Kurullar ve Üyeler

Yürütme Kurulu:
Tuncer Ören
(Başkan)

Yiğit Ergin
(Başkan Yardımcısı)

Koray Özer
(Yazman)

İlker Tabak

Rifat Çölkesen

Yusuf Çotuksöken

Danışma Kurulu:
Aydın Köksal

Ersin Töreci

Kaya Kılan

Semih Bilgen

Kurucu üyeler:
Yürütme ve danışma kurulları üyeleri ile

Ali Doğru

Atilla Elçi

Ender Ateşman

Veysi İşler

İletişim:
Tuncer Ören Yiğit Ergin Koray Özer

Eski kurucu üyeler:
Hülya Küçükaras (2013-2014)
(Kurucu Başkan Yardımcısı)