Kurullar ve Üyeler

Kuruluş: 24 Temmuz 2013

Yürütme Kurulu: Tuncer Ören Başkan
Ahmet Pekel Başkan Yardımcısı
Koray Özer Yazman
Erdal Naneci
Ersin Taşcı
Eşref Adalı
Hülya Küçükaras
İlker Tabak
Rifat Çölkesen

Yiğit Ergin

Yusuf Çotuksöken
Danışma Kurulu: Aydın Köksal
Ersin Töreci
Kaya Kılan
Selçuk Kavasoğlu
Semih Bilgen
Kurucu Üyeler: Yürütme ve danışma kurulları üyeleri ile
Ali Doğru
Atilla Elçi
Ender Ateşman
Veysi İşler
Bilgiağı: Mehmet Pektaş

İletişim       Tuncer Ören          Ahmet Pekel         Koray Özer         Mehmet Pektaş

 

Güncelleme: 2020-10-13