konferans : hybrid conference
karma nicemsel bilişim : hybrid quantum computing
karma öğrenme problemi : hybrid learning problem
karma pay ve iş kanıtı : hybrid PoS/PoW
karma sayısal : composite digital
karma siber fiziksel dizgeler : hybrid cyber-physical systems
karma tehdit : hybrid threat
karma yapay us : hybrid computational intelligence
karma yapay zekâ : hybrid computational intelligence
karma yapay zekâ-insan takımı : hybrid AI-human team
karmaşık : complex
karmaşık ağ : complex network
karmaşık bilişim : complex computing
karmaşık davranış : complex behavior 
karmaşık davranış yığışması : complex behavior aggregation
karmaşık değerli değişken : complex-valued variable
karmaşık değişken : complex variable
karmaşık dizge : complex system
karmaşık dizgelerde gizlilik : privacy in complex systems
karmaşık dizgelerde güvenlik : security in complex systems
karmaşık hesaplama : chaotic computation
karmaşık komut takımlı bilgisayar : Complex Instruction Set Computer (CISC)
karmaşık moleküllerin nicemsel benzetimi : quantum simulation of complex molecules
karmaşık sayı : complex number
karmaşık veri : complex data
karmaşık yapısal veri : complex structured data
karmaşıklık : complexity
karmaşıklık bilişimi : chaotic computation
karmaşıklık hatası : chaotic error
karşı koymak : countering attack
karşı önlem : countermeasure
karşı saldırı : counter attacks
karşılaştırıcı : comparator
karşılaştırma : benchmark
karşılaştırma : benchmarking
karşılaştırma : comparison
karşılaştırma hatası : benchmark error
karşılaştırma paketi : benchmark suites
karşılaştırma yöntembilimi : benchmarking methodology
karşılaştırmak : compare (v)
karşılaştırmalı : comparative
karşılaştırmalı çözümleme : comparative analysis
karşılaştırmalı sıralama : comparative sort
karşılıklı anlama : mutual understanding
karşıolgusal : counterfactual
karşıt : adversary
karşıt anlamlı : antonym
karşıt model : adversary model
karşıt yönlü arayüz : contradirectional interface
karşıtlığı arttırma : contrast stretching
karşıtlık : contrast
karşıtlık ayarı : contrast control
karşıtlık erimi : contrast range
karşıtlık oranı : contrast ratio
karşıtlık pekiştirme : contrast enhancement
kart : card
kart etiketi : card label
Kartezyen uzay : Cartesian space
kartuş : cartridge
kartuş sürücüsü : cartridge drive
kartuş teyp birimi : cartridge tape unit
kaset : cassette
kaset okuyucu : cassette reader
kasıtlı hata : willful error
katalog : catalog
katalog : catalogue
kategori : category
kategori ekseni : category axis
kategori ekseni ölçeği : category axis scale
kategori etiketi : category label
katı disk : hard disk
katı durum : solid state
katı durum : solid-state
katı durum bellek : solid state memory
katı durum bellek : solid-state storage
katı durum nicem ikil : solid-state qubit
katı durum nicemsel bellek : solid-state quantum memory
katı durum sürücü : solid state drive
katı mekanik hesaplaması : computation in solid mechanics
katı sıradüzen : strict hierarchy
katılımcı dizge : participatory system
katılımcı yaklaşım : participatory approach
katımlı matris : adjoint of a matrix
katkı değeri : contributory value
katlanır : fold-up
katlanır robot : fold-up robot
katma değer : accretion value
katma değer : added value
katma değer ağı : value added network
katman aşımı : layer violation
katmanlama : layering
katmanlı güvence : layered assurance
katmanlı güvenlik : layered security
Katmanlı Yönlendirme (KY) : The Onion Routing (TOR) 
katot ışınlı tüp : Cathode Ray Tube (CRT)
katsayı : coefficient
kavram : concept
kavram kanıtı : proof-of-concept
kavramsal : conceptual
kavramsal çizge : conceptual graph
kavramsal evre : conceptual phase
kavramsal hata : conceptual error
kavramsal model : conceptual model
kavramsal veri modeli : conceptual data model
kavramsal yaklaşım : conceptual paradigm
kavrayış : apprehension
kavuşma noktası : break-in point
kayan noktalı işlem : floating point operation (flop)
Kayan Simgesel Yazı Teknolojisi : Floating Pictogram Technology (FPT)
kaydedici : logger
kaydetme : logging
kaydetme hatası : register error
kaydetmek : register (v)
kaygılandıran kışkırtıcı : concern troll
kayıpsız veri sıkıştırma : lossless data compression
kayıt : registration
kayıt defteri : ledger
kayıt hatası : inscription error
kayıt hatası : transcription error
kayıtlı sürücüler internet sitesi : registered drivers internet site
kaynak adres aldatmacası : source address spoofing
kaynak ağ : source net
kaynak buluşu : resource discovery
kaynak değişken : reference variable
kaynak düzenlemesi : resource orchestration
kaynak görüntü : source image
kaynak gösterimi : reference point represantation
kaynak hatası : resource error
kaynak havuzu : resource pool
kaynak havuzu : resource pooling
kaynak kısıtlı bilişim : resource-constraint computing
kaynak kodu : source code
kaynak kodu kütüphanesi : source code repository
kaynak özyönetimi : autonomic resource management
kaynak tanımlama : resource identification
kaynak tüketme atağı : exhaustion attack
kaynak veri : source data
kaynak video : source video
kaynak yoğun hizmet : resource intensive service
kaynak yoğun uygulama : resource intensive application
kaynak yönetimi : resource management
kaynakçalı değer : referential value
kaza : accident
kazanç hatası : gain error
kazanılmış bilgi : knowledge
kazanım : advantage
kendi cihazını getir : Bring Your Own Device (BYOD)
kendi kendine-öngörme : self-anticipating
kendi kendine-tanılama : self-diagnosis
kendi kendini eniyileme : self-optimizing
kendi kendini iyileştiren biyolojik makine : self-healing biological machine
kendi kendini izleme : self-monitoring
kendi kendini kopyalayan : self-replicating
kendi kendini kopyalayan etmen : self-replicating agent
kendi kendini onarma : self-healing
kendi kendini tanılama : self-diagnostic
kendi kendini test girdisi : self-test input
kendi kendini uyarma : self-excitation
kendi kendini yöneten : self-governing
kendi öğrenen etmen  : autodidactic agent
kendiliğinden arayan telefon : robocaller
kendiliğinden çoğalabilir : self-replicating
kendiliğinden çoğalabilir etmen : self-replicating agent
kendiliğinden kurulum : self-installing
kendiliğinden ödeme : self-checkout
kendiliğinden örgütlenen elektronik aygıt : self-organizing electronic device
kendiliğinden örgütlenen iyonik aygıt : self-organizing ionic device
kendiliğinden yapılanma : self configuration
kendinden uyarmalı : self-excitation
kendine benzeyen : self-similar
kendini anlama : self-understanding 
kendini denetleyen öğrenme : self-supervised learning
kendini dengeleyen : self-stabilizing
kendini düzelten : self-correcting
kendini düzelten nicem bellek anahtar : self-correcting quantum memory switch
kendini eniyileme : self-optimization
kendini geliştiren yapay us : self-improving AI
kendini geliştiren yazılım : self-improving software
kendini kopyalayan : self-replicating
kendini kopyalayan sentetik hücre : self-replicating synthetic cell
kendini koruyan : self-protective
kendini koruyan çoklu bulut : self-protective multi-cloud
kendini koruyan uygulama : self-protective application
kendini koruyucu çoklu bulut uygulması : self-protective multi-cloud application
kendini kurtarma : self-recovery
kendini onaran dizge : self-healing system
kendini programlayabilen etmen  : autoprogrammable agent
kendini yansıtan : self-reflecting
kendini yok eden : self-destructive
kendini yok etme : self-destruction
kendini yok etmek : self-destruct (v)
kendini-ayarlayan : self-adjusting
kendini-tanımlayan : self-defining
kendini-uyarlayan : self-adapting
kendini-yapılandıran : self-configuring
kentsel ağ : metropolitan area network
kentsel bilişim : urban computing
kentsel karmaşık dizge : urban complex system
kesilmiş : interrupted
kesilmiş bağlantı : interrupted connection
kesim öbeği : cut set
kesin : accurate
kesin bilgi : accurate information
kesin değer : precise value
kesin gürültü belirleme : accurate noise characterization 
kesin olmama : inaccuracy
kesin olmayan : inaccurate
kesin olmayan bilgi : inaccurate information
kesinlik : accuracy
kesinlik değerlendirmesi : accuracy rating
kesinlik sınıfı : accuracy class
kesintili : intermittent
kesintili Bilgiağı hizmeti : intermittent Web service
kesintili değişen değişken : discontinuous-change variable
kesintili değişken : discontinuous variable
kesintili durum değişkeni : discontinuous state-variable
kesintili hesaplama : intermittent computing
kesintisiz radyo yayını : streamed radio
kesintisiz sürmek : streamed
kesintisiz şifreleme : stream ciphers
kesintisiz veri : stream data
kesintisiz veri : streaming data
kesme akımı : breaking current
kesme imi : apostrophe
kesme işareti : apostrophe
kesme noktası : breakpoint
kesme yeteneği : breaking capacity
kesmek : break (v)
kestirim : approximation
kestirim değişkeni : prognostic variable
kestirim düzeni : approximation scheme
kestirim hatası : approximation error
kestirim hatası : estimation error
kes-yapıştır sanatı : clip art
keşif : reconnaissance
keşif amaçlı çözümleme : exploratory analysis
keşif amaçlı veri arama : explorative data mining
keşif çözümlemesi : exploratory analysis
keyfi : arbitrary
Kıdemli Ağ Mimarı : Senior Network Architect
Kıdemli Ağ Mühendisi : Senior Network Engineer
Kıdemli Ağ Sistem Yöneticisi : Senior Network System Administrator
Kıdemli Bilgiağı Geliştiricisi : Senior Web Developer
Kıdemli Bilgiağı Yöneticisi : Senior Web Administrator
Kıdemli Bilişim Güvenliği Uzmanı : Senior Security Specialist
