Kurullar ve Üyeler

 pdf sürümü
Yürütme Kurulu:
(Başkan)
 
(Başkan Yardımcısı)
 
(Yazman)
 
Ahmet Pekel
 
 
Erdal Naneci
 
 
Ersin Taşcı
 
 
Hülya Küçükaras
 
 
İlker Tabak
 
 
Rifat Çölkesen
 
 
Yusuf Çotuksöken
 
 
Danışma Kurulu:
Aydın Köksal
 
 
Ersin Töreci
 
 
Kaya Kılan
 
 
Selçuk Kavasoğlu
 
 
Semih Bilgen
 
 
Kurucu üyeler:
Yürütme ve danışma kurulları üyeleri ile
 
Ali Doğru
 
 
Atilla Elçi
 
 
Ender Ateşman
 
 
Veysi İşler
 
 
 
 pdf sürümü