Kıdemli BT Güvenlik Uzmanı : Senior Security Specialist
Kıdemli Çözümleyici Programcı : Senior Analyst Programmer
Kıdemli Destek Uzmanı : Senior Support Specialist
Kıdemli Programcı : Senior Programmer
Kıdemli Proje Yöneticisi : Senior Project Manager
Kıdemli Sistem Çözümleyici : Senior System Analyst
Kıdemli Sistem Çözümleyici : Senior System Analyst
Kıdemli Sistem Mimarı : Senior System Architect
Kıdemli Sistem Mühendisi : Senior Systems Engineer
Kıdemli Sistem Tasarımcısı : Senior System Designer
Kıdemli Sistem Yazılımı Mühendisi : Senior Systems Software Engineer
Kıdemli Sistem Yöneticisi : Senior System Administrator
Kıdemli Uygulama Mühendisi : Senior Applications Engineer
Kıdemli Ürün Yöneticisi : Senior Product Manager
Kıdemli Veritabanı Yöneticisi : Senior Database Administrator
Kıdemli Yazılım Mühendisi : Senior Software Engineer
kırık : cracked
kırılgan anlama : brittle understanding
kırılma hatası : refractive error
kırmak : break (v)
kırmak : crack (v)
kırpılmış bağımlı değişken : truncated dependent variable
kırpılmış değişken : truncated variable
kırpılmış rasgele değişken : truncated random variable
kırpma düzeyi : clipping level
kırpma hatası : truncation error
kırpmak : clip (v)
kısa adresle arama : abbreviated address calling
kısa devre değerlendirme : short-circuit evaluation
kısa ileti : Short Message Service (SMS)
kısa mesajla oltalama : smishing
kısa mesajlaşma : texting
kısa zaman ölçekli değişken : short time-scale variable
kısaad : acronym
kısaltılmış : abbreviated
kısaltma : abbreviation
kısaltmak : abbreviate (v)
kısılmış sesi açma : unmuting
kısılmış sesi açmak : unmute (v)
kısılmışken açılmış ses : unmuted
kısıt : constraint
kısıt doygunluğu : constraint satisfaction
kısıt hatası : constraint error
kısıt kümesi : constraint set
kısıt programlama : constraint programming
kısıt tabanlı akıl yürütme : constraint-based reasoning
kısıt tabanlı algoritma : constraint-based algorithm
kısıt tabanlı çözümyolu : constraint-based algorithm
kısıt yayılımı : constraint propagation
kısıtlama : restriction
kısıtlamak : constrain (v)
kısıtlı : constrained
kısıtlı bağımlı değişken : limited dependent variable
kısıtlı değişken : constrained variable
kısıtlı kullanımlı yazılım : shareware
kısıtlı yapay zekâ : narrow AI
kıskaç : clamp
kısmi değer : partial value
kısmi sanal  : paravirtual
kısmi sanallaştırılmış : paravirtualized
kısmi sanallaştırılmış işletim dizgesi : paravirtualized operating system
kısmi sanallaştırma : para virtualization
kısmi sanallaştırma : paravirtualisation
kısmi sanallaştırma : paravirtualizing
kısmi sanallaştırmak : paravirtualize (v)
kısmi yinelemeli anlama : partial repetitive understanding
kışkırtıcılığa duyarsız : troll-friendly
kıvrılmak : convolve (v)
kıvrımsal : convolution
kıvrımsal sinir ağı : convolutional neural network
kızılötesi radyasyon şifrelemesi : infrared radiation encryption
kızılötesi veri : infrared data
ki-kare istatistiği : chi-squared statistic
ki-kare rasgele değişken : chi-squared random variable
ki-kare sınaması : chi-square test
kilit açma : unlocking
kilitlenme : deadlock
kilitlenme durumu : deadlock condition
kiloözetlem/s : kilohashes/s
kimliğe dayalı : identity-based
kimlik : identity
kimlik aldatmaca saldırısı : spoofing attack
kimlik aldatmacasına karşı : anti-spoof
kimlik aldatması : identity deception
kimlik avı : phishing
kimlik avı önleme : phishing prevention
kimlik belirleyici : authenticator
kimlik bilgisi : identity information
kimlik çözünürlüğü : identity resolution
kimlik denetimi hatası : authentication error
kimlik denetleme : authentication
kimlik denetleme başlığı : authentication header
kimlik denetleme belgesi : authentication ticket
kimlik denetleme güvenliği teknolojisi : Authenticode (TM) Security Technology
kimlik denetleme paketi : authentication package
kimlik denetlemek : authenticate (v)
kimlik dogrulama dizgesi : authentication system
kimlik doğrulama : authentication
kimlik doğrulama dizisi : chain of authentication
kimlik doğrulama gereci : authentication token
kimlik doğrulama verisi : authentication data
kimlik gizleme : de-identification
kimlik hatası : identification error
kimlik hırsızlığı : identity theft
kimlik kayıdı : identity registry
kimlik oluşturma : profiling
kimlik sorma/yanıtlama : challenge-response
kimlik sorma/yanıtlama yöntemi : challenge-responce method
kimlik tabanlı erişim denetimi : identity-based access control
kimlik ve erişim yönetimi : identity and access management
kimlik yönetim dizgesi : identity management system
kimlik yönetimi : identity management
kimlikleme : profiling
kimyasal algılayıcı : chemical sensor
kimyasal sinyalleşme : chemical signaling
kinetik siber saldırı : kinetic cyber-attack
kip hatası : mode error
kipsel değer : modal value
kiralık hat : leased line
kiriş : chord
kirli bilgi : polluted information
kirli veri : dirty data
kişilik : personality
kişisel beyin geliştirici : personal brain trainer
kişisel bilgi yönetimi : personal information management
kişisel Bilgiağı sunucusu : personal Web server
kişisel çevrimiçi veri : personal online data 
kişisel çevrimiçi veri depoları : personal online data stores (pods)
kişisel değer : personal value
kişisel etmen : personal agent
kişisel hata : personal error
kişisel sayısal etmen : personal digital agent
kişisel sayısal yardımcı : personal digital assistant
kişisel veri : personal data
kişisel veri toplama : profiling
kişisel yazı tipi : AdaptiFont
kişisel yazılım etmeni : personal software agent
kişiselleştirilmiş bilgi işlem : personalized computing
kişiselleştirilmiş dizge : personalized system
kişiselleştirilmiş sağlık çözümleme : personalized health analytics
kişiselleştirilmiş sanal tanıtım : personalized digital promotion
kişiselleştirilmiş telesağlık : personalized telehealth
kitap sayısallaştırırıcı : book digitizer
kitap sayısallaştırma : book digitization
kitle kaynak güvenliği : security in crowdsourcing
kitle kaynak kullanımında gizlilik : privacy in crowdsourcing
kitle kaynak tabanlı ürün bakımı : maintenance of crowdsourcing-based product
kitle kaynak veri madenciliği : data mining for crowdsourcing 
kitle kaynaklı modelleme : modelling crowd-sourcing
kitle usu : crowd intelligence
kitle yönelimli : crowd-oriented
kitle yönelimli içerik : crowd-oriented content
kitle zekâsı : crowd intelligence
kitlekaynak : crowdsource
kitlekaynak : crowdsourcing
kitlekaynak etiği : crowdsourcing ethics
kitlekaynak iş modeli : crowdsourcing business model
kitlekaynak kullanımı : crowdsourcing
kitlekaynak kullanımı için arayazılım : middleware for crowdsourcing
kitlekaynak kuram geliştirme : crowdsourcing theory development
kitlekaynak kuram tasarımı : crowdsourcing theory design
kitlekaynak tabanlı : crowdsourcing-based
kitlekaynak tabanlı Bilgiağı teknolojisi : crowdsourcing-based Web technology
kitlekaynak tabanlı ürün : crowdsourcing-based product
kitlekaynak yazılım modeli : crowdsourcing software model
kitlekaynaklı : crowdsourced
kitlekaynaklı veri : crowdsourced data
kitlekaynaklı veri çözümleme : crowdsourced data analysis
kitlekaynaklı veri girişi : crowdsourced data entry
kitlekaynaklı veri toplama : crowdsourced data collection
kitlekaynakta güven : trust in crowdsourcing
kitlesel açık çevrimiçi dersler : Massive Open Online Courses (MOOCs)
kitlesel algılama : crowdsensing
kitlesel algılama arayazılımı : middleware for crowdsensing
kitlesel koşut işlem : massively parallel processing
kitlesel veri çözümlemesi : massive-data analysis
klasör : folder
klavye ritmi : keyboard cadense
klavye silahşörü : cyberlore
klavyede yazma örüntüsü : keyboard typing pattern
kod : code
kod bağımsız : code-independent
kod bağımsız : code-transparent
kod bağımsız veri iletişimi : code-independent data communication
kod bağımsız veri iletişimi : code-transparent data communication
kod bölüşümlü çoğullama : code division multiplexing
kod bölüşümlü çoklu erişim : Code Division Multiple Access (CDMA)
kod dönüştürme : code conversion
kod dönüştürme : transcoding
kod dönüştürme : transcoding
kod dönüştürücü : transcoder
kod eşlemleme : code cloning
kod incelemesi : code review
kod kırma : code cracking
kod noktası : code point
kod ölçümleme : code instrumentation
kod sayfası : code page
kod sayfası değiştirme : code page switching
kod tarama : code scanning
kodlama : coding
kodlama : encoding
kodlama çekişmesi : hackathon
kodlama çekişmesi : hacking marathon
kodlama gecikmesi : coding delay
kodlama hatası : encoding error
kodlama kuramı : coding theory
kodlama yapaylığı : coding artifact
kodlama yarışı : hackfest
kodlama yarışı etkinliği  : hackathon event
kodlama yarışına katılım : hackathon participation
kodlama yetkinliği : coding efficiency
kodlamak : code (v)
kodlamak : encode (v)
kodlamasız : non-coding
kodlamasız teknoloji işi : non-coding tech job
kodlanmış : encoded
kodlanmış nicemsel ikil : encoded qubit
kodlayıcı : coder
kodlayıcı-kodçözücü : codec
kokuyla yolbulma : smell-based navigation
kolay çatallaşma : softfork
kolay hedef : low-hanging fruit
kolaylaştırıcı olarak nesneağı : IoT as an enabler
kolon hizalama : colon alignment
komşu : adjacent
komşu değer : adjacent value
komşu istem : neighbour solicitation
komşu kanal : adjacent channel
komşu kanal karışması : adjacent channel interference (ACI)
komşu kanal seçiciliği : adjacent channel selectivity
komşuluk : adjacency
komut : code
komut : command
komut denetimi : command check
komut deyimi : command statement
komut dili : command language
komut dizisi : command sequence
komut güdümlü girdi : command-driven input
komut hatası : command error
komut istemi : command prompt
komut işlemcisi : command processor
komut işleme : command processing
komut kümesi : code set
komut kümesi mimarisi : instruction set architecture (ISA)
komut kütüğü : command file
komut satırı : command line
komut seçenekleri : command menu
komut sözcüğü : code word
komut tuşu : command key
komut yorumlayıcı : command interpreter
komuta ağı : command net
komuta kontrol iletişim sistemi : command and control communication system
komuta-kontrol : command and control
konferans : conference
koni grafiği : cone chart
konsol : console
konsol aygıtı : console device
konsoldan giriş : console input
konu : subject
konu : subject
konu dışı değişken : extraneous variable
konum : location
konum atlatmayan tuş : dead key
konum bağımsız : location independent
konum bağımsızlığı : location independence
konum belirleme teknolojisi : location determination technology
konum bilgisi : spatial information
konum duyarlı : location aware
konum farkındalığı : location awareness
konum hatası : position error
konum hizmetlerinde gizlilik : privacy in location services
konum hizmetlerinde güvenlik : security in location services
konum izleme   : location tracking
konum izleme verileri : location tracking data
konum kestirme : dead reckoning
konum verisi : geodata
konum verisi : location data
konumsal bilişim : spatial computation
konumsal değişken : spatial variable
konumsal girdi : positional input
konumsal hata : spatial error
konumsal olarak ilintili hata : spatially correlated error
konumsal veri modelleme : spatial data modeling
konuşma çözümleme için tıp uygulaması : biomedical application of speech analysis
konuşma çözümlemesi : speech analysis
konuşma çözümlemesi : speech-decoding
konuşma çözümlemesi algoritması : speech-decoding algorithm
konuşma çözümlemesi çözümyolu : speech-decoding algorithm
konuşma dışı sesli girdi : non-speech audio input
konuşma izleme sistemi : conversational monitor system
konuşma kodlama : speech coding
konuşma tanıma : speech recognition
konuşma tasarımı : conversation design
konuşma yönetimi : speech management
konuşmalı : conversational
konuşmalı bilişim : conversational computing
konuşmalı BT hizmeti : conversational IT service
konuşmalı etmen : conversational agent
konuşmalı izleme sistemi : conversational monitor system
konuşmalı kip : chat mode
konuşmalı tasarım : conversational design
konuşulan rakamları tanıma : vocal digit recognition 
koordinat : coordinate
koordinat dönüşümü : coordinate transformation
kopma noktası : breakaway point
Kopya ayarı : clone setting
kopyalamak : copy (v)
kopyalanamaz : non-copiable
kopyalanamaz şifreleme anahtarı : non-copiable encryption key
korkutma yazılımı : scareware
korsan : hacker
korsan erişim : hacker access
korsan kullanıcı : piggybacker
korsana dayanıklı yazılım : hacker-resistant code
koruma : conservation
koruma : security
korumalı sanal adres kipi : protected virtual address mode
koruyucu alt dizge : protecting subsystem
koruyucu elbise : exosuit
koşul : condition
koşul değişkeni : condition variable
koşullamak : condition (v)
koşullandırılmış döngü : conditioned loop
koşullandırma : conditioning
koşullandırmak : condition (v)
koşullu adres : conditional address
koşullu aktarma : conditional transfer
koşullu atlama : conditional jump
koşullu biçim : conditional format
koşullu biçimlendirme : conditional formatting
koşullu bölüm : conditional section
koşullu değer : conditional value
koşullu değişken : conditional variable
koşullu derleme : conditional compilation
koşullu dönüşüm dizgesi : conditional transformation system
koşullu komut : conditional instruction
koşullu olasılık : conditional probability
koşullu olasılık yoğunluk işlevi : conditional probability density function
koşullu sınama : conditional test
koşulsuz değişken : categorical variable
koşut : parallel
koşut algoritma : parallel algorithm
koşut anlama : parallel understanding
koşut çözümyolu : parallel algorithm
koşut dizge : parallel system
koşut dosya dizgesi : parallel file system
koşut giriş/çıkış : parallel I/O
koşut işlem : parallel computing
koşut işlem : parallel processing
koşut işlem : parallel processing
koşut model : parallel model
kotarmak : finalization
kova : bucket
koyu elektronik müzik dinleyicisi : cyberkrunk
kök etmen : root agent
köken : provenance
köksüz öbek : orphan block
köle ağ : botnet
köprü : bridge
köprü değişken : across variable
köprü değişken : across variable
köprü devresi : bridge circuit
kör hareket : blind locomotion
kör robot : blind robot
kötü ikiz yönlendirici : evil twin router
kötü niyetli : black hat
kötü niyetli çevrimiçi etkinlik : malicious online activity
kötü niyetli siber saldırgan : black hacker
kötü yönetim : mismanagement
kötücül amaçla keşif : malicious reconnaissance
kötücül dil : toxic language
kötücül eposta : hoax e-mail
kötücül eposta : malicious hoax
kötücül oyuncu : malicious actor
kötücül reklam saldırısı : malvertising attack
kötücül site : malicious website
kötücül yazılım : malcode
kötücül yazılım : malicious code
kötücül yazılım : malicious software (malware or malcode)
kötücül yazılım : malware
kötücül yazılım  kodlama : malware coding 
kötücül yazılım belirleme : malware-detection
kötücül yazılım belirleme dizgesi : malware-detection systems
kötücül yazılım saldırısı : malware attack
kötücül yazılım saldırısı : malware-based attack
kötücül yazılım ve izinsiz giriş saptama : malware and intrusion detection
kötücül yazılım yazarı : malware author
kötücül yazılıma dayalı saldırı : malware-based attack
kötücül yazılımdan etkilenmiş aygıt : malware-compromised device
kötücül yazılımı anlama : malicious software understanding
kötücül yazılımı anlama : malware understanding 
kötücül yazılımla anlama : understanding by malicious software
kötücül yazılımla anlama : understanding by malware
kötücül yazılımsavar : anti malware
kötüye kullanma : manipulation
kriptografik olarak rasgele ikil üretilmesi : generation of cryptographically random bit
kriptolama : ciphering
kritik altyapı : critical infrastructure
kritik altyapılarda gizlilik : privacy in critical infrastructures
kritik altyapılarda güvenlik  : security in critical infrastructures
kritik bilgi altyapısı : critical information infrastructure
kritik değer : critical value
kritik değişken : critical variable
kritik kusur : critical flaw
kuantum : quantum
kuantum ikil : qubit
kuantum ikil hesaplama : qubit computing
kuantum üçlü : quitrit
kuantum üçlü dolanması : quitrits’ entanglement
kukla değişken : dummy variable
kullanıcı : tenant
kullanıcı : user
kullanıcı ağı : User Network (Usenet)
kullanıcı amacı : user intention
kullanıcı arabirimi hatası : user interface error
kullanıcı arayüzü etmeni : user interface agent
kullanıcı arayüzü hatası : user interface error
kullanıcı bilgisi : computer profile
kullanıcı deneyimi : user experience
kullanıcı donanımı : user equipment
kullanıcı düzlemi : user plane
kullanıcı etmeni : user agent
kullanıcı girişi : user input
kullanıcı hatası : user error
kullanıcı izleme : user tracking
kullanıcı kimliği : user profile
kullanıcı kipi : user mode
kullanıcı veri birimi kuralı : user datagram protocol
kullanıcı veri kuralı : User Data Protocol (UDP) 
kullanıcı yoğun : user intensive
kullanıcı-ağ arabirimi : User-to-Network Interface (UNI)
kullanıcının programladığı etmen : user-programmed agent
kullanıcıya duyarlı uyarlama : user-aware adaptation 
kullanıcıya uyarlama : user customization
kullanılabilir anlama : usable understanding
kullanılabilirlik : usability
kullanılırlık : usability
kullanılırlık mühendisliği : usability engineering
kullanılmayan verinin işlemesi : dark data processing
kullanım hatası : usage error
kullanımda : busy
kural : policy
kural : protocol
kural aşımı : transgression
kural öğrenen : rule learner
kural tabanlı : rule-based
kural tabanlı etmen : rule-based agent
kural tabanlı iş usu : rule-based business intelligence
kural tabanlı iş zekâsı : rule-based business intelligence
kural veri birimi : protocol data unit
kural veri birimi standardı : protocol data unit standard
kural yazarı : policy author
kuralcı : prescriptive
kuralcı bakım : prescriptive maintenance
kuralcı çözümleme : prescriptive analytics
kuraldışı arama hatası : illegal seek error
kuraldışı erişim hatası : illegal access error
kuraldışı hata : illegal error
kuraldışı veri : anomalous data
kuraldışılık : solecism
kurallı belirtim : formal spescification
kuralsal işaretli rakam : canonical signed digit
kuram : theory
kuramsal : theoretical
kuramsal bilgisayar bilimi : theoretical computer science
kuramsal değer : theoretical value
kuramsal miktar : theoretical amount
kuramsal ölçüm : theoretical metric
kuramsal ölçüm : therotical metric
kuramsal veri : notional data
kuramsal veri : theoretical data
kurcala : tamper
kurcalama saptama : tamper detection
kurcalamak : tamper (v)
kurcalamaya dayanıklı : tamperproof
kurcalamaya dayanıklılık : tamper resistance
kurcalamaya dayanıklılık : tamper-resistance
kurguda sanal gerçeklik : virtual reality in fiction
kurgusal eniyileme : speculative execution
kurtarılabilir hata : recoverable error
kurtarılamaz hata : unrecoverable error
kurtarılmış veri : retrieved data
kurtarma : recovery
kurtarma düzeneği : recovery mechanism
kurtarma etmeni : retrieval agent
kurtarma güncelleştirmesi : clean-up update
kurtarma hatası : retrieving error
kurul yaklaşımı : committee approach
kurulum : setup
kurulum hatası : installation error
kurulum hatası : setup error
kurum merkezli bulut bilişim : enterprise-centric cloud computing
kurumsal : organizational
kurumsal ağ : enterprise network
kurumsal bulut : enterprise cloud
kurumsal düzeyde güvenlik : enterprise level security
kurumsal düzeyde güvenlik ölçümleri : enterprise level security metrics
kurumsal güvenlik : enterprise security
kurumsal hizmet olarak veri bütünleştirme : data fusion as an enterprise service
Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) : Enterprise Resource Planning (ERP)
kurumsal mimari : enterprise architecture
kurumsal sanallaştırma : enterprise virtualization
kurumsal sayısal öğrenme : enterprise digital learning
Kurumsal Sistem Mimarisi (KSM) : Enterprise Systems Architecture (ESA)
kurumsal veri madenciliği : corporate data mining
kusur : flaw
Kusur Varsayım Yöntemi : Flaw Hypothesis Methodology
kusurlu algoritma : flawed algorithm
kusurlu bilgi : imperfect knowledge
kusurlu çözümyolu : flawed algorithm
kusurlu uygulama : flawed implementation
kusurlu yonga : flawed chip
kutucuk : cartridge
kutuplaşma hatası : polarization error
kuyruk hatası : queue error
küçük bilgisayar : compact computer
küçük boy uçangöz : mini drone
küçük işlem : dust transaction
küçük nicem bilgisayarı : compact quantum computer
küçük sistem : compact system
küçük uygulama : applet
küçük uygulama saldırısı : applet attack
küçük yonga yerleştirme : microchipping
kültürel algılama hatası : cultural perception error
kültürel değer : cultural value
kültürel önyargı hatası : cultural bias error
kültürel özellik verileri : cultural features data
küme : cluster
küme bilişim : cluster computing
küme bilişim ortamı : cluster computing environment
küme çözümlemesi : cluster analysis 
kümeleme : clustering
kümeleme çözümlemesi : clustering analysis
kümelemek : aggregate (v)
kümelenme : aggregation
kümelenmek : cluster (v)
kümelenmemiş veri : unaggregated data
kümelenmiş sütun grafiği : clustered column chart
küresel : global
küresel etmen : global agent
küresel hata : spherical error
küresel konum belirleme dizgesi (KKBS) : Global Positioning System (GPS)
küresel konum belirleme sistemi ile izleme : GPS (Global Positioning System) tracking 
küresel olası hata : spherical probable error
küresel olmayan hata : non-spherical error
küresel sanal gerçeklik derneği : global virtual reality association
küresel sanal özel ağ : global virtual private network
kütük : file
L– :
laboratuvar verisi : wet-lab data
Lamda hesabı : Lambda calculus
lazer tabanlı : laser-based
lazer tabanlı rasgele sayı üreteci : laser-based random number generator
ledli elfeneri : digital flashlight
Lempel-Ziv sıkıştırma algoritması : digital Lempel-Ziv 
Lempel-Ziv sıkıştırma çözümyolu : digital Lempel-Ziv 
Linux sanal cihaz kitaplığı : Linux virtual appliance library
lisansüstü eğitimde nitelik : quality in graduate education
lognormal rasgele değişken : lognormal random variable
M– :
MAC için sanal bilgisayar : virtual PC for MAC
maddesel olmayan değer : intangible value
maddi yanılgı : material fallacy
madencilik : mining
mahremiyet tekniği : privacy technique
makina dilindeki kod : absolute code
makine anlaması : computational understanding
makine anlaması : machine understanding
makine çevirisi : machine translation
makine etiği : computational morality
makine etiği : machine ethics
makine etiği : machine morality
makine görmesi : machine vision
makine hatası : machine error
makine odası : machine room
makine öğrenimi destekli : machine learning-assisted
makine öğrenmesi : machine learning
makine öğrenmesi tabanlı formül : machine learning-based formula
makine öğrenmesine dayalı formül : machine learning-based formula
makine öğrenmesine dayalı kural : machine learning-based protocol 
makine usu : machine intelligence 
makine zekâsı : machine intelligence 
makineden makineye : machine-to-machine
makineden makineye kimlik denetleme : machine-to-machine authentication
makineler arası : M2M
makineler arası : Machine2Machine
makineler arası iletişim : M2M communication
makineyle okunabilir düşük seviyeli kod : low-level machine-readable code
makro bilişim : macro-computing
makro hatası : macro error
Mali İşler Baş Yöneticisi : Chief Financial Officer (CFO)
maliyet etkin yapay zekâ : cost-competitive AI system
maliyet-etkin bulut depolama : cost-efficient cloud storage
malzeme güvenliği veri formu : material safety data sheet
manevra yeteneği : maneuverability
mantık : logic
mantık hatası : logic error
mantık hatası : paralogism
mantıksal : logical
mantıksal adres : logical address
mantıksal anlama  : logical understanding
mantıksal arama : Boolean search
mantıksal bomba : logic bomb
mantıksal cebir : logical algebra
mantıksal değer : logical value
mantıksal değişken : Boolean variable
mantıksal değişken  : logical variable
mantıksal eşitlik : Boolean equation
mantıksal hata : logical error
mantıksal hesap : logical calculus
mantıksal işleç : logical operator
mantıksal işlem : logical operation
mantıksal işlev : logical function
mantıksal komut : logical instruction
mantıksal modelleme : logical modeling
mantıksal olarak adlandırılmış değişken : logically named variable
mantıksal programlama : logic programming
mantıksal terim : Boolean term
mantıksal toplama : logical addition
mantıksal tür : Boolean type
mantıksal veri modeli : logical data model
mantıksal veri modelleme : logical data modeling
mantıksal yapay us : logical AI
mantıksal yapay zekâ : logical AI
manyetik algılayıcı : magnetic sensor
manyetoelektrikli nanoparçacıklar : magnetoelectric nanoparticles (MENPs)
Markof mantığı : Markov logic
Markof zinziri : Markov chain
masa üstü alıştırması : tabletop exercise
Masaüstü Destek Uzmanı : Desktop Support Specialist
Masaüstü Destek Yöneticisi : Desktop Support Manager
masaüstü etmeni : desktop agent
masaüstü sanallaştırma : desktop virtualization
masaüstü veritabanı : desktop database
maskeli saldırı : masquerade attack
matematik değişken : mathematical variable
matematik için sanal kullanımlar : virtual manipulatives for mathematics
matris değerli değişken : matrix-valued variable
mavi takım : blue team
maviağ : piconet
mavibağ : Bluetooth
mavibağ güvenliği : Bluetooth security
mavibağlantılı : Bluetooth-connected
mavibağlantılı bileklik : Bluetooth-connected wristband
mavibağlı : Bluetooth
mavidinleme : bluebugging
mavihırsızlık : bluesnarfing
mavikorsanlık : bluejacking
megaözetlem : megahashes
mekanik algılayıcı : mechanical sensor
mekanik hata : mechanical error
Merhaba Dünya : Hello World
merkez bankası sayısal parası : central bank digital currency
merkezi : central
Merkezi denetimler arası kuralı : Inter-Control Center Communications Protocol (ICCP)
Merkezi Denetleme ve Veri Toplama : SCADA (supervisory control and data acquisition)
merkezi işlem birimi : central processing unit (CPU)
merkezi işleme : centralized processing
merkezî olmayan : decentralized
merkezî olmayan işlem : decentralized processing
merkezi olmayan ki-kare rasgele değişken : non-central chi-squared random variable
merkezî olmayan mimari : decentralized architecture
merkezi üstyönetim : centralized administration
merkezi yönetim : centralized management
merkezileşmiş : centralized
merkezileştirilmiş : centralized
mesajlaşırken sürüş : Driving While Texting (DWT) 
meşgul : busy
meşgul : busy state
metin madenciliği : mining text
metin okuma cihazı : text reading device
metinden sese dönüştürme yazılımı : text-to-speech reading engine 
metinsel ileti : text message
metinsel veri : text data
meydan okuma : challenge
meydan okumak : challenge (v)
meydan okunmuş : challenged
mikro bulut sağlayıcı federasyonu : micro-cloud provider federation
mikro İHA : microdrone
mikro robot : microbot
mikro veri : microdata
mikro veri hizmeti : microdata service
mikro veri hizmeti merkezi : microdata service center
mikrobilgisayar : microcomputer 
mikrofon girişi : microphone input
mikrofonlu kulaklık : headset
mikrohizmet mimarisi başarımı : performance of microservice architecture
mikroişlemci : microprocessor
mikromimari : microarchitecture 
mikroprogramlama : microprogramming
mikrorobot : Xenobot
mikroyonga : microchip
milyarlık yenilikçi girişim : unicorn
mimari : architecture
mimari betimleme dili : architecture description language
mimari betimleme üstmodeli : architecture description meta-model
mimari çözümleme : architectural analysis
mimari değerlendirme : architectural evaluation
mimari doğrulama : architecture verification
mimari geçerleme : architecture validation
mimari merkezli : architecture-centric
mimari merkezli mühendislik : architecture-centric engineering
mimari merkezli süreç çerçevesi : architecture-centric process framework
mimari merkezli süreç modeli : architecture-centric process model
mimari merkezli yazılım mühendisliği : architecture-centric software engineering
mimari örüntüler : architectural patterns
mimari tabanlı evrim : architecture-based evolution
mimari tabanlı kod üretme : architecture-based code generation
mimari tasarım : architectural design
mimari tersine mühendislik : architecture reverse engineering
mimari uygunluk : architecture conformance
mimari yeniden mühendislik : architecture reengineering
mimarlık dönüşümü : architecture transformation
minik robot sürüsü : nanobot swarm
misafir makine : guest machine
model ayarlama tekniği : model calibration technique
model bağlamsallaştırma : model contextualization
model çıkartma : model extraction
model denetleyicisi : model checker
model doğrulama : model verification
model geçerleme : model validation
model geçerleme tekniği : model validation technique
model güdümlü : model-driven
model güdümlü başarım gereksinimi : model-driven performance requirement
model güdümlü geliştirme : model-driven development
model güdümlü hizmet mühendisliği : model-driven service engineering
model güdümlü mühendislik : model-driven engineering
model hatası : model error
model parametrelendirme  : model parameterization
model tabanlı etmen : model-based agent
model tabanlı yöntembilim : model-based methodology 
model tümleştirme : model integration
modelleme dili : modeling language
modelleme hatası : modeling error
modelleme ve benzetim : modeling and simulation
modelleme ve benzetimde eğitim : education in modeling and simulation
modelleme yöntembilimi : modeling methodology
modelleme yöntemi : modeling method
modernleşme : modernization
modül : module
moleküler bilgi işleme : molecular information processing
Monte Karlo yöntemi : Monte Carlo method
mor takım : purple team
motorlu araç destek dizgesi : automotive assistance system
Mpara : Mcoin
muhasebe ilkesi : accounting principle
muhasebe makinası : accounting machine
muhasebe programı : accounting program
muhasebe yazılımı : accounting software
musallat : stalker
musallat olmak : stalk (v)
mutlak : absolute
mutlak güvenlik : absolute security
mühendislik ve sosyal sorumluluk : engineering and social responsibility
mühendislik ve toplumsal sorumluluk : engineering and social responsibility
müşteri çözümleme : customer analytics
müşteri deneyimi : customer experience
Müşteri Destek Uzmanı : Customer Support Specialist
Müşteri Destek Yöneticisi : Customer Support Administrator
müşteri ilişkileri yönetimi : customer relationship management 
müşteri verisi : customer data
müzik aleti sayısal arabirimi : Musical Instrument Digital Interface (MIDI)
müzik aleti sayısal arabirimi : musical instrument digital interface
müzik robotu : musical robot
N– :
nadir veri : sparse data
nakit : cash
nano algılayıcı : nano sensor
nano metre : nanometer
nano ölçekli fotonlu işlemci : nanoscale photonic processor 
nano ölçekli nicem düğümü : nanoscale quantum node
nano veri merkezi : nano data center
nano yonga : nanochip
nanofoton bilimi : nanophotonics
Nash dengesi : Nash equilibrium
neden sonuç ilişkisi : cause-effect relation
nedensel çözümleme : causal analysis
nedensel dizge : causal system
nedensel ilişki : causal relationship
nedensellik ilkesi : causality principle
negatif hipergeometrik rasgele değişken : negative hypergeometric random variable
negatif ikiterimli rasgele değişken : negative binomial random variable
neredeyse eşanlı sayısal sıradüzen : plesiochronous digital hierarchy
nesne : object
nesne tabanlı görüntü çözümleme : object-based image analysis
nesne veri yönetim grubu : object data management group
nesne veritabanı : object database
nesne yönelimli : object-oriented
nesne yönelimli dizge : object-oriented system
nesne yönelimli modelleme : object-oriented modeling
nesne yönelimli tasarım : object-oriented design
nesne yönelimli veritabanı : object-oriented database
nesne yönelimli yazılım mühendisliği : object-oriented software engineering
nesneağ etkin : IoT-enabled
nesneağı : Internet of Things (IoT)
nesneağı : IoT
nesneağı arama yazılımı : Internet of Things Search Engine (IoTSE)
nesneağı aygıtı : IoT device
nesneağı aygıtına sızma : hacking IoT device
nesneağı donanımları siber güvenliği : cyber security for IoT devices
nesneağı donanımları siber güvenliği : cybersecurity for IoT devices
nesneağı gizlilik : privacy in the IoT
nesneağı güvenli tedarik zinciri : IoT-secure supply chain
nesneağı güvenliği özelliği : IoT security feature
nesneağı güvenlik ve gizliliği : security and privacy of IoT
nesneağı için bilişsel çözüm : cognitive solution for Internet of Things (IoT)
nesneağı kuralı : IoT protocol
nesneağı mimarisi : architecture for IoT
nesneağı ortamı : IoT platform
nesneağı standartlaştırması : IoT standardization
nesneağı tabanlı ortam : IoT-based environment
nesneağı tabanlı ortamlarda hesaplama : computing in IoT-based environments
nesneağı tabanlı ortamlarda hesaplama : computing in IoT-based environments
nesneağı üzerinden : over IoT
nesneağı üzerinden iletişim : communication over IoT
nesneağı veri çözümlemesi : IoT data analytics
nesneağı-karma bulut bütünleştirme : hybrid clouds integration with IoT
nesneağına siber saldırı : IoT hacking
nesneağına siber saldırı aygıtı : IoT hacking device
nesneağına siber saldırı yazılımı : IoT hacking software
nesneağında güven : trust in the Internet of Things
nesneağında güvenlik : security in the IoT
nesneağında insan-veri etkileşimi : human-data interaction with IoT
nesneağında yapay zekâ : AI in the connected world
nesneağının güvenliği : IoT security
nesnel veri : objective data
Nesnelerin Bilgiağı : Web of Things (WoT)
nesnelerin genelağında beliren özellikler : emergent properties of WoT
nesnelerin Genelağında mahremiyet uygulatma : privacy enforcement for WoT
nesnelerin internetinde güvenlik : security in the Internet of Things
Netbios Yayım Paket İşlemesi : Netbios Broadcast Packet Handling
nicel akıl yürütme : quantitative reasoning
nicel değer : quantitative value
nicel değişken : quantitative variable
nicel karar değişkeni : quantitative decision-variable
nicel ölçme : quantitative measurement
nicel proje yönetimi : quantitative project management
nicel sayı : cardinal number
nicel veri : quantitative data
nicelenmiş değişken : quantified variable
niceliksel öz : quantified self
nicem : quantum
nicem araştırıcısı : quantum researcher
nicem araştırması : quantum research
nicem bağlantısı : quantum link
nicem bileşeni : quantum component
nicem bilimi : quantum science
nicem birimi : quantum unit
nicem Boltzmann makine algoritması : quantum Boltzmann machine algorithm
Nicem Danışma Kurulu : Quantum Advisory Committee
nicem derlemesi : quantum compilation
nicem devrimi : quantum revolution
nicem dizgesi : quantum system
nicem dolanıklığı : quantum entangled
nicem dünyası : quantum world
nicem fiziği : quantum physics
nicem gerçekliği : quantum reality
nicem güvenli : quantum-safe
nicem güvenli : quantum-secure
nicem işkolu : quantum sector
nicem mekaniği : quantum mechanics
nicem modemi : quantum modem
nicem mühendisliği : quantum engineering
nicem ötesi şifreleme : postquantum cryptography (PQC)
nicem pili : quantum battery
nicem projesi : quantum project
nicem saati : quantum clock
nicem satranç : quantum chess
Nicem Sistem Mühendisliği : Quantum Systems Engineering
nicem şifreleme : quantum encryption
nicem tavlayıcı : quantum annealer
nicem teknolojisi : quantum technology
nicem tutarlılığı : quantum coherence
nicem türü : quantum type
nicem üçlüsü : qutrit
nicem üçlüsü tabanlı : qutrit-based
nicem üçlüsü tabanlı bilgisayar : qutrit-based quantum computer
nicem üstünlüğü : quantum supremacy
nicem üstünlüğü deneyi : quantum supremacy experiment
nicem veri : quantum data
nicemle etkinleştirilmiş teknoloji : quantum-enabled technology
nicemleme hatası : quantization error
nicemlenmiş : quantized
nicemlenmiş çıktı değişkeni : quantized output variable
nicemlenmiş değer : quantized value
nicemlenmiş değişken : quantized variable
nicemlenmiş durum değişkeni : quantized state variable
nicemlenmiş girdi : quantized input
nicemlenmiş girdi değişkeni : quantized input variable
nicemsel : quantum
nicemsel ağ : quantum network
nicemsel ağ dizgesi : quantum network system
nicemsel ağ oluşturma : quantum networking
nicemsel ağ sınama ortamı : quantum network testbed
nicemsel algılayıcı : quantum sensor
nicemsel algoritma : quantum algorithm
nicemsel anahtar : quantum key
nicemsel anahtar dağılımı : quantum key distribution 
nicemsel anahtar dağıtımı : quantum key distribution
nicemsel anahtar uyarlama : adapting quantum keys
nicemsel aygıt : quantum device
nicemsel bağlantı : quantum connection
nicemsel bellek : quantum memory
nicemsel benzetim : quantum simulation
nicemsel benzetimci : quantum simulator
nicemsel bigisayarların küçültülmeleri : miniaturization of quantum computers
nicemsel bilgi : quantum information
Nicemsel Bilgi Bilimi : Quantum Information Science (QIS)
nicemsel bilgi bilimi : quantum information science
Nicemsel Bilgi Bilimi eğitimi : quantum information science (QIS) education
nicemsel bilgi işlemci : quantum information processor
nicemsel bilgi kuramı : quantum information theory
nicemsel bilgisayar : quantum computer
nicemsel bilgisayar ayarlama : quantum computer tune up
nicemsel bilgisayar başarımı : quantum computer performance
nicemsel bilgisayar tasarımcısı : quantum computer designer
nicemsel bilgisayar uyumlama : quantum computer tune up
nicemsel bilgisayar yongası : quantum computer chip
nicemsel bilgisayarların üstünlüğü : supremacy of quantum computers
nicemsel bilişim : quantum computing
nicemsel bilişim başarımı karşılaştırması : quantum computing performance benchmark
nicemsel bilişim çağı : quantum computing age
nicemsel bilişim dizgesi : quantum computing system
Nicemsel Bilişim Enstitüsü : Quantum Computing Institute
nicemsel bilişim mimarisi : quantum computing architecture
nicemsel bilişim modeli : quantum computing model
nicemsel bilişim uygulaması : quantum computing application
nicemsel bilişim yazılımı : quantum computing software
nicemsel çözüm : quantum solution
nicemsel çözümyolu : quantum algorithm
nicemsel değişken : quantum variable
nicemsel derleme tasarımı : quantum compilation design
nicemsel devre : quantum circuit
nicemsel devrim : quantum revolution
nicemsel dizge : quantum system
nicemsel dolanıklık : quantum entanglement
nicemsel dolanma : quantum entanglement
nicemsel donanım : quantum hardware
nicemsel donanım şirketi : quantum hardware firm 
nicemsel durum kararlılığı : quantum state stability
nicemsel düzensizlik : quantum entropy
nicemsel etki : quantum effect
nicemsel etkin : quantum-enabled
nicemsel etkin foton : quantum-enabled photon
nicemsel gelecek : quantum future
nicemsel genelağ : quantum internet
nicemsel gürültü : quantum noise
nicemsel gürültü : quantun noise
nicemsel güvenli : quantum-secured
nicemsel güvenli iletişim : quantum secure communication
nicemsel güvenli iletişim : quantum-secured communication
nicemsel güvenlik : quantum security
nicemsel güvenlik ekosistemi : quantum security ecosystem
nicemsel güvenlik ilkeleri : quantum security principles
nicemsel güvenlik ortakyönetimi : quantum security coalition
nicemsel güvenlik pazarı : quantum security market
nicemsel hata : quantum error
nicemsel hesaplama : quantum computing
Nicemsel Hesaplama Enstitüsü : Institute for Quantum Computing
nicemsel hesaplama işlemi : quantum computational operation
nicemsel hesaplama yongası : quantum computing chip
nicemsel ışınlama : quantum teleportation
nicemsel ikil : qubit
nicemsel ileti : quantum message
nicemsel iletişim : quantum communication
nicemsel iletişim deneyi : quantum communication experiment
nicemsel iletişim deneyi : quantum communication experiment
nicemsel iletişim deneyi : quantum communication experiment
nicemsel iletişim kuralı : protocol for quantum communication
nicemsel internet : quantum internet
nicemsel internet sinyali : quantum internet signal
nicemsel işlemci : quantum processor
nicemsel işletim dizgesi : quantum operating system
nicemsel kanal : quantum channel
nicemsel karmaşıklık kuramı : quantum complexity theory
nicemsel katılımcı : quantum player
nicemsel madde : quantum matter
nicemsel makine usu : quantum machine intelligence
nicemsel makine zekâsı : quantum machine intelligence
nicemsel mühendislik : quantum engineering
nicemsel parçacık : quantum particle
nicemsel programlama : quantum programming
nicemsel programlama dili : quantum programming language
nicemsel programlama teknolojisi : quantum programming technology
nicemsel radar : quantum radar
nicemsel rastgele sayı üretimi : quantum random number generation
nicemsel sıçrama : quantum leap
nicemsel sürekli değişken : quantum continuous variable
nicemsel şifreleme : quantum cryptography
nicemsel şifreleme kuramı : quantum cryptography theory
nicemsel üstdüşüm durumu : quantum superposition state
nicemsel üstünlük : quantum advantage
nicemsel üstünlük : quantum supremacy
nicemsel yaklaşım : quantum approach
nicemsel yapay us : quantum AI
nicemsel yapay zekâ : quantum AI
nicemsel yarar : quantum advantage
nicemsel yazılım : quantum software
nicemsel yazılım araştırma alanı : quantum software research field
nicemsel yazılım çözümü : quantum software solution
nicemsel yazılım dizgesi : quantum software system
nicemsel yazılım geliştirici : quantum software developer
nicemsel yazılım kurulu : quantum software consortium
Nicemsel Yazılım Mühendisliği : Quantum Software Engineering (QSE)
nicemsel yazılım mühendisliği ve programlama bildirgesi : quantum software engineering and programming manifesto
nicemsel yazılım programlaması : quantum software programming
Nicemsel Yazılım Sistem Mühendisliği : Quantum Software Systems Engineering (QSSE)
nicemsel yazılım şirketi : quantum software company 
nicemsel yetenek : quantum volume
nicemsel yonga : quantum chip
nicemsel-görsel bilgi dizgesi : quantum-optical information system
nitel değer : qualitative value
nitel değişken : qualitative variable
nitel karar değişkeni : qualitative decision-variable
nitel özellik : quality attribute
nitel uzay-zamansal usavurma : qualitative spatio-temporal reasoning
nitel veri : qualitative data
nitelendirmek : characterize (v)
niteliğe duyarlı hizmet seçimi : quality-aware service selection
nitelik bilinçli : quality-aware
nitelik bilinçli hizmet : quality-aware service
nitelik bilinçli hizmet seçimi : quality-aware service selection
niteliksel akıl yürütme : qualitative reasoning
niteliksiz değişken : unqualified variable
niyet tanıma : intent recognition
normal hata kanunu : normal law of error
normalleştirilmiş değer : normalised value
not panosu : clipboard
not panosu görüntüleyicisi : clipbook viewer
O– :
odaklanmış anlama  : focused understanding
okullarda sanal gerçeklik : virtual reality in the schools
okuma hatası : read error
okuma kalemi : reading pen
okuma yardımcısı : reading assistant
olağan : convention
olağan : conventional
olağan dışı son  : abnormal end (abend)
olağan ileti trafiği : conventional message traffic
olağandışı durma : abnormal end
olağandışı son : abnormal end
olağandışı son : abnormal termination
olağandışı sonlandırma : abnormal termination
olağanüstü güzel  : cybertronical
olası : probable
olası döngüsel hata : circular error probable
olası hata : probable error
olasılığa bırakılmayan güven : zero-trust
olasılığa bırakılmayan güven modeli : zero-trust model
olasılığa bırakılmayan güvenlik : zero-trust security
olasılık : probability
olasılık değeri : probability value
olasılık hatası : probability error
olasılıklı ikil : p-bit
olasılıksal : probabilistic
olasılıksal bilgisayar : probabilistic computer
olasılıksal bilgisayar : stochastic computer
olasılıksal değişken : probabilistic variable
olasılıksal değişken : stochastic variable
olasılıksal ikil : probabilistic bit
olasılıksal Petri ağı : probabilistic Petri net
olasılıksal veritabanı : probabilistic database
olay : event
olay dosyası : log file
olay güdümlü : event-driven
olay güdümlü çözümleme : event-driven analytics
olay güdümlü hizmet yönelimli mimari : event-driven service-oriented architecture
olay güdümlü iletişim : event-driven communication
olay güdümlü mimari : event-driven architecture
olay işleyici : event handler
olay kaydı : event register
olay madenciliği : event mining
Olay Müdahale Çözümleyicisi : Incident Response Analyst
olay önleme : incident response
olay saptama : event detection
olay saptama uçangözü : drone for detecting event
olay saptama ve önleme : incident detection & response
olay seçimi : event selection
olay sonrası nedensel çözümleme : causal postdiction
olay tabanlı : event-based
olay tabanlı akıl yürütme : case based reasoning
olay tabanlı çözüm : event-based solution
olay tabanlı dizge : event-based system
olay tabanlı uçtan uca çözüm : event-based peer-to-peer solution
olay tanıma : event recognition
olay verisi : event data
olay verisi kaydı : event data recorder
olaydan sonra açıklama : postdiction
olaydan sonra istatistiksel çözümleme : statistical postdiction
olayları bulma uçangözü : drone for discovering events
oldukça hassas : highly accurate
oldukça hassas el hareketi yakalama : highly accurate hand gesture capture
olgu doğrulama denetimi : fact-checking
olgunluk : maturity
olmayan bir şeyi varmış gibi düşünme : counterfactual thinking
oltalama : phishing
oltalama eylemi : phishing campaign
oltalama önleme : phishing prevention
oltalama saldırısı : phishing attack
oltalama saldırısı eğitimi : phishing training
Oltalama Savunma Merkezi : Phishing Defense Center (PDC)
oltalama testi : phishing test
olumlu değer : positive value
olumlu uzamsal hata : positive spatial error
olumsuz alındı : negative acknowledgement
olumsuz değer : negative value
olur değer : feasible value
olurluk incelemesi : Business Case
oluşturma : instantiation
oluşturma hatası : creation error
oluşum : instance
oluşum değişkeni : instance variable
oluşum üstverisi : instance meta data
oluşum verisi : instance data
omurga : backbone
omurga ağ : backbone network
on milyarlık yenilikçi girişim : decacorn
onamalı kimlik : consensual profile 
onanabilir : admissible
onanabilirlik : admissibility
onanabilirlik koşulu : admissibility condition
onanır : admissible
onarılabilir tasarım : repairable design
onarılabilirlik için tasarım : design for repairability
onarılamaz hata : irrecoverable error
onay : confirmation
onay : confirmation
onay belgesi : certificate
onay belgesi : certification
onay hatası : acceptance error
onay imi : check mark
onay kutusu : check box
onaykutusu güvenlik mühendisliği : checkbox security engineering
onaylama : acceptance
onaylama : acknowledgement (Ack)
onaylama olasılığı : acceptance probability
onaylama ölçütü : acceptance criterion
onaylama örneklemesi : acceptance sampling
onaylama sınırı : acceptance boundary
onaylama verisi : certification data
onaylamak : accept (v)
onaylamak : approve (v) 
onaylamak : confirm (v)
onaylanabilir : acceptable
onaylanabilir ortalama ömür : acceptable mean life
onaylanabilir risk düzeyi : acceptable level of risk
onaylanabilir veri : acceptable data
onaylanmış değer : accepted value
onaylanmış veri : accepted data
onaylı defter : attestation ledger
onaylı devre : approved circuit
onaylı veri : certified data
onda birlik : decentile
onda birlik : decile
ondalık değer : decimal value
on-tabanlı rakam : Arabic digit
onulmaz hata : fatal error
onulmaz hata : hard error
onulmaz hata ekranı : Blue Screen of Death (BSoD)
optik ağ : optical network
optik algılayıcı : optical sensor
optik bilgi depolama : optical information storage
optik bilişim : optical computing
optik görüntüleme kamerası : optical imaging camera
optik sinirağımsı işlemci : optical neuromorphic processor
oran : rate
oran : ratio
oran değişkeni : rate variable
oran değişkeni : ratio variable
oran ölçekli değişken : ratio-scale variable
oran verisi : rate data
oransal : ratio
oransal değer : ratio value
orantılı hata : proportional error
orantısız etki : asymmetrical effect
orantısız siber üstünlük : asymmetric cyber advantage
organik kod : organic code
orman gözlemleme uçangözü : drone for forest monitoring
orman gözlemleme uçangözü : forest monitoring drone
orta ayrıntılı koşutluk : medium-grained parallelism
orta nokta : center
ortadaki adam saldırısı : a man-in-the-middle (MitM) attack
ortadaki adam saldırısı : man-in-the-middle attack
ortak : collaborative
ortak : common
ortak : shared
ortak akıl : collaborative thinking
ortak akıl : collective intelligence
ortak alan : common area
ortak alan : common field
ortak anten : community antenna
ortak başarısızlık kipi : common mode of failure
ortak bilgi : collective knowledge
ortak denge : pooling equilibrium
ortak grup davranışı : collective group behavior
ortak hizmet : collaborative service
ortak kip : common-mode
ortak kipli giriş : common-mode input
ortak kullanıcı erişimi : common user access
ortak ölçün : collective standard
ortak programlama arabirimi : common programming interface
ortak programlama arayüz : common programming interface
ortak sanal savaş alanı : joint virtual battlespace
ortak standart : collective standard
ortak taşıyıcı sıklığı : common carrier frequency
ortak us : collective intelligence
ortak veri : shared data
ortak veritabanı : common database
ortak zekâ : collective intelligence
ortalama : average
ortalama : center alignment
ortalama algılayıcı : average detector
ortalama almak : average (v)
ortalama artırıcı : average incrementor
ortalama bekletme süresi : average holding time
ortalama değer : average value
ortalama devresi : averaging circuit
ortalama eşzamanlama kayması : average sync offset
ortalama hata : average error
ortalama hata : mean error
ortalama kare hatası : mean-square error
ortalama konum eylemi : average-position action
ortalama veri hızı : average data rate
ortalamak : center (v)
ortalaması alınmış : averaged
ortam : ambient
ortam basıncı : ambient pressure
ortam güvenliği : platform security
ortam sanallaştırması : platform virtualization
ortam sıcaklığı : ambient temperature
ortam yetenek türü : platform capability type
ortaya çıkan : emergent
ortaya çıkan beklenmeyen davranış : unexpected emergent behavior
otomasyon : automation
otomasyon çağı : age of automation
otomat : automata
otomatik : auto
otomatik anahtar : automatic switch
otomatik aramalı birim : automatic dialing unit
otomatik aramalı modem : auto dial modem
otomatik arşiv : autoarchive
otomatik askıya alma : auto-suspend
otomatik ayar : auto adjust
otomatik ayar : auto-adjust
otomatik ayar : automatic setting
otomatik ayar : automatic tuning control
otomatik bağ : auto link
otomatik bağlantı kesme : auto disconnect
otomatik bağlılaşım : autocorrelation
otomatik bakım : automatic maintenance
otomatik başlama : automatic startup
otomatik başlatıcı : automatic starter
otomatik bekletme : auto-suspend
otomatik belgelik : autoarchive
otomatik besleme : Auto Feed
otomatik besleme : auto-feed
otomatik biçem çakışması : auto-style conflict
otomatik biçimlendirme : autoformat
otomatik bilgi işlem : automatic data processing
otomatik boşluk : auto space
otomatik bulut aracılığı : automated cloud brokerage
otomatik bulut uyarlaması : automatic cloud adaptation
otomatik çağırma : auto call
otomatik çağırma : auto-call
otomatik çağırma : robocall
otomatik değişken : automatic variable
otomatik denetim : automatic control
otomatik devre testi : automatic trunk test
otomatik dönüştürücü : auto-transductor
otomatik düzeltme : autocorrect
otomatik geri sar : auto-rewind
otomatik gerilim düzenleyici : automatic voltage regulator
otomatik gizleme : auto hide
otomatik görüntü karartma : auto dim
otomatik görüntü karartma : auto-dim
otomatik güncelleme : auto update
otomatik güncelleme : auto-update
otomatik hata düzeltme : automatic error correction
otomatik hata saptama : automatic error detection
otomatik içerik yardımcısı : auto content wizard
otomatik ileti kaydı : automatic message recording
otomatik ilinti : autocorrelation
otomatik ilintilendirme işlevi : autocorrelation function
otomatik iliştir : auto-attach
otomatik imleşim : automatic signalling
otomatik izleme : automatic tracking
otomatik karartma arası : auto dim interval
otomatik kazanç denetimi : automatic gain control
otomatik kesik resim : auto-clipart
otomatik konuşma anlama teknolojisi : automatic speech understanding technology
otomatik konuşma tanıma : automatic speech recognition
otomatik konuşma tanıma teknolojisi : automatic speech recognition technology
otomatik kurgu : automatic assembly
otomatik makine : automated machine
otomatik makine öğrenimi : automated machine learning
otomatik metin adı : autotext name
otomatik model çıkartma : automatic model extraction
otomatik netlik : auto focus
otomatik numara çevirici : auto-dialler
otomatik odak : auto focus
otomatik odaklama  : auto focus
otomatik olarak : automatic
otomatik olarak : automatically
otomatik oturum açma : auto logon
otomatik ölçeklendirim : auto scaling
otomatik ölçeklendirme : auto scale
otomatik pilot : automatic pilot
otomatik pozlama : auto exposure
otomatik saklama : autosave
otomatik saklama sıklığı : autosave frequency
otomatik santral : automatic exchange
otomatik sayfalama : automatic pagination
otomatik seçilmiş : auto selected
otomatik seçme : auto select
otomatik ses kontrolü : Automatic Volume Control (AVC)
otomatik sıklık denetimi : automatic frequency control
otomatik sınama : automatic check
otomatik sınama : automatic testing
otomatik sinyalleşme : automatic signalling
otomatik sipariş verme : auto-order
otomatik sorun çözme : automated problem solving
otomatik şifre üreteci : automated password generator
otomatik taslak : auto-outline
otomatik teorem kanıtlama : automated theorem proving
otomatik teslim işlemi : auto-submit transaction
otomatik tümdengelim : automated deduction
otomatik vekil programı : auto-proxy script
otomatik veri ipuçları : auto data tips
otomatik veri koruma : automatic data protection
otomatik vezne : Automated Teller Machine (ATM)
otomatik virüs arındırma : automatic disinfecting
otomatik virüs arındırma : automatically remove a virus
otomatik yanıt : auto answer
otomatik yanıt : auto-answer
otomatik yanıtlayan modem : auto-answer modem
otomatik yapılandırma : auto-configuration
otomatik yapılandırma öbeği : Automatic Configuration Set
otomatik yardımcı : automated assistant
otomatik yayın denetleyicisi : automatic radio monitor
otomatik yerleştir : auto-arrange
otomatik yön bulucu : automatic direction finder
otomatik zil kesme : automatic ring trip
otomatikleştir : automate
otomatikleştirmek : automate (v)
otomobile siber saldırı : auto-hacking attack
oturum : session
oturum aç : login
oturum açma : login
oturum açma : logon
oturum ele geçirme saldırısı : session hijacking attack
oturum gözlemcisi : session cookie
oturum yönetimi : session management
oylama makinesine siber saldırı : voting machine hacking
oyun bağımlılığı : gaming addiction
oyun kitabı : playbook
oyun tasarımı : game design
oyuncak robot : roboreptile
oyuncu : player
oyunlaştırılmış : gamified
oyunlaştırma : gamification
oyunlaştırmak : gamify (v)
Ö–
öbek : block
öbek : grup
öbek izleyici : block explorer
öbek ödülü : block reward
öbek şifreleme : block ciphers
öbek yüksekliği : block height
öbekzincir kuralında güven : trust in blockchain protocol
öbekzincir kuralında güvenlik : security in blockchain protocol
öbekzinciri : blockchain
öbekzinciri ağı : blockchain network
öbekzinciri çözümleme : blockchain analytics
öbekzinciri güdümlü : blockchain-driven
öbekzinciri güdümlü yaklaşım : blockchain-driven approach
öbekzinciri güvenliği : blockchain security
öbekzinciri kurulu : consortium blockchain
öbekzinciri tabanlı : blockchain-based 
öbekzinciri tabanlı arakatman : blockchain-based middleware
öbekzinciri tabanlı gezer oylama : blockchain-based mobile voting 
öbekzinciri tabanlı mobil oylama : blockchain-based mobile voting 
öbekzinciri tabanlı uygulama : blockchain-based application
öbekzinciri teknolojisi : blockchain technology
öbekzinciri ve güven yönetimi : blockchain and trust management
öbekzinciri veritabanı : blockchain database
ödemede kart kopyalama saldırısı : payment card skimmer attack
ödül avcısı : bug bounty hunter
öfkeli tartışma : flame war
öğe : item
öğe sayısı : n-gram
öğe sayısı çözümleme : n-gram analysis
öğrenen etmen : learning agent
öğrenilmiş bilgi : knowledge
öğrenilmiş dersler : lessons learned
öğrenme problemi : learning problem
öğrenme tabanlı : learning-based
öğrenme tabanlı uyarlanır izlem : learning-based adaptive strategy
öğrenme tabanlı uyarlanır strateji : learning-based adaptive strategy
öğrenme tekniği : learning technique
öğrenme teknolojisi : learning technology 
öğrenme veri öbeği : learning data set
öğrenme verisi : learning data
öğrenmeli anlama : learning understanding
öğretilebilir etmen : teachable agent
öğretim : training 
Öklid algoritması : Euclidian algorithm
Öklid çözümyolu : Euclidian algorithm
ölçekdeş : commensurable
ölçeklenebilir ağ : scalable network
ölçeklenebilir bilişim : scalable computation
ölçeklenebilir bilişim : scalable computing 
ölçeklenebilir nicemsel bilgisayar : scalable quantum computer
ölçeklenebilir nicemsel bilişim : scalable quantum computing
ölçeklenebilir siber güvenlik denetimi : scalable cybersecurity control
ölçeklenebilir veri : scalable data
ölçeklenebilirlik : scalability
ölçeklenebilirlik konusu : scalability issue
ölçeklenir bulut depolama : scalable cloud storage
ölçme : measurement
ölçme aletinin kesinliği : accuracy of a measuring instrument
ölçme cihazı hatası : measuring instrument error
ölçme hatası : measuring error
ölçü aleti yerleştirme : instrumenting
ölçü aletli değişken : instrumented variable
ölçülebilen değişken : measurable variable
ölçülebilir değişken : instrumentable variable
ölçülebilir değişken : measurable variable
ölçülemez değer : immeasurable value
ölçülen hizmet : measured service
ölçülmüş bağımlı değişken : measured outcome variable
ölçülmüş değer : measured value
ölçülmüş değişken : measured variable
ölçülü veri : measured data
ölçüm hatası : error of measurement
ölçüm hatası : measurement error
ölçümleme : instrumentation
ölçümleme hatası  : instrumentation error
ölçümün kesinliği : accuracy of measurement
ölçün : standard
ölçünlü : standard
ölçünlü ayarlama : calibration
ölçünlü ayarlama hatası : calibration error
ölçünlü ayarlama sıklığı : calibration frequency
ölçünlü ayarlama verisi : calibration data
ölçünlü ayarlamak : calibrate (v)
ölçüt değişkeni : criterion variable
öldürücü robot : killer robot
öldürücü yapay us makinesi : killer AI machine
öldürücü yapay us robot : killer AI robot
öldürücü yapay zekâ makinesi : killer AI machine
öldürücü yapay zekâ robot : killer AI robot
ölü bölge : dead zone
ölü değişken : dead variable
ölü kuşak : dead band
ölü süre : dead time
ön getirme : pre-fetch
ön işlem : pre-processing
ön madencilik : premining
ön sorgulama : premining
ön ve arka yüz : full stack
ön ve arka yüz geliştiricisi : full stack developer
önbellek : cache
önbellek : cash
önbellek kopyası : cached copy
önbellek yöneticisi : cache manager
önbellekleme : caching
önbellekleme : cashing
önbelleklemek : cache (v)
önbelleklemek : cash (v)
önce sayısal : digital first
önce uzaktaki : remote first
önceden : anticipatory
önceden ara belleğe alma : anticipatory buffering
önceden sayfalama : anticipatory paging
önceki alan bilgisinin tümleştirilmesi : integration of prior domain knowledge
öncelik gözlemcisi : preference cookie
önceliklendirme : prioritization
öncelikli kuyruk veri yapısı : priority queue data structure
önceyi kapsayan değişken : ex post facto variable
öncü : leading-edge
öncü : precursor
öncü değişken : lead variable
öncü donanım : leading-edge hardware
öncü teknoloji : frontier technology
öncül değişken : antecedent variable
öndegelen yenilikçi : leading innovator
öndeğer : default value
öne getirmek : bring to front
önemli değer : critical value
önemli değişken : critical variable
önemli hata : serious error
önemli kusur : critical flaw
önemli veri : significant data
önemsiz girdi : paltry input
öneri motoru : recommendation engine
öneri sistemi : recommender system
önerici : recommender
önerme değişkeni : proposition variable
önermesel değişken : propositional variable
önetkin : proactive
önetkin dizge : proactive system
önetkin etmen : proactive agent
öngören : anticipative
öngören : anticipatory
öngören : predictor
öngören değişken : predictor variable
öngören etmen  : anticipatory agent
öngörme : anticipation
öngörü : prediction
öngörü hatası : anticipation error
öngörü hatası : prediction error
öngörü modeli : prediction model
öngörü örüntüsü : prediction pattern
öngörücü : predictor
öngörülebilir veri : predictable data
öngörülemeyen : unpredictable
öngörülemeyen veri : unpredictable data
öngörülemez  : unpredictable
öngörülemez veri : unpredictable data
öngörülen : predicted
öngörülen değer : ex ante value
öngörülen değer : predicted value
öngörülen değişken : predicted variable
öngörülen girdi : predicted input
öngörülen hata : anticipated error
öngörülen veri : predicted data
öngörülmemiş veri : unpredicted data
öngörülmüş : predicted
öngörülmüş girdi : anticipated input
öngörülmüş olgu : anticipated fact
öngörülmüş veri : predicted data
öngörülü : predictive
öngörülü bakım : predictive maintenance
öngörülü bilgi dizgesi : predictive information system
öngörülü çözümleme : predictive analytics
öngörülü çözümlemesi : predictive analysis
öngörülü hizmet yönetimi : predictive management of service
öngörülü istihbarat : predictive intelligence
öngörülü metin dizgesi : predictive text system
öngörülü sayısal ikizler : predictive digital twins
öngörüsel : anticipative
öngörüsel bilişim : anticipative computing
öngörüsel dizge : anticipative system
öngörüsel uyarlanır dizge : anticipative adaptive system
öngörüye dayalı kişiselleştirilmiş sistem : predictive personalized system
önleyici bakım : preventive maintenance
önsel dağılım : a priori distribution
önyargı hatası : bias error
önyargılı hata : biased error
önyükleme : boot
önyükleme : bootstrapping
önyükleme diski : boot disk
önyüz : frontend
önyüz geliştiricisi : frontend developer
örgütlü yanıltıcı bilgi : organized disinformation
örgütsel bilişim : organizational computing
örgütsel değer : organizational value
örgütsel esneklik : organizational plasticity
örnek olay incelemesi : case study
örnek olay tabanlı akıl yürütme : case-based reasoning
örnek veri : model data
örnek veritabanı : model database
örnekleme dışı hata : non-sampling error
örnekleme hatası : sampling error
örneklendirilmiş : instantiated
örneklendirilmiş anlama : instantiated understanding 
örneklendirilmiş değişken : instantiated variable
örneklendirme : instantiation
örneklenmiş veri denetim dizgesi : sampled-data control system
örneklenmiş veri dizgesi : sampled-data system
örneksel : analog
örneksel : nondigital
örneksel /sayısal çevirici : AC/DC converter
örneksel /sayısal uyarlayıcı : A/D-D/A Adaptors
örneksel anlama : analogical understanding
örneksel bilgisayar : analog computer
örneksel değer : analog value
örneksel devre : analog circuit
örneksel film kaydedici : analog film recorder
örneksel girdi : analog input
örneksel görüntüleyici : analog monitor
örneksel veri : analog data
örnekselden sayısala : analog-to-digital
örnekselden sayısala dönüştürücü : analog-to-digital converter (ADC)
örnekseli sayısala çevirici : Analog Digital Convertor (ADC)
örnekseli sayısala dönüştürme : analog-digital conversion
örnekseli sayısala dönüştürme : analog-to-digital conversion
örnekseli sayısala dönüştürücü : A/D converter: analog/digital converter
örnekseli sayısala dönüştürücü : analog-digital converter
örnekseli sayısala dönüştürücü : analog-to-digital converter
örnekseli sayısala dönüştürücü : analogue digital converter
örnekseme : analogy
örneksiz öğrenme : zero-shot learning
örtük bilgi : tacit knowledge
örtük değer : implicit value
örtüşme : aliasing
örtüşme-önler : anti-aliasing
örümcek : spider
örüntü belirleme : pattern specification
örüntü cebir : pattern algebra
örüntü çıkarma : pattern extraction
örüntü çözümleme : pattern analysis
örüntü dili : pattern language
örüntü doğrulama : pattern validation
örüntü eşleştirme : pattern matching
örüntü kümeleme : pattern clustering
örüntü mantığı : pattern logics
örüntü model tehlikesi : pattern model pitfalls
örüntü modelleme : pattern modeling
örüntü sınıflandırma : pattern classification
örüntü tabanlı : pattern-based
örüntü tabanlı bilişim : pattern-based computing
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge : pattern-based designed system
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge : pattern-based designed system
örüntü tabanlı tasarlanmış dizge bakımı : maintenance of pattern-based designed system
örüntü tanıma : pattern recognition
örüntü tanımlama : pattern identification
örüntü yeniden kullanma : pattern reuse
örüntü yönelimli programlama : pattern-oriented programming
örüntüler için veri madenciliği : data mining for patterns
öteki : alternate
öteki : alternative
öteki birleştirme sırası : alternate collating sequence
öteki karakter takımı : alternate character set
öteki kod sayfası : alternate code page
özbağlanım : autoregression
özbağlanımlı : autoregressive
özbağlanımlı hareketli ortalama : autoregressive moving average
özbağlanımlı süreç : autoregressive process
özbenzer : fractal
özbenzer tabanlı : fractal-based
özbenzer tabanlı öğrenme : fractal-based learning
özbenzetimli : self-simulation
özbilinçli yapay us : self-aware AI
özçekim : selfie
özdenetimli öğrenme : self-supervised learning 
özdengeleme değişkeni : homeostatic variable
özdevinim : automation
özdevinimli : auto
özdevinimli değişken : automatic variable
özdevinir : automata
özeksiz : decentralized
özeksiz Bilgiağı hizmeti bileşimi : decentralized Web service composition
özeksiz bilgisayar ağı : decentralized computer network
özeksiz işlem : Decentralized Prosessing
özeksiz işletim : decentralized operation
özeksiz mimari : decentralized architecture
özeksiz özerk örgüt : Decentralized Autonomous Organization
özeksizleştirme : decentralization
özel : specific
özel 5G ağı : private 5G network
özel ağ : dedicated network
özel ağ : private network
özel amaçlı : ad hoc
özel anahtar : private key
özel anahtarla şifreleme : secret-key cryptography
özel bulut :